ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sverige

Arkivkort med dubbelsidig information

Samlingar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 2

Sök i ortnamnssamling
Förkortningslista

– Namntabell –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 11 Naturnamn : Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Sverige Saknas      
Sverige Saknas      
Sverige rike      
Sverige Saknas      
Sverige Saknas      
Sverige Saknas      
Sverige konungarike      
Sverige Saknas      
Sverige Saknas      
Sverige Saknas      
Sverige Saknas      

  ^  

Samlingar