ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Orusts östra härad : Göteborgs och Bohus län

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 6 Naturnamn : 37 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Orust, Västra o Östra hdr Brunnekas åker? /Se    
»ordost», se Orust, Västra o. Östra hdr Ekebacke bäck Saknas /Se    
*Brunsrudi Saknas Ekekasen åker /Se    
Halvleden förr krog /Se Havstens fjord vik    
*Mellegrindzbergs Saknas Kalvhusmyren myr /Se    
*Varmenig Saknas Karl XII:s näsa bergformation /Se    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö    
  Orust ö /Se    
  Orust ö /Se    
  Stigfjorden fjärd    
  Östra Orust landskommun    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns härader m.m.