ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sällstorps socken : Viske härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 87 Naturnamn : 130 Bebyggelsenamn : 133 Naturnamn : 6
Sällstorp sn Abborr(a)vattnet sjö Sällstorp sn Eksjön sjö
Sällstorp, *Sakælsthorp sn Abborravattnet sjö Sällstorp sn Eksjön sjö
Sällstorp sn Abborrsvassos gränsmärke /Se Sällstorp sn Nordskog utmark
Sällstorp socken Abborrsssvassos gränsmärke /Se Sällstorp sn Skuttraå biflod
Sällstorp sn Abbor siön sjö Sällstorp sn Skuttra å biflod
Sällstorp sn Alekärr kärr Andersa gd Nordskog bergstrakt
Sällstorp sn Annedal ägomark Andersa gd  
Sällstorp sn Binnarebjär berg Anna-Stinas försv. gd  
Sällstorps sn Björdal, Lilla gräns /Se Annedal, se 13 Sällstorp Saknas  
Sällstorp sn Björdals klint dal /Se Bengts försv. gd  
Sällstorp sn Björnamossen mosse Bengts gd  
Sällstorp sn *Biörndalzbärg Saknas Bengts gd  
Sällstorp sn Bocksås ås Bergkvista gd  
Sällstorp sn *Boxåhs berg Bernts gd  
Sällstorp by o. sn *Boxås = Jämnaberg? ås Billingas gd  
Sällstorp sn *Brattåhs berg Bjärebo gd  
Sällstorp sn *Brattås ås Bringsgärde by  
Sällstorp sn /Se Brattås ås Bringsgärde bebyggelse  
Sällstorp sn /Se Buakärr kärr Bringsgärde gd  
Sällstorp sn /Se *Cloccobiærgh gränsmärke Bringsgärde gd  
Sällstorp sn /Se Cloccobiærgh gränsmärke /Se Buakärr båtsmanstorp  
Sällstorp sn /Se Djupemossen mosse Båtsmanstorpet, se 14 Sällstorp Saknas  
Sällstorp sn /Se St. Eksjö, se Eksjö(n) sjö Börjes gd  
Sällstorp sn /Se Eksjö sjö Börjes-Andersa gd  
Bringsgärde by Eksjö, Stora sjö Dala lht  
Bringsgärde by /Se Eksjön sjö /Se Dalen försv. lht  
Bue Saknas Eksjön sjö /Se Dämmet torp  
Hansegård gdr /Se Eksjön sjö Engelbrekts? försv. gd  
Holmåkra gd Eksjö(n) sjö Eriks gd  
Holmåkra gd /Se Eksjön sjö Fridhem lht  
Klingberg Saknas Eksjön sjö Gatorna lht  
Klingeberg = 3 Sällstorp Saknas Eksjön sjö /Se Gil gd  
Klingebjär gd /Se eksio os Saknas Gils? gd  
Kråketorp gd Eksjön sjö Gunnars gd  
?Kråketorp gd ?*Eksjö os plats /Se Gunnars gd  
Kråketorp = 1 Sällstorp gd Eksjön sjö /Se Gunnars gd  
Kråketorp = 1 Sällstorp gd Eksjöos gränsmärke /Se Hansa gd  
Kråketorp = 1 Sällstorp gd Eksjö os os Hansa gd  
Saknas Saknas Eksjö stampar gränsmärke Hansegård gdr  
Saknas Saknas *Grönberg berg Helges gd  
Kråkektorp = 1 Sällstorp gd *Gunfri(ds)mosse(?), se Jungfrumossen mosse Holmåkra by  
Kusagärde by /Se »hellasåss giöll» gränsmärke /Se Holmåkra bebyggelse  
Kusagärde by Hellesåssgere, se »hellasåss giöll» gränsmärke Holmåkra gd  
Kusagärde by Horses skog? Holmåkra gd  
Kusagärde by Hällesås, se »hellasåss giöll» gränsmärke Hornagård gd  
Kusagärde by Hällesåhs berg Horses gd  
Kusagärde by Hällesås göl vattensamling /Se Håkans gd  
Kusagärde gd Hällesås göl vattensamling /Se Hästhagen båtsmanstorp  
Kusagärde gd *Hällsås ås Jakobs gd  
Saknas Saknas Iglasjön sjö Jannes gd  
Kusagärde gd Iglasjön tjärn Jons gd  
Kyrkan i Sällstorps sn kyrka Iglasjön tjärn Jons gd  
Lunkebur gd Jakobs ås ås Jönsa gd  
Lunkebur gd Jungfrumossen mosse Jönsa gd, nu borta  
Lunkebur gd Jungfrumossen mosse Kattekulla lht  
Lunkabur by /Se Jämnaberg berg o. triangelpunkt Klingebjär gd  
Lunkebur gd /Se Jämnaberg berg o. triangelpunkt Klippes gd  
Prästgården gård Järhyltemosse mosse Kobarens gd  
Lilla Råryd by *Jättebryggan råmärke Kråketorp by  
Råred by Julas bergklump /Se Kråketorp gd  
Lilla Rared by *Kalfwe Kullen bergf. Kullen gd  
Råryd by Karsås ås Kusagärde by  
»Rorødt», Store Saknas Kinnasik gränsmärke /Se Kusagärde, Nils Larsgård bebyggelse  
Råryd by Kinnasik gränsmärke /Se Kusagärde gd  
Råred by Kinnasik plats /Se Kusagärde gd  
Svenstorp by Kinnasick bäck /Se Kålhagen, nu Skoghem lht  
Svenstorp by Kinnasicksbäcken bäck /Se Larsa gd  
Svenstorp by Kinnasiksbäcken bäck /Se Larsa gd  
Svenstorp by Klingeberg ägomark Lille-Hansa gd  
Svenstorp by Klippers ägomark Lille-Mansa gd  
Svenstorp by *Klockeberg, se Cloccobiærgh gränsmärke Lill-Olas gd  
Sällstorp by *Klockekulla gränsmärke, höjd /Se Lunkebur by  
Sällstorp by *Klockekulla gränsmärke, höjd /Se Lunkebur bebyggelse  
Sällstorp by *Klockekulla gränsmärke, höjd /Se Lunkebur gd  
Sällstorp by Klockekulla gränsmärke /Se Lunkebur gd  
Sällstorp by klockekulla gränsmärke /Se Lyckeslätt lht  
Sällstorp by Kråkenabb berg Mansa gd  
Sällstorp by *Kråkenabb berg Mansa gd  
Sällstorp by *Kusaström ström /Se Marbogård gd  
Sällstorp by kussa ström ström /Se Mellomgården gd  
?Ulvatorp by Kyrkebjärs klant fornlämning Nordäng gd  
Ulvatorp by Kyrkröset fornlämning Pers gd  
Ulvatorp by Lyckeslätt ägomark Råred Lilla bebyggelse  
Ulvatorp by *Långalid ås Råred Lilla gd  
Ulvatorp by Långsjön sjö Råred, Lilla gd  
Ulvatorp by Mastaberg berg Råred Stora bebyggelse  
Ulvatorp by *Morkedalsdörr trol. ett gränsmärke Råred, Stora gd  
  *Morkedalsdör gränsmärke Råred, Stora gd  
  Mörkedals Skore gränsmärke /Se Råryd by  
  *Märkesbro gränsbro Röräng gd  
  Nordskog skog Skogalyckan lht  
  Nordskog skog Skoghem lht  
  Oxsiön, se Eksjön sjö Skolhusplatsen, se 15 Sällstorp Saknas  
  Oxsjön, se Eksjö sjö Skräddaras gd  
  Runndalabäcken bäck Smedas gd  
  Ryarsås svange svacka /Se Store Hansa gd  
  Ryarsås svange svacka /Se Svens gd  
  Ryarsås svange gränsmärke /Se Svens gd  
  Ryggarås svange gränsmärke /Se Svenstorp by  
  *Rÿggaråhs bergf. Svenstorp, Bengt Olsgård bebyggelse  
  Ryggen ås Svenstorp, Måns Jönsg. bebyggelse  
  Skuresten sten Svenstorp, Lars Nilsg. bebyggelse  
  Skuttra å å Svenstorp by  
  Skuttra å å /Se Svenstorp by  
  Skuttra å el. Skyttran å /Se Sällstorp Saknas  
  Skuttran biflod Sällstorp, Kråketorp Olof Nilsgård bebyggelse  
  Skuttran å Sällstorp, Nils Torbjörnsg. bebyggelse  
  Skuttran älv Sällstorp, Klingeberg bebyggelse  
  skutærbughæ Saknas Sällstorp, Måns Olsgård bebyggelse  
  *Skuttrans båge båge (åkrök) /Se Sällstorp, Hornagård bebyggelse  
  *Skuttrans båge, se (i) skutærbughe åkrök Sällstorp, Håkan Persg. bebyggelse  
  *Skuttrebro bro Sällstorp, Hans Larsg. bebyggelse  
  *skutærbughæ krök /Se Sällstorp, Jöns Larsgård bebyggelse  
  »skutærbughæ» åkrök /Se Sällstorp, Per Andersg. bebyggelse  
  Skyttran å /Se Sällstorp, Anders Månsg. bebyggelse  
  *Smÿles Kullen bergf. Sällstorp by  
  Smöritts kulle, se Klockekulla gränsmärke Sällstorp by  
  Smörskullen kulle /Se Sällstorp Saknas  
  Stenkällsmossen mosse Sällstorp Saknas  
  Stora däm sankmark Sällstorp Saknas  
  Svarte mosse mosse Tommesa gd  
  Sälls hög ägomark Torkels gd  
  Tjuvasjön sjö Trulsa gd  
  Trättedämmet sankmark Ulvatorp by  
  Ullåsen gränsmärke Ulfvatorp, Anders Eriksg. bebyggelse  
  Ullåsen bergklump /Se Ulfvatorp, Måns Persg. bebyggelse  
  Unaberg, se Unæbiærgh gränsmärke Ulfvatorp, Nils Nilsgård bebyggelse  
  *Unæbiærgh gränsmärke Ulfvatorp, Anders Bengtsg. bebyggelse  
  Unæbiærgh gränsmärke /Se Ulvatorp by  
  »yxeooss», se Eksjön gränsmärke Ulvatorp by  
    Västergården gd  
    Vävars gd  
    Östergården gd  

  ^  

Hallands läns socknar m.m.