ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kungsbacka stad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 125 Naturnamn : 21 Bebyggelsenamn : 33 Naturnamn :
Kungsbacka förr slott Börsåsberget berg Kungsbacka kommun kommun  
Kungsbacka stad Hanhals landområde Kungsbacka stad  
Kungsbacka slott o. stad Kungsbackafjorden fjord Kungsbacka stad  
Kungsbacka Saknas Kungsbackafjorden vik Kungsbacka stad  
Kungsbacka stad Kungsbackaskogen skogsområde Kungsbacka stad  
Kungsbacka stad Kungsbackaån å Kungsbacka stad  
Kungsbacka stad Kungsbackaån å Abessinien stadsdel  
Kungsbacka stad Norebroo bro Amerika förr krog  
Kungsbacka Saknas Risatorpet skogsmark Bagaresträtet gränd  
Kungsbacka stad Rolfs rännel bifurkation (konstgjord?) Biskopslyckorna del av Kungsbacka stad  
Kungsbacka stad Rännarmen udde Ekstedts led plats (grind)  
Kungsbacka stad Svinholmen näs? Fiskesträtet gränd  
Kungsbacka stad Svinholmen näs? Gamla vägen, se Landsvägsgatan Saknas  
Kungsbacka Saknas Söderån å Glädjen förr krog  
Kungsbacka st. Södraån å Hoppet förr krog  
Kungsbacka stad *Tingbärg ell. lille Kiöpstadz bräka berg Hästabacken saluplats för djur vid markn.  
Kungsbacka stad Tingberget berg /Se Kungsgatan gata  
Kungsbacka stad *tullporten Saknas Landsvägsgatan gata  
Kungsbacka stad *Klovesten gränssten Lilla strätet gränd  
Kungsbacka stad Uddaberg berg, triangelpunkt Sjötullen förr tullhus  
Kungsbacka stad *Udhollmen holme Sorgen förr krog  
Kungsbacka stad   Stora strätet gränd  
Kungsbacka stad   Svinholmen förr betesmark  
Kungsbacka stad   Tullen gammalt tullhus  
Kungsbacka stad   Vallbyvägen, se Kungsgatan Saknas  
Kungsbacka stad   Vega förr krog  
Kungsbacka stad   Gullgubbeliden vägbacke  
Kungsbacka stad   Kungsbackaån å  
Kungsbacka stad   Lillån å  
Kungsbacka stad   Skansudden udde  
Kungsbacka stad   Stora lyckor jordområde  
Kungsbacka st   Söderå å  
Kungsbacka stad   Tingberget höjd  
Kungsbacka Saknas      
Kongsbacka st.      
Kungsbacka stad      
Kongsbacka st.      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kongxbacca Saknas      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad, häradstingsställe      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad /Se      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka nu stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kongebacka st.?      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad      
Kungsbacka stad /Se      
Kungsbacka stad /Se      
Kungsbacka stad /Se      
Kungsbacka stad /Se      
Kungsbacka stad /Se      
?Bischopsløcke »en Lykke udenfor Kongsbakke» /Se      
Kungsbacka stad /Se      
Kungsbacka stad /Se      
Kungsbacka stad /Se      
*Biskopslyckan åker      
?Biskopslykke »en Lykke udenfor Kongsbakke»      
Kungsbacka förr slott      
Odensala by /Se      

  ^  

Hallands läns socknar m.m.