ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Backa socken : Västra Hisings härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 14 Naturnamn : 10 Bebyggelsenamn : 6 Naturnamn :
Backa förr sn Björningsås ås /Se Hisingsbacka pst  
Backa sn /Se Björnåsen triangelpunkt Lärje Madgård gård  
Backa förs Flabben åker /Se Lärje Torkelegård gård  
Backa sn Klare mosse mosse Tingstad gård  
Backa församling /Se *Kvill(er)åkrar(na) förr åkrar /Se Tingstad Madgård gård  
Backa sn /Se Pärtås ås /Se Toftan avs  
Backa sn o gård /Se Pärtås ås /Se    
Backa-Tingstad ind:omr /Se Svinemossen mosse    
Dyngvik Saknas /Se Sågarängen öppet område /Se    
Knipan lht Vadskedet väg med gammalt vadställe /Se    
Lärje by /Se      
Lärje by      
Lärje by      
Lärjesund = Knipan bebyggelse      

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.