ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Inlands Fräkne härad : Göteborgs och Bohus län

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 17 Naturnamn : 9 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Inland hd /Se Bredfjället berg    
Inlands Fräkne hd Glysen källa /Se    
Inlands Fräkne hd? Havstens fjord vik    
Inlands Fräkne hd Kalvhusdammen damm /Se    
Inlands Fräkne hd Kläppebron bro /Se    
Inlands Fräkne härad härad Ristvattnet sjö /Se    
Inlands Fräkne hd Risån gränså /Se    
(Inlands) Fräkne hd Svinhuskullen kullar /Se    
Inlands Fräkne hd hd Södhuslyckan lycka /Se    
Inlands Fräkne hd hd /Se      
Fräkne hd /Se      
Inlands Fräkne hd /Se      
Inlands Fräkne hd /Se      
Inlands Fräkne hd /Se      
Fräkne hd /Se      
Rudi Saknas      
?Strand Saknas      

  ^  

Göteborgs och Bohus läns härader m.m.