ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lundby : Ingår i Göteborgs stad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 72 Naturnamn : 58 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Lundby sn Aspholmen, Stora o Lilla holmar    
Lundby sn Aspholmen, Stora o Lilla holmar    
Lundby sn Aspholmen, Stora och Lilla holmar    
Lundby sn Aspholmarna holmar    
Lundby sn Biskopsgården terräng?    
Lundby förr sn /Se Bräcke ägomark?    
Lundby sn Burshäll berg /Se    
Lundby sn Burshäll berg /Se    
Lundby sn Dynan skär    
Lundby sn Flatholmen holme    
Lundby fd sn Flunsås berg    
Lundby förr sn Gryteskären skär    
Lundby sn Gula skär skär    
Lundby sn? Gåsesund strandområde    
Lundby förs Hjärtholmen holme    
Lundby Saknas Hjärtholmsskären skär    
Lundby sn Hästholmen holme    
Lundby kyrkoby Keillers park park    
Lundby by o sn Klara ägomark    
Lundby sn Knippelholmarna holmar    
Lundby förs Knippleskären skär    
Lundby, förs. församling Krokängsparken park    
Lundby förr sn Kvillen el Kvillebäcken bäck /Se    
Lundby förs Musskären skär    
Lundby förs *Piggsten(en) sten och gränsmärke /Se    
Lundby förs /Se Ramberget berg    
Arendal by? Risholmen, Lilla holme    
Arendal by? Risholmen, Stora holme    
Ardal by /Se Risholmen, Västra holme    
Ardal by /Se Rosenlundsberg triangelpunkt    
Ardal by Rya nabbe udde    
Bjurslätt gd /Se Rya skog naturskyddsområde    
Bjurslätt gd /Se Rågskäret skär    
Bjurslätten gård /Se Rödjan, Lilla ägomark    
Buberslett, -slätt gd Rörskäret skär    
Färjestaden gd Sannegårdshamnen kanal    
Färjestaden gd *Sjöstenen sten /Se    
Häröd by Skarpenord bastion o klippa /Se    
Kvillebäck by /Se Skinnsäcken förr grund, nu udde /Se    
Kvillebäcken lht /Se Slätta damm tjärn    
Lekstorp by /Se Sälebådarna skär    
Lindholm sl Söskäret skär    
Lindholm sl T-kanalen kanal    
Lindholmen Saknas Torsholmen holme    
Lindholmen Saknas *Ugnarna trol några urholkningar i berget /Se    
Lindholmen urspr befäst slott, nu stadsdel *Valbo wette gränsmärke /Se    
?Lundby by Vaskär skär    
Prästgården Saknas Vaskär skär    
Putsegården gd /Se Vikebåden skär    
Rödjan gd Årsfjäll berg    
Sannegården ingår numera i Göteborgsstad Årsfjäll berg    
Sannagården samh Årsfjäll berg    
Sannegården förr gård Årsfjäll berg /Se    
Sannegården förr gård Älvsborg förr fästning    
Sannegården ing i Göteborgsstad Älvsborg förr fästen vid Göta älv    
Sandegården Saknas Älvsborg, Nya ö /Se    
Sannegården gd Älvsborgsfjorden fjärd    
Sandagården Saknas Ättestupan stup    
Sandagården Saknas      
Sannegården numera stadsdel      
Sandegården gd      
Stillestorp gd /Se      
*Stillingstorp Saknas /Se      
Stuguberget berg /Se      
Synnered by      
Synnered gd /Se      
Älvsborg fästning /Se      
Syrhåla by      
Öjared hg      
Öjared hg      
Öjared hg      
Öjared hg      

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.