ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västra Hisings härad : Göteborgs och Bohus län

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 11 Naturnamn : 95 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Hising, Västra hd /Se Arneröd Saknas    
Hisingen Saknas Hisings hd    
Hisingen Saknas Burås ortn /Se    
Hising Saknas Domberg berg /Se    
Hisingen ö Ganneby Saknas    
Hising, Västra hd Gibå Saknas    
Hising hd Grinesrud Saknas    
Hising hd /Se ?Hisings hd    
Hising hd:er /Se Hakerud Saknas    
Hising, Västra hd /Se Hestehagen Saknas    
*Hisings skipreda Saknas /Se Hisingen by    
  Hisings prosteri f prosteri    
  »kier» Saknas /Se    
  Lundby Saknas /Se    
  Hisings hd?    
  *Thoresrudi Saknas /Se    
  *Thoresrud Saknas /Se    
  Toresrud Saknas    
  Hising Saknas    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö /Se    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hÿssingen Saknas    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hysinghen Saknas    
  Hisingen Saknas    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen Saknas    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö /Se    
  Hising ö /Se    
  Hising(en) hd, ö /Se    
  Hisingen ö /Se    
  Hisingen ö /Se    
  Kvillen bäck /Se    
  Nordre älv norra grenen av Göta älv    
  Nordre älv norra grenen av Göta älv    
  Nordre älvs fjord fjärd    
  Svinhusbackar(na) backar /Se    

  ^  

Gteborgs och Bohus läns härader m.m.