ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Landvetters socken : Sävedals härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 118 Naturnamn : 514 Bebyggelsenamn : 4 Naturnamn : 3
Landvetter sn /Se Abborrs hall berg Landvetter landskommun Floen Saknas
Landvetter sn Abborrtjärn tjärn Landvetter sn Hagaviken sjövik
Landvetter sn Abborrtjärn tjärn Bertshult hemman Östbovik vik
Lanwitaryd Saknas Abborrtjärn tjärn Eskilsby hemman  
Landvetter sn Abborrtjärn tjärn    
Landvetter sn Abborrtjärn tjärn    
Landvetter sn Agntjärn tjärn    
Landvetter sn /Se Am(m)undkullen backe /Se    
Landvetter sn /Se Benebäcken bäck    
Landvetter sn /Se Benetjärn tjärn    
Landvetter sn /Se Benetjärn tjärn    
Landvetter sn /Se Berttjärn tjärn    
Alexanders (el. Hagen) torp /Se Berttjärn tjärn    
Anders» hmd /Se Berttjärnsbäcken bäck    
Arnås Saknas /Se Berttjärns dal sank mark    
Benareby by /Se Bisterås skogsområde    
Björred gd:ar /Se Biuresteenn, se Djursten gränsmärke    
Bengts (el. Lindhult) beb /Se Biuresteenn flyttblock /Se    
Bondens hmd /Se Biuresteenn, se Djursten flyttblock    
?Björröd by Bjällredalen dal    
Björröd by Björkås ås    
Brunnslyckan bebyggelse /Se Björnaråsen ås    
Buarås by /Se Björrödbäck bäck    
Bårekullens gd /Se Blekaremossen mosse    
Bårhult gd /Se Blekaremossen mosse    
Börjes nord el. nords (el. Hålet) torp /Se Blåbärs kulle kulle    
Börkelund (el. *Kråpan) ödetorp /Se Bockö, Lilla holme    
Dammet beb /Se Bockö, Stora holme    
Esbergs (el. Laggens) ödetorp /Se Boltjärn tjärn    
Eskilsby by Boltjärn tjärn    
Eskilsbo by Bolviken, Lilla vik    
Eskilsby by? Bolviken, Stora vik    
Eskilsby gd:ar /Se Bolås (Bohlås) sten gränsmärke /Se    
Gallhålan gd Bondön ö    
Gröne backe (el. Pinntorp) torp /Se Bondö halvö    
Hagen (el. Alexanders) torp /Se Bondö halvö /Se    
Hasslerås gd:ar /Se Brattåsberget berg    
Herrgården gd /Se Bredaremossen mosse    
Heljered by Bredaremossen mosse    
Hjorthall beb /Se Brunnbergen berg    
Holmås torp /Se Bruntjärn tjärn    
Humlegården gammal boplats /Se Bruntjärn tjärn    
*Hurtigs (nu Liseberg) f soldattorp /Se Brända ö holme    
Husängen, äv. Börjes nord, nords el. Hålet torp /Se Brännemaden mad    
Håkans gd /Se Buasjön sjö    
Hålet (el. Börjes nord el. nords), äv. Husängen torp /Se Buråsen höjd /Se    
Härkeshult gd:ar /Se Busjö kärr kärr    
Jannes hmd /Se Busjön sjö    
Jonas» hmd /Se Bårhult triangelpunkt    
Jörgens, äv. Brunnslyckan bebyggelse /Se Bårhult triangelpunkt    
Knektetorpet (el. »Wresteby led») fd soldattorp /Se *Clintærmosæ råmärke    
Kvistens hmd /Se *Clintærmosæ råmärke    
Kristians (el. Skräddarns), äv. Åsliden beb /Se Dammbäcken bäck    
*Kråpan (el. Börkelund) ödetorp /Se Dammen tjärn    
Laggens (el. Esbergs) ödetorp /Se Dammen damm    
Landvetter by Dammtjärn tjärn    
Lill»Anders» hmd /Se Dammtjärn tjärn    
Lindhult (el. Bengts) beb /Se Dammtjärn tjärn    
Linäckran bebyggelse /Se Dammtjärn tjärn    
Liseberg (ä. Hurtigs) f soldattorp /Se Dammtjärn tjärn    
Lunds f. soldattorp /Se Delhuvudet udde    
Lundtjärnsbro torp /Se Digerhuvudsåkern åker /Se    
Lunkan, se Lunkeliden gd Djupedalen dal    
Lunkeliden gd /Se Djursten gränsmärke    
Lönbäcken Saknas /Se Djursten gränsmärke    
Magnus» hmd /Se *Djursten möjl. gränsmärke    
Magnus» Alfreds gd /Se Djursten gränsmärke    
Magnus» Augusts gd /Se Djurstenen gränsmärke /Se    
Majorns (el. Majorsgården), äv. Västergården gd /Se Djursten flyttblock /Se    
Majorsgården (el. Majorns), äv. Västergården gd /Se Djurtjärn tjärn    
+Majorns smalehus hus för småkreatur /Se Djurtjärn sjö /Se    
Mellangården gd /Se Duvetjärn tjärn    
*Mussens (nu Lundtjärnsbro) torp /Se Dämmet, Lilla tjärn    
Mysten gd /Se Dämmet, Stora sjö    
Måns» hmd /Se Ekekullen terräng    
*Nordgården o. *Sö(de)rgården gdr /Se Ekeliderna berg    
Olas hmd /Se *Ensjö sjö    
Olaus» hmd /Se Eskilsby vad mosse    
Paradiset torp /Se Flaterna ägomark    
Petters gd /Se Flatetjärn tjärn    
Pinntorp torp /Se Flatetjärn tjärn    
Pinntorp (el. Gröne Backe) torp /Se Flogeliden ägomark    
Pölsens hmd /Se Flogen vik /Se    
Rödbloms beb /Se Flogen plats /Se    
Skalmered by Flogestaden plats /Se    
Skalmered gd /Se Forsvatten sjö    
Skräddarns (el. Kristians), äv. Åsliden beb /Se Forsvatten sjö    
Skällared by? Forsvatten sjö /Se    
Slätten f.d. bebyggelse? /Se Fuletjärnen tjärn    
Snugga gd:ar /Se Fuletjärnen, Lilla tjärn    
Sommars kulle torp /Se Fuletjärnen, Stora tjärn    
Snickarns gd /Se Genklev gångstig /Se    
Stjärnås gdr /Se Genklev berg    
Stjärnås gd /Se Grandalen dal    
Stommen = 2 Landvetter gd Grandalskärr kärr    
Sundet gdr /Se Gransäter terräng    
Sågekullen bebyggelse /Se Grantjärn tjärn    
*Sö(de)rgården o. *Nordgården gdr /Se Grantjärn tjärn    
Tahult by Grantjärn tjärn    
Tahult by /Se Granåskärret kärr    
Torkels hmd /Se Gravsjöbotten vik /Se    
Tålyckan lht? /Se Gravsjön sjö    
Uppegården gd /Se Grenabäcken bäck /Se    
Utby förr sn, nu by Groda å /Se    
Vrestaby by /Se Grodalen dal /Se    
Vrestaby gd /Se Grodalen dal /Se    
Vrestaby gd:ar /Se Groparemossen mosse    
Vrestaby by /Se Groparemossen mosse    
Vrestaby gdr /Se groren, se Gröen sjö    
»Wresteby led» (el. Knektetorpet) f.d. soldattorp /Se Gråkuntan tjärn    
Västergården, äv. Majorsgården el. Majorns gd /Se Gråkuntetjärn tjärn    
Åsliden bebyggelse /Se Gränsudden udde    
Önnered gd /Se Grävlingamossen mosse    
Önnered gärde gd /Se Gröen sjö    
Önneröd by Gröen sjö    
Önneröd gd /Se Gröen sjö /Se    
Önneröd gdr /Se Gröen, äv. Landvettersjön sjö /Se    
Östergården gd /Se Gröen sjö /Se    
  Gubbens ö holme    
  Gungtjärn, Lilla tjärn    
  Gungtjärn, Lilla tjärn    
  Gungtjärn, Stora tjärn    
  Gungtjärn, Stora tjärn    
  Hagalund terräng    
  Hagen hage    
  Hagen hage?    
  Hagudden udde    
  Haketjärn tjärn    
  Haketjärn tjärn    
  Hallatjärn tjärn    
  Hallatjärn tjärn    
  Helgeberget berg /Se    
  Helgeberget berg /Se    
  Herrgården terräng    
  Hjorthall gränsberg    
  Hjulstenen gränsmärke    
  Holkemossen mosse    
  Hov(e)rås Saknas /Se    
  Hulttjärn tjärn    
  Hulttjärn tjärn    
  Husängen terräng    
  Huvatjärn tjärn    
  Huvatjärn tjärn    
  Huvatjärn tjärn    
  Hålan terräng    
  Hålebäcken bäck    
  Håle bäck bäck /Se    
  Håltet, Lilla terräng    
  Håltet, Stora åker    
  Härbroamosse mosse /Se    
  Högarås ås    
  Högaråsmossen mosse    
  Hökasten gränsmärke /Se    
  Hökhall gränsmärke    
  Hökhall gränsmärke    
  Hökahall flat berghall /Se    
  Hörhagen hage    
  Ingeborgskulle äng /Se    
  Ingsjön, V. (resp. Ned.) sjö    
  Ingsjön, V. (resp. Ned.) sjö    
  V. Ingsjön sjö    
  V. Ingsjön sjö    
  Ingsjön, Västra sjö    
  Ingsjön, Västra sjö    
  Ingsjön sjö /Se    
  Ingsjön, Yttre el. Västra sjö /Se    
  Ingsjön, Västra sjö    
  Ingsjön, Övre o. Yttre sjöar    
  Inseresiön, se Ingsjön, Övre o. Yttre sjöar    
  Inseros ås, mynning, råmärke    
  Inserossjön, se V. Ingsjön sjö    
  Intagan ägomark    
  Issjöbäck bäck    
  Issjöbäck bäck    
  Issjöbäck bäck    
  Issjöbäcken bäck    
  Issjön, Lilla sjö    
  Issjön, Lilla sjö    
  Issjön, Stora sjö    
  Issjön, Stora sjö    
  Järnklev gränsmärke    
  Järnklev gränsmärke    
  Järnklev höjd    
  *Järnklev höjd    
  Järnklev berg    
  Järnklev gränsberg    
  Järnklev höjd    
  Järnklev gränsmärke /Se    
  Järnklev gränsmärke /Se    
  Jörgeknalten, se Södhall berg /Se    
  Karlsmyst sank mark    
  Kattetjärn tjärn    
  Kattetjärn tjärn    
  Kleven höjd    
  Kleven terräng    
  Klovstens berg berg /Se    
  Klovstensmosse mosse /Se    
  Knarremossen mosse    
  Kniporna höjd?    
  Konungsberget berg /Se    
  Korpabergen berg    
  Korsmossen mosse    
  Kristakärren kärr    
  Krokbäcken bäck    
  Kroksjön sjö    
  Kroppedammen, Västra tjärn    
  Kroppedammen, Östra tjärn    
  *Kråpekullen kulle /Se    
  Kullemosse, Lilla mosse    
  Kullemosse, Stora mosse    
  Kullås ås    
  Kungshålan sänkning i terrängen /Se    
  Kväkvia äng /Se    
  Kärneberget berg /Se    
  *Kärrbäcken el. Kärr(s)flötebäck bäck /Se    
  *Kärr(s)flötebäck el. *Kärrbäcken bäck /Se    
  Kärrflötebäcken bäck    
  Kärrflöte mossar mosse /Se    
  Kärrflöterna tjärn    
  Kärrflöterna mossar    
  Kärrflötetjärnet tjärn    
  Kärrhallen åker    
  Landvettersjön Gröen sjö    
  Landvettersjön Gröen sjö    
  Ledaremossen mosse /Se    
  Ledet terräng    
  Lede änden del av sankmark /Se    
  Ledtjärn tjärn    
  Ledtjärn tjärn    
  *Lidaråkern Saknas /Se    
  Lidmossarna mossar    
  Lidmossarna sank mark    
  Lilltjärn tjärn    
  Lilltjärn tjärn    
  Lillön holme    
  Lillön ö    
  Linäckran terräng    
  Lugnet terräng    
  Lundsmossen mosse    
  Lundtjärn, Norra tjärn    
  Lundtjärn, Norra tjärn    
  Lundtjärn, Södra tjärn    
  Lundtjärn, Södra tjärn    
  Lunketjärn tjärn    
  Lunketjärn tjärn    
  Lunkasjön sjö /Se    
  Lunkeberget berg /Se    
  Lunkekullen kulle /Se    
  Lunkesten sten /Se    
  Lunketjärn tjärn /Se    
  Lunkås, se Lunkeberget berg    
  Lyckan terräng    
  Lyckängen äng    
  Låge grenen mosse /Se    
  Långa myst sank mark    
  Långekärret kärr    
  Långekärrsås ås    
  Långetjärn tjärn    
  Långetjärn tjärn    
  Långetjärn tjärn    
  Långetjärn tjärn    
  Långetjärn tjärn    
  *Lilla Långåskölen? gränsmärke höjd?    
  Långö halvö    
  Långö halvö    
  Långön holme    
  *Ma(da)rebergen berg /Se    
  *Madaremosse mosse    
  Maretjärn tjärn    
  *Ma(da)retjärn tjärn /Se    
  *Ma(da)revik Saknas /Se    
  *Mad(ar)åkern åker /Se    
  Madkullen terräng    
  Maretjärn tjärn    
  Maretjärn tjärn /Se    
  Marvik vik? /Se    
  *Medhögshall gränsmärke    
  Medtjärn tjärn    
  Medtjärn tjärn    
  Midsundet sund /Se    
  Midsundet sund /Se    
  Mossängen sank mark    
  Muffö holme    
  Murtjärn tjärn    
  Myrekullen kulle /Se    
  Mysten terräng    
  Måkhallen sten /Se    
  Mölnaråsen ås /Se    
  Mölndalsån å    
  Nabbarna udde    
  Nedsjöbäcken (el. Nedsjöån) = Landvettersån å /Se    
  Nedsjöån (el. Nedsjöbäcken) = Landvettersån å /Se    
  *Norbäcksgren möjl bäcksammanflöde    
  Nordsjön sjö    
  Nordsjön, se Östersjön sjö    
  Nordsjön sjö    
  Nordsjön sjö    
  Nordsjön o. Östersjön sjöar    
  Nordån å    
  Norsjöbäck bäck    
  Norsjöbäck bäck /Se    
  *Näveön holme    
  *Näveön gränssten?    
  *Nörebeckgren del av Nordsjö bäck /Se    
  Odensvale håla dal /Se    
  Odenssvale håla dal /Se    
  Odenssvale håla dal /Se    
  Odensvale mosse mosse /Se    
  Odenssvale mosse mosse /Se    
  Odenssvale mosse mosse /Se    
  Odenssvale mosse mosse    
  Odenssvale mosse mosse /Se    
  Ollesnäs udde    
  Ollesnäs näs /Se    
  Ormetjärn tjärn    
  Ormunderskog skog /Se    
  *Ormunge skog skog    
  Orremossen mosse    
  Ostbergen berg    
  Ostebergen berg /Se    
  Ostebergen berg    
  Paradiset terräng    
  Paradismossarna mossar    
  Paradistjärn, Mellre tjärn    
  Paradistjärn, Västra tjärn    
  Paradistjärn, Östra tjärn    
  Pinntorpaberg berg    
  Prästtjärn del av sjö    
  Prästängen äng    
  Pusta strandparti    
  raadsaas gränsmärke /Se    
  Raketjärn tjärn    
  Raketjärn tjärn    
  Raketjärnarna tjärnar    
  Raketjärnen tjärn    
  Ramberget berg    
  Rej-Stinamossen mosse    
  Ringtjärn tjärn    
  Ringtjärn tjärn    
  Risbäcken bäck    
  Rismossen mosse    
  Ristjärn, Lilla tjärn    
  Ristjärn, Lilla tjärn    
  Ristjärn, Stora tjärn    
  Ristjärn, Stora tjärn    
  Rumpelöse tånge mosse /Se    
  *Rådsås gränsmärke /Se    
  Rågagömman berg /Se    
  Råstjärn tjärn    
  Råstjärn tjärn    
  Råsåsmossen mosse    
  Sandsjön, se Nordsjön o. Östersjön sjöar    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö /Se    
  sansiön, se Östersjön o. Nordsjön sjö    
  Sirsebäcken bäck /Se    
  Sirsemossen mosse    
  Sjömaden mad    
  Skansberget berg    
  Skedet åker /Se    
  Skiftö holme    
  Skiftö ö /Se    
  Skogshöjd höjd    
  Skällaredsberget berg    
  Skällaredsängen äng    
  Skällsjön sjö    
  Skällsjön sjö    
  Skällsjöås ås    
  Skärsjön sjö    
  Skärsjön sjö    
  Skärsjön sjö    
  Slambybergen berg    
  Slättebacketjärn tjärn    
  Slättås ås    
  Slättås ås    
  Smalehusmossen mosse /Se    
  Småöarna holmar    
  Småöarna ögrupp    
  Småöarna öar    
  Smörjeliderna lider /Se    
  Snaveråsen höjd /Se    
  Snugga tå ägomark    
  Snurken åker /Se    
  Snurken åker /Se    
  Snåkered triangelpunkt    
  Snällemossarna mossar    
  Snällemossarna mossar    
  Sparramyst sank mark    
  Spejsmossarna mossar    
  Stamsjö bäck bäck    
  Stamsjöbäcken bäck    
  Stamsjön, Lilla sjö    
  Stamsjön, Lilla sjö    
  Stamsjön, Lilla sjö    
  Stamsjön, Stora (el. Stamsjön) sjö /Se    
  Stamsjön, Stora sjö    
  Stamsjön, Stora sjö    
  Stamsjön (el. St. Stamsjön) sjö /Se    
  Stamsjön sjö /Se    
  Stamsjön, Lilla sjö /Se    
  Stensås ås    
  Stentjärn tjärn    
  Stentjärn tjärn    
  Stentjärn tjärn    
  Stentjärn tjärn    
  Stentjärnarna tjärnar    
  Stentjärnarna tjärnar    
  Stentjärnsbäcken bäck    
  Stjärnåstjärn tjärn    
  Stjärnåstjärn tjärn    
  Stomossen mosse    
  Stora Ö(e)n (el. Ön(a)) skogstrakt /Se    
  Stora ön ö    
  Stormossen mosse    
  Storån å    
  Storån å    
  Storängen äng    
  Styrelyckorna åkrar /Se    
  Stämmasbäcken bäck    
  Stämmasbäcken bäck    
  *Sundsten gränssten    
  Sunnasten gränsmärke    
  Sunnasten gränsmärke    
  *Sundets berg alt. *Sundås berg (el. Sundsås) ås /Se    
  *Sundsten gränssten    
  Sundestenn gränsmärke (stenrös)    
  Sundsås (el. *Sundås berg alt. *Sundets berg) ås /Se    
  *Sundås berg alt. *Sundets berg (el. Sundsås) ås /Se    
  Survesjön sjö    
  Survesjön sjö    
  Survåsen ås    
  Svarrttjärn tjärn    
  Svarttjärn tjärn    
  Svarttjärn tjärn    
  Svarttjärn tjärn    
  Svarttjärns mosse mosse    
  Svarttjärns mosse mosse    
  Svarttjärnsås ås    
  Svedåsen ås    
  Svinknipan höjd    
  Sågbäcken bäck    
  Sågebacken sank mark    
  Sågebacken terräng    
  Sågebäcken bäck    
  Sågebäcken bäck    
  Sågebäcken bäck    
  Sångåsmosse mosse    
  Södhall, se Jörgeknalten bergkulle /Se    
  Tingsbergs kulle kulle /Se    
  Tingtjärn, Lilla tjärn    
  Tingtjärn, Lilla tjärn    
  Tingtjärn, Stora tjärn    
  Tingtjärn, Stora tjärn    
  Tingtjärnsmossen mosse    
  Tjärnbergen berg    
  Tolebäcken bäck    
  Tolebäcken bäck    
  Tolebäcken bäck /Se    
  Tolsjön tjärn    
  Tolsjön sjö    
  Tolsjön sjö /Se    
  Toltjärn tjärn /Se    
  Torpet åker /Se    
  Trehörningen terräng    
  Trillebacken terräng    
  Trindtjärn tjärn    
  *Tvisten åker /Se    
  Tån terräng    
  Vasebäcken bäck /Se    
  Vasebäcken bäck /Se    
  Vasen kärr /Se    
  Vasen kärr /Se    
  Vidkärrs nabbe udde    
  Viken terräng    
  *Vreste (nu Östersjön) sjö /Se    
  Vreste, nu Östersjön sjö /Se    
  Vrån, äv. Torpet åker /Se    
  Vrångetjärn tjärn    
  Vrångetjärn tjärn    
  Vägensack väg /Se    
  Yxnögat tjärn /Se    
  Yxsjön sjö    
  Yxsjön sjö    
  Yxsjön sjö    
  Yxsjön sjö /Se    
  Yxsjön sjö /Se    
  Ålgården vik    
  Ålyckan terräng    
  Åsen ås    
  *Ænnu os råmärke    
  Änn(a)os, se Ænnu os ås, mynning, råmärke /Se    
  AEnnu os ås, mynning, råmärke /Se    
  *Ännu os råmärke /Se    
  Äntetjärn, Lilla tjärn    
  Äntetjärn, Lilla tjärn    
  Äntetjärn, Stora tjärn    
  Äntetjärn, Stora tjärn    
  Äntetjärn sjöar /Se    
  Ämtetjärnsås ås    
  Öaxemossen (el. Öamossen) Saknas /Se    
  Ön(a) (el. Stora Ö(e)n) skogstrakt /Se    
  Öppentjärn, Lilla tjärn    
  Öppentjärn, Stora tjärn    
  Öppentjärn, Stora tjärn    
  Öppentjärn, Lilla tjärn /Se    
  *Ösjön, se Yxsjön sjö    
  Östersjön, se Nordsjön sjö    
  Östersjön sjö    
  Östersjön sjö    
  Östersjön (el. *Vreste) sjö /Se    
  Östersjön, se Vreste sjö /Se    
  Ötjärn tjärn    
  Ötjärn tjärn    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.