ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Onsala socken : Fjäre härad : Hallands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 2 Naturnamn : 64 Bebyggelsenamn : 173 Naturnamn : 836
Lyseberg lht *Armön udde? /Se Allekulla gd Ahlundssik åker
Maggerö avs. Bockskär holme Anneberg avs Alekärr äng
  Bockskär holme Apelhögen gård Aleviksberg berg
  Bockskär holme Apelröd gårdar Allekulleåkrar åker
  *Bratterås höjd Arvidsgården gård Allund stenbacke
  *Bratterås höjd /Se Backelyckan lht Alviksbacke backe
  Bredaberg grund Backen gård Amje våle berg
  Bredaberg grund Backen gård Anders Berggrens Hage åker
  *Bremerudd udde Backen, Lilla lht Apelåsberg berg
  Brokö ö Bassås gårdar och små lägenheter Asklundssik åker
  *Draget(?) halvö /Se Berget gårdar Aspebackar backar
  *Draget halvö Berget gårdar Aspehögen höjd
  Fjärehals halvö Berghem gård Avekrogen äng
  Fladen grund Björmannehög lht Backalyckan åker
  *Förkullen höjd Björmannehög gård Backfiskareudden udde
  *Gryta holme Björnebo läg. Backefiskeberget berg
  *Gryta holme eller grund Björnmossen avs Backefiskedal utmark
  *Gryta holme Bockagården gård Backefjäll berg
  *Gåsekil trol. föremål i Kungsbackafjorden Bratterås lägenheter och villor Backåkern åker
  Halseskären holmar Bron bebyggelse Bakåker åker
  *Hållösund sund Bräcka gård Balg, Lilla åker
  Hållsundsudde udde Bränna gårdar och avs Banagrund grund
  Hällesö ö Brännås lägenhet Barkheden gärde och mark
  Hällesö ö Buerås gård Barkhedskärr åker
  Hästbådan grund Bäcken gårdar Barkhedskärr åker
  Hästbådan grund Dannebacka gårdar o ställen Barkhedskärr åker
  Ingelsbådar holmar Dragsbacka lht Barkhedskärr åker
  Kaggebåden grund Duvekulla lht Bassås berg berg
  Kyrkefjällssund sund Dukulla gård Bastaåkrarna åker
  Kyrkefjällssund sund Ebbagården gård Bergabetet åker
  Malö hamn hamn Ebbalund lht Bergagärdet gärde
  Malö hamn vik /Se Ekerna gård Berghagen äng
  Mönster halvö Enen gård Bergslyckan åker
  Mönster halvö Enen, Lilla gård Beteslyckan åker
  Mönster halvö Finnagården gård Betet äng
  Mönster halvö Forsbäck gård Björnåsberg berg
  *Mönstersundshamn hamn Gatan gård Blekelyckan åker
  *Mönstersundshamn sund Godhem lht Blindskärsgrund grund
  *Prästlund möjl. en skogsdunge Gottskär, Gattskär badort Blöten åker
  *Sigismundusbåden grund Gottskär, Gattskär havsbad m.m. Bockagärdet gärde
  *Sigismundsbådan grund Grönemad lägenhet Bockahögen åker
  Skalla hamn vik Gubbekulla gård Bockalyckan Saknas
  Skalla hamn hamn Gullekulla gård Bockholmen holme
  Skalla hamn hamn Gårdskulla lht Bolgen åker
  Skalla hamn vik /Se Gärdhem avs. Bolgen åker
  Skallanäs del av halvö Hagen, Norra gård Bolgen åker
  Skallanäs del av halvö Hagen, Västra gård Bondhålan äng
  Skallanäs halvö Hallehög avs Boskär holme
  *Skallö udd udde Hallen, Västra gård Boskär holme
  *Stockebåten grund /Se Hallen, Östra gård Boskär holme
  Utholmen, St holme Hallshög lht Brant Tyskkulle berg
  Utterskären holmar Hammarkulla gård Bratteråsåkern åker
  Utterskären holmar Hasslakärr läg Bratteråsåkrar åkrar
  Virkesholmarna holmar Heden gård Breaberg berg
  Virkesholmarna holmar Hultet gård Breareberg berg
  Vässingsö numera halvö Hunsås gård Bredaberg fiskeplats
  Vässingsö numera del av udde Håkulla gård Breda Gapet inlopp
  Vässingsö numera del av udde Hålan bebyggelse Breda Gapet infartsled
  Vässingsö numera halvö Hästared gårdar Bredagapsgrund grund
  Vässingsö numera halvö Hästliden bebyggelse Breda kråkor skär
  Öckerön ö /Se Högalund lht Bredavägsslätt backe
  Öckerösund sund Högen gård Bredaäng åker
  Örneknalten bergknalle /Se Högås gård Bredevälta åker
  Örneknalten bergknalle /Se Intaget gård Bredlyckan åker
    Iserås, Stora gård Bygdlyckan åker
    Istorp avs. Bredåkern åker
    Jonsås avs Bredåkrar åkrar
    Justegården gård Brogärdet åker
    Jutagården gård Brokö holme
    Karsegården gård Brunnkärr åker
    Klasagården gård Brunnlyckan åker
    Klockaregården gård Brunnskärr åker
    Klockhögen lht Brunnslyckorna åker
    Knaparydet, Knaparyda lght Brunnsåkrar åkrar
    Knapegården gård Brunsmad åker o. äng
    Knastås gd Brynes kärr gärde
    Kråkekärr bebyggelse Bråbygget åker
    Kubbagården gård Bråhygga åker
    Kubbavik avs Bräckan backe
    Kullabo lht Bräckebetet utm.
    Kullelyckan lht Bräckedälden utm.
    Kullen gård Bräckorna skär
    Kyrkebron avs Bräka, Lilla holme
    Kyrkliden lht Bräkerna holme
    Kåramad lht Brändamyst damm
    Källskulla läg Brännehage åker
    Köpstaden bebyggelse Brännehage åker
    Laxen lht Brännevik backe
    Ledet bebyggelse Brännås berg
    Liden gård Bröckasberget fiskeplats, grund
    Lindfjäll gård Bröckas rös rös ås
    Lindås gård Bubacka utmark
    Lunden gård Buerna åkrar
    Lyckan gårdar och ställen Buerna åker
    Lyckebo avs Bukten åker
    Lyngås gård Bumossen intag
    Lyngås, Stora gård Busen fiskeplats, utgrund
    Mariedal gård och handelslokal Busken fiskeplats, grund
    Månsagården gård Buskåkrar åkrar
    Mårtagården gård Byttholmen holme
    Måsen gård Bäckaberg fiskeplats, grund
    Mällberg gård Bäckaholm gärde
    Mönster lotsplats Bäckahögen gärde
    Norrelund gård Bäckaängen åker el. äng
    Nyehage gård Bönekullen kulle
    Nyehage lht Böres slätt äng o. mark
    Nygård gård Böres slätt utmark
    Onsala Prästgård gård och boställe Dalen åker
    Porsegården gård Dammluckan åker o. äng
    Prässe avs. Dammängen åker
    Prästäng gård Dasken fiskeplats, grund
    Pyksten gård Djupeknölarna grunder
    Ramnås avs Djuptån fiskplats, grund
    Ranegården bebyggelse Djurshage åker o. äng
    Runsås, Lilla gård Draget utmark
    Runsås, Stora gård Draget utmark
    Rydet bebyggelse Draget utmark
    Råö säteri Dunkullegärde gärde
    Rödebäck lht Dunklehög berg
    Rörvik gård Dövekärr slätt
    Rörvik, Lilla gård Ebbagårdsgärde gärde
    Rösa gårdar Ekeberget fiskplats, grund
    Röserås gård Ekehögen åker
    Sandbäck gård Ekehögen åker
    Sandvik lht Enefjäll berg
    Sevekulla gård Enefjället berg
    Siken, Lilla gård Eriks äng utmark
    Siken, Stora gård Falleskulleåkrar gärde
    Sjöslätt avs. Fallskulle berg
    Sjöslätt lht Fallsåkrar gärde
    Sjötorp lht Finnagårdsgärde gärde
    Sjötorp avs Finnagårdsgärde gärde
    Skalegården gård Finnakulle kulle
    Skifta gård Finnasand uppslagsplats
    Skårahögen gård Finnasanden utmark
    Skällared gård Finnatorpen åker
    Släbogården gård Finnkulle kulle
    Solbacken lht Fjordskär fyrskepp
    Solbacken avs Fjället berg
    Sommargården gård Fjällkvarnen väderkvarn
    Spekedal gård Fjärehalsberget grund
    Staragården bebyggelse Fjärehalsberget Lilla fiskeplats
    Staragården, Lilla bebyggelse Fjärehalsberget, Stora fiskeplats
    Staragården, Södra gård Fjärehalsbåde både
    Staragärdet lht Fjärehalsdal berg o dalgång
    Steffen lht Fjärehalsgrund grund
    Storegården gård Fjärehalssten fiskeplats, grund
    Storsagården gård Fladen grund
    Strandhem avs. Flagalyckan åker
    Strandhem lht Flaten fiskeplats
    Strannebacken läg. Flater åkrar
    Strannebacken lht Flaterna åker
    Strannegården gård Flaterna åkrar
    Strannegården gård Flaterna åker
    Sunnerlund gård Flaterna gärde
    Svinaryggen stuga Flateröset berg
    Tallagården gård Flatröset berg
    Torva gård Flatskär skär
    Trappeliden lht Flintskallen grund
    Trapporna lht Flintskallen grund
    Tullkammaren gård Fluet holme
    Ullerås lägenhet Flängskallehåla fiskeplats
    Underliden gård Flängskallehåla, Yttre fiskeplats
    Vecka gård Flängskalleknulten fiskeplats
    Viken gård Flängskallerevet fiskeplats
    Vikhem lht Flöget berg
    Vrån gård Forsbäck backe
    Vässingsö gård Frukosten fiskeplats
    Västanvik lht Fru-Skales tomt åker
    Älskogsbräcka gård Furukulle, Lilla kulle
    Ögården gård Furukullen kulle
    Ötofta bebyggelse Fyrhörningen åker
    Överås avs Fyrkanten åker
      Fyrmannagrund grund
      Fågelgrund, Fogelgrund fiskeplats
      Fåglakärr, Foglakärr åker m.m.
      Fåglekärr, Foglekärr åker
      Fägata äng o. berg
      Fägatan fiskeplats, grund
      Fäholmar holmar
      Fönsterlyckan åker
      Gamlefjäll berg
      Gamlefjäll berg
      Gamlefjällsdal mark o. berg
      Garpen skär
      Gatabacke backe
      Gatan äng
      Gategårdsberget fiskplats, grund
      Gateliden åker
      Gateliden backe
      Gatuliden åker
      Gatåkrar gärde
      Getaryggen berg
      Gransås berg
      Grundabåde både
      Grundar, Stora fiskeplats, grund
      Gruvan fiskeplats, grund
      Gräsdal äng
      Grönarös berg
      Grönemad åker
      Grönemad backe
      Gubbelyckebetet betesmark
      Guldgrund fiskeplats, utgrund
      Guldåkrar åkrar
      Gullarevskullar berg
      Gulö holme
      Gårdskullehög berg m.m.
      Gåsalyckan åker
      Gåsalyckan åker
      Gåsholmen skeppsupphuggningsplats
      Gåtgården åker och äng
      Gärdakroken åker
      Gärdakroken berg
      Gärdet åker
      Gärdet, Stora gärde
      Göholmen holme
      Gölyckan åker
      Gölycksslätten åker
      Göviksholme holme
      Hagaberg berg
      Hagaberg berg
      Hagaberget, Inre fiskeplats, grund
      Hagaberget, Mellan fiskeplats, grund
      Hagaberget, Södra fiskeplats
      Hagaberget, Yttre fiskeplats, grund
      Hagahals backe
      Hagaholm berg
      Hagaslätten åker
      Hagaslätten utm.
      Hagastrand utmark
      Haggrund fiskeplats, utgrund
      Halingen grund
      Hallagärdet gärde
      Hallehög åker
      Hallen åker
      Halseberget berg
      Halseberget berg
      Halsen åker
      Halseskär holmar
      Hamnholmen holme
      Hanhalsudde udde
      Hansekulle kulle
      Hansekulle kulle
      Haraholmsbergen berg
      Haraholmsbergen berg
      Harebackar slätt
      Harebackar slätt
      Hasselbacken åker
      Hasleskären skär
      Havrarevet rev
      Hedarne gärde
      Hedbunnar gärde
      Hedbottnar äng
      Hedbottnar åker
      Heden åker
      Heden åker
      Heden gärde
      Heden åker
      Heden åker
      Hederna gärde
      Hekulle åker och berg
      Hekulle åker
      Helgå hög åker o. berg
      Helkenabbe udde
      Hjälmeskullar berg
      Hogardsgrund grund
      Holmen åker
      Holmäckror åker o. mark
      Hopalyckan åker och äng
      Hopaängen åker o. äng
      Horungen åker
      Hultungsgrunden grund
      Hultåkrar åkrar
      Hultås berg
      Humlegården åker
      Hunsås äng
      Hunsåsberget, Lilla fiskeplats
      Hunsåsberget Stora fiskeplats
      Hunsåsgärde gärde
      Hylte-Knalten, Lilla fiskeplats
      Hylte Knalten, Stora fiskeplats
      Hylte Knulten, Lilla fiskeplats, grund
      Håbackamosse mosse
      Håbackarne backar
      Håkulladamm damm
      Håkulleberg berg
      Hållsundsudde udde
      Håltalunds trädgård åker
      Hålåker åker
      Hårsevikshällor berg
      Hårsekulle berg
      Häcklehagagärde gärde
      Häcklen fiskeplats, utgrund
      Häcklesand fiskeplats, utgrund
      Hällesö holme
      Hällsåsberg berg
      Hästaredsbetet åker
      Hästbåden både
      Hästekulla, Hästekulle kulle
      Hästholmen holme
      Hästliden åker
      Hästskär, Norra holme
      Hästskär, Södra holme
      Hättan fiskeplats, utgrund
      Hättegrund, Lilla fiskeplats, utgrund
      Hättegrund, Stora fiskeplats, utgrund
      Högaberget berg
      Högarne åker
      Högarne äng
      Högarne åkrar
      Högen kulle
      Högen åker, äng o. berg
      Högåsberg berg
      Högåsdamm damm
      Högåsdamm damm
      Högås damm damm
      Högås hage äng
      Hökåsdamm damm
      Hörlyckan åker
      Ingeborg Lindgrens tomt åker
      Ingatsholmen holme
      Intaget åker
      Iserås kvarn väderkvarn
      Janssons lycka åker
      Johan Rydqvists tomt åker
      Justegårdsgärdet gärde
      Jutagärdet gärde
      Jäven holme
      Jönsberg berg
      Jönsåker åker
      Kaggebåde både
      Kalkbacken backe
      Kalvasand fiskeplats
      Kalven fiskeplats, utgrund
      Kalvhagen äng
      Kalvhagen åker
      Kalvhagen åker
      Kalvö holme
      Kalvösund sund
      Kammarhöjden åker, äng m.m.
      Kapphål gömställe
      Kapphålet åker
      Kapellbacken backe
      Karlssons hage åker
      Karpen holme
      Karpeberget fiskeplats, grund
      Karsagärdet gärde
      Karsholmar holmar
      Kilaåsens hage åker
      Kilen stenbacke
      Kiringen fiskeplats, grund
      Kisteberget fiskeplats, grund
      Klasahagar åker
      Klasbåde, Inre grund
      Klasbåde, Yttre grund
      Klasgrund, Stora fiskeplats, utgrund
      Klasgrund fiskeplats, utgrund
      Klockehögen backe
      Klockehögen backe
      Klockfoten grund
      Klockhögen åker
      Klovan fiskeplats, grund
      Klättabacke backe
      Knapalyckan åker o. äng
      Knaparydsbetet betesmark
      Knaparyet åker o. äng
      Knapestomt mark, berg
      Knappen fiskeplats, utgrund
      Knarrekilen åker
      Knarrekilen berg
      Knarrekilen berg
      Knarrås skär
      Knassås berg
      Knassåstorpet åker
      Knassåstorpet åker m.m.
      Kniven grund
      Knulten vid Hagaberget fiskeplats
      Kockahagen åker
      Kollbergs hage åker o. äng
      Kon fiskeplats, utgrund
      Krekabacken sandhöjd
      Krigsmanslycka åker
      Krokagärdet åker och äng
      Kroken äng
      Kroken åker
      Krokåkrar åkrar
      Krokåkrar åkrar
      Krusajorden åker
      Kråkan grund
      Kråkan holme
      Kråkan holme
      Kråkekärrsstycket åker
      Kråkgrund grund
      Kråkorna holmar och skär
      Kråslyckan åker m.m.
      Kubbagårdsgärdet gärde
      Kubbaviken vik
      Kubeberget, Lilla fiskeplats
      Kubeberget, Stora fiskeplats, grund
      Kudden grund
      Kuggagrund fiskeplats, grund
      Kuggen grund
      Kullensgärde gärde
      Kullåkrar åkrar
      Kvarndammen damm
      Kvarndammet damm
      Kvarndammshagen hage
      Kvarnhögen åkrar
      Kvarnkullen kulle
      Kvarnlyckan åker
      Kvarnängen åker o. äng
      Kvikullsmossen mosse
      Kyrkogården åker
      Kyrkokullen kulle
      Kålhagarne åker
      Kåraboberg berg
      Kåramad åker
      Käknen fiskeplats
      Källekärr åker och äng
      Källelyckan åker
      Källshage åker
      Källskulleberg berg
      Källskullegärdet gärde
      Källskullelycka åker
      Källås berg
      Kälnehagen åker
      Käreboberg berg
      Käreboberg berg
      Kärrbon rös
      Kärren åkrar
      Kärren åker
      Kärret, Stora gärde
      Kärrängarne gärde
      Ladlyckan åker
      Ladulyckan åker
      Ladåker åker
      Landslyckan åker
      Lansingen grund
      Lars Hulténs hage åker
      Laspjällen åkrar
      Lebackeberget fiskeplats, utgrund
      Lererna gärde
      Lerspjällen åker
      Leråkrar gärde
      Liamaden åker
      Liamaden åker
      Liareåkern åker
      Liareåkrar åker o. äng
      Liareåkrar gärde
      Libergslyckan åker
      Libolyckan åker
      Lidmaden åker
      Lillehäst fiskeplats, grund
      Lille Pär Hansson, Lille Pär Hanson fiskeplats, utgrund
      Lille Svens tomt åker o. backe
      Lindåsen berg
      Lindåsen berg
      Lindåsvälter gärde
      Lindö holme
      Linnekulle kulle
      Linnekulle kulle
      Lortebågen grund
      Loteskär holme
      Loteskär holme
      Lundströms lycka åker
      Lundvälterna åker o. äng
      Lundåkrarna åkrar
      Lunnamossen mosse och mark
      Lunnamossen mosse
      Lunneberget berg
      Lunnebergs lycka, Stora åker
      Lunnebåde grund
      Lunnö mark
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckebotten åker
      Lyckorna åkrar
      Lygnholmen holme
      Lygnholmen holme
      Lyngåsgärdet gärde
      Lyngåskärr äng
      Lyngåsryd åker, äng, berg
      Långbådan både
      Långeberg berg
      Lången grund
      Lången grund
      Långskär holme
      Långskär holme
      Långsåtan fiskeplats, grund
      Långåkrar åkrar
      Läktaren åker
      Lön, Inre holme
      Lön, Yttre holme
      Lönsskärsgrund grund
      Lövås berg
      Maden åker
      Maggerö äng
      Majgrund fiskeplats, utgrund
      Malen holme
      Malö holme
      Nalön holme
      Malöhamn hamn
      Malöko udde
      Malösund sund
      Malövåle stenkummel
      Mellangrund fiskeplats, grund
      Mellanknult fiskeplats, grund
      Mossabackarna utmark
      Mossakullarna bergkullar
      Mossakullarna berg
      Mossakullarna berg
      Mossakullarna berg
      Mossalyckorna åker
      Mossen gärde
      Mossen åker m.m.
      Mosslyckorna gärde
      Måkekärr åker
      Månsahögen åker
      Månsås berg, äng
      Månsåsäng äng
      Månsåsängen åker o. äng
      Månsåsängen åker
      Månsåsängen åker o. äng
      Mårtagårdsgatan väg
      Mårtaåkrar åker
      Mårtaängen äng
      Mällbergsberget berg
      Mällbergsgärdet gärde
      Mällbergsgärdet åker
      Mällomrydet el. Mällrydet äng
      Möaskär skär
      Mönster näs
      Mönsterberg berg
      Mönsterudde udde
      Nidingen fyrskepp
      Nordgärdet åker
      Nordgärdet gärde
      Nordgärdet åker
      Nordgärdet gärde
      Nordgärdslyckan åker
      Nordknulten fiskeplats, grund
      Nordlyckan åker
      Nyländen åker
      Nyländena gärde
      Nyländena åker
      Nyländena åkrar
      Nylännet åker
      Näskroken yttersta spetsen av Ölmevalla
      Olena Beata Berggrens tomt åker
      Olsnäsås berg
      Onsala Långe fiskeplats
      Onsala Sandö halvö
      Onsala Vassaberg fiskeplats
      Osnäs backe backe
      Ostnäs brygga
      Paladammet backe
      Passberget holme
      Per Hanssons grund
      Pers lycka åker
      Pers tomt åker
      Pilalyckan äng
      Plommasgrund grund
      Porsa åker
      Porsakullarna berg
      Porsen åker
      Porstuvor backe
      Portlyckan åker
      Portåkern åker
      Prästgårdsängen åker
      Pyggås berg
      Pyggstens mosse mosse
      Pykalyckan åker
      Pykstensbetet betesmark
      Pykstenslid backe
      Pykstenslid backe
      Pykstenslyckan åker o. mark
      Rabben grund
      Rabben grund
      Rajemad åker
      Ramnö holme
      Ramsåsberg berg
      Revet fiskeplats
      Risan åker
      Risan åker
      Risan åker o. äng
      Risan åker
      Risen åker
      Risholmen holme
      Rommelås berg
      Rommelås lycka backe, berg, åker
      Rommelås sandlid backe
      Rompen åker
      Roppekulle kulle
      Roppelyckan åker
      Rospjälla åker
      Rumperna åkrar
      Rundkärr kärr
      Rundshögsåkrar åkrar
      Runshögen berg
      Runsåshage åker o. äng
      Ryggåsberget berg
      Rågskiten grund
      Råholmarna holmar
      Rånekullslyckan åker
      Råstamosse mosse
      Råstamossedamm damm
      Råstaslätt slätt
      Råöbacke backe
      Råöbacke slätt
      Rälingefjäll berg
      Rävabacken backe
      Rävlekulle berg
      Kålholmen, Röda holme
      Rölingefjäll berg
      Rönberget fiskeplats
      Röns norra unge holme
      Röns äng backe
      Rörvikberget fiskeplats, grund
      Rörviksberg berg
      Rörviksslätten backe
      Rörviksslätterna utm.
      Rösareåkrar åkrar
      Röseberget åker, berg
      Rösera skär och grundar
      Röskulle kulle
      Röskulleåkrar åkrar
      Rövarn grund
      Röängen åker
      Sandgravsberget berg
      Sandhagen sund
      Sandhogen insegling
      Sandliderna gärde
      Sandåkern åker
      Sandökalv landtunga
      Seglet grund
      Sikareåkrar åkrar
      Silvergrund fiskeplats, utgrund
      Sjållen åker o. äng
      Skadedragssand bukt
      Skalla fyr
      Skallahamn hamn
      Skansalyckan åker
      Skansbetet äng, mark
      Skarpen koljegrund
      Skarvgrund grund
      Skintan åker m.m.
      Skummekärr åker
      Skåviksberg berg
      Skåviksholm berg
      Skåviskeholm berg
      Skäddeberg grund
      Skällaredsås berg
      Skällaredsås berg
      Skällaren grundar
      Skärahögen åker o. mark
      Släbobetet betesmark
      Släta, Stora väderkvarn
      Slätthults bankarna fiskplats, grund
      Slätthultsberget fiskeplats
      Slätthultsberget, Inre fiskeplats
      Slätthultsgrund fiskeplats, utgrund
      Slötalyckan åker
      Smetholmen holme
      Smickelslyckan åker
      Småmaderna utmark
      Småmaderna backar
      Småmaderna åkrar
      Snarsås berg
      Snarsås berg
      Sniparöserna åker m.m.
      Snoken berg
      Snäckeberget, Lilla fiskplats, grund
      Snärse, Inre fiskeplats, grund
      Snärse, Stora fiskeplats, grund
      Snärsen, Yttre fiskeplats, grund
      Snärsås berg
      Snärsås berg
      Sommarberget berg
      Sommargärdet gärde
      Sommargärdet åker
      Son skär
      Sovarekroken åker
      Spekabetet gärde
      Spekagärdet gärde
      Spjällen åkrar
      Spjällen åker
      Sprundet åker
      Starahagen åker
      Starahagen åker
      Starängen åker
      Steffen åker
      Stenvadet backe
      Stenbatten grund
      Stenlyckan åker o. äng
      Stenmalen fiskeplats, grund
      Stensholmar holmar
      Steråkrar åker
      Stillesberg berg
      Stillesberg berg
      Stora mad utmark och gärde
      Stora mad åker
      Store Pär Hanson fiskeplats, utgrund
      Storlyckan åker
      Storåker åker o. äng
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåkrar åkrar
      Storåkrarna gärde
      Stosabetet beteshage
      Stosagårdsgärde gärde
      Strandåkrar åkrar
      Stumparne åkrar
      Stunnekärr äng
      Stunnekärr åker
      Stänkelsåsberg berg
      Stänkelsåsberg, Lilla berg
      Stödahuvud udde
      Kålholmen, Svarta holme
      Kålholmen, Svarte holme
      Svarteskär holme
      Svensmosse mosse
      Svensmosselagg backe
      Svinahagen äng
      Svinahällarna berg
      Svinhagen åker o. äng
      Svänghallar berg
      Svänghallarna berg
      Svängehalssand utmark
      Sydknulten på Långryggen fiskeplats
      Systerängen äng o. åker
      Såtan grund
      Såtan, Stora fiskeplats, grund
      Säckadamm damm
      Säckadamm damm
      Sälsflu grund
      Sävikstorp åker och mark
      Söderboberget fiskeplats, grund
      Söderboberget grund
      Söderboknulten fiskeplats, grund
      Södergrund fiskeplats, utgrund
      Sönnerbergen berg
      Sönnergärdet åker
      Sönnerkulle kulle m.m.
      Sönnerkulle åker o. kulle
      Sönnerlyckan åker
      Tagmaden äng
      Tagmaden äng
      Tagmadsåkrar åkrar
      Tagmansängen åker o. äng
      Tallaremosse slätt
      Tallaremosselider stenmal
      Timannabetet betesmark
      Timannahögen åker och mark
      Toftareåkrar gärde
      Tofteberg berg
      Tofteborg berg
      Tofterna åker
      Torekulle åker och berg
      Toren grund
      Torgen fiskeplats, grund
      Torgen, Lilla fiskeplats
      Torkebacke åker
      Torkelsskär skär
      Torplyckan åker
      Torvan åker
      Torvåkrar åker o. äng
      Torvåkrar åkrar
      Trollekulle berg
      Trollekulleäng åker
      Trollekulleäng åker o. äng
      Trädgårdsåkern åker
      Tullkammaren åker o. äng
      Tullkammarhöjden åker, äng, berg
      Tvistarlund åker
      Tväraängen äng
      Tvärvälterna åkrar
      Tvärängen äng
      Tyskkulle kulle
      Ulkehall udde
      Ullerås berg
      Ulleråsberget berg
      Ulleråsgärde gärde
      Tranekulleåkrar åkrar
      Trehörningen åker
      Trekanten åker
      Utholmar holmar
      Utknulten på Långryggen fiskeplats, grund
      Utterläger holme
      Utterläget holme
      Utängen åker
      Valldabo Långe fiskeplats, utgrund
      Varpet backe
      Vassaberget, Lilla fiskeplats
      Vassaberget, Stora fiskeplats
      Vassaberg, Södra grundar
      Vassholmen holme
      Vedebåde, Inre grund
      Vedebåde, Norra grund
      Vickebacken backe
      Vickelid backe
      Vickeliderna backar
      Vickåkern åker
      Vikaberget berg
      Vikabetet betesmark
      Vikagärdet gärde
      Vindö holme
      Virkens rös stenrös
      Virkesholmen holme
      Viskesiken backe
      Viskesiken utmark
      Vitkålslyckan åker
      Vålhage åker
      Vårtebåden grund
      Välterna gärde
      Vässingsövägen väg
      Västermarken gärde o utm.
      Västra hed åker
      Vättnegatan damm o äng
      Ållesåkrar gärde
      Åsen fiskeplats
      Åsliden åker o. backe
      Ängshagen äng
      Eskatorpsbukten bukt
      Eskebäck åker o. äng
      Eskebäck åker
      Öboåker åker
      Öbrunnslyckan åker
      Öckerö holme
      Öckerökalv udde
      Öckerösund sund
      Ögärdsåkrar åkrar
      Ölmeudde udde
      Ömjaberget berg
      Österlyckan åker
      Ötoften berg
      Ötoften utmark

  ^  

Hallands läns socknar m.m.