ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västra Frölunda socken : Ingår i Göteborgs stad : Göteborgs och Bohus län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 35 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  Bjurknalten holmar    
  Danielsöarna holmar    
  Dynan grund    
  Eskilsholmen holme    
  Eskilsholmen, L. holme    
  Fiskebäcksudde udde    
  *Gräsbåden grund    
  Gula skäret holme    
  Jonsholmarna holmar    
  *Kongskär holme    
  Kopparholmarna holmar    
  *Kråkbåden grund    
  Kråkskären holmar    
  Käringberget höjd    
  Ljungholmar, Små holmar    
  Ljungskär, St. holme    
  Ljungskär, St. holme    
  Ljungskärsholmar holmar    
  Lågerna holmar    
  Lågerna holmar    
  Rösö, St. ö    
  *Segerholmar holmar    
  Sjöholmarna holmar    
  Skifteskär holme    
  *Skifteskärsbåden grund    
  Smörbåden grund    
  Stångerholmen holme    
  Stångerholmen holme    
  Vässingsön numera halvö    
  Vässingsö numera halvö    
  *Västergårdsrös förmodl. röse    
  Västergårds Vale höjd    
  Älvsborgsfjorden fjord    
  *Ängholmar holmar    
  Ängsholmen holme    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.