ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Inlands Södre härad : Göteborgs och Bohus län

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 18 Naturnamn : 7 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Inlands Södra hd hd /Se Burvallen mark /Se    
Inlands Södre hd Grind(er) åkrarna två åkrar /Se    
Foxahärad härad *Lyckesund sund    
Inlands Södre härad Rävekasen åker /Se    
Inlands Södre härad hd Surkhålan dal /Se    
Inlands södre härad hd *Varö ö    
Inlands s hd hd /Se Vasen tre åkrar /Se    
Inlands Södre hd /Se      
Faxe härad härad /Se      
Faxe hd /Se      
Faxe hd /Se      
Foxa hd /Se      
*Foxahæreth skipreida = Inlands Södre hd hd      
*Foxahæreth skipreida = Inlands Södre hd hd      
Foxahæradh skeppsreda /Se      
Gullby gdr      
Jättestugorna hålor i berg /Se      
Österström Saknas      

  ^  

Göteborgs och Bohus läns härader m.m.