ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Styrsö socken : Askims härad : Göteborgs och Bohus län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 60 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  Arundskär holmar    
  Arundskär holmar    
  Bockskär holme    
  Bockskär, Gula holmar    
  Bockskär, N. holme    
  Bockskärsbåde grund    
  Brandholmen holme    
  Brandnäs udde    
  *Bringbärsholmen holme    
  Brunskär, Trinda o. Flata holmar    
  Brännäsbråten grund    
  *Buskärs hake fjärd    
  Dana fjord fjord    
  Danmark holme    
  Dynholmen holme    
  Fjordholmen holme    
  Fjordholmen holme    
  Galterö Brandnäs udde    
  Galteröhuvud, resp. Galtö huvud del av ö    
  Galteröhuvud, resp. Galtö huvud del av ö    
  Geveskärs flak grund    
  *Gäveskärs hake fjärd    
  Hake fjord fjärd    
  *Harstensbåden grund    
  Harstensbåden holme o grund    
  Hålskär holme    
  Klövskär holme    
  Knallarna holmar    
  Knappen holme    
  *Knarskär holme    
  *Kollehuvud udde    
  *Kongaringen trol. domarring på ö    
  Kuskär holme    
  *Kågholm holme    
  Källö ö    
  Limbåden grund    
  Måkholmsbåden grund    
  Otterskär holme    
  Rivö fjord fjord    
  Rivö fjord fjärd    
  Rubö grund    
  Rävön ö    
  Rävön (resp. Rävholmen) ö    
  Rödskär holmar    
  Rödskär holmar    
  Skarholm holme    
  Stenskär, St. holme    
  *Stopet holme    
  *Sylskär holme    
  Tanneskär holme    
  Tannskär (resp. Tanneskär), St. holme    
  *Trojaskär holme    
  *Tvillingeskär holmar    
  Varholmen holme    
  Vasskären holmar    
  Vinga ö    
  Vinga ö    
  Vipskär holme    
  Vipeskärsbåden grund    
  *Viten grund    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.