ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vätte härad : Göteborgs och Bohus län

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 49 Naturnamn : 7 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Vette hd Idefjorden havsvik    
Vätte härad Idefjorden fjord    
Vette hd Konung Karls källa Saknas    
Vätte härad Svinesund sund    
Vätte härad Svinesund sund    
Vätte hd Vadholmhuvudet halvö    
Vette hd Vettelandsån Saknas    
Vätte hd      
Vätte härad      
Vette hd      
Vätte hd      
Vätte hd      
Vätte hd /Se      
Vette hd      
Vette hd      
Vätte hd      
Vätte hd      
Vette hd      
Vätte hd      
Vätte hd      
Vätte hd      
Vette hd      
Vätte hd      
Vätte härad      
Vätte hd      
Vette hd      
Vätte hd      
(?)Vätte härad      
Vätte hd      
Vätte härad      
Vette hd      
Vätte härad      
Vätte härad      
Vette hd      
Vätte hd /Se      
Vette hd /Se      
Vette hd /Se      
Vette hd /Se      
Vættahæradh skeppsreda /Se      
*Skedyæ (Skediofs) skipreida hd? /Se      
Skee skeppsreda adm.omr. /Se      
*Froenig Saknas      
Frövik Saknas      
Rosehamn Saknas      
Lilla Saknas /Se      
Saxegård Saknas      
*Saxogarde Saknas      
Skiesyssel hd?      
Sloden Saknas      

  ^  

Göteborgs och Bohus läns härader m.m.