ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Inlands Torpe härad : Göteborgs och Bohus län

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 25 Naturnamn : 1 Bebyggelsenamn : 1 Naturnamn :
Inlands Torpe härad hd Risån gränså /Se Inlands Torpe härad  
Inlands Torpe hd      
Inlands Torpe härad      
Inlands Torpe hd      
Inlands Torpe hd      
Inlands Torpe hd hd      
Inlands Torpe hd      
Inlands Torpe hd hd      
Inlands Torpe hd      
Inlands Torpe hd      
Inlands Torpe hd      
Inlands Torpe hd      
Inlands Torpe hd      
Inlands Torpe hd      
Inlands Torpe hd hd /Se      
Inlands Torpe hd hd /Se      
Inlands Torpe hd /Se      
Inlands Torpe hd /Se      
Inlands Torpe hd hd /Se      
Inlands Torpe hd /Se      
Torpe Saknas      
Torpe hd äldre namn på Inlands Torpe hd /Se      
Häggeröd Saknas      
Sannersbyn gd:ar /Se      
»thorpahæret», se Inlands Torpe hd      

  ^  

Göteborgs och Bohus läns härader m.m.