ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tanums härad : Göteborgs och Bohus län

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 19 Naturnamn : 1 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Tanum hd /Se *Amundholmen Saknas    
Tanum härad      
Tanum hd      
Tanum hd      
Tanum hd      
Tanum hd      
Tanum hd      
Tanum hd      
Tanum hd /Se      
Tanum hd /Se      
Tanum hd /Se      
Tanum hd /Se      
Tanum hd /Se      
Tanum hd /Se      
Luderlag, Tanums hd härad /Se      
»Luderlagen», nuv. Tanums hd härad /Se      
Ludherlags skipreida = Tanums hd härad /Se      
*Neszelltt Saknas      
*Neszelltt Saknas      

  ^  

Göteborgs och Bohus läns härader m.m.