ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Älvsåkers socken : Fjäre härad : Hallands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 3 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Bosemosseö ö    
  *Havmåsehall höjd eller gränssten    
  *Sallevansö holme    

  ^  

Hallands läns socknar m.m.