ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Härryda socken : Sävedals härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 44 Naturnamn : 1311 Bebyggelsenamn : 2 Naturnamn :
Härryda sn /Se Alarna skogsmark /Se Härryda kommun  
Härryda sn Alebacken terräng Älmhult bebyggelse  
Härryda sn Alebäcken vattendrag /Se    
Herrija Saknas *Alekärr kärr /Se    
Härryda sn Alekärrsliden backe? /Se    
Härryda sn Aleslätten slätt    
Härryda sn Alestocken »stort område vid Snaremossen» /Se    
Härryda sn /Se Aleströmmen parti av Nedsjöån /Se    
Härryda sn /Se Alvakullen kulle /Se    
Härryda sn /Se Alvakullen kulle /Se    
Assmundtorp by Anders´ gap led /Se    
Asmundtorp by /Se Andorsåkrarna åkermark /Se    
Björnaslätten fäbodar Anna Britas bäck, (=Skarns bäck bäck /Se    
Buråsen lht /Se Apelhöljen »djupare utvidgning i å» /Se    
Fagerhult gd /Se Apelkilen äng /Se    
Flahall gd /Se Apelsvedjan svedja /Se    
Flahall gd /Se Apelåker(n) åkermark /Se    
Fäxhult gd:ar /Se Aspekilen gärde /Se    
Gre(d)bäcks hult bebyggelsenamn? /Se Aspeledet led? /Se    
Huvoaby gd:ar /Se Aspåkern åker /Se    
Huvdaby gd:ar /Se Assmundtorps sågebäck, el- Sågebäcken bäck /Se    
Härryda by Assmundås höjd /Se    
Högäset gd /Se Avakullen kulle? /Se    
Kloftens lht /Se Baketråget vik /Se    
Kloftens lht /Se Ballbohålan fördjupning /Se    
Klåvstenarna lht /Se Barkudden udde? /Se    
Kopparbo by Benelaggen kant av mosse /Se    
Kopparbo by? Benelaggen kant av mosse /Se    
Kopparbo gd Bengts håla håla /Se    
Kopparbo by /Se Bengts kile udde /Se    
Kvistetorpet tp /Se Bengts kulle kulle? /Se    
Landvetter flygplats /Se Bengts svedja svedja /Se    
Limmerhult gd /Se Bergalyckan åkermark /Se    
Rya by Bergamysten mosse /Se    
Rävelås gd /Se Bergasvedjorna skogsmark /Se    
Sandsbacka gd /Se Bistas kulle kulle /Se    
Skulltorp by Bisterås ås /Se    
Skulltorp by Bjälkeliden åker /Se    
Skulltorp by /Se Björkekärret kärr /Se    
?Skuttorps by Björkemossarna el. Björkes mosse mosse /Se    
Skårtorp by Björkesdal triangelpunkt    
gd Björkesjön sjö /Se    
Ågerde Saknas Björkesjön sjö    
Älmhult gd /Se Björkesjön sjö    
  Björkes mosse el. Björkemossarna mosse /Se    
  Björkesvedjan skogsmark /Se    
  Björkes ås ås /Se    
  Björnaslätten sank mark    
  Blekaremossarna el. Blekaremossen mossar /Se    
  Blekaremossarna, (-mossen) mossar /Se    
  Blekaremossen el. Blekaremossarna mossar /Se    
  Blekebacken backe /Se    
  Blockakullen kulle /Se    
  Blomman sjö    
  Blomman sjö    
  Blomman (el. Blommasjön) sjö /Se    
  Blomman sjö /Se    
  Blommasjön (el. Blomman) sjö /Se    
  Blommatjärn tjärn    
  Blommatjärn tjärn    
  Blommatjärn tjärn /Se    
  Blomskes svedjor svedjor /Se    
  Blukärr kärr? /Se    
  Blukärsmåse mosse? /Se    
  Blåbärsliden backe /Se    
  Blå-kullar kullar? /Se    
  *Blåmangen (se Blomman) sjö /Se    
  Blåmangen, se Blomman sjö /Se    
  Blöta kärr (Blötekärr) försv. naturnamn /Se    
  Blöta myst sank mark    
  Blötekärr (Blöta kärr) försv naturnamn /Se    
  Bockamosse mosse /Se    
  Bockamyst mosse /Se    
  Bockanabben (el. Lede nabbe) udde /Se    
  Bockhagen hagar /Se    
  Bockudden udde    
  Bockö ö    
  Bockö halvö    
  Bockö ö    
  Bockö öar /Se    
  Bocköberget berg    
  Bodaslätten terräng /Se    
  Boktjärn tjärn    
  Boktjärn tjärn    
  Boktjärn tjärn    
  Boktjärn? tjärn /Se    
  Bolvik vik    
  Borras mosse mosse    
  Brattatjärn (el. Brattås tjärn) tjärn /Se    
  Brattås höjd /Se    
  Brattås ås    
  Brattås tjärn tjärn    
  Brattåstjärn tjärn    
  Brattås tjärn (el. Brattatjärn) tjärn /Se    
  Bredaremossen mosse    
  Bredatjärn tjärn    
  Bredatjärn tjärn    
  Bredatjärn (ä. *Kolasjön) tjärn /Se    
  Bredatjärn sjö /Se    
  Bredingen åkrar /Se    
  Bredåkrarna åkrar /Se    
  Bringelbärs bäck vattendrag /Se    
  Brodalen dal /Se    
  Brohagen åker /Se    
  Brokullen kulle? /Se    
  Brokjärrsåkrarna naturnamn /Se    
  *Brokärr(et) försv. naturnamn /Se    
  Brokärrsängen äng? /Se    
  Brokullåkern åker? /Se    
  Broåkern åkermark /Se    
  Broåkrarna åkrar /Se    
  Brudarekullen kulle? /Se    
  Brunnamaden mad /Se    
  Brunnasvedja(n) svedja /Se    
  Brunnsåker åker /Se    
  *Brunnsäckran äng /Se    
  Brunnsäckre backe naturnamn /Se    
  Bryggekärret mosse /Se    
  Bråtebacken backe? /Se    
  Brända bergen berg /Se    
  Brände kulle(n) kullar /Se    
  Brände mosse mosse /Se    
  Brännan (Brännorna) el. Brännet åker- el. markstycke /Se    
  Brännemossen mosse /Se    
  Brännet el. Brännan (Brännorna) åker- el. markstycke /Se    
  Brännhusbergen berg /Se    
  Brännhusgärdet gärde /Se    
  Brännhusmaden mad /Se    
  Brännhusrösen, se Brännhusbergen röse? /Se    
  Brännorna (Brännan) el. Brännet åker- el. markstycke /Se    
  Brännvinshålan fördjupning /Se    
  Brännåker åker /Se    
  Brännåsen höjd /Se    
  Brönkemad mad /Se    
  Buabäck vattendrag /Se    
  Buakärret kärr /Se    
  Buare dal dal    
  Buaremyster mosse /Se    
  Buarås(en) höjd /Se    
  Buasjön sjö    
  Buasjön sjö    
  Buasjön sjö /Se    
  Buasjö tjärn, »Hålbräks K.» tjärn? /Se    
  *Buasjövass vassbeväxt omr.    
  Buatjärn tjärn    
  Buatjärn tjärn    
  Buatjärn tjärn /Se    
  *Budal(en) dal /Se    
  Budals kulle kulle? /Se    
  Bugärdes tjärn tjärn    
  Bugärdestjärn tjärn    
  Bugärdes tjärn tjärn /Se    
  Buskåkrarna o. Buskängen terräng /Se    
  Buskängen o. Buskåkrarna terräng /Se    
  Bålabron bro /Se    
  Bäcksik sank mark /Se    
  Bäckängen äng /Se    
  Bärakullen höjd /Se    
  Börcke Kiersås naturnamn? /Se    
  *Börkekärr? terräng /Se    
  Bössbacke(n) åkerstycke /Se    
  Bösskullarna kullar? /Se    
  *Bössvägen väg? /Se    
  Dagelmålsgerdet = Dagvard, se Dagvardmålsgärdet åker    
  *Dagvardmålsgärdet gärde /Se    
  Dagvardmålsgärdet åker /Se    
  Dala tjärn tjärn? /Se    
  Dala å å    
  Dala å el. Öjersjö bäck vattendrag /Se    
  Dala å å    
  Dalsspängerna (torde vara Rya spänger) spångar? /Se    
  Dalsåkrarna åkrar /Se    
  Dalsåkern åker /Se    
  Dammossen mosse /Se    
  Dammkullen höjd    
  Dammtjärn tjärn /Se    
  Dammtjärn, Lilla tjärn    
  Dammtjärn, Lilla tjärn    
  Dammtjärn, Stora tjärn    
  Dammtjärn, Stora tjärn    
  Dammtjärn, Stora tjärn    
  Dammudde udde /Se    
  Dammviken vik /Se    
  Danseredberg berg    
  Danseredliden höjd    
  Delebäcken vattendrag /Se    
  Delmossebäck vattendrag /Se    
  Delemossen mosse /Se    
  Djupedalen dal /Se    
  Djupetjärn tjärn    
  Djupetjärn tjärn    
  Djupetjärn tjärn /Se    
  Djäknaledet »grind»? /Se    
  Djäknelyckan åker /Se    
  Drömtebäcken (el. Ledsbäcken) vattendrag /Se    
  Drömtekullen kulle /Se    
  Drömteliden backe /Se    
  Dunseviks myst naturnamn? /Se    
  *Dunsjö? sjönamn /Se    
  Duvåker el. Duväckran åker /Se    
  Duväckran el. Duvåker åker /Se    
  Dyngåker åker /Se    
  Ekar(e)åkern åkermark /Se    
  Ekeslätten slätt /Se    
  *Eketiljan »litet område» /Se    
  Ekkullen kulle    
  Ekorrekullen, Stora o. Lilla kullar? /Se    
  Ekorrekullen, Lilla o. Stora kullar? /Se    
  Ekås, Ekåsarna höjder /Se    
  Ekåsarna, Ekås höjder /Se    
  Ekåkers-håla naturnamn /Se    
  Ekåsen ås    
  Ekåsmossen mosse? /Se    
  Emmagapet led /Se    
  Emmasvedjorna svedjor /Se    
  Enebacken terräng    
  Eriks hall häll /Se    
  Fagmans(?) tjärn tjärn? /Se    
  Femstena rör gränsmärke /Se    
  Fetedalen dal /Se    
  Filatjärn tjärn    
  Filatjärn tjärn    
  Filatjärn tjärn /Se    
  *Firrås? ås /Se    
  Firrås ås /Se    
  Fiskesjön el. Fäsjön sjö /Se    
  Fittan (nu Gyllene klippan) skär /Se    
  Fjäderhanehallarna hallar /Se    
  Fjäderhanehallarna lokalitet /Se    
  Fjäderhanehallarna hallar /Se    
  Fjällen höglänta områden /Se    
  Fjällingsmysten mosse /Se    
  Fjällås höjd? /Se    
  Flata kullar(na) naturnamn /Se    
  Flate åsen naturnamn /Se    
  Floråsen ås /Se    
  Flågbergen berg /Se    
  Flågbergen berg    
  Fläskelyckan åker /Se    
  Fläskhalleliden? backe /Se    
  Forsaberg(et) naturnamn /Se    
  Forsabergs myst naturnamn /Se    
  Forsåsen ås    
  Framgärdet gärde /Se    
  Frälsarn åker /Se    
  Frälsarn åker /Se    
  Fröbergs hål fördjupning /Se    
  Fula svedjorna svedjor /Se    
  Fulatjärn tjärn    
  Fulatjärn tjärn    
  Fulatjärn tjärn /Se    
  Fulatjärn sjö /Se    
  Fulebäcken vattendrag /Se    
  Fulängen äng /Se    
  Furukullen höjd    
  Furukärr kärr? /Se    
  Furusvedjan svedja /Se    
  Futtamossarna mossar /Se    
  Fäbron bro? /Se    
  Fähusäckran äng /Se    
  Fället »kulle el. kuperad skogsmark» /Se    
  Fäsjöbäcken bäck    
  Fäsjöbäcken bäck    
  Fäsjöbäcken bäck    
  Fäsjöbäcken bäck    
  Fäsjökullen höjd    
  Fäsjön sjö    
  Fäsjön sjö    
  Fäsjön el. Fiskesjön sjö /Se    
  Fäsjö ugn höjd    
  *Fäxhultas myst? mosse? /Se    
  Fäxhultstjärn tjärn    
  Fäxhults tjärn tjärn    
  Gamle kulle kulle? /Se    
  Gatåkern åker /Se    
  Gatängen äng /Se    
  Getabergen berg    
  Granbäcken bäck    
  Granbäcksviken vik    
  Gransjöås, Lilla ås    
  Granåstjärn tjärn    
  Granåstjärn tjärn    
  Grebbö ö    
  Grepetjärnen tjärn    
  Grepetjärnen tjärn    
  Grepetjärnen tjärn    
  Grimsäckran prästgärde /Se    
  Grundasjön sjö    
  Gråkunten tjärn    
  Gråkuntan tjärn    
  Gråkuntefjäll berg    
  Gräsdalen dal    
  Gröna lund terräng    
  Gubbens sten sten? /Se    
  Gunnes hölj utvidgning /Se    
  Gunnlemossen mosse /Se    
  *Gerbottnen åker /Se    
  Getabergen berg /Se    
  Getakullen kulle? /Se    
  *Glasote backe? backe /Se    
  *Goda svedjor? svedjor /Se    
  Granbäcken vattendrag /Se    
  *Grangrinden backe /Se    
  Grankärrsås ås    
  *Gransjö(n) sjönamn /Se    
  Gransjö stock (el. Stocken) terräng /Se    
  Granås tjärn tjärn /Se    
  Grebbes nabbe, Gre(d)bäcks nabbe udde /Se    
  *Grebbö ö /Se    
  Gre(d)bäcken vattendrag /Se    
  Gre(d)bäcken vattendrag /Se    
  Gre(d)bäcks nabbe, Grebbes nabbe udde /Se    
  Gre(d)bäcks nabbe naturnamn /Se    
  Grepetjärnen tjärn /Se    
  Grimsäckran äng /Se    
  Grimsås ås? /Se    
  Grundasjön sjö    
  Grundasjön sjö /Se    
  Grynhallarna hallar? /Se    
  *Gråbackarna (-backen) naturnamn /Se    
  Gråkunta(n) mosse o. berg /Se    
  Gråkuntan åker /Se    
  Gräflingekullar naturnamn /Se    
  Grävaremossen mosse /Se    
  Grävlingehålan fördjupning /Se    
  Grävlingeberget berg? /Se    
  Grävlingemossen (Räflinge måse) mosse /Se    
  Grävlingekullen kullar? /Se    
  Grävlingestenen sten /Se    
  Grön(a) mad naturnamn /Se    
  Gröna sik terräng /Se    
  Gunnes hölj djupare ställe /Se    
  Gyllene klippan (ä. Fittan) skär /Se    
  Gärd(e)s dal dal /Se    
  Gärdesmossen mosse    
  Gärdesmossen mosse    
  Gärdesmossen mosse /Se    
  Gärdestjärn tjärn    
  Gärdestjärn tjärn /Se    
  Gärdesås ås /Se    
  Gärdesås backar backar? /Se    
  Gärdesås dal dal? /Se    
  Gärdesås mosse mosse? /Se    
  Gödåkern åker /Se    
  *Gödåkern åker /Se    
  *Gödåkern åker /Se    
  Gökelyckan åker /Se    
  Hagabergen berg /Se    
  Hagabron bro /Se    
  Hagagatan väg /Se    
  Hagakullen kulle? /Se    
  Hagaliden terräng    
  Hagalund terräng    
  Hagamossen mossar /Se    
  Hagebäcken, Stenarebäcken bäck /Se    
  Hagedals bäck bäck    
  Hagedalsbäcken (el. Huvdaby bäck) vattendrag /Se    
  Hagedalsmossen mosse    
  Hagen terräng    
  Hagängen äng /Se    
  Hallaberg berg? /Se    
  Hallabäcken vattendrag /Se    
  *Hallavadet område /Se    
  Hallemyst mosse /Se    
  Hallen terräng    
  *Hallerydet äng /Se    
  Hallåker åker /Se    
  Hallåker liden backe? /Se    
  Halsen åker /Se    
  Halsåkern åker /Se    
  Halvors kärr kärr /Se    
  Hampalandet naturnamn /Se    
  *Handredan äng /Se    
  Hans» el. Store Hans (alt. Hansåkern) åker /Se    
  Hansåkern (alt. Hans» el. Store Hans) åker /Se    
  Harastenen sten /Se    
  Haratrapporna gångväg /Se    
  Harpås ås? /Se    
  Harpås ås /Se    
  Harpås ås /Se    
  Harpås ås /Se    
  Harpåsbergen berg? /Se    
  Hasselledet »grind»? /Se    
  Hasselåkrarna åkrar /Se    
  Hasslarna äng /Se    
  Hasslehålan fördjupning /Se    
  Haramaden mad /Se    
  Hedbrand myst mosse /Se    
  *Hedbrands bäck, = Örebäcken Saknas /Se    
  Hedbrand(s)tjärn tjärn /Se    
  Hedbrandstjärn, Lilla tjärn    
  Hedbrandstjärn, Stora tjärn    
  Hedbrandsås ås /Se    
  Hedåkern åker /Se    
  Helgesåsberg berg    
  Herrahuvudet udde /Se    
  Hindrikes terräng    
  Hjortemossen mosse /Se    
  Hjortemystemosse mosse    
  Hjortemysten mossar /Se    
  Hjortemysten mosse    
  Hjortemysterna mossar /Se    
  Hjortemysteås ås? /Se    
  Hjortetjärnet tjärn? /Se    
  *Hjällsmysten mosse /Se    
  Hjälmagård gärde /Se    
  *Hjälmagård? gärde /Se    
  Hjälmagårds håla naturnamn /Se    
  Hjälmhatten bergshöjd /Se    
  Holkamaderna mader /Se    
  Holkarna? kärr? /Se    
  Holkatjärn tjärn    
  Holkatjärn tjärn    
  Holkatjärn tjärn /Se    
  Holkatjärn sjö /Se    
  Holkebäcken, (Holkabäcken) vattendrag /Se    
  Holkekilen äng /Se    
  Holkekärren kärr /Se    
  Holken källa /Se    
  Holken terräng    
  Holken kärr /Se    
  Homa(s)sjön (fel form f. Hornasjön) sjö /Se    
  Hopalyckan åker /Se    
  Hopalyckan åker /Se    
  *Hopasvedjan svedja /Se    
  *Hopasvedjeledet »grind»? /Se    
  Hopaswedsledet naturnamn /Se    
  Hornasjö bäck bäck    
  Hornasjö bäck bäck    
  Hornasjö bäck, (säkerl. Hornebäcken) vattendrag /Se    
  Hornasjön sjö    
  Hornasjön sjö    
  Hornasjön sjö    
  Hornasjön sjö /Se    
  *Hornasjö stockar bro /Se    
  Hornasjövik vik /Se    
  Hornebäcken, (säkerl. = Hornasjö bäck) vattendrag /Se    
  Horsakullen kulle? /Se    
  Horsamossen mosse /Se    
  *Hovaremysten mosse /Se    
  Hulta bäck bäck /Se    
  Hulta hål fördjupning /Se    
  Hultareåker åker /Se    
  Hulta ström vattendrag /Se    
  Hultasvedjorna svedjemark /Se    
  Hultavägen väg /Se    
  Hultsjön el. Hultstjärn sjö /Se    
  Hultstjärn tjärn    
  Hultstjärn tjärn    
  Hultstjärn el. Hultsjön sjö /Se    
  Humlagårdsängen äng /Se    
  Humlegapet »grind»? /Se    
  Humleåkern åker /Se    
  Hundakärret kärr /Se    
  Hundakärrsmaden mad? /Se    
  Hundakärrsäckran åker? /Se    
  Husåkern åker /Se    
  Huvdaby bäck bäck    
  Huvdaby bäck (el. Hagedalsbäcken) vattendrag /Se    
  Hyggesbäcken vattendrag /Se    
  Hyggesås(en) ås? /Se    
  Hyndebergen berg? /Se    
  Hålabergen berg /Se    
  Håla kärr kärr /Se    
  »Hålbräks K.», Buasjö tjärn? tjärn? /Se    
  Hålbäcken bäck /Se    
  Håle bäck vattendrag /Se    
  Håle hall häll /Se    
  Håle kile terräng /Se    
  Håle mosse mossar /Se    
  Håle myst mosse /Se    
  Hålemyst mosse /Se    
  Hålmysten mosse /Se    
  Hållsmyst mosse /Se    
  Håmyst, Lilla o. Stora mossar /Se    
  Håmyst, Stora o. Lilla mossar /Se    
  Hårsamåsekulle naturnamn /Se    
  »Hårskebäcken» bäck? /Se    
  Håväckran äng /Se    
  Hägnabacken terräng    
  Hägnaden betesmark /Se    
  Hägnaderna åker /Se    
  Hällås, se Hällåsberget naturnamn /Se    
  Hällåsberget hage /Se    
  Hämresliderna? stenig mark /Se    
  *Hära? (urspr. namn f. Härån, y. Härsjö bäck?) vattendrag /Se    
  Häringe kullar naturnamn /Se    
  Härryda hög jordkulle /Se    
  Härsjö bäck, y. namn f. Härån vattendrag /Se    
  Härsjödamm terräng    
  Härsjön, Lilla sjö    
  Härsjön, Lilla sjö    
  Härsjön, Stora sjö    
  Härsjön, Stora sjö    
  Härsjön, Stora sjö /Se    
  Härsjön, Stora sjö    
  Härsjön sjö /Se    
  Härsjösand strandparti    
  Härsjösand terräng    
  Härskogs gata upphuggen »gata» /Se    
  Härån, ä. namn f. Härsjö bäck vattendrag /Se    
  *Härås (nu Lindåsen) naturnamn /Se    
  Häråskullen kulle? /Se    
  Hästehöljen fördjupning /Se    
  Hästekullen hage /Se    
  Hästerås? naturnamn /Se    
  Hästerås vik? vik? /Se    
  Hästevik vik    
  Hästmossarna mossar    
  Hästmossarna? skogsmark /Se    
  Hävbacken naturnamn /Se    
  Högafjäll (bara anträffat i Högafjälls lid naturnamn /Se    
  Högafjälls lid naturnamn /Se    
  Högarefjäll naturnamn /Se    
  Höga svedjan svedja /Se    
  Höge hall höjd    
  Högeråsen naturnamn /Se    
  Högeråsen naturnamn /Se    
  Höge ås naturnamn /Se    
  Högmossen? mosse /Se    
  Högäset Saknas /Se    
  Hörlyckan åker /Se    
  Hörsikebacke naturnamn /Se    
  *Hörsockekullen kulle /Se    
  *Hörsäckemossen mosse /Se    
  *Hörsäcketjärn tjärn /Se    
  Hörsäcketjärn tjärn /Se    
  *Hörsäckeåkern åker /Se    
  Hörsänkemad mad /Se    
  *Hörsöckekärret kärr /Se    
  Höstaremossarna mossar /Se    
  Hövdingen höjd /Se    
  Ingeborgs myst mosse /Se    
  Innersurkan tjärn    
  Innersurkan tjärn    
  Innersurkan, (=Surkekjärn) tjärn /Se    
  Innersurkan tjärn /Se    
  Innersurkan tjärn /Se    
  Jordliderna naturnamn /Se    
  Judemaden mad /Se    
  Järnklev gränsmärke    
  Jättestenarna stenar /Se    
  Jöns´ hall naturnamn /Se    
  *Jöns» ida åkrök /Se    
  Kalfåsmåsen naturnamn /Se    
  Kalvakroken vik /Se    
  Kalvakroken vik    
  Kalvakroksviken vik /Se    
  Kalvakärret odlad (kärr-)mark /Se    
  Kalvanabben udde /Se    
  Kalvasvedjorna svedjemark /Se    
  Kalveledet grind /Se    
  Kalven tjärn    
  Kalven sjö    
  Kalven tjärn /Se    
  Kalvens backe terräng    
  *Kalvås, ingår i Kalfåsmåsen naturnamn /Se    
  Kamäckran (-äckrorna) äng /Se    
  Kamäckrorna (-äckran) äng /Se    
  Karins sik sank mark /Se    
  Kasebacken, (=Stickebacken) backe /Se    
  Katteberget berg /Se    
  Kattekullen kulle /Se    
  Kattesvedjorna svedjemark /Se    
  *Kesmossen mosse /Se    
  *Kesmossen mosse /Se    
  Killingeberget berg /Se    
  Kinnavältorna utdikad mosse /Se    
  Kistekullen kulle /Se    
  Klara vatten bäck /Se    
  Klevabergen berg /Se    
  Klingaremossen mosse /Se    
  Klingermysten mosse /Se    
  Klingeråsen ås    
  Klingeråsen (-åsarna) ås /Se    
  Klinte hallar naturnamn /Se    
  Klintemosse(n) mossar /Se    
  Kloftavägen väg /Se    
  Kloftens hål fördjupning /Se    
  Klådde dal o. Klådde hål dal resp. fördjupning /Se    
  Klådde hall häll? /Se    
  Klådde hål o. Klådde dal fördjupning resp. dal /Se    
  Klåddekärr kärr /Se    
  Klådde svedja svedja /Se    
  Klåddetjärn tjärn    
  Klåddetjärn tjärn /Se    
  Klämman däld /Se    
  Klämmemysten mosse /Se    
  Klätten (el. Åbo klätt) terräng /Se    
  Knalten höjd    
  Knalten skogsmark /Se    
  Knaltevägen väg /Se    
  Knappen, Lilla o. Stora bergkullar /Se    
  Knappen. Stora o. Lilla bergkullar /Se    
  *Knippeln naturnamn /Se    
  Knipple skogen naturnamn /Se    
  Knösamågesvedjan svedja /Se    
  Knösen åker /Se    
  Kolabacken naturnamn /Se    
  Kolabacken terräng    
  Kolasjöbergen berg? /Se    
  *Kolasjön (ä. namn f. Bredatjärn) tjärn /Se    
  Kolehålorna fördjupning(ar) /Se    
  Konestättorna gärde /Se    
  Korpås berg /Se    
  Korsmossarna mossar /Se    
  Korven tjärn    
  Korven sjö /Se    
  Korven sjö    
  Korven tjärn /Se    
  Kosvedjorna kulle /Se    
  Krakaberget berg /Se    
  Krakelyckan åker /Se    
  Krappa stenarna trång passage /Se    
  Kringbrände kulle kulle /Se    
  Kringelåsen ås /Se    
  Kringlemossen mosse /Se    
  Kristinsäckran äng /Se    
  Krokagärdet gärde /Se    
  Krokaremossen mosse /Se    
  Krokareåker åker /Se    
  Krokatjärnen tjärn    
  Krokatjärnen tjärn    
  Krokatjärnen tjärnar /Se    
  Krokbäcken vattendrag /Se    
  Krokota äckran äng /Se    
  *Krokspjällen åker /Se    
  Kroksjön sjö /Se    
  Kroksjön (alt. namn i ä. källor f. Hornasjön) sjö /Se    
  Kroksjön sjö /Se    
  Krokåkern åkermark /Se    
  Kryddegården hage /Se    
  Kråkemaden mad /Se    
  Kråkenäbbet udde? /Se    
  Krösekullen kulle /Se    
  Krösäckran äng /Se    
  Krösön ö    
  Kullabäcken bäck    
  Kullabäcken bäck    
  Kullaknösen åker /Se    
  Kullarna höjder    
  Kullen höjd    
  Kullåker åker /Se    
  Kumminsbackarna betesmark /Se    
  Kumminsliden backe? /Se    
  Kvarnabäcken vattendrag /Se    
  Kvarnakullen, Kvarnekullen kullar /Se    
  Kvarnebergen el. Kvarneberget berg /Se    
  Kvarnehålan dalgång /Se    
  Kvarnekullen, Kvarnakullen kullar /Se    
  Kvarneliderna »lider» /Se    
  Kvarnkärr kärr /Se    
  *Kvarnsjö(n) naturnamn /Se    
  Kvarnsjö mosse naturnamn? /Se    
  Kvarnsjö ås naturnamn? /Se    
  Kvarnstens kulle kulle /Se    
  Kvarnstens svedja svedja /Se    
  Kvarnstensviken vik? /Se    
  Kvarnäckran äng /Se    
  Kvekåker åker /Se    
  Kvigärdet gärde /Se    
  *Kvin kreatursfålla? /Se    
  Kyrkebacken backe /Se    
  Kyrkebacken åker /Se    
  Kyrkehallarna hällar? /Se    
  Kyrkehålan fördjupning /Se    
  Kyrkekullar(na) kullar /Se    
  Kyrkekärren kärr /Se    
  Kyrkemad mad /Se    
  Kyrkobäcken vattendrag /Se    
  Kyrkostocken spång? /Se    
  Kyrkåkern åker /Se    
  Kyrkäckrorna äng /Se    
  Kålgårdskullen kulle /Se    
  Kålgårdsåkern åker /Se    
  Käggla(n)s gärdet? gärde /Se    
  *Käggla(n)s kullen kulle /Se    
  Käggla(n)s mosse mossar /Se    
  Käggla(n)s ås höjd /Se    
  Käggla(n)sängen? äng /Se    
  Käglasås ås    
  Källarekullen kulle /Se    
  Kägglas mosse mosse    
  Kägglas mosse mosse    
  Kägglas mosse mosse    
  Kägglekullen kulle /Se    
  Källekullen kulle /Se    
  Källeliderna backar /Se    
  Källemaden mader /Se    
  Källemysten mosse /Se    
  *Källäckran? äng /Se    
  Käringebäcken vattendrag /Se    
  Käringeklåvet »gap» /Se    
  *Käringe kullar naturnamn /Se    
  Kärralund terräng    
  *Kärrbäcken el. *Kärr(s)flötebäck bäck /Se    
  *Kärr(s)flötebäck el. *Kärrbäcken bäck /Se    
  Kärrsjödamm terräng    
  Kärrsjön sjö    
  Kärrsjön sjö    
  Kärrsjön sjö /Se    
  Kärrsås naturnamn /Se    
  Kärråker åker /Se    
  Kättlamossen mosse /Se    
  Köket hörn av gärde /Se    
  Kölnäckran äng /Se    
  Köregapen grind? /Se    
  Laduåker(n) åkermark /Se    
  Lagmysten mosse /Se    
  Lake, Lilla o. Stora åker? /Se    
  Lake, Stora o. Lilla åker? /Se    
  Lammabackarna backar /Se    
  Lammakullen kulle /Se    
  Lammamyst mosse /Se    
  Lammasten sten /Se    
  Lammatjärn tjärn    
  Lammatjärn tjärn    
  Lammatjärn (Lammekärrsmosse) tjärn /Se    
  *Lammekärrsmosse, (nu Lammatjärn) tjärn /Se    
  Lammörat ängsmark /Se    
  Lammörat landflik /Se    
  Lars» bäck vattendrag /Se    
  Lars» tomter terräng /Se    
  Larsestomter plats /Se    
  Larsmossen mosse /Se    
  *Ledareåkern åker /Se    
  Lede nabbe, (el. Bockanabben el. Långe nabb) udde /Se    
  Lede nabbe nabbe    
  Ledsbacken terräng    
  Ledsbäcken, (el. Drömtebäcken) vattendrag /Se    
  Ledsmaden mad /Se    
  Ledsåker(n) åker /Se    
  Lenas pöl vatten /Se    
  Lerbacken terräng    
  Lerdalen dal    
  Lerskallarna terräng /Se    
  Lidareåker åker /Se    
  Lidareåker åker /Se    
  Lilla led grind /Se    
  Lilla myst (el. Torra myst) mosse /Se    
  Lille Aron kulle /Se    
  Lille putten (el. Putten) vattensaml.? /Se    
  Lillån (nyare namn på Härån) vattendrag /Se    
  Lillhultsbäcken bäck    
  Limmerhult triangelpunkt    
  Lindsåkern? åker /Se    
  Lindås(en) ås /Se    
  Ljungbacka mosse, Lilla o. Stora naturnamn /Se    
  Ljungbacka mosse, Stora o. Lilla naturnamn /Se    
  Ljungbackarna backar /Se    
  Ljungrydet naturnamn /Se    
  Ljusås? ås /Se    
  Loftsåker(n) åker /Se    
  Loppen bäck /Se    
  Lortkärren? kärr /Se    
  Luden kunta mosse /Se    
  Lurjbunten kulle /Se    
  Lyberget berg    
  Lyberget berg /Se    
  Lyckebackar(na) naturnamn /Se    
  Lyckesvedjan naturnamn /Se    
  Lyckkullen kulle    
  Lykullen kullar /Se    
  Långa kärr el. Långa spång kärr? /Se    
  Långa kärr (el. Långa spång) naturnamn /Se    
  Långa spång el. Långa kärr kärr? /Se    
  Långa spång (el. Långa kärr) naturnamn /Se    
  Långemosse(n) mosse /Se    
  *Långe nabb(e), num. Lede nabbe udde /Se    
  *Långenäs, (nu ersatt av Sundsudden?) näs el. udde /Se    
  Långe pöl sankmark /Se    
  Långetjärn sjö    
  Långetjärn tjärn    
  Långetjärn tjärn    
  Långevik (nu Svarta viken) vik /Se    
  Långås ås    
  Läpabacken backe /Se    
  Löparevägen genväg /Se    
  Löpar(e)åkern åker /Se    
  Madakärret kärr /Se    
  Maden sank mark    
  Madsjö gap naturnamn? /Se    
  *Madsjön försv. sjö(?)namn /Se    
  Malmö ö? /Se    
  Manla myst mosse /Se    
  Markuskullen? kulle /Se    
  Melins bränne naturnamn /Se    
  *Metahallen meteplats /Se    
  Metahallsbergen berg /Se    
  Meteberget berg /Se    
  Mjölkeklippan terräng /Se    
  Mjölkekullen kullar /Se    
  Modigs mosse mosse    
  Mossagatan väg /Se    
  Mossareåker åker /Se    
  Mossebron terräng    
  Mote floge(?) el. Mots (Motekärns floge) vattensamling? /Se    
  *Motekärns floge (nu Mots el. Mote floge(?)) vattensamling? /Se    
  Mot(e)tjärn tjärn? /Se    
  Mots el. Mote floge(?) (Motekärns floge) vattensamling? /Se    
  Mugge-Petters å vattendrag /Se    
  Myntebacken backe /Se    
  *Myrekullarna kulle /Se    
  *Myrekullarna kullar /Se    
  Månåkrar(na)? åkermark /Se    
  Mårebäck(en)? el. Mölnebäck(en)? försv. vattendragsnamn /Se    
  Mårebäcks lid(en) naturnamn? /Se    
  Mölnaråkern åker /Se    
  Mölnaråkern åker /Se    
  Mölndalsån å    
  Mölnebäck(en)? el. Mårebäck(en)? försv vattendragsnamn /Se    
  Mölnemossen o. Mölnemysten mossar /Se    
  Mölnemysten o. Mölnemossen mossar /Se    
  Mölnetjärnet tjärn    
  Mölnetjärnet tjärn /Se    
  Mörkedalen dal /Se    
  Mörketjärn tjärn    
  Mörketjärn tjärn    
  Mörketjärn tjärn /Se    
  Mörketjärn tjärn /Se    
  Mörtabäcken (trol. Sturve bäck) vattendrag /Se    
  Mörtamaderna mader /Se    
  Nedsjöbäcken (el. Nedsjöån), = Landvettersån å /Se    
  Nedsjön, se Nösjön, Västra sjö    
  Nedsjön, Västra sjö    
  Nedsjön, Västra el. Nedsjön (vanl. Västersjön) sjö /Se    
  Nedsjön el. Västra Nedsjön (vanl. Västersjön) sjö /Se    
  Nedsjön sjö /Se    
  Nedsjöån (el. Nedsjöbäcken), = Landvettersån å /Se    
  Nedsjöån å    
  Nordsgärdesåker åker /Se    
  Nyländet naturnamn /Se    
  Näsmossen mosse /Se    
  Näsåkern åker /Se    
  Nösjön, Västra sjö    
  Nötakullen kulle /Se    
  Ollonmossarna mossar /Se    
  Olovsåker åker /Se    
  Onde broar kärr /Se    
  Ormagårds backar backar /Se    
  Ormakullen kulle /Se    
  Ormakullen kulle /Se    
  Ormakulls dal naturnamn /Se    
  Ormamossen mossar /Se    
  Ormatuvorna äng /Se    
  Ormebackarna backar /Se    
  Oset vattendrag /Se    
  Paradishål »körpass» /Se    
  Pellagärdet gärde /Se    
  Pellamad bäck vattendrag /Se    
  Pellamaden mad /Se    
  Pellängen äng /Se    
  Pers hage hage /Se    
  Pers lerbacke backe /Se    
  Pers myst mosse /Se    
  Petters myst mosse /Se    
  Pjättakullen höjd    
  Pjättakullen kulle /Se    
  Porslåmaden? mad /Se    
  Porsmaden mader /Se    
  Prästetjärn tjärn    
  Prästetjärn tjärn    
  Prästetjärn tjärn /Se    
  Prästgärdet gärde /Se    
  Prästkärret kärr /Se    
  Prästmossen mosse    
  Prästmossen mosse    
  Prästtjärnsbacken terräng    
  Pussagapet väg /Se    
  Puppasvedjorna svedjor /Se    
  Pussmaderna mader /Se    
  Puttamossarna (el. »Futtamossarna») mossar /Se    
  Puttelsiken sank mark /Se    
  Putten (el. Lille putten) vattensaml.? /Se    
  Påvens svedjor svedjor /Se    
  Pökarelyckan åker /Se    
  Pökar(n)såkern åker /Se    
  Pökelyckan åker /Se    
  Ragnhildsholmen holme    
  Ramboås ås /Se    
  Ranla svedjor svedjemarker /Se    
  Rasmuskullen höjd    
  Redensbäck vattendrag /Se    
  Rindla bäck vattendrag /Se    
  Rindla bäck /Se    
  Rindla udde udde? /Se    
  Rindlemossen mosse /Se    
  Ringetjärn tjärn    
  Ringetjärn tjärn    
  Ringetjärn? tjärn /Se    
  Ringla, se Rindla Saknas    
  Ringlakullen kulle /Se    
  Risakullen kulle /Se    
  Risbacka mosse mosse    
  Risdalen? dal /Se    
  Risen holme i ängsmark    
  Ristekullen höjd    
  Risvasen sank mark /Se    
  Robacken backe /Se    
  Rosttjärn tjärn    
  Rosttjärn tjärn    
  *Rosttjärn tjärn /Se    
  Rosttjärns backe terräng    
  *Rosttjärnsbäcken försv vattendragsnamn /Se    
  Rotahålan fördjupning /Se    
  Rovegravarna åker /Se    
  Rovekullen åkrar /Se    
  Rya hed hed    
  Rya hed hed    
  Rya sand terräng    
  Rya spänger (torde vara Dalsspängerna) spångar? /Se    
  Råbackarna backar /Se    
  Rågdal triangelpunkt    
  Råkemosse mosse /Se    
  Råken däld /Se    
  Räflinge måse, (Grävlingemossen) mosse /Se    
  Ränneberget berg /Se    
  Rännekullen höjd    
  Rännekullen kulle /Se    
  Ränneliderna lider /Se    
  Rävahålet fördjupning /Se    
  Rävakullen kulle /Se    
  Rävamossen mosse /Se    
  Rävebäcken vattendrag /Se    
  Rävelåse gator (ä. Stadsgatorna) väg /Se    
  Räven udde /Se    
  Rävetjärn tjärn    
  Rävetjärn tjärn    
  Räv(e)tjärn tjärn /Se    
  Rävetjärns ås ås    
  Rävsal uddar /Se    
  Rödtjärn tjärn    
  Rördalen dal /Se    
  Rörmystebergen berg /Se    
  Rörmysten mosse /Se    
  Rörtjärn tjärn    
  Rörtjärn tjärn /Se    
  Rörtjärnsmossen mosse    
  Röset terräng    
  Sandbäcksmossen mosse    
  Sandkullen kulle /Se    
  Sandlid terräng    
  Sandmysterna sank mark    
  Sandmysterna mossar /Se    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö /Se    
  Sandsjöns ände vik    
  Sanserhults tjärn tjärn    
  Saras sten = Välterås torp /Se    
  *Sirsa(n) el. Sirsebäcken bäck /Se    
  Sirsebäcken el. *Sirsa(n) bäck /Se    
  Sirsebäcken bäck /Se    
  Sirsemossen mosse /Se    
  Sjönäset näs /Se    
  Skallen kulle /Se    
  Skarns bäck, (=Anna Britas bäck) bäck /Se    
  Skarns mosse mosse /Se    
  Skarn(s)tjärn, Lilla o. Stora tjärn /Se    
  Skarnstjärn tjärn /Se    
  Skarn(s)tjärn, Stora o. Lilla tjärn /Se    
  Skarntjärn, Lilla tjärn    
  Skarntjärn, Lilla tjärn    
  Skarntjärn, Stora tjärn    
  Skarntjärn, Stora tjärn    
  Skarntjärns fly mosse    
  Skedemaden mad /Se    
  *Skedesåkrar(na) Saknas /Se    
  *Skedesäckran Saknas /Se    
  Skintebackarna backar /Se    
  Skitna myst mosse /Se    
  Skogatränge trång passage? /Se    
  *Skogsås ås /Se    
  Skogsåswad naturnamn /Se    
  Skomakarestenarna stenar /Se    
  Skomakarns lid backe /Se    
  Skottvallarna höjd    
  Skrikepotten hål i mosse /Se    
  *Skvallersten sten? /Se    
  Skvallerstenarna stenar? /Se    
  Skyttlamaderna mader /Se    
  Skårbäcken bäck /Se    
  Skårtorps sågebäck el. Sågebäcken, Gre(d)bäcken bäck /Se    
  Slaktebacken backe /Se    
  Slamrehallarna hällar /Se    
  Slapperhult triangelpunkt    
  Slapperhults tjärn tjärn    
  *Slappra? å /Se    
  *Slinnekullen kulle /Se    
  Slinnekärret kärr /Se    
  Slinnetången udde /Se    
  Slunta(n)s kulle(n) kulle /Se    
  Slädamossen mosse /Se    
  Slängeliderna höjd    
  Slättarås ås /Se    
  Slättarås ås /Se    
  *Slättjärn (ä namn f Fulatjärn?) tjärn /Se    
  Smalaste sund sund? /Se    
  Smalehuskullen kulle /Se    
  Smaleskullen? kulle /Se    
  Smaleskullen kulle /Se    
  Smedbergen berg /Se    
  Smedbergs svedja svedja? /Se    
  Smedjedalen äng /Se    
  Smeds sik sank mark /Se    
  Småmossarna mossar    
  Småtjärnen tjärn    
  Småtjärnen tjärn    
  *Smälledet grind? /Se    
  Smörpjucke bäck vattendrag /Se    
  Smörpjuckestenen gränssten /Se    
  Smörpjukestenen stenblock    
  Smörstacken holme /Se    
  Snarekärret kärr /Se    
  Snaremossen mosse    
  Snaremossen mosse    
  Snaremossa tjärn tjärn? /Se    
  Snaremossen mosse /Se    
  Snikebäcken vattendrag /Se    
  Snikemaden mad /Se    
  Solbacken terräng    
  Soläng äng    
  Sparrakullen kulle /Se    
  Sparramyst mosse /Se    
  Spellekärret kärr /Se    
  Spisakullarna kullar /Se    
  Spjällåsen ås /Se    
  Sprötarås ås /Se    
  Sprötarås ås    
  Spångtjärn tjärn    
  Spångtjärn tjärn    
  Spångtjärn tjärn /Se    
  Spärrledkärret? kärr /Se    
  Stackars maderna mader /Se    
  Stadsgatorna (nu Rävelåse gator) väg /Se    
  Stalliderna backar? /Se    
  Stamsjöbäcken bäck    
  Stamsjön, Stora sjö    
  Stamsjön, Stora sjö    
  Stamsjön, Stora sjö    
  Stamsjön (el. St. Stamsjön) sjö /Se    
  Stamsjön, Stora (el. Stamsjön) sjö /Se    
  Stamsjön sjö /Se    
  Stavern vattenhål /Se    
  Stavstenen gränsmärke /Se    
  Steglemysterna mossar /Se    
  Stenarebäcken bäck /Se    
  Stenarebäcken, del av Hagebäcken bäck /Se    
  Stenmaden mad /Se    
  Stensik(en) sankmarker /Se    
  *Stensjöbacke naturnamn? /Se    
  *Stensjömyst naturnamn? /Se    
  *Stensjön försv. sjönamn? /Se    
  Stenstjärn tjärn    
  Stenstjärn tjärn /Se    
  Stentrapporna trappsteg /Se    
  Stenås ås? /Se    
  Stenåskulle kulle? /Se    
  *Stenön »parti i och mellan mossar» /Se    
  Stickebacken, (=Kasebacken) backe /Se    
  Stickemossen mosse /Se    
  Stillekärret kärr /Se    
  Stilleledet led /Se    
  Stilleledet grind? /Se    
  Stockakullen kulle /Se    
  Stocken tjärn    
  Stocken tjärn    
  Stocken tjärn /Se    
  Stocken (el. Gransjö stock) terräng /Se    
  *Stora hylkena mossmark /Se    
  Stora råsa kärr kärr /Se    
  Stora ön ö    
  Store Hans el. Hans» (alt. Hansåkern) åker /Se    
  Storån, el. Nedsjöån å /Se    
  Stridsmosse(n) mosse /Se    
  *Strukärrs kullar naturnamn? /Se    
  Struttjärn tjärn    
  Struttjärn tjärn    
  *Struttjärn försv. sjönamn /Se    
  Stråk-Olas sten sten /Se    
  Stråk-Olas sten sten /Se    
  Stugekullen kulle /Se    
  Sturs mosse mosse /Se    
  Sturta liden, (Största Liden) backe /Se    
  Sturve bäck, (trol. Mörtabäcken) vattendrag /Se    
  Sturve mosse mosse /Se    
  Sturven, Lilla sjö    
  Sturven, Lilla sjö    
  Sturven sjö /Se    
  Sturven L:a sjö /Se    
  Sturven sjö /Se    
  Sturveås ås /Se    
  Stuttjärn tjärn    
  Stuttjärn tjärn    
  Stuttjärn tjärn /Se    
  Störta liden, (Sturta liden) backe /Se    
  *Subbekullen kulle? /Se    
  Sunda sund /Se    
  Sundaudden, (el. Sundsudden) udde /Se    
  Sundskullen kulle /Se    
  *Sundsnabben udde? /Se    
  Sundsudden, (el. Sundaudden) udde /Se    
  Surke bäck bäck /Se    
  Surketjärn, (=Innersurkan) tjärn /Se    
  Surketjärn tjärn /Se    
  Svarta mysten el. Svartemysten mosse /Se    
  Svarta råsen terräng /Se    
  Svarta siken sank mark /Se    
  Svarta viken, (ä. Långevik) vik /Se    
  Svarteberg(et) berg /Se    
  Swartebergsbrännet naturnamn /Se    
  Svartemysten el. Svarta mysten mosse /Se    
  Svarttjärn tjärn    
  Svarttjärn tjärn    
  Svarttjärn tjärn /Se    
  Svarvarnskullen kulle /Se    
  Svarvarnsmossen mosse /Se    
  Svarttjärn tjärn    
  Svärttjärn tjärn    
  Svarttjärns mosse mosse    
  Svedjan höjd?    
  *Svedjevägen väg? /Se    
  *Svens ida åkrök /Se    
  Svinabodås ås /Se    
  Svinaryggen bergås /Se    
  Svinekullen kulle /Se    
  Svärtsik sank mark /Se    
  Svärtsik svedja svedja? /Se    
  Svärttjärn tjärn    
  Svärttjärn tjärn /Se    
  Sågebäcken, el. Assmundtorps sågebäck bäck /Se    
  Sågebäcken el. Skårtorps sågebäck, Gre(d)bäcken bäck /Se    
  Sågebäcken = Övattensbäcken bäck /Se    
  Sågehallen häll? /Se    
  Såg(e)kullen kullar /Se    
  Sågemysterna mossar /Se    
  Säckemossarna mosse /Se    
  Säckemossen mosse    
  Särmysten mosse /Se    
  *Södasimmen strandplats /Se    
  *Södastocken skogsmark /Se    
  Söderås ås /Se    
  *Sördal(en) dal /Se    
  Sördahlslycka åker? /Se    
  Timmerhallarna hällar? /Se    
  Timmertjärnet tjärn    
  Timmertjärnet tjärn /Se    
  Timmertjärnet tjärn    
  Timmeråsen ås /Se    
  Tislaråsen ås /Se    
  Tjärbränn(ar)åsen ås /Se    
  Tjärekullen kulle /Se    
  Tjärnbergen berg    
  Tjärnsflogen vattensamling /Se    
  Tjärnsmossen mosse /Se    
  Tjärstickekullen kulle /Se    
  Tolltjärn? tjärn /Se    
  *Torkullen kulle /Se    
  Torparns hål grind /Se    
  Torra myst mosse /Se    
  Tranemossen mosse    
  Tranemossen mosse    
  Tranemossen mosse /Se    
  Tranås ås /Se    
  Trebenius berg /Se    
  Trebenemossen mosse /Se    
  Trebenåsen ås /Se    
  Trinda ljungmyst mosse /Se    
  Trollaremossarna mossar /Se    
  Trollaremossarna mossar /Se    
  Trytjärn tjärn    
  Trytjärn, Lilla tjärn    
  Trytjärn, Stora tjärn    
  Trytjärn(en) tjärn /Se    
  Trytjärnen tjärn    
  Trytjärnen tjärn    
  Trytjärns bäck vattendrag /Se    
  Trytjärns-åsen ås /Se    
  Trä(c)kåsen ås /Se    
  Tränget trång passage /Se    
  Tullahålan fördjupning /Se    
  Tulltjärn tjärn    
  Tulltjärn tjärn    
  Tulltjärnslyckan terräng    
  Tvärmossen mosse /Se    
  Tvärsjö mossar naturnamn? /Se    
  *Tvärsjö(n) försv. sjönamn /Se    
  Tvärån å    
  Tvärån å    
  Tvärån å /Se    
  Tvättstenarna stenar /Se    
  Tåbergen berg    
  Tåbäckekällan läkekälla /Se    
  Tåbäcken vattendrag /Se    
  Tågkärret kärr    
  Tåkärsmaden mad /Se    
  *Tåkärret kärr /Se    
  Tåmossen mosse /Se    
  Tångaberget berg /Se    
  Tångamaderna mader /Se    
  Tångamossen mosse /Se    
  Töllsjöbron? »bro»? /Se    
  Törneberget berg /Se    
  Ulfveliderna backar /Se    
  Urdabergen berg /Se    
  Urdaliderna backar /Se    
  Utsikten kulle /Se    
  Vadbod vik? vik? /Se    
  Vaktekullen kulle /Se    
  Vargagapet grind? /Se    
  Varpås ås /Se    
  Vasabron vadställe /Se    
  *Vasavadet vadställe /Se    
  Vasavadskullen kulle? /Se    
  Vindtjärns kulle kulle    
  Vindtjärn tjärn    
  Vindtjärn tjärn /Se    
  Vintjern tjärn /Se    
  Vindtjärn sjö /Se    
  Vintermyst terräng    
  Vintragapet grind? /Se    
  Vitaremossarna mossar /Se    
  Vitaremossen mosse /Se    
  Vitaremossen mosse    
  Vitaremossen, (-mossarna) mosse /Se    
  Vitaresand sjöstrand /Se    
  Vitaresand strandparti    
  Vålö holme /Se    
  Vålö ö    
  Våta hall häll /Se    
  Väfsabackarna backar /Se    
  Vägemaden mad /Se    
  Vägskillnaden terräng    
  Vändeledet grind /Se    
  *Värabäck vattendrag /Se    
  Värabäcks kulle kulle? /Se    
  Värabäcksviken vik    
  *Värmslakärret kärr /Se    
  Västersjön, (=Västra Nedsjön el. Nedsjön) sjö /Se    
  Västra fjäll terräng /Se    
  *Vättnebäcken vattendrag /Se    
  Vättnemossarna mossar /Se    
  Vättnesmaden mad /Se    
  *Vättå(s)bäcken vattendrag /Se    
  Wättås bäcken bäck /Se    
  Vättås ås /Se    
  Väveliden backe /Se    
  Yx(e)ås ås /Se    
  Yx(n)amysten mosse /Se    
  Åbo bro bro /Se    
  Åbo hundar stenar /Se    
  Åbo hundar stenar /Se    
  Åbo klätt (el. Klätten) terräng /Se    
  Åbo lilla brygga el. Å stock (alt. Åbo stockar) brygga? /Se    
  Åbo stockar (alt. Åbo lilla brygga och Å stock) brygga? /Se    
  Ålemossen mosse /Se    
  Ålkistan del av Nedsjöbäcken /Se    
  Åmossen mosse /Se    
  Åsen ås    
  Åsen ås    
  Åsen ås    
  Åsen äng /Se    
  Åshålan fördjupning /Se    
  Å stock el. Åbo lilla brygga (alt. Åbo stockar) brygga? /Se    
  *Äggakärr kärr /Se    
  Äggsjön sjö    
  Äggsjön sjö    
  Äggsjön sjö /Se    
  Äggtjärn tjärn    
  Äggtjärn tjärn    
  Äggtjärn tjärn /Se    
  Älbackarna backar /Se    
  Äletjärn tjärn    
  *Äletjärn? tjärn /Se    
  Äletjärns mader sank mark    
  Äletjärns ås ås    
  Älmakullen kulle /Se    
  Älmhults dörr (el. -ljure) gräns /Se    
  Älmhults ljure (el. - dörr) gräns /Se    
  Ältjärn tjärn    
  Öaliderna backar /Se    
  Öbacken? backe /Se    
  Öjersjö bäck, (Dala å) vattendrag /Se    
  Öjesjön sjö    
  Öjesjön sjö    
  Öjesjön sjö /Se    
  Öppentjärn, Lilla tjärn    
  Öppentjärn, Lilla tjärn    
  Öppentjärn, Lilla tjärn /Se    
  Örebäcken bäck /Se    
  Örebäcken = Örtjärnsbäcken vattendrag /Se    
  Ör(e)tjärnen, (Stora o. Lilla) tjärnar /Se    
  *Örnebro bro? /Se    
  Örtjärn, Lilla tjärn    
  Örtjärn, Lilla tjärn    
  Örtjärn, Stora tjärn    
  Örtjärn, Stora tjärn    
  Örtjärnsbäcken = Örebäcken vattendrag /Se    
  Östra fjäll terräng /Se    
  Övannsås ås    
  Övatten, Lilla sjö    
  Övattnet, Lilla sjö    
  Övatten, Stora sjö    
  Övattnet, Stora sjö    
  Övattensbäcken = Sågebäcken bäck /Se    
  Övattnet, Lilla o. Stora sjöar /Se    
  Övattnet, Stora o. Lilla sjöar /Se    
  Öxsjön sjö    
  Öxsjön sjö    
  Öxsjön sjö /Se    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.