ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vallda socken : Fjäre härad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 192 Naturnamn : 346 Bebyggelsenamn : 705 Naturnamn : 787
Vallda sn /Se Alekläppa höjd Vallda sn socken Abrahamslycka åker
Vallda sn Albasterös fornlämning Vallda sn Albasterös röse
Vallda sn Altardalen dal Vallda socken Albasterös ättehög
Vallda sn *Altare Dahls berg Saknas Vallda sn Allebasterös röse
Vallda sn sn Baldersflu grund Anisen inbyggarbeteckning Alabasterös röse
Vallda sn *Binneberg Saknas Flykullen inbyggarbeteckning Alekläppa berg
Vallda sn sn *Binneberg berg Gräppåsen inbyggarbeteckning Alekärrsängen åkrar
Vallda by och sn *Biörneråhs Bergh Saknas Heberglinge inbyggarbeteckning Alhagen beteshage
Vallda sn Björnamysten mosse Holmen inbyggarbeteckning Anna Krestinas plätt åker
Vallda sn Björskär ö Idalinge inbyggarbeteckning Annas damm damm
Vallda sn Björskär, Lilla skär Vallda-bo inbyggarbeteckning Apelhögen hög
Vallda sn Björskär, Stora holme Välåsen inbyggarbeteckning Arvidskulle berg, utmark
Vallda sn Björsmosse mosse Örmevallinge inbyggarbeteckning Aspekulle kulle
Vallda sn Blixered åker Alekärr gård Backadamm, Stora damm, fordom
Vallda sn Bocken holme Alekärr hmdr Backa lycka odlad, inhägnad hage
Vallda sn Bockön ö Anis, se 1 Lunden bebyggelse Backmans källa särskild källa
Vallda sn Bockön ö Anis gård Baggåkern åker
Vallda sn Brandshultsviken vik Anis lht Baggås berg
Vallda sn? St, La Brattås berg Arken hmd Bastekulle kulle
Vallda sn Brattås ås Arken gård Baståkern åker
Vallda sn Brea rös fornlämning Arken hmd Beatas hage backe
Vallda sn Breda hollmen Saknas Arnäs, se 1 Lunden bebyggelse Berglyckan åker
Vallda sn *Bråten berg Arvidsberg lht Berndts brunn brunn
Vallda sn *Bråtås berg Arvidsberg lht Bikulle berg
Vallda sn /Se Bråtås ås Arvidsgård gård Björnamösta mosse
Vallda sn /Se *Bräcka holme Arvidsgård hmd Björnamösten mosse
Vallda sn /Se *Bräcka holme Arvidsgård gd Björnamysten mosse
?Arrebo by *Bräka holme Aspekulla stuga Björnsgårdslyckor gärde
»Arrebo» Saknas *Brännekulla berg Aspekulle riven lht Björskär holmar
*Arrebo Saknas Brännåsen ås Backa bebyggelse Björskär, Lilla o. Stora holmar
Backa gård Brödkulle kulle Backa gårdar Björskär, Stora och Lilla skär
Backa gd Bunnkärr sankmark Backa gårdar Björskär, Lilla skär
Backa by Busen fiskeplats /Se Backa gd Björskär, Stora skär
?Backa gd Byfjäll höjd Backa, Lilla hmd Bockakärr uppodlad mark
?Backa gd Börsås berg med fornborg Backa, Stora hmd Bockakärr äga
Backa gd Börsås berg med fornborg Backalyckan lht Bockalyckan åker
Backa gd Börsås ås Backen del av bebyggelse Bockalyckan åker
Backa Saknas Börsås ås Backen bebyggelse Bockalyckan åkerskifte
Backa by /Se Börsås fornlämning Backen gård Bocken holme
?Bidem gd Böslesvölf berg Backen torp Bocken grund
Blixered åker Danevarden höjd Backen stuga Bocken holme
Bolg by Danneran berg Backen stuga Bockängen gärde
Bolg gd Delefjäll berg Backen gd Bodskär = Rödskären Saknas
Bolg by *Djurskulle berg Backen nu riv. stuga Bolglyckan lycka
Bolg gd *Draget Saknas Backen riven stuga Borgen stensamling
Bolg gd Döns hägne fornlämning Backen torp Bottenängen åker
Bolg Saknas Egeberget skär? /Se Backen, se 15 Buera bebyggelse Brandfjäll berg
Bolg by /Se Ekeberget berg Baltak, se Palta Saknas Brannefjäll berg
Bröndome by *Ekebärgh berg Basalyckan stuga Braskär träd- o. buskbeväxt backe
Bröndome by *L. Eket berg Bergagården = 9 Vallda bebyggelse Braskär hasseldunge
Bröndome by *St. Eket berg Bergagården gård Bratten berg
Bröndome by Eriksdamm tjärn Bergagården gd Brattås berg
Bröndome by *Fiskbrostigen Saknas Bergen lht Brattås berg
Bröndome by *Fjällbergen Saknas Bergen stuga Brattåsrös (=Brattås) röse o. berg
Bröndome Saknas *Fjälsa damm mosse Berghem hmd Bredalagg åker
Bröndome Saknas *Flatebergen Saknas Binnet lht Bredalaggsbäcken bäck
Bröndome gd:ar /Se Fornborg fornminne Binnet förr torp Bredaö udde
Bröndome by /Se Forsbäck vatten Björkelund del av bebyggelse Bredbergen grund
Buera Saknas St, La Forsbäck berg Björkelund bebyggelse Brunnkullen kulle
Börsås Saknas *Forsbäcksberg berg Björkelund lht Brunnmaden åker
?Börsås by Fäholmen holme Björnsgård bebyggelse Brunnåkrarna åkrar
Börsås gd Fäholmen ö Blixered åkerstycke Bråtamaden gärde
Börsås gd *Fästkulle, *Fästkullsberg berg Blixered åkerstycke Bråtberget berg
Börsås gd Gamlevålsrös fornlämning Blixered gd Bråten berg
Börsås gd Gateg. Berget Saknas Bolg bebyggelse Bråten berg
Börsås Saknas Getakulle kulle Balg gårdar Bråten gärde
Börsås gd /Se Getaryggarne äng Bolg gd Bråtkärr kärr
Börsås gd /Se Gingleholmen, Lilla udde Balglyckan stuga Bråtliden vägbacke
Börsås gd /Se Gingleholmen, Stora udde Bron = 8 Lunna bebyggelse Bråtlyckan odlad hage
Börsås gd /Se *Gromberget Saknas Broen gård Bråtås kulle höjd
?Gräppås by Gräppås Höga höjd med fornlämning Bron hmd Bråtåskulle höjd
?Gräppås by Gullbergsås ås Bröndome bebyggelse Bråtåskulle, se Bråtåsrös berg
Gräppås by Gullbergsås ås Bröndome by, gårdar Bråtåsrös berg
Gräppås by Hamnaholmen ö Bröndome bebyggelse Brännekulleliden backe
Gräppås by Hamnaholmen holme Bröndome bebyggelse Brännås berg
Gräppås by Hareholmen berg Bröndome by Brännås berg
Gräppås Saknas Hopphallsviken vik Buera bebyggelse Brännås berg
Gräppås Saknas Hosholmarna holmar Buera bebyggelse Brännås möster tuvig mark
?Gärdet = 16 Buera Saknas Hosholmarna holmar Buera bebyggelse Brännåsa berg
Saknas Saknas Hosholmarna holmar Buera bebyggelse Bröcka kulle
Saknas Saknas *Berget Hofås Saknas Buera bebyggelse Brödkulle kulle
Heberg by *Hofåsberg berg Buera bebyggelse Busbergen grund
Heberg by *Hylteberg berg Buera bebyggelse Bycklekulle nu odlad mark
Heberg Saknas Hylteråsen berg o triangelpunkt Buera bebyggelse Byfjäll berg
Helvete bebyggelse Hylterös fornlämning o. triangelpunkt Buera bebyggelse Byggars åkrar åkrar
Helvete bebyggelse *Hålka Bärg Saknas Buera bebyggelse Båset plats
Hornarp bebyggelse *Hårås berg Buera bebyggelse Båssöviken vik
?Hornarp bebyggelse *Håfwen skog Buera bebyggelse Båssöviken vik
Lunden, Hornarp bebyggelse Håkulla höjd Buera bebyggelse Båssövägen väg
Buera Hornarp bebyggelse *Hälsås, *Hällsåsberg berg Buera torp Bäckströms både både
Hornarp bebyggelse Hällsås ås Buera bebyggelse Bäckströms både fiskeplats
Holt Saknas Hästakärr kärr Buera by Börseknalt berg
Holtt Saknas Hästen åker /Se Buera bebyggelse Börseknalt berg
Hultås by *Högekulle o Bärskulle Saknas Buera bebyggelse Börsen berg
Hultås by *Hördahlen skog Buera bebyggelse Börsås berg
Hultås Saknas Hördalen dal Buera bebyggelse Börsås berg
Hylte by Ingelsborgen berg Buera bebyggelse Börsåsdal dalgång
Hylte by Jacknen fiskeplats /Se Buera bebyggelse Börsås knalt berg
Hylte Saknas Jinglaholmen ö Buera bebyggelse Börsåsknalt berg
Hälleved gd /Se Kalvaviken vik Buera bebyggelse Böstesåck berg
Hälleved gd /Se Kalfwen bergstr. Buera bebyggelse Dammet mosse, vattensamling
Högen bebyggelse Kalven udde? Buera bebyggelse Dammkulle kulle
Högen bebyggelse Kalvheden hed Buera Backen, se 15 Buera bebyggelse Dampen berg o. allmänning
*Kage berg gd Kalvheden hed Buera Bäcken, se 10 Buera bebyggelse Danevalen berg
*Kage berg gd Katten holme Buera Gärdet, se 16 Buera bebyggelse Danevallen hamn
Vallda Klasberg bebyggelse Keholmen holme Buera Hornarp, se 8 Buera bebyggelse Dannevalen bergig del av Vallda
Vallda Klasberg bebyggelse Keholmen, Lilla holme Buera Kärret, se 12 Buera bebyggelse Degnalyckan lycka
Knaberg = 12 Lunna Saknas Keholmen, Stora holme Buera Plomhult, se 9 Buera bebyggelse Delefjäll backe
?Kroken bebyggelse Keholm Saknas Buera Plomhult, se 14 Buera bebyggelse De »stackata» åkrarna gärde
?Kroken bebyggelse Keholmen ö Buera Rumpen, se 11 Buera bebyggelse Djäknalyckan lycka
Lunden, Kroken bebyggelse Kilanäsan näs Buera Strandlid bebyggelse Djäknelyckan åker
*Keldegaard Saknas Kilanäset udde Buera Ängås, se 6-7 Buera bebyggelse Djäknalyckan beteshage
Kyrkan kyrka Kilaudden Saknas Bunn del av bebyggelse Dyrahögen kulle
?Lunden by Kinnebergen höjd Bunn bebyggelse Dyrahögen kulle
Lunden by Kinneborgen halvö Bunn, se Fogdedal hmd Dyrahöjen kulle
Lunden by Kinneviken vik Buren stuga Dyrehögen kulle
?Lunden by Kinneviken vik Busken del av bebyggelse Dyresten stenblock
Lunden Saknas Kiön ö Busken gård Dyrsås berg
Lunden by /Se Klabben holmar Busken hmd Dyviksberget berg
Lunden bebyggelse *Klafås berg Båssö lägenhet Dyviksmosse mosse
Lunden Hornarp, se 4 Lunden Saknas Klasberg höjd Båssö lht Dåsi? gärde
Lunna by *Klovesten gränssten Bäckas, se Centralen lht Däleaven gungfly
Lunna by *Klynåsberg Saknas Bäcken = 10 Buera bebyggelse Däleberget berg
Lunna by *Klåfås berg Bäcken gård Dälekällorna källor
Lunna by Klöven ö Bäcken gård Dämmerdal dalgång
?Lunna by Klöven holme Bäcken gd Dämmerdalskullen bergskulle
?Lunna by Kongzbacka Fiohl vik Bäcken hmd Dössik gärde
Lunna Saknas Korshamn vik Bäcken, se 10 Buera bebyggelse Egåsrös gränsröse
Lunna Saknas Korshögen berg Börsekärr stuga Ekberget berg
Lunna Högen bebyggelse Kråkholmen holme Börsås bebyggelse Ekbergsrös rös
Plomhult = 9 Buera Saknas Kråkholmen ö Börsås gård Ekebacke backe
Prästgården prästgård Kråkholmen, Lilla holme Börsås gd Ekehögen åker
»Rodsletthe» Saknas Kråkholmen, Stora holme Böstesock förr bs Ekkulle bergskulle
?Rodsleetthe »øde jord» Kråkholmen, Stora och Lilla öar Centralen lht Ekåsbacken backe
Rompen = 11 Buera Saknas Kungen holme Dammet del av bebyggelse Ekåsberget berg
Rumpen gd /Se Kungen holme Dammet stuga Ekåsberget berg
Sandön by Kungen holme Dammet gård Ekåskällorna dal
Slätthult by Kungen ö Dammet lht Ekåskullen bergskulle
Slätthult gd Kungen holme med fyr Danevalen torp Ekås rös gammalt rös
Slätthult = 2 Hultås Saknas Kungsbackafjorden fjord Dannevaln torp Ekåsrös gränsröse
Slätthult = 2 Hultås Saknas Kupeberget, Lilla o. Stora fiskeplatser /Se Ekebacken lht Ekåsrös gränsmärke
Tolvsbo gd Qvarndammen vatten Ekås = 4 Vallda bebyggelse Enekulle bergskulle
Tolvsbo gd *Qvarnekulle berg Ekås gårdar Faksekullen kulle
Tolfsbo Saknas *Kiällboåhs berg Ekås gd Fiskestigen väg
Torås gd Källekärr kärr Ekåsbäcken stuga Fiskestigen väg och berg
Vallda by Källsadamm tjärn Ekåsliden avs. Fiskstigen gångstig
Vallda by Källsdamm sjö, förr mosse /Se Ekåsliden stuga Fiskestigen stig
Vallda by *Källås berg Ekåsliden lht Fjärås berg
Vallda by *Källås Berg Saknas Enedalen stuga Fjäråsbergen, se Fjärås berg
Vallda by Källåsberget berg Enedalen lht Fjärås bäck bäck
Vallda by *Kärholm holme Enkulle gård Fjäråsbäck bäck
Vallda by Kärrabergen berg Fjällestorp stuga Fjärås häst ett av Fjäråsbergen
Vallda Saknas Kärremosse mosse Fjällestorp statarestuga Flaggskedet väg
Vallda sät. Kärrsmossen mosse Fjällestorp torp Flatabergen berg
Vallda Saknas *Lerkil holme eller udde Flagahagen del av bebyggelse Flatakulle bergskulle
Vallda säteri Lerkilsviken vik Flagahagen gård Flatorna åkrar
Vallda säteri Lerkilsviken vik Flagahagen hmd Flintskallen grund
Vallda Saknas Lerkilsviken vik Flygopp, Flydopp hmd Floda gärde
Vallda by *Lervik vik Flykulle stuga Flovik vik
Vallda by Lillehäst grund /Se Fogdedal lht Floviksberget berg
Vallda by Lilleland holme Fogdedal hmd Floviks mosse kärr
Vallda by Lillån å Forsbäck gård Flykulle tomt
Vallda by *Lindås berg Forsbäck hmd Fläskviken vik
Vallda by *Lindås berg Fridhem nu brunnen stuga Flöget bergstup
Vallda by Linholmen berg Furuliden lht Flöget berg
Vallda by o. sn Loddholmen berg Fägatan stuga Flöget berg
Vallda by o. sn Lunna rös fornlämning Färjås torp Flöjelkullen berg
Vallda by o. sn Lyngfjäll höjd Färgås torp Focken åker
Vallda by o. sn Lyppskärsgrunden grund Färjås hmd Frökullesnäs berg
Vallda by o. sn Lyskullemossen mosse Garvens hmd Funka damm
Vallda Saknas Låddholmsviken vik Getryggen gård Fågelsången gärde
Vallda by Låddholmsviken vik Godhem gård Fåglasången hage
Vallda Saknas *Långe måsse Saknas Gransäter hmd Fäholmen holme
Vallda Saknas Långsåten grund /Se Grinnekärr gård Fäholmen holme
Vallda Saknas *Långås Bärg Saknas Gropen hmd Fäholmen holme
Vallda Torås Saknas *Löfås berg berg Gropen gård Fäholmen holme
Valda säteri Lövås ås Gropen hmd Fäkulle bergskulle
Vallda gd:ar /Se Metepallen holme Grunsen stuga Färjås, Stora berg
?Välås by Myra ö Grunsen stuga Färjås, Store berg
?Välås by Myren holme Grunsen stuga Förlända mosse
Välås Saknas Mårögat sank mark Gräppås bebyggelse Gamla lyckan backe
Välås Saknas *Måttabergen Saknas Gräppås by Gamle gård jord nära gården
Välås Saknas Måålyds-bärgh berg Gräppås by Gategården vik o. hamn
Välås Helvete Saknas Näckrosdammen tjärn Gräppås, Lilla lht Gategården vik, hamn
Ysby by Nälleviken vik Gräskärr hmd Gategården berg
Ysby by Nälleviken vik Gräskärr gård Gategården berg
?Ysby by Nötaberget höjd Gräskärr hmd Gategården berg
Ysby Saknas Nöleberg Saknas Gräskärr stuga Gategårdsbergen berg
Ysby Saknas *Ogärdsla mosse myr Gummesgård = 10 Lunna bebyggelse Gategårdsberget berg
Ängås bebyggelse Olehansahåla grotta Gummesgård gårdar Getakulla kulle
Ängås bebyggelse *Ormås berg Gummesgård gdr Getbron bro
Buera Ängås Saknas Ottervik vik Gunnes lht Getkulle kulle
  Pykstenarna bautastenar Gunnesgården = 7 Vallda bebyggelse Ginglaholmen holme
  Rockan holme Gunnesgård gård Gneten undervattensgrund
  Rompaberget berg, triangelpunkt Gunnesgård gd Granarås berg
  Rossås berg Gustafsberg gård Grenarne gärde
  Rumpberget berg o triangelpunkt Gustavsberg gd Grindkärr gärde
  Råserna sjöar Gärdamossen bebyggelse Grinågern åker
  Råön öar Gärdamossen hmd Grundsundsbacken backe
  Råön skär Gärdesgärdet stuga Grundsundsröset berg och näs
  *Råön holme Gärdet = 16 Buera bebyggelse Grundsundsviken vik
  *Råön ö Gärdet gårdar Gruvan undervattensgrund
  Råön ö Gärdet gd Grytan bergskulle
  Rödskären skär Gärdet, se 16 Buera bebyggelse Gräppåsberget stort berg
  Rödskären öar Göknäbbet stuga Grötarekyrka klippblock
  Röeskär Saknas Hagen gård Gubbahagen hage
  Rön öar Hagen hmd Guldpengen gränsskillnad
  Rön, Ö. o. V. holmar Hagen hmd Gullekulle bergskulle
  Rön, Östra o. Västra öar Halla hmd Gullekulla berg
  Rön, Östra o. Västra öar Halla gård Gullekulle kulle
  Rön, Ö. o. V. holmar Halla hmd Gullpängen väg
  Rön, V. o. Ö. holmar Hallagärdit gård Gullpängen väg
  Rön, Östra o. Västra skär Hallagärdet hmd Gullpengen bergkulle
  Rön, Ö. o. V. holmar Hallen = 11 Lunna bebyggelse Gungan kärr
  Rön, V. o. Ö. holmar Hallen hmd Gunnesflat åker
  Rön, Västra och Östra öar Hallen gård Gunnesflad slätt
  Rön, Östra ö Hallen gård Gärdeshagen hage
  Rön, Östra ö Hallen hmd Gärdetskogen skogsdunge
  Rön, Östra ö med triangelpunkt Hallen lht Gökberget berg
  Rön, Västra ö Hallen hmdr Hagabrunn gammal bybrunn
  Rön öar Halvnas hmd Hagaliden backe
  Rös, Lilla fornlämning Hamra stuga Hagamaden åker
  Rösernas våle höjd, fornlämning Hamra hmd Hagbotten åker
  Rösorne berg Hamra bebyggelse Halla grund
  *Röön holme Hamra stuga Hallen kulle
  *Röön holmar Hamra gdr Halls åker åker
  *Rööns ungar grund Hamra gd Hallåkrarna åker
  Sandö ö Hasselbacken villa Halvnahöjden höjd
  Sandön ö Heberg bebyggelse Hamnaholmen holme
  Sandön ö Heberg by Hamplandet åker
  Sandön halvö Heberg by Hampåkern åker
  Sandö halfö Heden hmd Hamra gärde
  *Sandön Saknas Heden gård Hamrabäcken bäck
  Sandön halvö Heden hmd Hamravägen väg
  Sandö halvö Helleved hmd Hanåker åker
  Sandö näs Helleved gård Hasselliden backe
  Sandö, Vallda halvö Helleved gd Havrestubbarna gärde
  Sandö halvö Herrgården bebyggelse Heareåkra åkrar
  Sandö, Vallda ö Herrgården bebyggelse Heden gärde
  Sandön halvö Hjortalyckan stuga Heden utmark
  Sandöknapp berg Hjärtekulla bebyggelse Heden ägor
  Sandönäs halvö Hjärtekulle gård Hedvägen väg
  Sandönäs halvö Hjärtekulle hmd Hemparken gärde
  Sandönäs halvö Holma hmd Hisås berg
  Sandöudde udde o triangelpunkt Holma gård Holmahage hage
  Silvergrund grund /Se Holma gd Hopalyckan beteshage
  Skallabergen berg Holmen = 5 Vallda bebyggelse Hopphallen berg
  Skallen berg Holmen bebyggelse Hopphalsbukten vik
  *Skräpperås, St. berg Holmen gd Horningar åkrar
  *Slusåhs berg Saknas Haltsdammet gård Horskulle bergskulle
  Slusås ås Hopalyckan lht Horsekulle berg
  Slätthult skogsmark Hornarp = 8 Buera bebyggelse Horssiken mindre damm eller mera kärr
  Smala hollmen Saknas Honarp gård Hosholmeberget, Nordre och Söndre grund
  Smalholmen Saknas Hornarp gård Hosholmarna holmar
  Smalholmen udde Hornarp gård Hosholmarna holmar
  Smalholmen udde /Se Hornarp, se 8 Buera bebyggelse Hosholmarna holmar
  Smarholmen udde Hornarp, se 4 Lunden bebyggelse Hosholmsberg, Norra berg
  Smarholmen udde /Se Hornorp bebyggelse Hosholmsberg, Södra berg
  Smedaröset fornlämning Hornorp gd Hosholmsbergen grund
  *Snilbroås Saknas Horsås stuga Huggars hage hage
  Snäcka holme Hosås stuga Humlekärr gärde
  Snäcka holme Hosås avs., lht Hundkulle kulle
  Snäcka holme Hottens hmd Hundkyrkan bergparti
  Snäckan ö Hultås bebyggelse Hundliden backe
  Snäckan ö Hultås bebyggelse Husakullen Saknas
  Snäckan ö Hultås gårdar Husakullen berg
  Snäckan holme /Se Hultås by Husakullen kulle
  *Snäckhamn hamn Hultås bebyggelse Hustomterna, se Husakullen berg
  *Snäckhamn hamn Hultås Slätthult, se 2 Hultås bebyggelse Hylteberg berg
  *Snäckhamn hamn Hylte bebyggelse Hylteberg berg
  Snäckskalsmossen mosse Hylte gård Hylteberg bergsås
  Stora Snärse grund /Se Hylte by Hylteberg berg
  Stallviken vik Hålet stuga Hylteråsen = Hylteberg berg
  Stallviken vik Hålet stuga Hylteråsen, se Hylteberg berg
  Stenbräckaliden terräng Hållsdammet? gd Hylteråsen = Hylterös berg
  Stendäldsbergen Saknas Hälvtenbrukaregården gård Hylterös berg
  Stenkistan terräng Hästakärr gård Håberg bergskullar
  Stenkällsmossen myr Hästakärr gd Håberget berg
  Stenkällsmossen mosse Höga gård Håkullastugan grotta
  Stenkällsmossen mosse Höga hmd Håkulle berg
  Stensh. Saknas Högekulla bebyggelse Håkullehåla grotta
  Stensholmen ö Högekulle gård Håkullestuga grotta
  Stensholmen ö Högekulle lht Håleberget grund
  Stensmossen mosse Högen = 1 Lunna bebyggelse Håleberget undervattensgrund
  Stensvik vik Högen gårdar Hålgatekällorna källor
  Stockaån å Högen gd Hålleberget Saknas
  Stockån å Högen, se 1 Lunna bebyggelse Håven gärde
  Stockås ås Höjden hmd Hällebergen grund
  Stora kläppa höjd Höjden gård Hästen åker
  Storemosse mosse Höjden hmd Hästhagen hage
  Strandbokulle berg Hönsaryd hmd Hästhagedalen dal
  *Swarte måsse Saknas Hönsaryd gård Hästkullerutan gärde
  Svartemosse mosse Hönsaryd hmd Hästås backe och berg
  Swinebergen Saknas Intaget hmd Hättan del av berg och odlad mark
  *Svineknibe höjd Intaget gård Höga berg
  Svinås ås Intaget småställen Höga hall berg
  Svartemosse mosse Jonsagården hmd Högalid berg
  Svartemosse mosse Jonsagården gd Högbolyckan åker
  *Sånön (resp. Sånnön) halvö Jordbro gård Högbohagen hage
  *Säckamad kärr Jutagården bebyggelse Högekulle kulle
  *Säcken berstr? Jutagården gårdar Högekulla berg
  Särö ö Jydagården gd Högekulle kulle
  Sönnerkullemosse mosse Kilabacken, se Enedalen lht Högen backe
  Tjuren holme Klackatorpet torp Högklev berg
  Tjufholmen Saknas Klasberg gårdar Höklev? berg
  Tjäderkullen kulle Klasberg gd Hönalyckan åker
  Tollhollmen Saknas Klasberg, se 20 Vallda bebyggelse Hönsaryskedet utfartsväg
  Tollholmen ö Klotas hmd Hönsbärsmosse mosse
  Tollholmen holme Klotas gd Hördalen dalgång
  Tranebräcka holme Klubben hmd Intagan åker
  Tranebräka, (resp. -bräcka) holme Klubben gård Intaget mark
  Tranebräka (resp. -bräcka) holme Klubben hmd Intagsåkra gärde
  Tranebräkorna öar Kluttra stuga Jans kulle kulle
  Tranebräkorna holmar Kluttra stuga Jans åkrar gärde
  Tranemossen, Lilla mosse Klämman förr stuga Jinglaholmen holme
  Tranemossen, Stora mosse Kläppa stuga Jordbergen berg
  Tred(d)enborg förr labyrint /Se Kläppa stuga Jordbärsdalen dalgång
  *Trinnekulle Saknas Kläppa bebyggelse Jordbärsmosse mosse
  Trädgårdsnäs näs Kläppa bebyggelse Julatunnan vattenhål
  Trättefjäll höjd Kläppa stuga Jultunnan åker
  Träskeberg höjd Kläppa gd Jungfrustenen klippblock
  Vallda Keholm holme Kläppekulle gård Jutaskären holmar
  Vallda Sandö halvö Knaberget = 12 Lunna bebyggelse Jutegärdet gärde
  Vallda Sandö halvö Knaberg gårdar Jönsgård backe
  Vallda Sandö halvö Knaberg lht Kalvabacken berg
  Vallda Sandö halvö Knaberg, se 12 Lunna bebyggelse Kalven udde
  Vallda Sandö ö Knipemöst stuga Kalvhagehålan åker
  Vallda Sandö ö, halvö Knipemöst stuga Kalvhageåkrarna gärde
  Vattåsberg berg Knipemyst gd Karlshagen hage
  Vattåsberg berg Kockagården hmd Karlskulle berg
  Wallås måsse Saknas Kockagården bebyggelse Katrineberg stundom benämning på Flykulleberget
  *Wies måsse Saknas Kockagården gd Katten holme
  Vattåsmossen mosse Kolgravarne stuga Keholmen holme
  Vinbärsholmen Saknas Kristinas på Sandö torp Keholmen holme
  Vinbärsholmen holme Kraken gård Keholmen holme
  Vinbärsholmen ö Kroken lht Keholmen, Lilla holme
  Virkesh. Saknas Kronan stuga Keholmen, Stora holme
  Vitehall både /Se Kronan stuga Kerstis mosse mosse
  *Berg Vråbo rös Krona stuga Kilabacken berg
  Välen f.d. sund Kulla gård Kilanäsan udde
  *Åsleberg berg Kulla ¨gd Kilanäsan udde
  *Åsleberg Saknas Kullaberg stuga Kilanäsan udde
  Älvås ås Kullagården bebyggelse Kilanäsberget undervattensgrund
  Ärteskär, Lilla skär Kullagården lägenheter Kilen vik
  Ärteskär, Stora skär Kullagården gd Kilen udde
  Ärteskär, Stora och Lilla öar Kullen lht Kiludden udde
    Kullen hmd Kilviken vik
    Kullen gård Kindbergen berg
    Kullen gd Kinneberga berg
    Kullen gd Kinnebergen berg
    Kvarnaslätten stuga Kinnebergs näsa nordl. udde på Sandö
    Kvarnslätten lhtr Kinnebergs näsa nordligaste udden på halvön Sandö
    Kvarnaslätten stugor Kinnebergsviken vik
    Kvarnaslätten stuga Kinnebergsviken vik
    Källborås gård Kittels hempark åker
    Källborås hmd Klabben sjök.
    Källborås stuga Klabben grund
    Källekärr stuga Kleven dal?
    Källekärr lht Klinnås berg
    Källsagården = 4 Bröndome bebyggelse Klockarehålan åker
    Källsdal förp. Klockaren åker
    Kälsagården gårdar Klockareåkern åker
    Källsagården hmdr Klockarns åkrar gärde
    Källsdal »ställe?» Klovas dal dalgång
    Källskulle gård Klämbacka backe
    Källskulle gd o. odl. utmark Kläppa berg
    Källås stuga Kläppahagen hage
    Källås stuga, lht Kläppaklint berg
    Källås folkskola Kläppa klint berg
    Källås lht Kläppaklint berg
    Kärra bebyggelse Klärpens gärde gärde
    Kärra gård Klöven holme
    Kärren hmd Klöven holme
    Kärret = 12 Buera bebyggelse Klöven holme
    Kärret gård Klöven holme
    Kärret gd Knappen grund
    Kärret, se 12 Buera bebyggelse Knutsrumpen åker
    Laggen hmd Knösen åker
    Laggen lht Knösen åkerstycke
    Laggen avs. Koberget berg
    Ledet hmd Kohagskällan källa
    Ledet gård Kohuvudet holme
    Ledet hmd Kolagravarna mosse
    Ledet, se Kläppa stuga Komaden åker
    Liden stuga Korshamn vik
    Liden stuga Korshamn vik
    Lillabacka stuga Korshamn båtplats
    Lillarös stuga Korshamn hamn
    Lellarös avs. Korshamnsberget berg
    Lillarös stuga Korshamnsviken vik
    Lillebacke lägenhet Krokåkern åker
    Lille backe förr stuga Krokåkern åker
    Lindholmen gård Kråkberget berg
    Lindholmen gd Kråkekulle berg (kulle)
    Linnebräcka stuga Kråkekulle berg
    Linnebräcka stuga Kråkholmen holme
    Linnebräckan? stuga Kråkholmen holme
    Ljungkulle avs. Kråkholmen skär
    Loddholmen bebyggelse Kråkholmen holme
    Loddholmen gård Kråkholmen, Lilla holme
    Loftet = Kullen lht Kråkholmen, Stora holme
    Lund gård Kråkskären holme
    Lund bebyggelse Krämarelyckan åker
    Lunden = 2 Buera bebyggelse Krämarelyckan äga
    Lunden bebyggelse Krämarelyckebunn änden på Krämarelyckan
    Lunden bebyggelse Krämarelyckobotten åker
    Lunden bebyggelse Kullaliden vägbacke
    Lunden bebyggelse Kungabergen Saknas
    Lunden by Kungaberga grund
    Lunna bebyggelse Kungarännan grund
    Lunna by Kungen holme
    Lunna bebyggelse Kungen holme
    Lunna bebyggelse Kungen holme
    Lunna bebyggelse Kvarnberget berg
    Lunna bebyggelse Kvarnbäcken bäck
    Lunna bebyggelse Kvarnbäcken bäck
    Lunna bebyggelse Kvarnabäcken bäck
    Lunna bebyggelse Kvarndammen damm
    Lunna bebyggelse Kvarnkulle bergskulle
    Lunna by Kvarnkulle kulle
    Lunna bebyggelse Kvarnängen gärde
    Lunna bebyggelse Kyrkostycket åker
    Lunna bebyggelse Kyrkvältan åker
    Lunnahall lht Kåldyna åker
    Lunna Högen, se 1 Lunna bebyggelse Kålgården backe
    Lunna Knaberg, se 12 Lunna bebyggelse Kåredamm damm
    Lunnakulle gård Källarehagen backe
    Lunnakulla hmd Källborås moras
    Lunnaled hemmansdel Källborås moras
    Lunnaled gård Källborås berg
    Lunnaled lht Källborås moras
    Lusasken, Fällestorp Saknas Källekärrsberget berg
    Lyckan hmd Källevältorna gärde
    Lyckan gård Källås berg
    Lyckan hmd Källås berg med röse
    Lykullen avs. Källängen åker
    Lykulle stuga Källsadamm fordom torvmosse
    Lykulle bebyggelse Kämpen bautasten
    Lyngkulle stuga Kämpen bautasten
    Lyngkulle stuga Käringaliden backe
    Lyskulla stuga Käringaliden backe
    Lyskulle stuga Kärrabäcken bäck
    Lyskulle lht Kärremossen mosse
    Låddholmen hmd Kölen hage
    Låddholmen hmd Ladulyckan åker
    Låddholmen gd Lakullsbotten åker
    Långtegar hmd Lannera gärde
    Långtega gård Lerkil hamn
    Långtegarna? hmd Lerkil hamn
    Långåker bebyggelse Lerkilen, se Kilen udde
    Långåker gård Lerlid väg
    Långåker, se Centralen lht Lesskulle berg (kulle)
    Lövås stuga Lilla mad åker
    Maa bebyggelse Lilla Såtan undervattensgrund
    Maa, se Maden gd Lillegrund undervattensgrund
    Mada hmdr Lille Häst grund
    Maden gård Lille Lund holme
    Maden gårdar Lillunder åkerjord
    Maden hmdr Lisas knultar stenar
    Maden gd Lisskullestycket åker
    Maden förr stuga Ljungfjäll berg
    Maderna småställen Loddholms Kråkholm holme
    Majbacka stuga Loddholmsviken vik
    Majbacken stuga Loftskulle kulle
    Majbacken lht Loftskulleliden vägbacke
    Majledet lht Loftsåkrarna gärde
    Majledet lht Lunnakärr åker
    Markusdamm stuga Lyckehuvudet åker
    Markusdam stuga Lyckrumpan backe
    Markusdamm stuga Lyckslätten dalgång
    Mickels hmd Lyckängen gärde
    Mosskulla stuga Lyppskären undervattensgrund
    Mossakulla stugor Lypskären undervattensgrund
    Månsagård = 1 Bröndome bebyggelse Lypskärsgrundet grund
    Månsgård gård Lyskullemossen mosse
    Månsagård bebyggelse Låddholmsviken vik
    Neagården del av bebyggelse Låddholmsviken vik
    Nedergård gårdar Låddholmsviken vik
    Nedergårdarna gd Långabryggan backe
    Norby = 3 Vallda bebyggelse Långa bryggan betesmark
    Norby by Långamosse odlad mark
    Norby by Långemosse odlad mosse
    Norby gd Långemosse mosse
    Norby gd Lången skär
    Nordby = 19 Vallda bebyggelse Lången grund
    Nordpolen gd Lången grund
    Nällevik stuga Långsåtan undervattensgrund
    Nällevik stuga Långåker åker
    Nällevik stuga Långås berg
    Nällevik fiskarstuga Lögeskär bergudde
    Ormaberget stuga Madbäcken bäck
    Ormaberget stuga Madröset rös
    Ormaberget stuga Madvägen väg
    Pajens, Liden stuga Madåkrarna gärde
    Palta hmd Malbacka gärde
    Palta stuga Markerna forna utmarker
    Palta riven stuga Massalyckan åker
    Paradiset, se 8 Vallda bebyggelse Mickel åker
    Paradiset gård Mjölhyllorna kullar
    Paradiset hmd Mjölkstumparna åkrar
    Per Börses hmd Mosskullebergen berg
    Per-Börses hmd Mosskullemåse mosse
    Plomhult = 9 Buera bebyggelse Mossås berg
    Plomhult gårdar Mossåsdalen dalgång
    Plomhult gd Munkhättan kulle
    Plomhult, se 9 Buera bebyggelse Munkhättan kulle
    Plomhult, se 14 Buera bebyggelse Munkhättan kulle
    Prippens, se Lindholmen gd Murren åker
    Prästgården bebyggelse Myran skär
    Prästgården bebyggelse Myra holme
    Prästgården gd Myren Saknas
    Pärbörse gård Månsedamm fordom damm
    Riddarkulla hmd Månsstall bergformation
    Riddarekulla gård Månsstall bergformation
    Riddarekulle hmd Mårtögat sank mark, torvtag
    Romhult = 14 Buera bebyggelse Mällanängen åker
    Rompen = 11 Buera bebyggelse Mällås haga eller skogsdunge
    Rumpen gård Nadarebacken backe
    Rompen gd Natarebacken backe
    Rumpen, se 11 Buera bebyggelse Nordhagen hage
    Ryaled stuga Nordlige kullen bergskulle
    Ryaled ryggåsstuga Nordre hälla berg
    Ryerna del av bebyggelse Nordre äng beteshage
    Ryerna gd Nordås berg
    Råhagen = 6 Vallda bebyggelse Nummervältorna gärde
    Råhagen hmd Nya lyckan åker
    Råhagen gård Nylända åker
    Råhagen gdr Nyländet nu åker
    Råhagen gd Nälleviken vik
    Rödjerna gård Nällevik vik
    Rörmöst gårdar Nälleviksbergen berg
    Rörmöst hmd Nötaberget berg
    Rörmyst gd Nötaberget berg
    Rörvik stuga Nötaberget berg
    Rörvik torp Offerdalen dal
    Rörvik stuga Offerdalen dal
    Röserna stuga Offerdalen dal
    Röven = 13 Buera bebyggelse Offerstenen sten
    Röven, Backalyckan ä. bebyggelsenamn Offerstenen stenröse
    Salborös stuga Offerstenen stenröse
    Sallborös avs. Olehansastuga grotta
    Sallborös stuga Olov Hanssons kammare Saknas
    Sandryd lht Ormaberget höjd
    Sandö torp Ormaberget höjd
    Sandö gård Ormberget berg
    Sandö herrgd Ormaberget berg o. stuga
    Skansen stuga Orren hage
    Skansen stuga Orren hage
    Skantefjäll bebyggelse Outeskär skär
    Skantefjäll gård Outeskär skär
    Skantefjäll hmd Oxbergen berg
    Skiftekärr hmd Paltaberg berg
    Skiftekärr by Paltaberg berg
    Skiftekärr hmdr Paltaberget berg
    Skohagen stuga Paltared gärde
    Skohagen stuga Paltareddalen dalgång
    Skräddaregården = 5 Lunna bebyggelse Paltaredkärret gärde (avskilt)
    Skräddaregården gård Paltaredlyckan odlad hage
    Skräddaregården gd Paltargärdet gärde
    Slätthult bebyggelse Per Hanson grund
    Slätthult gårdar Pikstenarna stenar
    Slätthult bebyggelse Pikstenarna stenar
    Slätthult, se 2 Hultås bebyggelse Pileåkern åker
    Småkulla hmd Plomhultsberget undervattensgrund
    Småkulla gård Postas hage åker
    Småkulla gd Prästaskrevet åker
    Solhem stuga Pykstenarna bautastenar
    Stenkista stuga Pölarne åker
    Stenkista stuga Pölhöjden höjd
    Stenkistan stuga Raddera åkrar
    Stenkäll stuga Rompaberget berg
    Stenkäll stuga Rompen åker
    Stensig stuga Rossås berg
    Stensig stuga Ryd grusbacke
    Stensig stuga Ryggen skär
    Stockamad stuga Ryggen skär
    Stockamad riven stuga Rågkulle kulle
    Stockamad »ställe» Råssås berg
    Strandlid = 13 Buera bebyggelse Råssåsparken gärde
    Strandlid lägenhet Rödaviken vik
    Strandlid gd Rödskär skär
    Strandlid, se 13 Buera bebyggelse Rödskär holmar
    Studalia stuga Rödskären skär
    Stutaliden stuga o. vägbacke Röffkulle kulle
    Styret hmd Rön holmar
    Styret gård Rön, Östra och Västra öar
    Styret hmd Rön holmar
    Ståckamad stugor Rönbergen grund
    Svanehöjd, se 19 Lunna bebyggelse Rörmöstbergen grund
    Svänningeryd stuga eller lhtr Rörvik vik
    Svenningery lht Rösaberget berg
    Sveskälla torp och villa Rösera bondgårdar
    Sällatorpet torp Röserna berg
    Södergården = 3 Buera bebyggelse Rösernas vårdkase berg
    Söderkulle stuga Rötviken vik
    Sönnergården gård Saggen åker
    Sönnergården gd Sandgravarna grustäkt (fordom)
    Sönnerkulle stuga Sandhamn vik
    Tabo lht Sandräven backe
    Tabokärr, se Bergen stuga Sandvältstycket gärde
    Timmerkulle hmd Sandö halvö
    Timmerkulle gård Sandö ö
    Timmerkulle hmd Sandö, Vallda ö
    Tockebor hmd Sandöknapp kulle
    Tofsen bebyggelse Sandöknapp berg
    Tolvsbo bebyggelse Sandö näsa mellersta udden på Sandö
    Tolvsbo gård Sandö näsa udde
    Tolvsbo gd Sandö udde udde
    Tombons gård Sidesåkrarna åkrar
    Tonella stuga Siken gärde
    Tonella lht Sillekulle berg
    Tonälla stuga Sillemosse mosse
    Tordås bebyggelse Silvergrund grund
    Torebo lht Sissekulle kulle
    Torås = 8 Vallda bebyggelse Skallabergen bergsträcka
    Torås hmd Skedkulle berg (kulle)
    Torås, Nedre hmd Skinta hage
    Torås, Övre hmd Skintan hage
    Torås by Skintan jordbit
    Torås gd Skintebäcken bäck
    Torås, se 19 Vallda bebyggelse Skintorna gärde
    Torås, se 26 Vallda bebyggelse Skintorna backe
    Trekanten lht? Skintorna gärde
    Trolsegården del bebyggelse Skrevet åker
    Trolsegård gård Skutan bergskulle
    Trolsegården gd Skåran berg
    Trättefjäll lht Slinnerhagen backe
    Tröskeberg gård Slottet berg
    Tröskeberg del av bebyggelse Slusås berg
    Tröskeberg lht Slusås berg
    Tåckeborr gård Slusås håla dalsänka
    Tölas hmd Slätthultsmossen fordom mosse
    Tölas gård Smalaö udde
    Tölas hmd Smalholmen holme
    Vallda bebyggelse Smalholmen halvö
    Vallda bebyggelse Smarholmen holme
    Vallda bebyggelse Smarholmsviken vik
    Vallda bebyggelse Smedjekulle berg
    Vallda bebyggelse Smedlyckorna åkrar
    Vallda bebyggelse Snillborås berg
    Vallda bebyggelse Snipen hage
    Vallda bebyggelse Snäcka Saknas
    Vallda bebyggelse Snäckan holme
    Vallda bebyggelse Snäckan holme
    Vallda bebyggelse Snäckans kalvhage undervattensgrund
    Vallda bebyggelse Snäckeberget grund
    Vallda bebyggelse Snäckesundet sund
    Vallda by Snäckryggen undervattensgrund
    Vallda bebyggelse Snärsås berg
    Vallda bebyggelse Spångakärr åker
    Vallda bebyggelse Stallarbukten, se Stallviken vik
    Vallda bebyggelse Stallviken vik
    Vallda herrgård bebyggelse Stallviken vik
    Vallda Klasberg, se 20 Vallda bebyggelse Stallviken vik
    Vallda Prästgård, se 28 Vallda bebyggelse Stallviken vik
    Vallda säteri bebyggelse Stammekullen kulle
    Vallda Torås, se 19 Vallda bebyggelse Stenbräckaliden lid
    Vallda Torås, se 26 Vallda bebyggelse Stenbyn grund
    Valås gd Stenkistberget, Lilla undervattensgrund
    Valås gård Stenkisteklova berg
    Valås gd Stenkällsmossen mosse
    Varglyckan stuga Stenlid backe
    Vibokärr, se Vipekärr lht Stensholmen holme
    Vipekärr stuga Stensholmen holme
    Vipekärr gårdar Stensholmen holme
    Vipekärr lht Stocken åker
    Vråbons gård Stockås berg och hagmark (delvis skog)
    Vråbons hmd Stora grundar undervattensgrund
    Vrån hmd Stora Stycke åker
    Vrån gårdar Stora såtan undervattensgrund
    Vrån hmd Stora ängsåkrarna gärde
    Vrångebäck stuga Store botten åker
    Vrångebäck stuga Store bottens botten åker
    Vrångebäck stuga Store Häst grund
    Välahall stuga Storemosse mosse
    Välehall stuga Storåkrar gärde
    Välås bebyggelse Struten åker
    Välås bebyggelse Stutaliden vägbacke o. stuga
    Välås gård Stättingen åker
    Välås by Stövelbråten åker
    Välåshall stuga Sundberget undervattensgrund
    Västergården = 1 Buera bebyggelse Suveskulle berg, kulle
    Västergården = 6 Lunna bebyggelse Svalåsliden backe
    Västergården gårdar Svalåsslätten backe
    Västergården gård Svartemossen mosse
    Västergården bebyggelse Svartemosse mosse
    Västergården gd Svartemosse mosse
    Ysby bebyggelse Svartskären holmar
    Ysby by Svedkällalyckan åker
    Ysby by Svenningeryd grusbacke
    Ysby by Svinberget berg
    Åsen hmd Svinås berg
    Åsen gårdar Svinåsbäcken bäck
    Åsen lht Svågers lycka åker
    Ängås = 5-7 Buera bebyggelse Såten, Store Saknas
    Ängås gårdar Såten, Stora Saknas
    Ängås gård Sälgkulle kulle
    Ängås gd Sälviksbacken backe
    Ängås, se 6-7 Buera bebyggelse Säröbergen grund
    Österbokärr stuga Säröbukten, -viken, se Stallviken Saknas
    Österbokärr lht Söderjordsvägen väg
    Österbokärr lht Södre kullen berg
    Östergården = 4 Buera bebyggelse Sönnaröset bronsåldersröse
    Östergården gård Sönnerkullemossar mossar
    Östergården bebyggelse Tadegatan gammal nu försv. gångväg
      Tadegatan försv. gångväg
      Timmerås berg
      Tjuren holme
      Tjuren holme
      Tofsängen gärde
      Toftakärr backe
      Toftakärr utmark
      Toften del av gärde
      Tollholmen holme
      Tonälleberget berg
      Tonälleberget berg
      Tonälleberget berg
      Torgeln grund
      Torkelkulle kulle
      Torphagen hage
      Torrmysten gärde, utdikad mosse
      Torvaldsviken vik
      Torvmösten gärde
      Tranebräcka holmar
      Tranebräcka holmar
      Tranebräkorna holmar
      Trollhälla berg
      Trädenborg nu förstörd labyrint
      Tröskebärg berg
      Tröskeberg berg
      Tåssemosse Saknas
      Tärngatan backe
      Uddategen åker
      Ulvås berg
      Ulvås berg
      Underekkulle åker
      Urrahagen hage
      Urren hage
      Vaggfoten åker
      Vakebacke backe
      Valdahögar ås
      Vallda högar ås
      Vallda höja ås
      Valås berg
      Vassen gyttjebotten
      Vasskulle berg
      Vasskulla berg
      Vasskulle kulle
      Vattås berg
      Vattås mosse
      Viesmosse nu utdikad mosse
      Vimla åkerdel
      Vinbergsholmen holme
      Vinbergsholmen holme
      Vinbärsholmen holme
      Vinbärsholmen holme
      Vinbärsknatten undervattensgrund
      Vintrakärret beteshage
      Vitehall skär
      Vitehall skär
      Vite häll undervattensgrund
      Våmbräckan gärde
      Våmliden backe
      Våmmen åker
      Välen vik
      Välen vik
      Välen vik
      Välen vadbart sund
      Vältorna gärde
      Välåsberget berg
      Vännet åker
      Västerkärr gärde
      Västra berg berg
      Åsa berg
      Åsabergen berg
      Åsahagen hage
      Åsalyckan hage
      Åsekulle kulle
      Åsen berg
      Älvatrapporna gångstig
      Ängkulle åker
      Ärtskären holmar
      Ärteskär skär
      Ärteskär skär
      Örlångsbrunn brunn
      Örlångskulle kulle
      Östergärdet gärde

  ^  

Hallands läns socknar m.m.