ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tunge härad : Göteborgs och Bohus län

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 10 Naturnamn : 9 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Tunga hd Bullaresjön, Södra sjö    
??Tunge hd Gullmaren fjord /Se    
Tunge hd /Se Gullmarn fjord    
Tunge hd Gullmarn fjord    
Tunge härad Kvistrumsån Saknas    
Tunge hd /Se Kärnsjön sjö    
Tunge hd /Se Salthällefjorden fjord    
Tunge hd /Se Tungenäs näs /Se    
Tunge hd /Se Tungenäse nabb udde /Se    
Tunge hd /Se      

  ^  

Göteborgs och Bohus läns härader m.m.