ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ölmevalla socken : Fjäre härad : Hallands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 9 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  Bräckorna (resp. Bräkorna) holmar    
  Hästskär, S. holme    
  Hästskär, N. o. S. holmar    
  Hästskär, N. o. S. holmar    
  Lön, I. o. Y. holmar    
  Näsbofjorden fjord    
  Näskroken (resp. Näsbokrok) udde    
  Ölmanäs halvö    
  Ölmanäs halvö    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.