ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Släps socken : Fjäre härad : Hallands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 14 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  Bandsöl vik    
  *Bjurkullen höjd    
  Flackholmen, Y. N. o. S. holmar /Se    
  Fläckholmen, Y. o. S. holmar /Se    
  *Gatabrea dalgång    
  Gråskär, N. o. S. holmar    
  Gråskär o. Gråskär, St. holmar    
  *Härklev höjd    
  *Hästholmshamn hamn    
  *Hästholms hamn sund    
  *Hästholmshamn hamn    
  Klevabåken grund /Se    
  *Klevbåden grund    
  Svartsbräkorna holmar    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.