ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Orusts västra härad : Göteborgs och Bohus län

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 15 Naturnamn : 96 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Orust, Västra och Orust, Östra hdr /Se *Broberg triangelpunkt    
Orust, Östra o Västra hdr /Se Gullmaren fjord /Se    
Orust, Västra o Östra hdr Hoomansbåden Saknas /Se    
»Ordost» hdr Koskär skär /Se    
Bro by Masteskär Saknas /Se    
Bro Saknas Orust ö /Se    
*Brunsrudi Saknas Orust ö    
Halvleden förr krog /Se Orust ö    
*Mellegrindsberg Saknas /Se Orust ö    
Molanda, se Morlanda herrg och sn Orust ö    
*Mærdhin herrg. och sn Orust ö    
*Paalstegen Saknas Orust ö    
Skaftölandet Saknas /Se Orust ö    
*Varmenig Saknas Orust ö    
Vitungxgaf Saknas Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö /Se    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö, hdr    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust sn    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Oroust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Oroust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Oroust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö /Se    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Oroust ö    
  Oroust ö    
  Orust ö    
  Orust ö /Se    
  Orust hd o ö /Se    
  Orust ö /Se    
  Orust ö /Se    
  Orust ö o hdr /Se    
  Orust ö, hd /Se    
  Gullmarn fjord    
  Orust ö    
  Gullmarn fjord    
  *Sloden sträckan /Se    
  Södspringet udde /Se    
  Tapus skär /Se    

  ^  

G÷teborgs och Bohus läns härader m.m.