ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Göteborgs och Bohus län : Allmänt

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1065 Naturnamn : 296 Bebyggelsenamn : 38 Naturnamn : 1
Göteborgs o Bohus län län Alarna ägonamn /Se -röd, -red Saknas /Se Orust ö
Göteborgs o Bohus län län Alna å /Se Bohuslän landskap  
Göteborgs och Bohus län län Amundholmen Saknas Bohuslän landskap  
Göteborgs och Bohus län län Aneskären skär /Se Bohuslän landskap  
Göteborgs o Bohus län län Axeln berg /Se Bohuslän landskap  
Göteborgs o Bohus län län *Bágar Ställe i Nordre älv /Se Bohuslän landskap  
Göteborgs o Bohus län län *Bágastraumr plats /Se Bohuslän Saknas /Se  
Göteborgs och Bohus län län Baholm ö Saknas Bohuslän landskap  
Göteborgs och Bohus län län Baholmö Saknas Bohuslän landskap  
Göteborgs och Bohus län län Beckaren skär /Se Bohuslän Saknas  
bagge inbyggarbeteckning /Se Bergeström Saknas Bohuslän landskap  
bönpåse inbyggarbeteckning /Se »berghastrøm vattenfall? Bohuslän landskap  
evagre otingis inbyggarbeteckning /Se Björkerna ägonamn /Se Bohuslandstinget landstingskommun /Se  
havrepåse inbyggarbeteckning /Se Blysundet Saknas /Se Göteborgs kommun kommun  
hott(e) inbyggarbeteckning /Se Blåbergsholmen skär /Se Göteborgs kommun kommun  
*Aasa-torp Saknas /Se Blån berg /Se Göteborgs och Bohus län landstingskommun  
*Aasla-torp Saknas /Se Bonden berg /Se Härryda kommun  
Saknas Saknas Bottnarna ägonamn /Se Orust kommun  
»Aggeridh» gård Bredungen Saknas /Se Orust, Östra kommun  
Aggestorp Saknas Bredungen Saknas /Se Råda, se Härryda landskommun  
*Aggestorp Saknas /Se Bredungen undervattensgrund /Se Östra Orust kommun  
*Aka-torp Saknas /Se Brudkaren Saknas /Se Bullaren, se Tanum f.d. landskommun  
Aker Saknas Brudkaren skär /Se Kville, se Tanum f.d. landskommun  
Akre Saknas Brännö Saknas Tanum landskommun  
*Alaberghe Saknas /Se Bullaren sjöar /Se Hisings kontrakt kontrakt  
Alaberg gd Danafjord Saknas Nylöse kontrakt kontrakt  
*Aldenatorp Saknas /Se Dana fjord del av Kattegatt Älvsborgs kontrakt kontrakt  
Alfheimar område /Se Danaholmen ö /Se Karl Johan församling  
Alfhem land /Se Danmarks lilja holme /Se Hisingen ö  
Alfssby gd *Danmark lilla ( = Lilla holmbær) Saknas /Se Baggar inbyggarbeteckning  
*Alfs-torp Saknas /Se *Danæ holmbær holme /Se baggarna inbyggarbeteckning  
*Algæirs-torp Saknas /Se De la Gardies både grund /Se bagge inbyggarbeteckning  
Almarna ägonamn /Se Drammen grund? /Se baggesidan Saknas  
*Amodzrud Saknas Duskär skär /Se -bohuslänning Saknas  
*Amo(n)da rudi Saknas Edsvägen förr väg /Se bohuslänning inbyggarbeteckning  
Amunderöd Saknas Elfr älv /Se hotte inbyggarbeteckning  
Antarud gd *Ensyokalf förr riksgränsmärke hötte inbyggarbeteckning  
Apaltuften Saknas *Ensyokalf förr riksgränsmärke /Se *ragnar i eii inbyggarbeteckning  
Apelsröd Saknas Eran skär /Se    
Saknas Saknas Fjolbåden klippskär /Se    
Armvidrud Saknas Fräknebon grund /Se    
*Ase Saknas Fuleräskär skär /Se    
»asgotzby», se Askeby by Garta försv. ånamn /Se    
*Asmunda-torp Saknas /Se Garta fd å /Se    
Asparna bebyggelsenamn /Se Garta fd å /Se    
Audne gd Gautelfr älv /Se    
Saknas Saknas Genskogen Saknas /Se    
Augarunda Saknas Gerefjeld Saknas    
*Aulinna-torp Saknas /Se *Gnipu förr riksgränsmärke    
Auros Saknas *Godfarholmarna Saknas /Se    
Auross Saknas Godnäbba udde /Se    
*Backa Saknas Grubbenskär skär /Se    
Backa Saknas Gröen Saknas    
Backa ortn. /Se Gårda håla del av Kattegatt    
Bágastraums Saknas Grösslingarna Saknas /Se    
*Bahuslæn del av Bohuslän Gudmundsskäret Saknas    
Bardarbole gd gulborgh medeltida fäste    
*Bardarbole Saknas Lilla Gulaskär Saknas    
Beck Saknas Gullmaren vik /Se    
Beckaren Saknas /Se Gullmarsfjorden Saknas    
Berg Saknas Gullmarsfjorden fjärd /Se    
Berg by el. gd Gyltegrenar öar /Se    
Berg ortn. /Se Götaälv avloppsälv    
Bergan Saknas Hakifjord Saknas    
Bergaström Saknas Hakefjorden havsvik /Se    
Bergby gd Halla skär /Se    
Bergegården ortn. /Se Halungen klippgrund /Se    
*Bergeström Saknas Halungen undervattensgrund /Se    
*Bergeström(s ed) Saknas Hamnholmen holme /Se    
Bergströmsed Saknas Hisefjället borgberg /Se    
*Bera Saknas Hisingen ö    
Binadarud gd Hisingen ö    
*Biola-torp Saknas /Se Hisingen ö    
*Blags-torp Saknas /Se Hising ö    
Bouus Saknas /Se Hisingen ö    
Bohus fästning /Se Hisingen ö    
Bohus fästning num. ruin /Se Hisingen ö    
Bohus län, se Göteborgs och Bohus län län Hisingen ö    
Bohus län, se Göteborgs och Bohus län län Hisingen ö    
Bohuslän landskap Hisingen ö    
Bohuslän ldskp Hisingen ö    
Bohuslön ldskp Hisingen ö    
Bohuslän ldskp. Hisingen ö    
Bohuslän, Södra Saknas Hisingen ö    
Bohuslän Saknas Hisingen ö    
Bohuslän del av nuv. Gbg o Boh. l. Hisingen ö    
Bohuslän landskap Hisingen ö    
Bohus» län numera Göteborgs o Bohus län Hisingen ö    
Bohuslän förr prosteri Hisingen ö    
Bohuslän landskap Hisingen ö    
Bohuslän landskap Hisningen ö    
Bohus län län Hisingen ö    
*Bohus län del av Bohuslän Hisingen ö    
Bohus län län Hisingen ö    
Bohus län län Hisingen ö    
Bohus län län Hisingen ö    
Bohuslän landskap Hisingen ö    
Bohus län län Hisingen ö    
Bohuslän landskap Hisingen ö    
Bohuslän landskap Hisingen ö    
Bohus län län Hisingen ö    
Bohuslän landskap Hisingen ö    
Bohuslän gammalt prosteri Hisingen ö    
Bohuslän förr prosteri Hisingen ö    
Bohus län län Hisingen ö    
Bohuslän ldskp. Hisingen ö    
Bohus län län Hisingen ö    
Bohuslän ldskp Hisingen ö    
Bohus län län Hisingen ö    
Bohuslän landskap Hisingen ö    
Bohus län län Hisingen ö    
Bohus län län Hisingen ö /Se    
Bohus län län Hisingen ö /Se    
Bohuslän landskap Hisingen ö /Se    
Bohuslän landskap Hisingen ö /Se    
Bohuslän landskap Hisingen ö /Se    
Bohus län län Hisingen ö /Se    
Bohuslän landskap Hitsefjället borgberg /Se    
Bohuslän landskap Hjälmarna ägonamn /Se    
Bohus län län Hulterna ägonamn /Se    
Bohuslän landskap Humlesbäcken skär /Se    
Bohuslän landskap Häckleviken Saknas /Se    
Bohuslän landskap *Hæmra fd å /Se    
Bohuslän landskap Hæra fd å /Se    
Bohus län län *Hæstás knap förr riksgräns    
Bohus län län Hättan ö /Se    
Bohuslän landskap Högkull berg? /Se    
Bohuslän landskap Jora ånamn /Se    
Bohuslän landskap Jora å-namn /Se    
Bohuslän landskap Juten grund? /Se    
Bohuslän landskap Kalmarn sund /Se    
Bohuslän landskap Kalfon ö    
Bohus län län Kapellberget Saknas    
Bohus län län *Karlsbágar plats /Se    
Bohuslän landskap Kattegatt hav    
Bohuslän landskap Kattegatt del av Nordsjön    
Bohuslän landskap Kattegatt hav    
Bohuslän landskap Kattegatt del av Nordsjön    
Bohuslän landskap Kattegatt del av Nordsjön    
Bohus län län Kattegatt del av Nordsjön    
Bohus län län Kattegatt del av Nordsjön    
Bohuslän landskap Kattegatt del av Nordsjön    
Bohuslän landskap *Klyuær förr riksgräns    
Bohuslän landskap Klövskärane skär /Se    
Bohuslän landskap Kodden holme /Se    
Bohuslän landskap Kolskär Saknas /Se    
Bohuslän landskap Kongelfuen Saknas /Se    
Bohuslän landskap Konungx hælla gränsmärke    
Bohuslän landskap Kornsjö Saknas    
Bohuslän landskap Kornsjön, Norra o Södra sjöar    
Bohuslän landskap *Krokiga Sandön ö    
Bohuslän landskap Kungen skär /Se    
Bohuslän landskap Kungen skär /Se    
Bohus län län Kungsbackafjorden Saknas    
Bohus län län *Kvatzaridi fd å /Se    
Bohuslän landskap Zvistrumselfven Saknas    
Bohuslän landskap Kynnefjäll bergsområde    
Bohuslän landskap Kynnefjäll skogstrakt /Se    
Bohuslän landskap Källskär skär /Se    
Bohuslän landskap *Köm gmlt sjönamn /Se    
Bohuslän landskap Könnefjäll bergsområde    
Bohuslän landskap Langesund Saknas    
Bohuslän landskap Langiells åker Saknas    
Bohus län län Ledskär skär /Se    
Bohuslän landskap Ljustersjön sjö /Se    
Bohuslän landskap Lusekullen kullar /Se    
Bohus län län *Længja fd å /Se    
Bohus län län Marstrandsfjorden del av Nordsjön    
Bohuslän landskap Migason bäcknamn /Se    
Bohuslän landskap Migande fd å /Se    
Bohuslän landskap Munkedalselfven Saknas    
Bohus län län Munkholmen Saknas    
Båhws Læn Saknas Måsaviken sjö /Se    
Bohus län lagmansdöme nu landskap Mölndalsån Saknas    
Bohus län lagmansdöme nu landskap Norderwijksholm = Vedholmen holme    
Bohuslän landskap Nordre älv Saknas    
Bohus län län Nordre älv avloppsarm /Se    
Bohus län län Ommen skär /Se    
Bohus län län Orma vattendrag /Se    
Bohus län län Orust ö    
Bohuslän landskap Orust ö    
Bohus län län Orust ö    
Bohuslän län Orust ö    
Bohus län län Orust ö    
Bohuslän landskap Orust ö    
Bohuslän landskap Orust ö /Se    
Bohuslän f. län, nu landskap Orust ö /Se    
Bohus län län Orust ö /Se    
Bohuslän landskap Orust ö /Se    
Bohuslän ldskp. Orust ö /Se    
Bohuslän landskap Ralla te backe /Se    
Bohuslän landskap Paternosterskären Saknas    
Bohuslän landskap Paternosterskären Saknas    
Bohuslän ldskp. Pickaren ö /Se    
Bohuslän ldskp Pissande fd å /Se    
Bohuslän ldskp Pissare, Pissandet bäcknamn /Se    
Bohuslän ldskp Rambergen bergnamn /Se    
Bohuslän landskap Raneberg berg /Se    
Bohus län landskap Rima vattendrag /Se    
Bohuslän landskap *Rugstutarna små kärr /Se    
Bohuslän, Se Rauriki Saknas Råa skär /Se    
Bohuslän landskap /Se Rådasjön Saknas    
Bohuslän landskap /Se Rävsal uddar /Se    
Bohus län landskap /Se Rön önamn /Se    
Bohuslän landskap. /Se Saltkällan Saknas    
Bohus län del av landskap Saltkälleviken Saknas    
Bohus län del av landskap Saltsjön, Se Kattegatt hav    
Bohus län del av landskap Saltö Saknas /Se    
Bohus län del av län Sankten-äng Saknas    
Bohus län del av landskap Sankt Olofs källa Saknas    
Bohus län del av landskap *Scutæ kiar Saknas    
Bohus län del av landskap Seweholmen Saknas    
Bohus län del av landskap Seueholmen Saknas    
Bohus län del av landskap Lilla Seveån Saknas    
Bohus län del av landskap Sju bröderna grund? /Se    
Bohus län del av landskap Skagerack Saknas    
Bohus län del av landskap Skagerack hav    
Bohus län del av landskap Skagerack hav    
Bohus län del av landskap Skagerack hav    
Bohus län del av landskap Skagerack hav    
Bohuslän landskap /Se Skagerack hav    
Bohuslän landskap /Se Skagerack hav    
Bohuslän landskap /Se Skagerrak del av Nordsjön    
Bollastad gd Skagerrak del av Nordsjön    
*Boodtg gaardt (Booss gårdt) bebyggelse Skagerrak del av Nordsjön    
Borgundin Saknas Skagerrak del av Nordsjön    
Bratsteinsbo Saknas Skagerrak hav    
*Bratta-torp Saknas /Se Skagerrak hav    
Bredevik Saknas Skagerrak hav    
Brekke Saknas *Skutberget berg    
Brevik Saknas Skutholmen holme /Se    
Brevik ortn. /Se Skri(d)estenen sten /Se    
Bro by? *Skyrbágar plats /Se    
Bro ortn. /Se *Smögen älvfåra /Se    
Brudholmen Saknas Smörkullen berg /Se    
Brunsrud gd -stall(en) natur- o- ägonamnselement /Se    
*Brunsrud Saknas Stemnu sund Saknas    
Bränna ortn. /Se Stensjön Saknas    
*Brætto-torp Saknas /Se Stikin fd ortn /Se    
Brödevik Saknas *Sundsnäbben Saknas    
Bua bebn /Se Svartlarsen vik /Se    
Bua(r) ortn. /Se Svearna skär /Se    
Buar bebyggelsenamn /Se Svearna skär /Se    
Buckelid Saknas Swenskesker Saknas    
-by efterled i bebyggelsenamn /Se Svinesund sund    
býr ortnamnselement /Se Svinesund sund    
Byre Saknas Svinesund Saknas    
Bäckevik Saknas Sävaos utlopp    
Bæilsrud Saknas Säveån å    
*Bægils rudi Saknas Säveån å    
*Boe Saknas Säveån å    
*Bø Saknas Säveån å    
ortn. /Se Säveån å    
ortn. /Se Säveån å    
ortnamnselement /Se Säveån å /Se    
ortn. /Se Säveån flod /Se    
-bö efterled i bebyggelsenamn /Se *Södsprunget udde /Se    
Bön ortn. /Se Saknas f.d. å    
Bön ortn. /Se Tir(a) fd å /Se    
Børnewog Saknas Tistlarna, Inre och Yttre öar    
Dalarne bebyggelsenamn /Se Tjärnera tjärnar /Se    
Dal(e) ortn. /Se Tjörn ö /Se    
Dammer bebyggelsenamn /Se Tjörn ö /Se    
Dossedal gd Tjörn ö /Se    
*Dotto-torp Saknas /Se Torödsflåg berg /Se    
*Egelsberg Saknas Tova i Bonden fiskeplats /Se    
Egilsrud Saknas Trinneberg stenlabyrinter /Se    
Eidby gd Tule klätt grynna /Se    
Ei(g)de Saknas /Se Tuten skär /Se    
Ekebackebäck Saknas Tuten skär /Se    
*Eklande sonk Saknas *Tu tiærn tjärn    
Ekre Saknas Tyveskog Saknas    
*Elfarsýsla, Älvsyssel Saknas /Se Tälneskär skär /Se    
Elvisborgs län förr län /Se Tälneskär Saknas /Se    
*En(n)indedal Saknas Tämmsjön sjöar /Se    
Erisbo Saknas Uddevallafjärden Saknas    
*Eycker, Se Öckerö sn Utlängan fd ortnamn /Se    
Eyvindvik Saknas Valberget naturnamn /Se    
*Falun Saknas *Wambasten riksgränsmärke    
Fimathorp Saknas Vedholmen holme /Se    
*Finda-torp Saknas /Se Vikarna ägonamn /Se    
Finnetorp Saknas Viksbyholm holme /Se    
*Finna-torp Saknas /Se Vinga Sund Saknas    
Fiskebäck by *Vræla fd å /Se    
Flaugen gd Västersjön, Se Kattegatt del av hav    
Foss Saknas Västersjön hav    
»foxahereth skipredho», Se: Inlands Södre hd Ytterön Saknas    
*Frid-torp Saknas /Se -åsarna element /Se    
Fridthveit Saknas *Älvsborgs skär skärgård    
Saknas Saknas Ölkiör-fluvius, Se Örekilsälven älv    
*Fro-kvarn del av Göteb. o Boh. l. Örekilsälven älv    
*Fro kvarn del av Göteb. o Boh. l. Örekilsälven älv    
Frösland Saknas Örekilsälven älv    
Furuthveit Saknas Örsjön sjö /Se    
Saknas Saknas *Østherstrøm Saknas    
*Fyskon Saknas OEuinduik Saknas    
Färdeby Saknas      
Gamli stigr. Saknas      
Gardsbacke Saknas      
Gaturjoder Saknas      
Geisby Saknas      
Geitarjoder Saknas      
Saknas Saknas      
Gjelebuder Saknas      
*Giælobudum Saknas      
Gladsheid gd      
greotingi inbyggarbeteckning /Se      
Grimarsrud gdr      
*Grimarsrud nædre Saknas      
Grotihöghia på Falan gd      
Gråhed Saknas      
Grötsbacke Saknas      
»grøts backa skipredho», Se: Inlands Nordre hd      
Gudleiksrud gd      
Gullaug Saknas      
Gullborg sl.      
Gummeso ortnamn /Se      
*Gunnulfs-torp Saknas /Se      
Gyllegrenar Saknas /Se      
*Gæilanga-torp Saknas /Se      
Hagbarteby gd      
Hagen ortn. /Se      
*Haka-torp Saknas /Se      
Hakenes gd      
*Halbiarna- (-biorna-) torp Saknas /Se      
Halladeby gd      
Hallene Saknas      
*Hallo-torp Saknas /Se      
*Ha(a)llz-torp Saknas /Se      
*Halta Saknas      
Hamedal Saknas      
Hammar ortn. /Se      
Hammervig Saknas      
*Haugenom Saknas      
Haugsund bro      
Harefällan Saknas /Se      
*Harundarstafr Saknas /Se      
Harundarstafr ortnamn /Se      
Hed ortnamnselement /Se      
He(d)e ortnamn /Se      
*Helgebud Saknas      
»helgebuol» Saknas      
Helgerød Saknas      
Helgethorp gd      
*Helgewigh Saknas      
»Her Saknas      
Hermodsby Saknas      
Hestengene Saknas      
Hickefos Saknas      
*Hielvighæ Saknas      
Hjarsanderud Saknas      
*Hoffve Saknas      
Hog ortn. /Se      
Hog- fled i bebn. /Se      
Hoga ortn. /Se      
Hogane ortn. /Se      
Hogar bebyggelsenamn /Se      
Hogar bebyggelsenamn /Se      
Hogar ortn. /Se      
Hogen ortn. /Se      
Holm(a) ortn. /Se      
Holme Saknas      
*Holme Saknas      
*Holme Saknas      
*Holme Saknas      
*Holme Saknas      
Holvik gd      
Hulletorp gård      
Hylta Saknas /Se      
Hyttan ortnamn /Se      
Hytteflaten ortnamn /Se      
Hyttegärdet ortnamn /Se      
Hyttelyckan ortnamn /Se      
Hyttevallen ortnamn /Se      
Håby Saknas /Se      
Håleby Saknas /Se      
Håttebygden Saknas      
Håttebygden n. /Se      
*Hælga-torp Saknas /Se      
*Hælluboleno Saknas      
*Hærbiorna-torp Saknas /Se      
Hærmodsby Saknas      
Hälle Saknas      
Hög Saknas      
Hög Saknas      
Högbygden Saknas      
Högebro Saknas      
*Høgebro Saknas      
Höjer bebyggelsenamn /Se      
Höjer bebyggelsenamn /Se      
*Ingo-torp Saknas /Se      
*Ingu-torp Saknas /Se      
Inland del av Bohuslän      
Inland Saknas      
Inland del av Göteb.      
Inland Saknas      
Inland hder      
Inland Saknas      
Inland hdr      
Inland hdr /Se      
Inland hdr /Se      
Inland hd /Se      
Issekvern Saknas      
Jader Saknas      
*Kalladale Saknas      
Kafledal Saknas      
Kalkerud gd      
Kalfsund Saknas      
*Kalg-torp Saknas /Se      
*Kampa-torp Saknas /Se      
»kararudi» Saknas      
Karlebagar gd      
Karlsborgh Saknas      
Karlsten fästn.      
Kesekullen ortn. /Se      
*Kierland Saknas      
*ytra Killa Saknas      
*Kirkiuby Saknas      
*Kiflestadhe Saknas      
Klefva l. Klef Saknas      
Klivhögt torp /Se      
Klofva gd      
Kloster Saknas      
Knavremålen Saknas /Se      
*Kokutorpe Saknas      
Koltved Saknas      
*Kolz-torp Saknas /Se      
Saknas Saknas      
Kostebacken Saknas      
Kottarud gd      
*Krabbu-torp Saknas /Se      
Krokaskógi Saknas      
Krocascogi Saknas      
Kroken ortn. /Se      
*Kroks-torp Saknas /Se      
Kråkan ö      
Kråkeln Saknas /Se      
Kurubalda gd      
Kufurud gd      
Kveruefoss Saknas      
Kvillen ortnamn /Se      
Kyrkeby by?      
*Kålstorp Saknas      
Kaarewik Saknas      
Kåröd byar /Se      
Kåröd gd:ar o. byar /Se      
Källsröd ortnamn /Se      
Käse Saknas      
Käre Saknas      
Kärra by      
Kärra Saknas      
Kärr(a) ortn. /Se      
-landa element i beb. namn /Se      
Lande Saknas      
Langakile Saknas      
*Lange swnd Saknas      
*Lanudum Saknas      
»lanom» Saknas      
Saknas Saknas      
*Leikberg Saknas /Se      
Lendestod Saknas      
Lid Saknas      
Lideraso gd      
*Lifu mylnu Saknas      
Lindrud Saknas      
Linghud Saknas      
Linvik Saknas      
Livemylna Saknas      
Loduekjeppe Saknas      
Loftsbo? Saknas      
Loftsbön Saknas      
Lokoke gd      
*Lokoke Saknas      
*Loppo-torp Saknas /Se      
Lundebreck Saknas      
Lunna bebn /Se      
Lycke Saknas      
Lycke ortn. /Se      
*Lyer Saknas      
*Lyfsu-el. Lyfsa-torp Saknas /Se      
»lyongby» Saknas      
Långsöder gd /Se      
Lövenes Saknas      
Lövesand Saknas      
Maurethorp Saknas      
*Malme Saknas      
*Mauræ - (-a-) torp Saknas /Se      
Me- förled i bebyggelsenamn /Se      
Mel(l)- förled i bebyggelsenamn /Se      
Mellegrindsberg Saknas      
Midbuder Saknas      
Miørs Saknas      
Mjunubæk Saknas      
Mjunurud Saknas      
Mortrarsundz Saknas      
*Mula-torp Saknas /Se      
Mykleaas Saknas      
Mylueskor gd      
Myr Saknas      
*Ness Saknas      
Norra prosteriet Saknas      
*Norriget, Svenska = Bohuslän, Göteb. l. Saknas      
Näs Saknas      
Næs gårdar el. byar      
Oddsnes gd      
Odensager Saknas      
Odsnes Saknas      
Olofsborg Saknas      
Olofsborg sl.      
*Olsborgs län del av Bohuslän      
Orneberg Saknas      
»Oszby Saknas      
Paalsteigen gd      
Padderud Saknas /Se      
Partællu beb. namn /Se      
Saknas ortnamn /Se      
Ragnilda stoffwan Saknas      
Ramshólm Saknas      
Ranes Saknas      
Ranrike del av Bohuslän      
Ranrike del av Bohuslän      
Ranrike del av Bohuslän      
Ranrike del av Bohuslän      
Ranrike del av Göteb. o. Boh. l.      
Ranrike Saknas      
Ranriki Saknas      
Ranriki gammalt prosteri      
Ranriki gammalt prosteri      
*Ranrike gammalt prosteri      
Ranrike gammalt prosteri      
Ranrike gammalt prosteri      
Ranarike del av Bohuslän      
Ranrike Saknas      
Ranriki gammalt prosteri      
Ranrike Saknas      
*Ranrike del av Bohuslän      
Ranrike gammalt prosteri      
Ranrike gammalt prosteri      
Ranrike gammalt prosteri      
Ranrike gammalt prosteri      
Ranrike gammalt prosteri      
Ranrike gammalt prosteri      
Ranrike gammalt prosteri      
Ranrike gammalt prosteri      
Ranriki gammalt prosteri      
Ranrike äldre landskapsnamn /Se      
Ranrike = Bohuslän Saknas /Se      
Ránrike Saknas /Se      
Ranrike gammalt bygdnamn /Se      
Ranriki Saknas /Se      
Ranriki Saknas /Se      
*Randz-torp Saknas /Se      
Remir inbyggarbeteckning      
Restad by?      
Rifuluteig Saknas      
*Rifulu tæigh Saknas      
Riukas Saknas      
*Riukase Saknas      
*Rolfstorp Saknas /Se      
Rollsbo Saknas /Se      
*Rols-torp Saknas /Se      
Rom Saknas      
Romene Saknas      
Rompan ortnamn /Se      
Rompen, Rompan ortnamn /Se      
Rostad Saknas      
Roæim Saknas      
rudinn Saknas /Se      
Rudinn Saknas /Se      
Rudstad Saknas      
Runs(e)- ortnamnselement /Se      
Runs(e)- ortnamnselement /Se      
Runzival ortnamn /Se      
Ryk byar /Se      
Ryr ortnamn /Se      
Ryr ortnamn /Se      
Råde Saknas      
-röd element i beb. namn /Se      
-röd ortnamnselement /Se      
Röflile Saknas      
Rönning by?      
Röyrvik gd      
*Ræyrwik Saknas      
*æfra Ræyrwik Saknas      
Röra ortnamn /Se      
Röra ortnamn /Se      
*Røregs-torp Saknas /Se      
*Sanden Saknas      
Sandum Saknas      
Sanner bebyggelsenamn /Se      
*Saurby Saknas      
Saurtung Saknas      
Sevelöcke Saknas      
Seaar yxnum Saknas      
Sista styvern krognamn /Se      
Sjalf gd      
Sjonderud gd      
*Skaldesrudh Saknas      
Skalgabö Saknas      
*Skalgaboe Saknas      
Skarsebo Saknas      
Skee skeppsreda adm. omr. /Se      
Skellung gd      
Skinhella gd      
Skinnilsrud Saknas      
*Skiægs-torp Saknas /Se      
Skjoldunges Saknas /Se      
*Skora-torp Saknas /Se      
*Skoro-torp Saknas /Se      
*Skula-torp Saknas /Se      
Skyrbagar Saknas      
Skæ(i)diof ortnamn /Se      
*Skælis-torp Saknas /Se      
*Skærs-torp Saknas /Se      
Saknas Saknas      
Sladin Saknas      
*Sladin Saknas      
Slettebacke Saknas      
*Smidz-hult Saknas /Se      
Solberg ortn. /Se      
*Solberghum Saknas      
Solbräcka?, Solbräcke? Saknas      
Solbräcke ortn. /Se      
Solhem ortn. /Se      
*Soolhavghinum Saknas      
»soolhavghinum» Saknas      
*Spals-torp Saknas /Se      
Spangefoss Saknas      
Spongheu Saknas      
Staby by      
Stagsengh Saknas      
Stale Saknas      
Stauraberg Saknas      
Strand ortn. /Se      
Stubberöd gd?      
Stångenäs ortnamn /Se      
Sutte »ställe»      
Sveinabýr ortnamn /Se      
Svida Saknas      
Ternengium Saknas      
*Ternengium Saknas      
*Thisslæ Saknas /Se      
Tibble ortn. /Se      
Tjureby Saknas      
-tjärna (-tärna) element i by- o. gårdnamn /Se      
Tofter bebyggelsenamn /Se      
Tolletorp Saknas      
*Tolletorp Saknas      
Tholotorp Saknas      
Thorethorp Saknas      
»thorpa hærath», Se: Inlands Torpe hd      
Torp Saknas      
Torp Saknas      
*Torsby Saknas      
Saknas Saknas      
Torehamylna Saknas      
Trollathveit Saknas      
Saknas Saknas /Se      
Thufuerud Saknas      
Thufuetorp Saknas      
*Tuft Saknas      
Tunhamar Saknas      
Tyft(a) ortn. /Se      
Tyfter bebyggelsenamn /Se      
Thyrebo? Saknas      
*Thyrenne Saknas      
Tyrgilstad Saknas      
Thyrin Saknas      
*Thywrrebij Saknas      
Tånga Saknas      
tånge Saknas /Se      
»Tørph» gård eller by      
Ulfsrud Saknas      
*Ulfs-torp Saknas /Se      
Underhelle gd      
Huderlind gd      
*Upsalum Saknas      
*Vpsalum Saknas      
*Vpsalum Saknas      
Utgård gdnamn /Se      
Utland Saknas      
Utlanden del av Göteborg      
Utlanden f. prosteri      
Utlanden förr prosteri      
Utlanden förr prosteri      
Utlanden förr prosteri      
Utlanden förr prosteri      
Utland Saknas /Se      
Utland Saknas      
Utland bygd /Se      
Utlanden = Hisingen, Askim, Sävedal o. Vättle Saknas /Se      
*Vttæng Saknas      
*Uxa-torp Saknas /Se      
*Valebærgh by      
Valler bebyggelsenamn /Se      
Vasen ortnamn /Se      
Veier land      
Hvena by?      
*Westædh Saknas      
*Vidars-torp Saknas /Se      
*Vidhins-torp Saknas /Se      
Vigarna bebyggelsenamn /Se      
Viken förr eget län      
Vik Saknas      
Viken landskap      
Viken landskap      
Viken landskap      
Vikin Saknas      
Viken = Bohuslän Saknas      
Viken Saknas      
Viken ldskp      
(?)Viken gamm. lagmansdöme      
Viken landskap      
(?)Viken gammalt lagmansdöme      
Viken Saknas      
Viken del av Bohuslön      
?Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken del av Bohuslän      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken ldskp.      
Viken Saknas      
Viken Saknas      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken Saknas      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken del av Bohuslän      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gamm. lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken lagmansdöme      
Viken Saknas      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken u. medelt. lagmansdöme      
Viken förr lagmansdöme      
Viken förr lagmansdöme      
Viken Saknas      
Viken Saknas      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken ldskp      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken Saknas      
Viken Saknas      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken förr lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken ldskp      
Viken fd. lagsaga      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken förr lagmansdöme      
Viken förr lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken förr län      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken förr lagmansdöme      
Viken Saknas      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken förr lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken del av landskap      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken Saknas      
Viken del av Bohuslän      
Viken Saknas      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken del av Bohuslän      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken folkland      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt folkland      
Viken gammalt lagmansdöme      
Wikenne Saknas      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken ldskp      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken fd lagsaga      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken Saknas      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken del av Bohuslän      
Viken del av Bohuslän      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken landskap      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken del av Bohuslän      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken ldskp      
?Viken gammalt lagmansdöme      
Viken del av Bohuslän      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken fd lagsaga      
Viken del av Bohuslän      
Viken ldskp      
Viken Saknas      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Vyghen Saknas      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken del av Bohuslän      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken del av Bohuslän      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken del av Bohuslän      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken = Bohuslän, Göteborgs och Bohus l. län      
Viken Saknas      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken del av Bohuslän      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken del av Bohuslän      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken Saknas      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken ldskp      
Viken Saknas      
Viken Saknas      
Viken del av Bohuslän      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken by      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken Saknas      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken Saknas      
Viken Saknas      
Viken del av Bohuslän      
Viken del av Bohuslän      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gamm. lagmansdöme      
Viken del av Bohuslän      
Viken del av Bohuslän      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Vikens län del av Bohuslän      
Vikens län del av Bohuslän      
?Viken gammalt lagmansdöme      
Viken Saknas      
Viken del av Bohuslän      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken del av Bohuslän      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken gamm lagmansdöme      
Viken del av Bohuslän      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken del av Bohuslän      
Viken gammalt lagmansdöme      
Viken del av Bohuslän      
Viken Saknas      
Viken del av Bohuslän      
Viken »Saknas      
Viken del av Bohuslän      
Viken del av Bohuslän      
Viken f landskapsnamn      
Viken del av Bohuslän      
Viken del av Bohuslän      
Viken del av Bohuslän      
Viken del av Bohuslän      
Viken del av Bohuslän      
Viken del av Bohuslän      
Viken Saknas      
Viken förr län      
Viken f.d. landskap /Se      
Viken fd lagsaga /Se      
Viken landskap      
Vikornas norra kontrakt Saknas /Se      
Vikornas södra kontrakt kontrakt /Se      
*Witungxgæff Saknas      
Vrangavad Saknas      
Væsby gård      
Nedre Vestby Saknas      
Väsje Saknas /Se      
Vættahæradh skeppsreda /Se      
*Ytzstarun Saknas      
Ytstebuder Saknas      
Åby Saknas      
Åker Saknas      
Aas Saknas      
Åseby ortnamn /Se      
Aasterud gd      
*Æ gils rudi Saknas      
*Ækro Saknas      
*Ælgha lüdh Saknas      
Elgelid Saknas      
elfuisborgh se Älvsborg Saknas      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
*Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs län län      
Älvsborgs skärgård Saknas      
Älvsyssel prosteri      
Elfsyssel Saknas      
Elfsyssel Saknas      
Elfarsysla Saknas      
Älvsyssel gammalt prosteri      
Elfsyssel Saknas      
Älvsyssel gammalt prosteri      
Älvsyssel gammalt prosteri      
Elfsyssel Saknas      
Elfsyssel Saknas      
Älvsyssel kontrakt      
Elfsyssel del av Bohuslän      
Älvsyssel gammalt prosteri      
Älvsyssel gammalt prosteri      
*Älvsyssel del av Bohuslän      
Älvsyssel förr prosteri      
*Älfuasysel prosteri      
Älvsysla förr del av Bohuslän      
Älvsyssel förr prosteri      
Älvsyssel del av Bohuslän      
Älvsyssel förr prosteri      
Älvsyssel gammalt prosteri      
Älvsyssel gammalt prosteri      
Elfsyssel Saknas      
Älvsyssel gammalt prosteri      
Älvsyssel förr prosteri      
Älvsyssel gammalt prosteri      
*Älvsyssel del av Bohuslän      
Älvsyssel förr prosteri      
*Älvsyssel gammalt prosteri      
Elfsyssel Saknas      
Älvsyssel gammalt prosteri      
Älvsyssel gammalt prosteri      
Älvsyssel Saknas /Se      
Älvsyssel = Bohuslän S Saknas /Se      
Äng by?      
Ödby Saknas      
Ödsmål orter /Se      
Ödsmål bebn /Se      
Ödsmål bebn /Se      
Ønim okänd gård      
*Öpe Saknas      
*Øpe Saknas      

  ^  

Göteborgs och Bohus läns härader m.m.