ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Råda socken : Askims härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 58 Naturnamn : 139 Bebyggelsenamn : 7 Naturnamn :
Råda sn Abborrtjärn tjärn Djupedalsäng bebyggelse  
Råda sn Arketjärn tjärn Hårskeröd gd  
Råda sn Arketjärn tjärn Saknas hemman /Se  
Rode Saknas Benebäcken bäck Mölnlycke gd  
Råda sn Benetjärn tjärn Mölnlycke fabrikssamhälle  
Råda sn Bisterås ås Pixbo poststn  
Råda sn Björnåsen skogsområde Svedsmossen bebyggelse  
Rodhha Saknas Björnåsen ås    
Rwdha Saknas Blåbärskullen höjd    
Råda sn Bockö ö    
Råda sn Bockö, Lilla ö    
Råda sn Bockö, Stora ö    
Råda sn /Se Bockön ö    
Råda sn /Se Bondö halvö    
Råda sn /Se Bråtabäcken bäck    
Råda sn /Se Bråtatjärn, Lilla tjärn    
Råda sn /Se Bråtatjärn, Lilla tjärn    
Dunderhyttan lht /Se Brända Ö ö    
Grenängen hmd /Se Burås höjd /Se    
Hönekulla by Dammbäcken bäck    
Kullbäckstorp by Dammet terräng    
Kolbergstorp Saknas Delsjön, Lilla sjö    
Kolbergstorp Saknas Delsjön, Stora sjö    
Kolbergstorp Saknas Djurtjärn tjärn    
Kullbäckstorp gd /Se Duvetjärn tjärn    
Mölnlycke hg /Se Dämmet, Lilla damm    
Pixbo gd Dämmet, Stora damm    
?Pixbo gd Finnesjön sjö    
Pixbo gd /Se Flaterna höjd    
Prostegården tp /Se Flageliden strand    
Prostetorpet tp /Se Fridhemsviken vik    
Råda hg Frökens udde udde    
Råda hg Gillsåsen ås    
Råda hg Grandalen terräng    
Råda hg Grankärret kärr    
Råda hg Gravsjön sjö    
Råda hg Gravsjön sjö    
Råda hg groren, Se Gröen sjö    
Råda hg Gröder sjö    
Råda hg Gröen sjö    
Råda hg Gröen sjö /Se    
Råda hg Gubbens ö ö    
Råda hg Hagtången udde    
Råda by Hagtången halvö    
Råda gd? hrgd? Hagudden udde    
Råda hg Håle dal dal?    
Råda säteri Håle dal dal    
Råda hg Hålsjön, Stora o Lilla sjöar    
Råda hg Hålsjön sjö    
Råda hg Hålsjön sjö    
Råda hg Hålsjön sjö    
Råda hg Hålsjön, Lilla sjö    
Råda hg Hålsjön, Lilla sjö    
Råda hg Hålsjön, Stora sjö    
Råda hg Hålsjön, Stora sjö    
Råda hg Hårskeröds mosse mosse    
Solsten gd /Se Högadal terräng    
*Stommen försv. gd Höga hallar höjd    
  Hönekullamossen mosse    
  Hönekullen höjd    
  Intagan terräng    
  Kajåsen skogsområde    
  Kajåsen ås    
  Kikås ås /Se    
  *Knipefjäll bergshöjd    
  Kroppedammen, Västra damm    
  Kroppedammen, Östra damm    
  Kungsbordet höjd    
  Kvarnebäcken bäck    
  Kvistdalen dal    
  Labbera berg    
  Landvettersjön Gröen sjö    
  Landvettersjön Gröen sjö    
  ?Lindaxåkrarna Saknas /Se    
  Lindbladska området terräng    
  Lindmossen mosse    
  Lindmossen mosse    
  Långa mysten mosse    
  Långetjärn tjärn    
  Långön ö    
  Massetjärn tjärn    
  Massetjärn tjärn    
  Mittsundet sund    
  Muffö ö    
  Mölndalsån å    
  Mölndalsån å    
  Mörket höjd?    
  Nordsjön sjö    
  Näset näs    
  Ollesnäs näs    
  Ormetjärn tjärn    
  Orrekullen terräng    
  Paradismossarna mossor    
  Paradistjärn, Mellersta tjärn    
  Paradistjärn, Västra tjärn    
  Paradistjärn, Östra tjärn    
  Rambo mosse mosse    
  Rambo mosse mosse    
  Rapåsen berg /Se    
  Rosenhagen hage    
  Råberget berg    
  Råbäcken bäck    
  Råberget triangelpunkt    
  Rådanäs näs    
  Rådasjön sjö    
  Rådasjön sjö    
  Rådasjön sjö    
  Rådasjön sjö    
  Råtjärn tjärn    
  Råtjärn tjärn    
  Sandlideberget berg    
  Sjöklinten strandparti    
  Skiftö ö    
  Skinne fjäll berg    
  Skinne fjäll berg    
  Skogen terräng    
  Slättebacketjärn tjärn    
  Småöarna öar    
  Solstens bäck bäck    
  Store mosse mosse    
  Svartetjärn tjärn    
  Svedsmossen mosse    
  Svedsmossen mosse    
  Trindtjärn tjärn    
  Vakekullen höjd    
  Vallen, Nedre höjd    
  Vallen, Övre höjd    
  Wolffs kulle höjd    
  Vällbäcken bäck    
  Vällsjön sjö    
  Vällsjön sjö    
  Västerhög terräng?    
  Yxsjön sjö    
  Örtjärn tjärn    
  Örtjärn tjärn    
  Örtjärns bäck bäck    
  Örtjärns bäck bäck    
  Örtjärns hall berg?    
  Örtjärns hall terräng    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.