ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hanhals socken : Fjäre härad : Hallands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 6 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  Hanhalsudde udde    
  *Hundehalvö numera trol. en udde    
  Kalvö ö    
  *Lunnehals udde    
  *Skalborgs skansudde möjl. f.d. udde    
  Slätborgs skans f.d. skans på udde    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.