ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tjörns härad : Göteborgs och Bohus län

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 49 Naturnamn : 91 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Tjörn hd Askerön, Stora o. Lilla öar /Se    
Tjörn hd Björnshuvudet udde /Se    
Tjörn ö o. hd *Blytjuven både /Se    
?Tjörn hd Buntelku (el. Bunterku) grund /Se    
Tjörn hd Bunterku (el. Buntelku) grund /Se    
Tjörn härad Bulterku både /Se    
Tjörn hd Bunteku både /Se    
Tjörn hd Buntelkubåden både /Se    
Tjörn hd Bunterku både /Se    
Tjörn hd och ö »Dyrbyböö» både /Se    
?Tjörn härad »en fulbök» både /Se    
Tjörn ö o. hd »Fiolen» både /Se    
Tjörn hd »förste valknuppen» både /Se    
Tjörn hd »Gode Bön» både /Se    
Tjörn hd Gullfjäll berg /Se    
Tjörn härad Gunnars båt grund /Se    
Tjörn hd Gunnars båt skär /Se    
Tjörn hd Hake fjord havsvik    
Tjörn Saknas Hake fjord fjord    
Tjörn ö, hd /Se Hakefjorden fjord /Se    
Tjörn hd o. ö /Se Hovmansbåden Saknas /Se    
Tjörn ö o. hd /Se Hurvens likkista sten /Se    
Tjörn hd /Se »hvita fläk Böhn» både /Se    
Tjörn ö och kommun /Se Kalvöfjorden fjärd    
Tjörn ö o. hd /Se »Knurle böhn» både /Se    
Tjörn ö och hd /Se »knölebön» både /Se    
Tjörn ö o. hd /Se Koskär skär /Se    
Tjörn hd /Se »Lille Röss bon» både /Se    
Tjörn hd /Se Masteskär Saknas /Se    
Tjörn ö o. hd /Se Sadelsten sten /Se    
Tjörn ö och hd /Se St Olofs valar uppmurade stenpelare /Se    
Tjörn ö o. hd /Se *Sloden sträcka /Se    
Tjörn ö o. hd /Se »Smeden» både /Se    
tjuvar inbyggarbeteckning /Se »Södra Lelle Röjsbön» både /Se    
tjörbo tjuvar inbyggarbeteckning /Se »Södra Walbön» både /Se    
Asseby gd Södspringet udde /Se    
Brok gd Tjörn ö    
Ellös m:e /Se Tjörn ö    
*Holthe Saknas Tjörn ö    
Krossenes gd Tjörn ö    
Mölleby Saknas Tjörn ö    
*Haafoss Saknas Tjörn ö    
»yslendinggha bøø» Saknas Tjörn härad och ö    
Islænningabø Saknas /Se Tjörn ö    
*Resset torp /Se Tjörn ö    
»Sandøy» Saknas /Se Tjörn ö    
Saurbø Saknas /Se Tjörn ö    
Svartvik gd /Se Tjörn ö    
Vallhamn bilhamn /Se Tjörn ö    
  Tjörn ö    
  Tjörn ö    
  Tjörn ö    
  Tjörn ö    
  Tjörn härad och ö    
  Tjörn ö    
  Tjörn ö    
  Tjörn ö    
  Tjörn ö    
  Tjörn ö    
  Tjörn ö    
  Tjörn ö    
  Tjörn ö    
  Tjörn ö    
  Tjörn ö    
  Tjörn ö    
  Tjörn ö    
  Tjörn ö    
  Tjörn ö    
  Tjörn ö    
  Tjörn ö /Se    
  Tjörn ö    
  Tjörn ö    
  Tjörn ö    
  Tjörn ö    
  Tjörn ö    
  Tjörn ö    
  Tjörn ö /Se    
  Tjörn ö /Se    
  Tjörn ö /Se    
  Tjörn ö /Se    
  Tjörn ö /Se    
  Tjörn ö /Se    
  Tjörn ö /Se    
  Tjörn ö /Se    
  Tjörn ö /Se    
  Tjörn ö /Se    
  Tjörns huvud berg /Se    
  *Urdsund sund /Se    
  *Yttre Arnebåden både /Se    
  Äggeskär holme /Se    
  »äska» skär? /Se    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns härader m.m.