ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Landa socken : Fjäre härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 116 Naturnamn : 39 Bebyggelsenamn : 142 Naturnamn : 38
Landa sn Aselberg bergsträckning Landa sn Baggaholmen holme
Landa sn /Se Baggaholmen holme Landa sn sn Buäsingeås berg
Landa sn Brattö ö Landa sn Bueräsingeås berg
Landa sn Buäsinge ås berg /Se Landa sn Flöjden berg
Landa sn Fringshultsmosse mosse Landa sn Flöjden röse
Landa sn Fur(e)mossen mosse Landa sn Fringhultsmosse mosse
Landa sn *Furemossen före detta (?) myr Landa sn Fårakulle berg
Landa sn *Furemosse myr (ev. f.d.) Lannabo inbyggarbeteckning Fårakulle berg
Landa sn Kedholm Saknas Allmänningens gård Hästaspringet nu lertäkt
Landa sn Knippla kulle kulle Aven gd Knappen berg
Landa Saknas *Korsenge äng Backalyckan hmd Landaån å
Landa sn /Se *Korssenge f. ängar Bagershåla torp Lundaoset bäckmynning
Landa sn /Se Kouglundafjorden vik Baggagården bebyggelse Lundesanden strand
Landa sn /Se Kvarndammen kärr Baggagården hmd Lundasanden bete
Landa sn /Se Könne rös fornlämning Baggagården bebyggelse Lundaån å
Landa sn /Se Landabukten bukt Björbjär Saknas Lundaån å
Bollestorp gd /Se Landabukten bukt Björberg bs Näsberg berg
Borekulla by Lannabukten vik Björbjär gd Näsbjär berg o lht
Borekulla by Lannabukten vik Bollestorp gd Ormakärr sank odling
Borekulla by Lannabukten bukt Bollestorp gd Penningberg berg
Borekulla by Lannabukten vik Borekulla by Penningebjären berg
Borekulla by Löftabrovik bukt Borekulla gd Penningemosse mosse
Borekulla by Löftebro wijk vik Borekulla kvarn Saknas Penningesten spetsen på Penningeberg
Borekulla by Oset vik Brånagården bebyggelse Penningesten berg med sjömärke
Borekulla by Oxemosse mosse Brånagården gd Påtorpebäcken bäck
Borekulla Saknas Penningesten höjd Buerås by Ryaberg berg
Borekulla Saknas *Råglunda fjord vik Buerås by Ryabjär berg och småstugor
Borekulla gdr /Se Råglunda Heller Landa Saknas Burhultet torp Skintekulle kulle
Brunnagården gd /Se Svartaskär ö Burhultet lhtr Skinterna åkrar
Buerås by Svartaskär ö Bäckagården bebyggelse Skålebergen berg
Buerås by Svartaskär holme Bäckagården hmd Skållebjären berg
Buerås by Svenskekulle kulle Böras hmd? Smedsgärdsmosse mosse
Buerås by Vagersberg berg o triangelpunkt Böras hmd Stallakvarnarna kvarnar
Buerås Saknas Vagersberg berg o triangelpunkt Dammtorpet torp Storeknapp el. Knappen berg
Buerås Saknas Vallervik vik Dammtorpet=Pottedammet Saknas Storeknapp berg
Buerås by /Se Venelsö ö Egedalen lht Svartaskär skär
Buerås gd /Se Vändelsöfjorden vik(fjord) Ekedal torp Svartaskär holme
Buerås by /Se Vändelsöfjorden bukt Elias, Till hmd Vagersberg berg
?Gärdet gd Vändelsöfjorden vik Erikes hmd  
Gärdet gd /Se   Eriksberg=Skrocken gd  
Kyrkan kyrka   Eriksberg bebyggelse  
Landa gård   Erkes hmd?  
Landa förr by?   Flakadal lht  
Landa Saknas   Fridhem lht  
Landa Saknas   Gullekullen bebyggelse  
Landa Saknas   Gårdaliden bs  
Landa Saknas   Gårdaliden riven stuga  
Landa sn   Gärdet gd  
Landa Saknas   Gärdet gd  
Landa sn?   Hagakulle bs  
(Landa) Saknas   Hagakulle förr lht  
Landa gd /Se   Helgesgårdarna förr gdr  
Landa gd /Se   Hilles hmd?  
Landastock gd /Se   Hilles hmd  
Lannekulla gd /Se   Holken bs  
?Lannestock gd /Se   Holken lht  
Lannestock gdr /Se   Hyltan bebyggelse  
Lannestock gd /Se   Hyltan bebyggelse  
Lannestock gd /Se   Häljegårdarna Saknas  
Lannestock gd /Se   Jydagården bebyggelse  
Lunkagården gd /Se   Jydagården riven gd  
Maen gd   Jödes hmd  
Maen gd   Klämmes hmd?  
Maen Saknas   Klämmes hmd  
Maen by /Se   Kläppa t  
Nortorp by   Kläppa lht  
Nortorp by   Kläppakulle hmd  
Nortorp by   Knabens lht  
Nortorp Saknas   Knebeln stuga  
?Nortorp by /Se   Knebelen rivet torp  
Nortorp Saknas   Kringlen hmd  
Nortorp by /Se   Kringeln hmd  
Nortorp gd /Se   Krogen rivet torp  
Prästgården prästgård   Kullen bs  
Påtorp by   Lannekulla by  
Påtorp by   Lannekulla by  
Påtorp Saknas   Lannestock gd  
Påtorp gdr /Se   Lannestock gd  
Rågelund gd   Lid bebyggelse  
Rågelund gd   Luften t  
Rågelund Saknas   Luften torp  
Rågelund by /Se   Lunden bebyggelse  
Rågelund gd /Se   Lunden gd  
?Rävsnäs Saknas   Lunkagården hmd  
Räfsnäs by   Lunkagården gård  
Rävsnäs Saknas   Lunkagården hmd  
Sintorp by   Maden gd  
Sintorp by   Maen gd  
Sintorp by   Maden gd  
Sintorp by   Magnusa, Till förr hmd  
Sintorp by   Mossen bs  
Sintorp Saknas   Mossen riven bs  
Sintorp Saknas   Mårtens hmd  
Sintorp gdr /Se   Mårtens kvarn kvarn  
Skåltorp rbg   Mårtes hmd?  
Solryd by /Se   Nilse hmd?  
Skåltorp gd /Se   Nilse hmd  
Solryd by   Nortorp by  
Soleryd by   Nortorp by  
Solryd by   Nortorp bebyggelse  
Solryd by   Nortorp Hyltan, se 7 Nortorp Saknas  
Soleryd by   Näsberg bs  
Solryd gd   Näsbjär lht o. berg  
Solryd by   Pears, Till hmd  
Soleryd by   Pottedammet förr torp  
Solryd by   Pottegården gd  
Solryd by   Pottegården hmdr  
Solryd Saknas   Påtorp by  
Solryd Saknas   Påtorp by  
Stallebacka gd   Ryaberg bebyggelse  
Stallebacka gd   Ryabjär småstugor o berg  
Stallebacka gd   Rågelund banvaktstuga  
Stallebacka gd   Rågelund gd  
Stalleback Saknas   Rågelund gd  
»Ved Stocken» gd /Se   Rävsnäs gd  
Värbons hemmansdel /Se   Rävsnäs gd  
    Sandås hmd  
    Sandås hmd  
    Sintorp by  
    Sintorp by  
    Skrocken bebyggelse  
    Skrocken hmd  
    Skålltorp gd  
    Skålltorp gd  
    Smedens hmd  
    Solryd by  
    Solryd by  
    Staden torp  
    Stallebacka gd  
    Stallabacka gd  
    Stocken gd  
    Strandbons hmd  
    Tranemad förr två torp  
    Vassdal t.  
    Vassdal flera torp  
    Vassdalsslätt bs  
    Vedesmosse förr lht  
    Vetesmosse t  
    Värbons hmd  
    Änga Saknas  
    Änga hmd  
    Ängakullen lht  

  ^  

Hallands läns socknar m.m.