ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Askims socken : Askims härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 59 Naturnamn : 400 Bebyggelsenamn : 16 Naturnamn :
Askim sn o. hd Amundö, resp. Amundö, St. ö Askims sn sn  
Askim sn Amundö (resp. Amundö, St.) ö Askim socken  
Askim? sn Amundö ö Askim Stom gård  
Askim sn Amundö, Lilla ö Askim Stora gård  
Askim sn Amundö, Lilla ö Brottkärr hp  
?Askim sn & hd Amundö, Stora ö Gatersered by  
Askim sn Anneberg terräng Gatersered Norgård gd  
Askim sn Arvidsvik vik Heden gd  
Askim sn Arvidsvik vik Hovås Klåvan gård  
Askim sn Askims fjord fjord Hovås, Klåvan gd  
Askim sn Askims fjord fjord Hult Mellangård gd  
Askim sn Askims fjord del av Kattegatt Killingsholmen avs.  
Askim sn Askimsfjorden vik Klåvan, Hovås, Klåvan gd  
Askim sn Askims fjord fjord Otterbäcks kvarnfall avs.  
Askim sn Askimsviken vik Saknas hemman  
Askim sn Askimsviken vik Tråkärrsslätt gård  
Askim sn Askimsviken del av Kattegatt    
Askim sn o. hd Aspholmen holme    
Askim sn Aspholmen holme    
Askim sn. Balltorp ägomark?    
Askim sn Bassås bergsområde    
Askim hd o sn Bassås ås    
Askim sn o hd /Se Billdalsviken vik    
Askim sn /Se Billingen udde    
Askim sn o hd /Se *Bjurkullen höjd    
Askim sn /Se *Bjurkullen höjd    
Askim sn /Se Björkefjäll, Södra berg    
Askim sn /Se Björkefjäll, Norra berg    
Askim sn o hd /Se Björkholmen holme    
Askim sn o hd /Se Björkholmen holme    
Askim sn o hd /Se Björkholmsskäret skär    
Askim sn /Se Björla del av vik    
Askims kyrka kyrka Björnåsen ås    
Ambjörnhagen gård /Se Blymern holme    
Aple gd Blåbärsmossen mosse    
*Aple gaardh gård Blåbärsmossen mosse    
Askim by & sn Blåbärsmossen sank mark    
Askimps gd Blåbärsmossen, Norra mosse    
Askim (Stora) gd Blåbärsmossen, Norra sankmark    
Askim by Blöta myst myst    
Askim by /Se Blöta myst sankmark    
Askim sn /Se Bockhamn hamn, vik ?    
Backa by Bofasten mosse    
Backa gd Bofasten sankmark    
Backa by Breda gata terräng    
Backa by Brottkärr triangelpunkt    
Backa by Brwdkulle Saknas    
?Backa gd Brådskär skär    
Backagärde = 2 Backa bebyggelse Brådskär skär    
Billdal by Brännebergsmossen mosse    
?Gatersered by Brännebergsmossen sankmark    
Gatersered by /Se Brännemysten myst    
Grimmered gård /Se Brännemysten sankmark    
Hästebäck gd:ar /Se Burås(en) berg och mosse    
Pelteris gerde, se Pjältered gd Byggholmen holme    
Pjältered gd Byggholmen holme    
Stommen = 2 Askim gd Byggholmen holme    
Tråkärrslätt gd /Se Båt(e)staden åkrar /Se    
Årekärr by /Se Båt(e)staden åker /Se    
  Bäckedal terräng    
  Börkefjäll, Norra bergsområde    
  Börkefjäll, Södra bergsområde    
  Djupemossarna, Övre mossar    
  Djupemossen, Nedre mosse    
  Djupemossen, Nedre sankmark    
  Djupemossen, Östra mosse    
  Djupemossen, Östra sankmark    
  Djupemossarna, Övre sankmark    
  Dotevik bukt    
  Dotevik vik    
  Drags näsa udde    
  Drags näsa udde    
  Drottningviken vik    
  Drottningviken vik    
  Dunken skär    
  Dunken grund    
  Fisjön sjö    
  Flabban åker /Se    
  Flaterna ägomark    
  Fråkullsberget berg /Se    
  Frän skär    
  Frän grund    
  Furuberget bergsområde    
  Furuberget berg    
  Furukullen, Lilla höjd    
  Furukullen, Stora höjd    
  Fällsås ås    
  Gathenebredhe Saknas    
  *Gatabrea möjl. bred dalgång    
  Graneråsen ås    
  Grundsö halvö    
  Grundsö halvö    
  Grytås berg(?)    
  Grytås höjd    
  *Gräshagagrind möjl en förbindelseled    
  *Gräshaga grind grind    
  Grässkär skär    
  Gröna siken mosse    
  Gröna siken sankmark    
  Gula skär skär    
  Gula skären skär    
  Gula skären skär    
  Gutarsmysten myst    
  Gutarsmysten sankmark    
  Göknappen mosse    
  Göknappen höjd?    
  Gömysten, Lilla myst    
  Gömysten, Lilla sankmark    
  Gömysten, Stora myst    
  Gömysten, Stora sankmark    
  Haga kile bukt    
  Haga kile del av Kattegatt    
  Haga å å    
  Hagkrok åker    
  Hagkrok höjd    
  Hammerberget berg    
  Harekärrsmossen mosse    
  Harekärrsmossen mosse    
  Harekärrsmossen mosse    
  Hassledalen dal    
  Havshuvudet udde    
  Havshuvudet udde    
  Havsklinten Saknas    
  Havsklinten höjd    
  Hafstranden Saknas    
  *Häckleklev höjd    
  heglekleff bergklump /Se    
  Hjortemysten myst    
  Hjortemysten sankmark    
  Hjälterås ås    
  Hovåsmossen mosse    
  Hovåsmossen sankmark    
  Hultbotjärn tjärn    
  Hultbotjärn tjärn    
  Hultbotjärn tjärn    
  Hults äng åkerstycke    
  Hults äng äng    
  Hundemossen mosse    
  Hundemossen sankmark    
  Hurrås berg    
  Hurrås höjd    
  Hurrås ås /Se    
  Hurråsmysten myst    
  Hurråsmysten sankmark    
  Häcklekleff bergklump    
  ?Häckleklev berg /Se    
  Häckleklev bergklump    
  Häggelyckan ägomark?    
  Häggelyckan terräng    
  Hällesåsflåg bergstup    
  Hellisaasseflugh Saknas    
  *Härklev höjd    
  Hästen berg?    
  *Härklev höjd    
  ?Hästås bergknalle /Se    
  Hästås berg?    
  Hästås höjd    
  Hästås bergknalle /Se    
  hæstas knap Saknas    
  hæstås knap riksgränsmärke    
  Högen höjd    
  Hönekullen skär    
  Hönekullen holme    
  Hönsemysten myst    
  Hönsemysten sankmark    
  Jordfalla gränspunkt    
  Jordfallet sandtägt /Se    
  jordfald terräng /Se    
  *Jordfalla terräng    
  Josås höjd    
  Järkholmen terräng    
  Kleva skär /Se    
  Kleva skär    
  Kleva holmar    
  Kleva holmar    
  Kleva skär /Se    
  *Kleverås bergås    
  *Klimmer i Hafstranden Saknas /Se    
  Klimmer Saknas    
  *Klovehall gränsföremål    
  Klyfiær Saknas    
  Klyfterås ås    
  Klyva skär /Se    
  Kläppen höjd?    
  Kläppen terräng    
  klænæras bergås /Se    
  Klöva holmar    
  Klöva holmar    
  Klöva skär    
  Klöva holme    
  Klöva både skär    
  Klöva både holme    
  Klöven holme    
  Knåkemossen mosse    
  Knåkemossen sankmark    
  Kokholmen holme    
  Kokholmen holme    
  Kokholmen, Lilla holme    
  Koknalten kulle    
  Koknatten höjd    
  Kopparkärret terräng    
  Kopparås mossar mossar    
  Kopparås mossar sankmark    
  Kringelsmossen mosse    
  Kringelsmossen sankmark    
  Krogabäcken bäck    
  Krogabäcken bäck    
  Krokeberget berg    
  Kumlehögen el. Kumlingehögen Saknas /Se    
  Kumleskär holmar    
  Kumleskär skär    
  Kumleskär skär    
  Kumlingehögen triangelpunkt    
  Kumlingehögen höjd    
  Kummelskär holmar    
  Kungsviken vik    
  Kvarnviks landlöse holme holme    
  Kvin udde? vik?    
  Kvällhatten skär    
  Kvällhatten holme    
  Kyrklyckan ägomark    
  Källåsen terräng    
  Källåsen ås    
  Käringefjäll berg    
  Käringefjäll berg    
  Köpmansstallen mosse    
  Köpmansstallen sankmark    
  Köpmansstallen, Lilla mosse    
  Köpmansstallen, Lilla sankmark    
  Liden höjd    
  Lyckhem höjd    
  Långa skär skär    
  Långa skär skär    
  Långenäs näs    
  Långååss Saknas    
  *Långås gränsmärke /Se    
  Långås berg /Se    
  *Lövö kalv holme    
  *Lövö kalv holme    
  Lövö, St ö    
  Lövö, St o L ö    
  Lövö, L holme    
  Lövö, Lilla skär    
  Lövö, Lilla ö    
  Lövö, Stora triangelpunkt    
  Lövö, Stora ö    
  Lövö, Stora Saknas    
  *Ma(de)rholmen fd holme /Se    
  *Maderåkrarna åkrar /Se    
  Maderåkrarna åkrar /Se    
  Marholmen holme    
  Marholmen holme    
  Marholmen holme /Se    
  Myrebäcken bäck    
  Myren åker    
  Nordre vik vik    
  Nordre vik vik    
  Näverkärr mosse    
  Näverkärr sankmark    
  Otterbäcken bäck    
  Oxsjön sjö    
  Oxsjön sjö    
  Oxsjön sjö    
  Per Hansa holmar    
  Rosteklev terräng?    
  Rosteklev terräng    
  Ryggen, Lilla skär    
  Ryggen, Lilla ö    
  Ryggeskäret skär    
  Ryggåsholmen holme    
  Ryggåsholmen holme    
  Ryggåsholmen holme    
  Råbena holme    
  Råbena holme    
  Råbenaskären skär    
  Råhagen inhägnad mark /Se    
  Räveberget berg    
  Räveberget berg    
  Räveln näs /Se    
  Rävelås(en) Saknas /Se    
  Rävelås(en) Saknas /Se    
  *Rödmörswig vik /Se    
  Rörmysten myst    
  Rörmysten sankmark    
  Rörmöst mosse /Se    
  Rösdalen dal?    
  Rösdalen dal    
  Rösebergen berg    
  Rösebergen berg    
  *Salskär holme    
  Saltkälen holme    
  Saltkälen ö    
  Saltkäleskär skär    
  Sandskär skär    
  Sandskär skär    
  Sandvik vik    
  Sandvik vik    
  Sandås ås    
  Sisjöbäcken bäck    
  Sisjöbäcken bäck    
  Sisjön sjö    
  Sisjön sjö    
  Sisjön sjö    
  Sisjön sjö    
  Skalldalen dal    
  Skinteboviken vik    
  Skogsryd höjd    
  Skuteskär skär    
  Skuteskär skär    
  Slättåsen bergshöjd o gränsmärke    
  Slättås bergshöjd /Se    
  Småholmarna, Lilla holmar    
  Småholmarna, Norra holmar    
  Småholmarna, Stora holmar    
  Småholmarna, Södra holmar    
  Småholmsskären skär    
  Småskären skär    
  Småskären skär    
  Sockertoppen udde    
  Sockertoppen ö    
  Spångeråkrarna fd åkrar /Se    
  Stammesund Saknas    
  Stenskär, Stora skär    
  Stolts hed åker    
  Stolts hed hed    
  Stora ån å    
  Sumpen, Norra kärr    
  Sumpen, Norra sankmark    
  Sumpen, Södra kärr    
  Sumpen, Södra sankmark    
  Sussbacken höjd    
  Svartebergsmossarna mossar    
  Svartebergsmossarna sankmark    
  Svartemossen mosse (sjö)    
  Svartemossen sjö    
  Svartemysten myst    
  Svartemysten sankmark    
  Svarttjärn tjärn    
  Svarttjärn tjärn    
  Svarttjärn tjärn    
  Svensmossen, Stora mosse    
  Svensmossen, Stora sankmark    
  Säleskär holme    
  Säleskär skär    
  Sälgås ås    
  Sälskär holme    
  Säleskär skär    
  Södhusbacken backe /Se    
  Tistelbacken höjd    
  Tor, St holme    
  Torholmen, St holme    
  Torholmen, St holme    
  Torholmen, Lilla holme    
  Torholmen, Lilla holme    
  Torholmen, Stora holme    
  Torholmen, Stora holme    
  Torholms sund sund    
  Torholmssund sund    
  Trinda skäret skär    
  Trinda skäret skär    
  Trollåsen berg?    
  Trollåsen ås    
  Tunnskär skär    
  Tunnskär skär    
  Tvegrenen åker /Se    
  Tvetesiken mosse    
  Tvetesiken mosse    
  Tvetesiken, Lilla mosse    
  Tvetesikten sankmark    
  Tvetesikten, Lilla sankmark    
  Tågmysten myst    
  Tågmysten sankmark    
  Ulvaxås mosse /Se    
  Ulvarås mosse /Se    
  Vadskär skär    
  Vadskär, Lilla skär    
  Vadskär, Stora skär    
  Vagnsdalen dal    
  Valås ås    
  Varholmen, Lilla holme    
  Varholmen, Lilla holme    
  Varholmen, Stora holme    
  Varholmen, Stora holme    
  Varpemossen mosse    
  Videskär skär    
  Videskär skär    
  Videskär, Lilla skär    
  Vintermossen mosse    
  Vintermossen sankmark    
  Vrångemosse mosse    
  Vrångemosse mosse    
  Vrångemosse sankmark    
  Vågnödalen triangelpunkt    
  Välen vik    
  Värsholmen holme    
  Åsberget berg    
  Åsen ås    
  Ägge dyra terräng    
  Ägge dyra sankmark    
  Öijerne Saknas    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.