ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Förlanda socken : Fjäre härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 203 Naturnamn : 288 Bebyggelsenamn : 258 Naturnamn : 117
Förlanda sn /Se *Adolfsås råm. Förlanda sn sn Björnåsen, Stora höjd
Förlanda sn *Apellidsberget berg Förlanda sn Brattås berg
Förlanda sn Aspö ö Förlanda sn Brattås berg
Förlanda sn Aspö ö Förlanda sn Bringshulta ås höjd
Förlanda sn Aspö ö Förlanda sn Bringshulte ås höjd
Förlanda sn Axtorpabäck bäck Förlanda sn Brännemosse mosse
Förlanda sn *Bastekullen berg Förländing inbyggarbeteckning Brännemosse mosse
Förlanda sn Björnåsen berg, triangelpunkt Förländinge inbyggarbeteckning Bröselteås ås
Förlanda sn Björnåsen, Stora berg Förlänningarna inbyggarbeteckning Båssås berg
Förlanda sn Björnåsen, Stora berg o triangelpunkt Ammendredarna inbyggarbeteckning Fureknalt höjd
Förlanda sn *Brattås berg Axtorparna inbyggarbeteckning Furemosse mosse
Förlanda sn Brattås berg Bringshultarna inbyggarbeteckning Futten mosse
Förlanda sn /Se Brattås ås Brätteshultarna inbyggarbeteckning Futtesjö sjö
Förlanda sn /Se Brearemosse mosse Givaredingarna inbyggarbeteckning Gradkärren kärrmark
Förlanda sn /Se *Bredåsberg berg Gränshultarna inbyggarbeteckning Gradkärren kärrmark med sjö
Förlanda sn /Se Bringshulta ås ås Hallbo inbyggarbeteckning Gränshults sjö sjö
Förlanda sn /Se Bringshultsåsen berg Hedbo inbyggarbeteckning Gräseltasjö sjö
Förlanda sn /Se Bråsåsen berg Horshultarna inbyggarbeteckning Gräselta sjö sjö
Åminnared by *Bränne Hallar berg Håkällebo inbyggarbeteckning Grästala triangelpkt
Åminnered by *Lille Brännemåsse mosse Högasbo inbyggarbeteckning Gölen göl
Åminnared by Brännemosse mosse Högbo inbyggarbeteckning Hallasjö sjö
Åminnered by Brännemosse mosse Kalvhultarna inbyggarbeteckning Helvetesdamm sjö
Åminnared by Brännemossen mosse Klavekullen inbyggarbeteckning Helvetsdamm sjö
Åminnared by Brännemossen, Stora mosse Näsbon inbyggarbeteckning Helvetesdam sjö
Ammendred Saknas Brännemossen, Stora mosse Rybo inbyggarbeteckning Henås berg
Åminnared by /Se *Brännesbergen berg Rågbo inbyggarbeteckning Henås berg
Ammendred gd /Se Dammet ägomark Skogbo inbyggarbeteckning Henås berg
Ammendred by /Se Djupadal gränsmärke /Se Skårbo inbyggarbeteckning Holtasjö sjö
Axtorp by Dyupædal, se Djupadal gränsmärke Timmeråsarna inbyggarbeteckning Hultasjö sjö
?Axtorp by *Ekås berg Äskhultarna inbyggarbeteckning Hultasjö sjö
?Axtorp by *Enekullen berg Öxringarna inbyggarbeteckning Hultås berg
?Axtorp by *Felemöst(?) mosse Akeren hmd Hultås berg
Axtorp by Floren sankmark Ammendred by Håkälle mosse mosse
Axtorp by *St. Flug gränshöjd Åminnared bebyggelse Hälleviks damm kvarndamm
Axtorp by Fullen sjö Åminnared bebyggelse Högakulle berg
Biskopsgärde by Furemossen mosse Ammendred by Högarås berg
Biskopsgärde gd Furuknalt höjd Ammendred bebyggelse Högelid backe
Biskopsgärde gård Furumossen mosse Ammendred, Lilla bebyggelse Högelid backe
Biskopsgärde gård Futten sjö Ammendred, Lilla gd Högelid kyrkväg
Bosgården bebyggelse Futten mosse Ammendred, Lilla Saknas Högsås berg
?Bringshult gd Fåglaberget berg Ammendred, Stora gd Höjsås berg
?Bringshult gd Granmossen mosse Annikas, Till hmd Jällsjö sjö
Bringshult gård Granmossen mosse Arves hmd Jällsjö sjö
Bringshult by Gratbäcken vatten Arves hmd Jällsjö sjö
Bringshult by Gravbäcken bäck Axtorp Saknas Kistebacka ljungbacke
Bringshult by Gravsjöarna sjöar Axtorp bebyggelse Kojshall berg
Bringshult gård Gränshülts sjö sjö Axtorp bebyggelse Kroppedammet göl
Brätteshult gd Gränshults Sjön sjö Axtorp by Kvarnadammet damm
Brätteshult gd Gränshultsjön sjö Bengts hmd Kvarnahöjden kulle
Brätteshult gård Gränshultesjö sjö Bengts hmd Kvarndammen sjö
Förlanda gd Gräseltesjö sjö Bengts hmd Kvarndammen sjö
Förlanda gd Grästala berg o triangelpunkt Biskopsgärde Saknas Kvarnmossen mosse
Förlanda gd Grästala berg o triangelpunkt Biskopsgärde bebyggelse Lillesjö sjö
Förlanda Saknas Gräsås ås Biskopsgärde gd Ljungmossen mosse
Förlanda Saknas Gåsamosse mosse Bonnahöjden hmd Lyfta å å
Förlanda Saknas Gåsamossen mosse Bosgården bebyggelse Lygnern sjö
Förlanda Saknas Gölen sjö Bosgården bebyggelse Lygnern sjö
Förlanda gd *Harekärret kärr Bosgården gd Lyngmosse? mosse
Förlanda gd *Horsås ås Bringshult bebyggelse Långeliderna backar
Förlanda by o. sn Hultasjö sjö Bringshult bebyggelse Löfta å å
Förlanda gd Hultasjö sjö Bringshult gd Lösjö sjö
Förlanda Saknas Hultasjön sjö Broarna torp Lövsjön sjö
?Givared gd *Hultås ås Brätteshult bebyggelse Lövsjön sjö
Givared Saknas Hultås ås Brätteshult bebyggelse Mellankulle berg
Givared bebyggelse *Huramåssen Saknas Brätteshult gd Näsö holme
Givared gdr /Se Hyltemosse mosse Börjes hmd Rammsjön sjö
Greffningzhult by Håhäll råsten Dammet torp Rammsjön sjö
Gränshult by *Håhall gränspunkt Dymad torp Rammsjön, Lilla sjö
Gränshult Saknas *Hårsåhs berg Dänegården hmd Rammsjö, Lilla sjö
Hean gd *Häckes dam sankm. Eskhult, se Äskhult Saknas Rammsjö, Stora sjö
Helvete by Hälleviks damm tjärn Furet avs. Ramnaflug bergvägg
Horshult gd *Härsabeck vatten Förlanda, Kullagård bebyggelse Rannaflug berg
Horshult gd Högakulle höjd Förlanda bebyggelse Rannaflog? berg med stup
Horshult Saknas *Höga Kullen berg Förlanda gd Rinna mosse mosse
Horshult Saknas *Högakullsmåssar mossar Givared Saknas Sjöbäck bäck
Hultet Saknas *Högakulls måsse mosse Gifvared bebyggelse Skogs damm damm
Hyltegården gd Hönemossen mosse Givared gd Skogs mosse mosse
Hyltegården gd Jällsjö sjö Grinaliden torp Skälbäck bäck
Hyltegården gd Jällsjö sjö Grindaliden, se Hean Saknas Skälbäck bäck
Håkälla by Jällsjö sjö Gränshult Saknas Skärbäck bäck
Håkälla by Jättestenarna stenar? Gränshult bebyggelse Skärsjö sjö
?Håkälla gd Kistebacke kulle /Se Gränshult gd Skärsjön sjö
?Håkälla gd Kroppedammet tjärn Gräsdal torp Skärsjöbäcken bäck
Håkälla Saknas Kungsstenen fornlämning Gärdesslätten jordlht Snärsås berg
Håkälla by Kvarnamosse mosse Gärdslätt? torp Snärsås berg
Håkälla by Kvarnamossen mosse Haga lht Storö holme
Håkälla Saknas Kvarndamm sjö Hagen hmd Svalås höjd
Håkälla by /Se Kvarndamm sjö Hallagården gd Svalås berg
Håkälla gd:ar /Se Kvarndamm sjö Hallen gd Svinsjön sjö
Hällevik by Kvarndammen sjö Haltet gd Svinsjön sjö
Helvete by Kvarndammen sank mark Hean bebyggelse Svinsjön sjö
Helvete, Lilla gd Kvarndammet tjärn Hean bebyggelse Sönnerskogen allmänning
Helvete by *Kvarndammet vatten Hean gd Timmeråsa sjö sjö
Helvete, Lilla gd Kvarnmossen mosse Hean bebyggelse Timmerås sjö sjö
Helvete Saknas Kvarnmossen mosse Helvete el. Hellevik, se 1-2 Hällevik Saknas Timmeråsa sjö sjö
Helvete Saknas *Quarnstens Åhs bergform. Helvetet, se Hällevik Saknas Tittekulle höjd
Helvete Saknas *Kvarnstensås gränshöjd Horshult gd Tittekulle berg
?Hällevik, Lilla gd Källingesjön tjärn Horshult bebyggelse Tittekulle höjd
Hällevik gdar /Se *Lakulle berg Horshult gd Tjärnet sjö
Hällevik gd:ar /Se Lillesjö tjärn Hulta avs. Tjärnet tjärn
Hällevik gd:ar /Se Lillesjö tjärn Hultaras hmd Tjärnet göl
Hög by Lillesjön sjö Hultarnas hmd Ulvås berg
Hög by Litsen insiö Hultet gd Viksjö sjö
Hög Saknas Litserhults »lyra» gränsmärke Hultet bebyggelse Visjö sjö
Hög by Litserhults »lyra» gränsmärke /Se Hultet gd Visjö sjö
Hög Saknas Ljungmossen mosse Hultås lht Wågesse kulle berg
Högen gd Ljungmossen mosse Hultås torp Vålen berg
Saknas Saknas Ljungmossen mosse Huset backhus Vålen röse
Högen Saknas Logneren, se Lygnern sjö Hyltegården bebyggelse Väbjär berg
Saknas Saknas Lygnern sjö Hyltegården bebyggelse Väbjär berg
Kalvhult gd Lygnern sjö Hyltegården gd Värahöjden berg
Kalvhult gd Lygnern sjö Håkälla gd Ålsjö sjö
Kalvhult Saknas Lygnern sjö Håkälla bebyggelse Åsjön sjö
Kalvhult Saknas Lygnern sjö Håkälla gd Ålsjö sjö
Klavekulla gd Lygnern sjö Håltet gd Öxaredssjö sjö
Klavekulla gd Lygnern sjö Hällevik bebyggelse Öxaredsjö sjö
Klavekulla gd Lygnern sjö Hällevik bebyggelse Öxaredsjön sjö
Klavekulla gd Lygnern sjö Hällevik Saknas  
Klavekulla Saknas Lygnern sjö Hellevik bebyggelse  
Klockaregården Saknas Lygnern sjö Hellevik bebyggelse  
Kyrkan kyrka Lygnern sjö Hellevik bebyggelse  
Litserhult by Lygnern sjö /Se Hällevik by  
Saknas Saknas Lyngmosse mosse Hällevik, Lilla bebyggelse  
Litserhult by Lyngmosse mosse Hällevik, Lilla gd  
?Litserhult by Lyserhyltelyra gränsmärke /Se Hällevik, Stora gd  
Litserhult by *Lyssahall ås, gränsmärke /Se Hälleviks-Haga lht  
Litserhult by Lyssahall gränsmärke /Se Hög gd  
Litserhult Saknas Långa Lida berg Saknas bebyggelse  
Litserhult gd, by /Se *Långalid åssluttning Hög gd  
Mälltorp gd *Långamosse mosse Högen gd  
Mälltorp gd Långa måse mosse Högen bebyggelse  
Mälltorp gd Långaremosse mosse Högen gd  
Mälltorp gd Långemosse mosse Intaket hmd  
Mälltorp Saknas Långemosse mosse Jysas, Till torp  
?Nottrup Saknas Långemyst sankmark Jyssalyckan torp  
*Nottrup Saknas Långerygg skogsområde Jytta hmd  
Oleträ gd Löftaån å Jyttas gd  
Oleträ by Löftaån å Jönsa hmd  
Oleträ Saknas Lögnaren, se Lygnern sjö Jönsa hmd  
Oleträ gd /Se lögneren Lacus, se Lygnern sjö Kalvhult gd  
Prästgården prästgård Lögnern Lacus, se Lygnern sjö Kalfhult bebyggelse  
?Ramsjöhall gd Lövsjö sjö Kalvhult gd  
?Ramsjöhall gd Lösjön sjö Kesebacke torp  
Ramsjöhall Saknas Lövsjön el. Lösjön gränssjö Kila hmd  
Ramsjöhall gd /Se Löss-sjö sjö Klavekulla gd  
Rinna Saknas Lösjön sjö Klafvekulla bebyggelse  
Rinna Saknas Lösjön sjö Klavekulla gd  
Rinna gd /Se Lötsiön sjö Klockare gd  
Roppe gd Marås ås Klockargården gd  
Roppe gd *Marås Kärr kärr Klockaregården bebyggelse  
Roppe gård *Masskullen berg Klockaregården gd  
Roppe+ gård Mosskulle kulle, f. med röse, gränsmärke /Se Kroken torp  
*Rugård gd? Mosskulla kulle, f. med röse, gränsmärke /Se Kryssebacken, Lilla lht  
Rya by Mosskulle gränsmärke /Se Kullagården bebyggelse  
Rya by *Mosskullen gränshöjd Kullagården gd  
Rya by Saknas riksgränsmärke Kullen gd  
Rya by *Myglebäck förr punkt på riksgränsen /Se Kärrskulle torp  
?Rya by muglæbæc Saknas Larsa hmd  
Rya Saknas Mörkapper tjärn Larsa, Till hmd  
Ryet gd Nilsa rös fornlämning Lille-Lars hmd  
Ryet gd Näsö ö Litserhult gd  
Ryet Saknas Näsö ö Litserhult bebyggelse  
Råg Saknas Näsö ö Litserhult gd  
Råg Saknas Offerskålen Saknas Lompens lht  
Råg gd /Se Otterklämmen sjö Lyckan torp  
?Salvered gd *Oxevad vadställe Mellomgården hmd  
?Salvered gd Rammbäcken bäck Månsa hmd  
Saknas Saknas Rammsjö, Lille sjö Mälltorp gd  
Salvered Saknas Rammsjö, Store sjö Mälltorp bebyggelse  
Saknas Saknas Rammsjön, Stora, Lilla sjöar Mälltorp gd  
Salvared gdr /Se Väster Ramsiön sjö Mösten backhus  
Salvared gd:ar /Se Öster Ramsiön sjö Mösten backhus  
Skintan gd /Se Rammsjön, Stora och Lilla sjöar Mösten backhus  
Skog by Ramnaflåg berg o. triangelpunkt Näset hmd  
Skog by Rinna mosse mosse Olas hmd  
Skog by Rinna mosse mosse Oleträ gd  
?Skog by Ryckingen skogsparti Oleträ bebyggelse  
Skog Saknas Råmosse mosse Oleträ gd  
Skog Saknas Råmossen mosse Rammsjöhall gd  
Skog Saknas Råmossen mosse Ramsjöhall bebyggelse  
Skår Saknas *Västra Råsdam sjö Rammsjöhall gd  
Skår gd *Östra Råsdam sjö Rammsjöhall bebyggelse  
Skår by *Röbäcken bäck Rinna gd  
Skår by *Rörvik vik, numera kärr Rinna bebyggelse  
Skår by Sjöbäck bäck, gränsmärke /Se Rinna gd  
?Stocken bebyggelse Sjöbäck bäck, gränsmärke /Se Rinnaslätt torp  
*Stocken gd Siöbäken bäck Risholmen torp  
Timmerås gd *Sjöbäcken gränsbäck Roppe gd  
Timmerås gd Sjöbäck bäck /Se Roppe bebyggelse  
Timmerås Saknas Sjömosse mosse Roppe gd  
Timmerås Saknas *Skarhall, se Storö holme Rya by  
Åminnared, se 1-2 Ammendred Saknas Skarhall, se Storö ö Rya bebyggelse  
Äskhult by Skarhall, se Storö(?) ö Rya bebyggelse  
Äskhult by *Skarhall holme? Rya by  
Äskhult by Skarhallsiön, se Lösjön sjö Ryckingen bebyggelse  
Äskhult by Skarhals sjö Ryckingens försv. hmd  
Äskhult Saknas Skarparehed hed med gränsmärke /Se Ryckingen gd  
Äskhult Saknas Skarparehed hed med gränsmärke /Se Ryckingens hmd  
Öxared by Skarparehed hed /Se Ryet gd  
Öxared by Skarparehed hedmark /Se Ryet bebyggelse  
Öxared Saknas *Skarpes hed hed Ryet gd  
Öxared Saknas *Skarsjön, se Skärsjön sjö Råg gd  
Öxared by Skel sankmark Råg bebyggelse  
  Skrevaremosse mosse Råg gd  
  *Skårbalten el. Skärbalten ö m. gränsmärke Salvared gd  
  *Skårbalten ö Salfvered bebyggelse  
  Skälbäck bäck Salvared gd  
  Skärbäck bäck Salvared bebyggelse  
  Skjärsjön sjö Sikäng avs.  
  Skärsjön sjö Sikäng avs.  
  Skärsjön sjö Sjosen? torp  
  Skärsjön sjö Skintan avs.  
  *Slottet höjd? Skog by  
  *Stenkistan hällekista och gränsmärke /Se Skog bebyggelse  
  *Stenkistan hällekista och gränsmärke /Se Skog by  
  *Sten Kijstan gränsmärke Skog, Mellem- bebyggelse  
  *Stenkistan gränsmärke Skog, Mellom- hmd  
  Stenkistann hällkista som gränsmärke /Se Skog, Västra bebyggelse  
  *St. Mossen mosse Skog, Västra hmd  
  *Storefylle mist mosse, gränsmärke /Se Skog, Östra bebyggelse  
  *Storefylle mist mosse, gränsmärke /Se Skog bebyggelse  
  Stockamosse mosse Skog, Östra hmd  
  *Storö holme Skår gd  
  Storö holme Skår bebyggelse  
  Storö ö Skår gd  
  Storö ö Slinnens hmd  
  Storö ö Slätten hmd  
  Storö ö Slätten bebyggelse  
  Storö ö Slätter lht  
  Svalemyst, Stora sankmark Smedens, Till hmd  
  *Svalås höjd Smedjebacken hmd  
  *Svalås höjd Snipen t  
  *Svalås ås Snipen torp  
  *Swalås röse råmärke Stickås torp  
  Svartegöl sjö Store-Lars hmd  
  Svartemosse mosse Såget torp  
  Svinsjön sjö Tangen lht  
  Svinsjön sjö Timmerås gd  
  Svinsjön sjö Timmerås bebyggelse  
  Timmeråsemad sankmark Timmerås gd  
  Tjuramosse mosse Tjärnskulle torp  
  Tjuvagrottan grotta? Trollås torp  
  Tjärnet tjärn Tången lht  
  Tranängsberget berg Åkern hmd  
  Trulsmosse mosse Åminnared by  
  Trulsmosse mosse Äskhult bebyggelse  
  *Trälåhs bergf. Äskhult bebyggelse  
  *Trälås ås Eskhult bebyggelse  
  Tångkult råm. Eskhult bebyggelse  
  Ugglemosse mosse Äskhult by  
  *Ulvås gränshöjd Öxared by  
  *Ulvås höjd Öxared bebyggelse  
  *Ulvås höjd Öxared bebyggelse  
  *Ulfås höjd? Öxared by  
  *Ulvås ås Öxared, Västra bebyggelse  
  *Ulfås Knatt berg Öxared, Västra bebyggelse  
  Ulvås ås Öxared, Östra bebyggelse  
  Ulvås knall gränsmärke /Se Öxared, Östra bebyggelse  
  Walsatt ell. Aspen Saknas    
  *Valås gränshöjd    
  *Valås ås?    
  Vargamosse mosse    
  Varpagatan skogsväg    
  *Vassa hallar råmärke    
  *Watare Tå råm.    
  Visjö sjö    
  Visjön sjö och gränsmärke /Se    
  Visjön sjö och gränsmärke /Se    
  Visjö sjö    
  *Wÿksiön Saknas    
  Visjö sjö    
  Visjö sjö    
  *Vissjö, se Lövsjön sjö    
  Visjö sjö /Se    
  Vitaremosse mosse    
  Väremosse mosse    
  Åkevadsmosse mosse    
  Ålsjö sankmark    
  Ålsjö mosse mosse    
  Ålsjömosse mosse    
  Ålsjön sjö    
  Eskhülts sjö sjö    
  Öjersås höjd och triangelpunkt    
  Öxareds sjön sjö    
  Öxareds Sjön sjö    
  Öxaredssjön sjö    
  Öxaredssjön sjö    
  Öxaredsjön sjö    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.