ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mölndals stad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 34 Naturnamn : 155 Bebyggelsenamn : 17 Naturnamn : 1
Mölnodal Saknas Abrahamsåsen ås Mölndal stad Forsåkers gata väg
?Mölndal urspr by, nu stadsdel Alebäcken bäck Alegårdsslätt gdar  
Mölndal by Alebäcken bäck Bonketorp gd  
Mölndal stad Alveredmossen mosse Bunketorp gd  
Mölndal Saknas Axlemossen mosse, tjärn? Forsåker Norgården gd  
Mölndal köping Balltorp Saknas Fässbergs församling församling  
Mölndal stad Balltorpsbäcken bäck Kärra Torbjörnsgården gd  
Mölndal Saknas Björås ås Lagklarebäck herregård  
?Mölndal stad Blix mader mader Lagklarebäck herrgård  
Mölndal stad Blixås skogsområde Lundegården gd  
Mölndal Saknas Blixås ås Lunnagården gd  
Mölndal stad Bockö ö Mölndal Norgården gd  
Mölndal Saknas Bockö ö Mölndals församling församling  
Möldal Saknas Brattås bergsområde Stensjöns församling församling  
Mölndal stad Brattås ås Toltorpsdalen pst  
Mölndal Saknas Bredfjällsmossen mosse Åby Norgården gd  
Mölndal stad Brudberget berg Ålegårdsslätt gdar  
Mölndal stad /Se Brudberget berg    
Mölndal stad /Se Brännemaden mad    
Mölndal stad /Se Bunketorpsmossen mosse    
?Forsåker stadsdel /Se Dansekullen höjd    
Fässberg fd sn, nu Mölndals stad /Se Deleberget berg    
Fästeberget fd sn, nu Mölndals stad /Se Delsjön, Stora sjö    
Korndal, Villa gd Duvemossen mosse    
Kärra by o hg Ekkullen höjd    
Lackarebäck gd /Se Eklanda borg terräng?    
Lackarebäck gd /Se Eklanda borg höjd    
Lackarebäck gd /Se Ekornedalen dal    
Lagklarebäck gd Finnesjön sjö    
Mölndals Nedre o Övre stadsdelar /Se Finnesjön sjö    
Papyrus, Villa gd /Se Finnsmossen mosse    
Peppared hmn /Se Fisjön sjö    
Pålsegården gd /Se Fisjön sjö    
Sjödalen t /Se Fässberg ägomark?    
  Fässberg berg /Se    
  Fässbergsåsen ås    
  Fästeberget berg /Se    
  Gantekulle kulle /Se    
  Grevedammet sjö    
  Grevedämmet höjd    
  Gullheden hed    
  Holmekullen kulle    
  Holmekullen kulle    
  *Horsjö sjö    
  Hålsjön sjö    
  Hålstensmossen mosse    
  Hålstensmossen mosse    
  Hårsjön sjö    
  Hökekullen kulle    
  Hökemossen mosse    
  Hörsickan sjö    
  Hörsöckan sjö    
  Jons kulle höjd    
  Jungfruhoppet berg?    
  Jungfruhoppet stup?    
  Kallkällemossen mosse    
  Knaxås ås    
  Knaxås ås /Se    
  Korndal ägomark?    
  Korndal terräng    
  Krokmossen mosse    
  Krokmossen mosse    
  Kvarnkärret kärr    
  Kvarntången udde    
  Kvarntången halvö    
  Kvillen bäck /Se    
  Kålleredsbäcken bäck    
  Kålleredsbäcken bäck    
  Kärra bro bro?    
  Kärrahöjd höjd    
  Kölen bergsträcka /Se    
  Lackarebäck bäck /Se    
  Lackarebäcksfjället berg    
  Lille-Jons damm mosse    
  Lille-Jons damm damm    
  Lillemossen mosse    
  Långevatten sjö    
  Långevattnet, Norra sjö    
  Långevattnet, Norra sjö    
  Långevattnet, Södra sjö    
  Långevattnet, Södra sjö    
  Långevattnet, Södra sjö    
  Långås lider ås    
  Lönnås ås    
  Mölndalsån utlopp för Stensjön    
  Mölndalsån utlopp för Stensjön    
  Mölndalsån utlopp för Stensjön    
  Mölndalsån å    
  Mölndalsån å    
  Mölndalsån å    
  Mölndalsån å    
  Nordtjärn tjärn    
  Nordtjärn tjärn    
  Näckrosdammen tjärn    
  Näckrosdammen, Lilla sjö    
  Ormås ås    
  Orrås ås    
  Oxögat tjärn    
  Oxögat tjärn    
  Pepparedmossen mosse    
  Pilekrogen åker    
  Pixbo triangelpunkt    
  Rabbackarna åker    
  Rambodal dal    
  Ryet terräng    
  Råberget bergklump /Se    
  Rådasjön sjö    
  Rådasjön sjö    
  Räveberget berg    
  Rävekärrs Långevatten sjö    
  Sagfjäll berg    
  Sandbäck terräng    
  Sandås ås    
  Sandåsmossen sjö    
  Sisjön sjö    
  Sisjön sjö    
  Slottsviken vik    
  Snäppås ås    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stora ån bäck    
  Store mosse mosse    
  Store mosse mosse    
  Store mosse mosse    
  Storemossen mosse    
  Storemossen mosse    
  Ståloppet del av Stensjön och Rådasjön    
  Störtfjället berg?    
  Störtfjället berg    
  Svedås ås    
  Talgedalen dal    
  Talgeknalten höjd    
  Tjyvekullen höjd    
  Trindemossen sjö    
  Tutjärn tjärn    
  Tågekärr kärr    
  Valås ås?    
  Valås ås    
  Vasagropen bäck    
  Vasagropen grop    
  Vägetjärn tjärn    
  Vägetjärn tjärn    
  Värpekullen kulle    
  Västerberget triangelpunkt    
  Västerberget berg    
  Åbro bro?    
  Åbybergsparken park    
  Åbydalen dal    
  Åkalsberget berg /Se    
  Ålegårdsslätt terräng    
  Ävabäcken bäck    
  Ävabäcken bäck    
  Även bäck    
  Även bäck /Se    
  Örnås ås    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.