ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östra Hisings härad : Göteborgs och Bohus län

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 9 Naturnamn : 37 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Hising, Östra hd /Se Hisingen ö    
Hising, Västra o Östra hdr Hisingen ö    
Hising, Östra hd Hisingen ö    
Östra Hising, Västra Hising hd? Hisingen ö /Se    
Hising, Östra hd Hisingen ö    
Hising medeltida hd /Se Hisingen ö    
Hising, Östra hd /Se Hisingen ö    
Hising, Östra hd /Se Hisingen ö    
Tuve gäll Saknas Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö    
  Hisingen ö /Se    
  Hisingen ö /Se    

  ^  

G÷teborgs och Bohus läns härader m.m.