ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Idala socken : Fjäre härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 117 Naturnamn : 178 Bebyggelsenamn : 135 Naturnamn : 87
Idala sn Abbekärr sjö Idala sn sn Abbekärr sjö
Idala sn Abbekärr sjö Idala sn Abbekärr sjö
Idala sn Abborrkärr tjärn Idala sn Abberån bäck
Idala sn Abborresjön sjö Idala sn Abbesjöarna sjöar
Idala sn Abborrsjön, Övre, Mellan, Stora sjöar Idala sn Abborresjöarna sjöar
Idala sn Abborrsjön, Övre, Mellan, Stora sjöar Idala sn Abborrsjön, M, St, Öv. sjöar
Idala sn Abborrsjön, Lilla sjö Annestorpen inbyggarbeteckning Bergasjön, Lilla o. Stora sjöar
Idala sn Abborrsjön, Mellersta sjö Hultarna inbyggarbeteckning Bergkärren kärr med småsjöar
Idala sn Abborrsjön, Stora sjö Håforsebo inbyggarbeteckning Bjärgakärr, Lilla sjö
Idala sn Abborrån å Högbo inbyggarbeteckning Bjärgakärr, Stora sjö
Idala sn Allmänningsskogen Saknas Idalingarna inbyggarbeteckning Björkås berg
Idala sn Askershall berghäll Idälinge inbyggarbeteckning Björnås bergås
Idala sn Askershall berghäll /Se Jyssagårdingarna inbyggarbeteckning Björnås ås
Idala sn Askers hall gränsmärke /Se Kärrbo inbyggarbeteckning Björnåsflög stup
Idala sn *Askers klåv(a) berg Lidbo inbyggarbeteckning Björnåsflög brant bergsstup
Idala sn Backaviken vik Nygården inbyggarbeteckning Björnåshall Saknas
Idala sn L. Bergakjärr sjö Rampen inbyggarbeteckning Blackesjö sjö
Idala sn Bergakärr, Lilla tjärn Rostorpen inbyggarbeteckning Blackesjö sjö
Idala sn St. Bergakjärr sjö Skogabo inbyggarbeteckning Blåberg berg
Idala sn Bergakärr, Stora tjärn Slätthallarna inbyggarbeteckning Blåholkedal dal
Idala sn Bergasjön, Lilla sjö Vasen inbyggarbeteckning Bråtås bergås
Idala sn Bergasjön, Stora sjö Vintervägen inbyggarbeteckning Buareås ås
Idala socken sn Bergasjön, Stora, Lilla sjöar Anderses, Lille hmd Buarås ås
Idala sn Biöråsen berg Annestorp gd Enes nabbe udde
Idala sn /Se Björnås ås Annestorp bebyggelse Enesnabb udde
Idala sn /Se Björnås berg Annestorp gd Haranäs udde
Idala sn /Se Björnås ås Backalyckan torp Holtås berg
Idala sn /Se Björnåsen berg Backen avs. Hosjön sjö
Idala sn /Se Björnås ås Bengts hmd Saknas berg
Idala sn /Se *Björåsen ås Blåsås torp Huvudet berg
Idala sn /Se Blackesjö sjö Bogagärdet torp Hällesjön sjö
Idala sn /Se Blackesjö tjärn Brittens t Hällesjö sjö
Idala sn /Se Blaskesjön sjö Börjeholkes torp Hälleås ås
Idala sn /Se Brittanabbe udde Börjes hmd Hästskohallar berghällar
Idala sn /Se Brittaviken vik Dalen torp Idebäck bäck
Idala socken /Se Dikeshall berg Getaklippan torp Idesjö sjö(ar)
Annestorp by Dånekulle kulle Getaklippan? torp Iesjö sjö
Annestorp by Enesnabb udde Grenakulle bebyggelse Iesjö sjö
Gårdshorn gd Fruön ö Grenakulle hmd Iebäcken bäck
Gårdshorn gd Fru ön ö Gräsdal lht Ilaresjö sjö
Gårdshorn Saknas Fruön ö Gårdshorn gd Ilaresjö sjö(ar)
Gårdshorn Saknas Fru ön ö /Se Gårdshorn bebyggelse Jeddabua Saknas
Hallen by Föjseås ås Gårdshorn gd Kattelapet offerkast
Hallen by Getaklippan höjd Hagens torp Klovås berg
Hallen Saknas Grankullen ägomark Hallen by Knalta berg
Saknas Saknas Gräsdal skogsmark Hallen bebyggelse Kärrabäcken bäck
Hult, se Idalshult by Gunner berg Hallen bebyggelse Kärrabäcken bäck
Håfors by Göpekullen kulle Hallen by Kärrakulle, Stora o. Lilla berg
Håfors gd Haranäs näs Holma avs. Käsmesås berg
Håfors gd Haranäs näs Holma torp Lillesten sten
Håfors gd Haresjö sjö /Se Holma lyckor hmd Lyngås ås
Håfors by Harnäs udde Saknas Horsås torp Lyngås ås
Håfors gd Helsjön (el. Hällesjön) sjö Hult gd Långemöst mosse
Håfors Saknas *Hornabiærg berg Hult gd Löftaå å
Håfors Saknas Hornabiærgh gränsmärke /Se Hultabacke torp(borta) Lövås berg
Högen by Horn siön sjö Håfors gd Lövås ås
Högen by Hornsjön sjö Håfors bebyggelse Paddekärr sjö
Högen Saknas St. Hornsjön sjö Håfors gd Pallarna bergssluttning
Högen gd Hornsjön, Stora sjö Hälledal torp Ronekulle höjd
Idala gd o. sn Hornsjön, Stora sjö Härakulle hmd Rundekulle berg
Idalahult by Hornsjön sjö Högen gd Skogaås berg
Idalahult gård Hornsjön sjö /Se Högen bebyggelse Skogaås höjd
Idalahult, Hult by Hornsjön sjö /Se Högen by Slätthallaås ås
Idalahult gd Horredssjön, Stora sjö Idala gd Slätthalleås ås
Idalahult, Hult by St. Horredssjön sjö Idala bebyggelse Slättås berg
Idalaholt by Horredssjön, Stora sjö Idala gd Sniparyggen berg
Idalahult by Håffårss ån å Idalahult gd Somöst mosse
Idalahult by Håsjöås ås Idalahult bebyggelse Storaberg berg
Idalahult Saknas Hällebäck bäck Idalahult gd Storesten sten
Idalahult by /Se Hellesjön sjö Jyssagården bebyggelse Surt tjärn
»kelledal» gd Hällesjön sjö Jyssagården gd Surt tjärn
Kyrkan kyrka Hellesjön sjö Jönsekulle torp Svalås ås
Kyrkotorp by Hällesjön sjö Kalles torp Svennemosse mosse
Kyrketorp by Hällesjön sjö Klämmesbacke båtsmanstorp Svennemosse mosse
Kyrkotorp by Hällesjö sjö /Se Krigens torp Tröskebäcken bäck
?Kärret by Hällesås ås Kyrkotorp bebyggelse Tröskesjö sjö
Kärret gd Hälleås ås Kyrkotorp gd Tröskebäck bäck
Kärret Saknas Idebäck bäck Kyrkotorp gd Tröskesjö sjö
Lia gd Idebäck bäck Kärrakulla bebyggelse Tunghultsmossen mosse
Lia gd Idesjö, Lilla sjö Kärrakulle hmd Täxleberg berg
Lia Saknas Idesjö, Stora sjö Kärrakulle hmd Täxleberg berg
?Lia by Ilaren, se Ilaresjön Saknas Kärret gd Täxlebjär berg
Lia by Ilaresjö, Lilla sjö Kärret bebyggelse Ulvås berg
Lia by /Se Ilaresjö, Stora sjö Kärret gd Åkerön udde
Lillevrå gd /Se Ilaresjön sjö /Se Lia gd Öresjö sjö
Nygård Saknas Ilaresjön sjö /Se Lia bebyggelse Öresjö sjö
Prästgården prästgård St. I sjö sjö Lia gd Örnakulan berg
Rampengärde gd Lilla I sjö sjö Lillens hmd  
Rampegärde Saknas Iesjö, Stora och Lilla sjöar Lille-Pears hmd  
Rampengärde gd /Se Ilare-sjö sjö Lillevrå bebyggelse  
Rostorp by Ilaresjö, Stora och Lilla sjöar Lillevrå gd  
Rostorp by Kavlabromosse mosse Magnuses hmd  
Rostorp by Killinge öö ö Mossa hmd  
Rostorp? Saknas *Kjärrsmåse Saknas Nygård gd  
?Rostorp gd *Klockæbyargh berg Nygård bebyggelse  
?Rostorp gd (i)klockæbyargh gränsmärke /Se Nygård gd  
Rostorp Saknas Kärremosse mosse Rampegärde bebyggelse  
Rostorp by /Se Lesjön, Stora, Lilla sjöar Rampengärde gd  
Skoga gd *Långe Myste mosse Rampengärde gd  
Skoga gd Långahult skogsmark Rostorp gd  
Skoga Saknas Långemyst sankmark Rostorp bebyggelse  
Slätthall by Löftaån å Rostorp gd  
Slätthall by Lövås ås Skoga gd  
Slätthall by *Oxabåsoset? vik Skoga bebyggelse  
Slätthall by Padda-Kjärr sjö Skoga gd  
Slätthall Saknas Paddekärr tjärn Slätthall by  
Slätthall Saknas Paddekärrssjön sjö Slätthall bebyggelse  
Varekulla gd Paddekärrssjön sjö Slätthall bebyggelse  
Varekulla gd Rambäck å Slätthall by  
Warekulla Saknas *Råtrallabäck vatten i råg Spelens hmd  
Varekulla by /Se *Röbäcken möjl. en bäck Stenslåtta hmd  
Vrå by *Röbäcken bäck Stomgården bebyggelse  
Vrå by Skogaviken vik Stomgården gd  
Vrå Saknas Skogaås berg Storens hmd  
Vrå Saknas Skogaås berg Storevrå gd  
Vrå, Lilla Saknas Klockæbyargh Saknas Svedjens torp  
Vrå by /Se Klockæbyargh riksgränsmärke Söakulle hmd  
  Cloccobiargh Saknas Takulle bebyggelse  
  Skogaås berg Takulle hmd  
  Skogaås berg Tors hmd  
  Skogsås ås Tröskebäck hmd  
  *Slottet gränsberg Tunghult torp  
  *Slottet höjd(?) Varekulla gd  
  *Surten sjö Varekulla bebyggelse  
  Surt sjö Varekulla gd  
  Surt sjö Vasagården bebyggelse  
  Surt tjärn Vasagården gd  
  Svalemyst, Lilla sankmark Vintervägen hmd  
  *Svalås höjd Vrå by  
  *Svartemåse Saknas Vrå by  
  Svartemosse mosse Vrå bebyggelse  
  Söderskogen skog Vrå, Stora bebyggelse  
  *Söndre ås berg och gränsmärke Vrå bebyggelse  
  *Söndre ås berg och gränsmärke Älis (Elins) hmd  
  Söndre ås gränsmärke /Se Öresjö torp  
  *Tassebergs lÿ berg    
  *Torstjärn sjö    
  Torskiärn sjö    
  Tröskesjö sjö    
  Tröske sjö sjö    
  Tröskesjö sjö    
  Tröskesjön sjö    
  Tröskesjö sjö    
  Tunghult ängsmark    
  Saknas Saknas    
  Täxleberg bergshöjd    
  Täxleberg berg /Se    
  Täxleberg gränsmärke    
  Saknas Saknas    
  Texleberg berg    
  Täxleberg berg och gränsmärke    
  Täxleberg berg och gränsmärke /Se    
  Texleberg berg    
  Texleberg berg    
  Täxleberg berg    
  *Täxte Berg råsten    
  Täxleberg berg o triangelpunkt    
  Täxleberg berg o triangelpunkt    
  Täxleberg berg    
  Texleberg berg /Se    
  *Thæghslæ ås berg    
  Täxleberg berg    
  Ulfåås bergform    
  Ulvås ås    
  *Hwalås bergform    
  Vrå, Stora skogsområde    
  Åkerön halvö, f.d. ö    
  Åkerön udde    
  Åkerön udde    
  Öigeråås bergform.    
  Öresjö sjö    
  *Öre måse Saknas    
  Örsiön sjö    
  Öresjö sjö    
  Öresjön sjö    
  Öresjö sjö    
  *Örnæbiærgh råmärke    
  Örnæbiærgh gränsmärke /Se    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.