ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ås socken : Viske härad : Hallands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 4 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  Härta, N. o. S. öar    
  Härta, S. ö    
  Knarrskär holme    
  Knarrskär holme    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.