ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mölndals stad, Fässberg : Göteborgs och Bohus län

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 105 Naturnamn : 8 Bebyggelsenamn : 6 Naturnamn : 4
Fässberg sn Balsholmen udde /Se Saknas gårdar Isaks källa källa
Fässberg sn Benarebäcken bäck /Se Saknas ålderdomshem Mansingens lid lid
Fässberg sn Burås höjd /Se Mölndal fabriksby Mitt i världen pass
Fässberg sn Kumlehögen el. Kumlingehögen Saknas /Se Mölndal fabriksby Pillekrogelid lid
Fässberg sn Lekevallen äng /Se Mölndal fabriksby  
Fässberg sn Åleviken Saknas /Se Pillekrogen gård  
Fässberg sn Ävabäcken, se Även bäck    
Fässberg by och sn Även, Ävabäcken bäck /Se    
Fässberg förr sn, ingår nu i Mölndals stad      
Fesbergh Saknas      
Fässberg socken      
Fässberg sn      
Fässberg förr sn, ingår nu i Göteborgs stad      
Fässberg f.d. sn, nu Mölndals stad      
Fässberg f. sn, ingår numera i Göteborgs stad      
Fässberg sn      
Fässberg f.d. sn      
Fässberg f.d. sn      
Fässberg sn?      
Fässberg sn      
Fässberg förr sn      
Fässberg sn      
Fässberg del av Gbg o. Boh.l.      
Fässberg förr sn, nu inom Mölndals stad      
Fässberg f. sn, ingår nu i Mölndals stad      
Fästbergh Saknas      
Fässberg f. sn, ingår nu i Mölndal      
Fässberg förr sn, ingår nu i Mölndals stad      
Fesbergs Saknas      
Fässberg förs., ingår numera i Mölndals stad      
Fässberg förr sn, ingår nu i Mölndals stad      
Fäsbergh Saknas      
Fässberg f.d. sn, ingår nu i Mölndals stad /Se      
Alvered gd /Se      
Ballinthorp, se Balltorp by      
Balltorp by      
Balltorp by      
Balltorp by      
Balltorp by      
Balltorp by      
Balltorp, Baltorp, Balletorp by /Se      
Byscopsboo Saknas      
*Biskopsbo försv. gd      
Biskopsbo? försv. gd      
Biscopsboo Saknas      
Biskopsbo förr gods      
?Bosgården by      
?Bosgården by      
Bosgården gd      
Bunketorp gd      
Eklanda by      
Eklanda by      
Eklanda by      
Eklanda by      
Eklanda by      
Eklanda förr by      
Eklanda by      
Eklanda by?      
Forsgärde f.d. Fässbergs sn, nu Mölndals stad      
Fässberg förr by      
Fässberg by      
Fässberg by      
Fässberg by /Se      
Fässberg by /Se      
Gunnobodher Saknas      
Gunnebo förr hg      
Gunnebo hg      
Gunnebo gd      
Holmen gd      
Hökegården hemman /Se      
Jungfruburen ställe /Se      
Kakelöra t /Se      
Kardall samh      
Korndal fabrikssamhälle      
Korndal gd      
Korndal samh      
Krokslatho Saknas      
Kråketorp by      
*Källerås beb.n.? /Se      
Kärra by      
Kärra by      
Kärra by      
Lakkarabek Saknas      
Lackarebäck förr gd      
Lackarebäck gd.      
Lackaxebäck gd. /Se      
Lackarebäck gdr. /Se      
Lunnagården hgd.      
Lunnagården hgd /Se      
Peppared gd /Se      
Peppared gd. /Se      
Prästgården = 1 Fässberg Saknas      
Rosendal Saknas      
Snurken torp /Se      
Swlotorp försv. gd      
*Swlotorp försv. gd.      
Toltorp förr by      
Toltorp förr by      
Toltorp by      
Åby by?      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      

  ^  

Göteborgs och Bohus läns härader m.m.