ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Göteborgs stad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1079 Naturnamn : 473 Bebyggelsenamn : 59 Naturnamn : 1
Bergsjöns församling församling Alarmgatan gata /Se Göteborg stad Under lindarna saluplats
Nylöse församling Saknas Alarmgatan gata /Se Göteborg stad  
Partille församling Arboretet höjd Göteborg stad  
Sävedalen församling Ardalsberget berg Göteborg stad  
Göteborg stad Arendtsgatan gata /Se Göteborg-Landvetter flygplats  
Göteborg stad Aspholmarna holmar Göteborg stad  
Göteborg stad Aspholmarna holmar Göteborg stad  
Göteborg stad Aspholmarna holmar Göteborg stad  
Göteborg stad Aspholmarna holmar Göteborg stad  
Göteborg stad Assared terräng Göteborg stad  
Göteborg stad Axlemossen sank mark Göteborg stad  
Göteborg stad Backadalsmotet vägmöte Göteborg stad  
Göteborg stad Badhusgatorna gator /Se Göteborg stad  
Göteborg stad Bagaregården park Göteborg stad  
Göteborg stad Banegatan gata /Se Göteborg stad  
Göteborg stad Bazargatan gata /Se Göteborg stad  
Göteborg stad Bergsjön sjö Göteborg stad  
Göteborg stad Bergsjön sjö Göteborg stad  
Göteborg st. Bergsjöskogen skog Göteborg stad  
Göteborg stad Bergskanalen sjö Göteborg stad  
Göteborg st Bildradiogatan gata /Se Göteborg stad  
Göteborg st. Billingen, L udde Göteborg stad  
Götheborgs Saknas Billingen, Lilla udde Göteborg stad  
Göteborg stad Billingen, Lilla berg Göteborg stad  
Göteborg Saknas Billingen, Stora berg Göteborg stad  
Göteborg st Bjurslättsvallen slätt Göteborg stad  
Göteborg stad Björketjärn, Stora tjärn Göteborg stad  
Göteborg stad Björningsås ås Göteborg stad  
Göteborg stad Blommaskogsviken vik Göteborg stad  
Göteborg stad Blåsutgatan gata /Se Göteborg stad  
Göteborg stad Bläsan färjeläge /Se Göteborg stad  
Gjötheborgh Saknas Bläsan vik /Se Göteborg stad  
Göteborg stad Bläsan färjeläge /Se Göteborg stad  
Göteborg stad Bläsberget berg /Se Göteborg stad  
Göteborg stad Botaniska trädgården trädgård Göteborg stad  
Göteborg stad Bragehöjden höjd Göteborg stad  
Göteborg stad Brandkärr terräng Göteborg stad  
Göteborg stad Brattklevs udde udde Göteborg stad  
Göteborg stad Bredfjällsmossen mosse Karl Johan församling  
Göteborg st. Brudaremossen mosse Göteborgaren inbyggarbeteckning  
Göteborg stad Brunnsbomotet vägmöte göteborgare inbyggarbeteckning  
Göteborg stad Bräckemotet vägmöte Bergsjöns kyrkobokföringsdistrikt Saknas  
Göteborg stad Burgårdsgatan gata /Se Dämmevägen hp  
Göteborg stad Byabacken höjd Frederikshavn vägvisare  
Göteborg stad Båtsmanspinan strömdrag /Se Göteborg församlingar  
Götheborgh Saknas Bäckebolsmotet vägmöte Göteborgs central jv  
Göteborg stad Bäckegatan gata /Se Göteborg Flyg poststation  
Göteborg stad Dalsarna holmar Göteborg poststn  
Giöteborgzvägen Saknas Dammen, Lilla damm Göteborg poststation  
Göteborg stad Dammen, Stora damm Göteborgs S:t Pauli församling församling  
Göteborg stad Delhuvudet ö Hisingsbacka poststation  
Göteborg stad Delsjökärr kärr? Härlanda fängelse  
Göteborg stad Delsjön, Stora o Lilla sjöar Käringberget poststn  
Göteborg stad Delsjön, Stora o Lilla sjöar Käringberget poststation  
Göteborg stad Delsjön, Lilla sjö Majorna stadsdel  
Göteborg stad Delsjön, Stora sjö Masthugget stadsdel  
Göteborg stad Delsjönäset näs Nylöse församling församling  
Göteborg stad Delsjövägen gata /Se Presenten förslag till namn å en lastplats mln stationer  
Göteborg stad Dynan grund Skansen Kronan Saknas  
Götheborghs Saknas Edsviken vik    
Göteborg stad Edsåsen ås    
Göteborg st. Engelska dammen damm?    
Göteborg st Fattighusån å    
Göteborg stad Fattighusån å    
Göteborg stad Fattighusån å    
Göteborg stad Finns mosse mosse    
Göteborg st Fiskhamnen hamn    
Göteborg stad Fjällbodammen damm    
Göteborg st Flatholmen holme    
Göteborg st Flatholmen holme    
Göteborg stad *Flatholmen holme    
Giötheborg Saknas Flunsås ås    
Göteborg st Fredriksdalsgatan gata /Se    
Giötheborg Saknas Fredsgatan gata /Se    
Göteborg stad Frigångsgatan gata /Se    
Göteborg stad /Se Fornberg berg    
Göteborg stad /Se Fredrikshamns skans skans    
Göteborg stad /Se Fridhems kyrkogård kyrkogård    
Göteborg stad /Se Frihamnsviadukten viadukt    
Göteborg stad /Se Friskväderstorget torg    
Göteborg stad /Se Furuhöjd höjd    
Göteborg stad /Se *Gamle port Saknas    
Göthäcken = Göteborg stad /Se Gamlestadstorget torg    
Jötet = Göteborg stad /Se Gasverkskajen kaj    
Albostaden stadsdel /Se Geteberg(et) naturnamn? /Se    
(?)Annedal förs Getebergsäng naturnamn? /Se    
Annedal stadsdel, förs /Se Getryggen, Lilla berg    
Billingsborg förr fäste Getryggen, Stora berg    
Billingsborg förr fäste /Se Grimskär holme /Se    
»borgestwen» förr del av Älvsborgs fästning Gryteskären skär    
Brämaregården stadsdel /Se Gråberget berg    
Burgården stadsdel /Se Gröna gatan gata /Se    
Burås samh /Se Grönebacken terräng    
Eduard Magnus Minne bostadshus /Se Gröthögen höjd    
Eklanda f by Gubberoparken park    
Eklanda f by Gula skär skär    
Folkan teater /Se Gula skäret skär    
Fredriksdal stadsdel /Se Gullberg fäste    
Fräntorp samh /Se Gullberg f fäste    
Fürstenbergska palatset bostadshus /Se Gullberg befästning    
Färjestaden stadsdel /Se Gullberg fästning    
Färjestaden stadsdel /Se Gullberg fäste    
Gamla Varfvet Saknas Gullberg Saknas    
Gamlestaden stadsdel Gullberg Saknas    
»Gathenhielmska huset» hus /Se Gullberg förr fästning    
Geteberg ortnamn /Se Gullberg förr fästning    
Gråbrödraklostret kloster Gullberg förr fästning    
Gråbrödraklostret Saknas Gullberg fäste    
Gullberg f fäste Gullberg förr fästning    
Gullberg f fäste Gullberg klippa    
Gullberg stadsdel /Se Gullberg fst    
Gullbergsvass stadsdel /Se Gullberg klippa    
Göteholm f stad Gullberg u medeltiden befästning    
Haga Saknas Gullberg fäste?    
Haga stadsdel /Se Gulborg förr befäst klippa    
*Helge kors kapell kapell Gullberg fäste    
*Helga kors kapell kapell Gullberg förr fäste    
Helga korsets kapell kapell Gullberg fästn    
Heymanska palatset bostadshus /Se Gullberg f fästning    
Hytteliden lht /Se Gullberg f fästning    
Härlanda by Gullberg Saknas    
Härlanda förr sn Gullberg Saknas    
Härlanda förr sn Gullberg höjd, f befäst    
Härlanda förr sn Gullberg f fäste    
Härlanda f sn Gullberg höjd, f befäst    
Härlanda förr egen sn Gullberg f fäste    
Härlanda by Gullberg f fäste    
Härlanda stadsdel /Se Gullberg höjd, f befäst    
Härlanda förs /Se Gullberg höjd, f befäst    
Härlanda fångvårdsanstalt /Se Gullberg fst    
Johanneberg stadsdel /Se Gullberg höjd, f befäst    
Jordhyttan lht /Se Gullberg höjd, f befäst    
Järnbrott stadsdel /Se Gullberg befäst klippa, numera skansen Göta Lejon    
Kallebäck by, stadsdel /Se Gullberg befäst klippa, numera skansen Göta Lejon    
Klippan bebyggelse Gullberg befäst klippa, numera skansen Göta Lejon    
Skinnarlyngen gd Gullberg befäst klippa, numera skansen Göta Lejon    
*Klocktornet förr stad Gullberg f fäste    
Kungsladugård stadsdel /Se Gullberg berg    
Kungssalen rum i »Gathenhielmska huset» /Se Gullberg skans och berg    
Kviberg kasernområde Gullberg skans och berg    
Kviberg landeri Gullberg skans och berg    
Kviberg landeri Gullberg förr fästning /Se    
Kviberg f landeri, nu militärförläggning Gullberg förr fäste /Se    
Kviberg f landeri, nu militärförläggning Gullberg berg o fäste /Se    
Kviberg f landeri, nu militärförläggning Gullbergshed Saknas    
Kviberg stadsdel Gullbergshed Saknas    
Kviberg f landeri, nu militärförläggning Gullbergshed Saknas    
Kviberg landeri Gullbergshed Saknas    
Kviberg f landeri, nu militärförläggning Gullbergshed Saknas    
Kviberg lht /Se Gullbergshed Saknas    
Kvillebäck by, industriområde /Se gulbergs heedh plats    
Kålltorp förr by, nu stadsdel /Se Gullbergskajen kaj    
Kålltorp stadsdel Gullbergsmotet vägmöte    
Käringberget villaområde /Se Gullbergs strandgata gata /Se    
Lana spinneri /Se Gullbergs vass nu bebyggd, f ängar    
Lindholmen nu förstad Gullbergs vass slättland    
Lindholmen förstad Gullbergsån å    
Lindholmen förstad Gullbergs äng Saknas    
Lindholmen förstad Gulbergzenger Saknas    
Lindholmen f slott Gullbergs ängar slättmark    
Lindholmen förstad *Gullbergs ängar slättmark    
Lindholmen förstad Gullbergsån del av Mölndalsån    
Lindholmen förstad Gullbergsån del av Mölndalsån    
?Lindholm förr slott Gullbergsån del av Mölndalsån    
Lindholmen förstad Gunlamossen mosse    
Lindholmen varv och verkstad Gustafs källa källa /Se    
Lindholmen förstad Gustavs källa källa    
?Lindholmen förr slott, nu förstad Gustavsplatsen öppen plats    
Lindholmen nu förstad Gärdsås kulle triangelpunkt    
Lindholmen förstad Gärdsås kulle berg    
Lindholmen förstad /Se Götaälv avloppsälv    
Lindholmen förr slott /Se Göta älv älv    
Luntantu förr värdshus /Se Göta älv älv    
Lysste stad Göta älv älv    
Långedrag stadsdel /Se Götaälvbron bro    
Nya Lödöse förstad Göteborgsgrundet grund /Se    
Lödöse, Nya förstad Hagen terräng    
Lödöse, Nya förstad Hakefjorden fjord /Se    
Nylööse förstad Halvorsäng äng    
Ny Lö(dö)ssa Saknas Hammarskären skär    
Nylödöse st Hamngatan, N o S gator /Se    
Nylödöse, se Gamlestaden Saknas Hamnkanalen, Stora kanal    
Nya Lödöse, se Gamlestaden Saknas Hamnkanalen, Stora kanal    
Nylödöse st Heden fd exercisfält    
Lödöse, Nya förr stad /Se Heden hed    
Lödöse, Nya förr stad Hedlunds park park    
Lödöse, Nya f stad Heringsgatan gata /Se    
Lödöse, Nya stad Herringgatan gata /Se    
Lödöse, Nya f stad Hinsholmsberget berg    
Lödöse, Nya f stad Hinsholmskilen vik    
*Nylödöse Saknas Hisingen ö    
Lödöse, Nya förr stad Hisingen ö    
Lödöse, Nya förr stad Hisingen ö    
Lödöse, Nya förr stad Hisingen ö    
Lödöse, Nya f stad Hisingen ö    
Nylödöse st. Hisingen ö /Se    
Nya Lödöse Saknas Hisingen ö /Se    
Nylödöse Saknas Hisingen ö /Se    
Nylödöse Saknas Hisingen ö /Se    
Nya Lödöse Saknas Hisingen ö /Se    
Lödöse, Nya förr stad Hisingen ö /Se    
Lödöse, nuv. Göteborg Saknas Hissing, se Hisingen Saknas    
Lödöse, Nya förr stad Hjalmar Brantingsplatsen öppen plats    
Lödöse, Nya förr stad Hjortholmarna holmar    
Lödöse, Nya förr stad Hjortholmen holme    
Lödöse förr stad Hjärtholmen holme    
Lödöse, Nya Saknas Hjärtholmen holme    
Lödöse, Nya f stad Hjärtholmen holme    
(Nye) Lödöse Saknas Hjärtholmen holme    
Nylödöse Saknas Hospitalets kyrkogård öde kyrkogård    
Nylödöse Saknas Hoverås kulle /Se    
Nylödöse st. Hundeskär skär    
Lödöse, Nya förr stad Håberget berg    
Lödöse, Nya förr stad Håberget berg    
Lödöse, Nya f stad Härlanda tjärn tjärn    
Lödöse, Nya fd stad Hästevik vik    
Lödöse, Nya f stad Hästholmen halvö    
Lödöse, Nya förr stad Hökegatan gata /Se    
Lödöse, Nya förr stad Isdala terräng    
Nya Lödöse st. Ivarsbergsmotet vägmöte    
Lödöse, Nya f stad Jutegårdsplatsen öppen plats    
Lödöse, Nya f stad Juteskrämman berg /Se    
Nylödöse st Kallebäcks lider höjd    
Lödöse, Nya f stad Kalls (Kallens) gata gata /Se    
Nylödöse Saknas Kalvemossen mosse?    
Nya Lödöse förr stad Kaponniergatan gata /Se    
Ny-Lödöse Saknas Keillers park park    
Lödöse, Nya f stad Kindboviken vik    
Lödöse, Nya del av Göteborg Klamparegatan gata /Se    
Lödöse, Nya f stad Klinten berg?    
Lödöse, Nya f stad Klippan klippa?    
Nya Lödöse st Klippan, Lilla Saknas    
Lödöse, Nya Saknas Klåveåsen ås    
Lödöse, Nya del av Göteborg *Kneplerna holmar    
Lödöse, Nya förr stad *Kneplerna holmar    
Lödöse, Nya del av Göteborg *Knipla holmar    
Lödöse, Nya del av Göteborg Knippelholmarna holmar    
Lödöse, Nya del av Göteborg Knippleholmarna holmar    
Lödöse, Nya del av Göteborg Knippleholmar holmar    
Lödöse, Nya del av Göteborg Knippleholmar holmar    
Nya Lödese Saknas Knippleskären skär    
Nylödöse st Kolmaden mad    
Nylödöse st. Kopparholmarna holmar    
Nylödöse st *Korreheed Saknas /Se    
Nylödöse st Kotången udde    
Lödöse, Nya f stad Kronan skans    
Lödöse, Nya f stad Kronan skans    
Nylödöse st. Kronan skans    
Lödöse, Nya förr stad Kronan skans    
Lödöse, Nya förr stad Kronan skans    
Nya Lödöse st Kronan skans    
Nya Lödöse st. Krokängsparken park    
Lödöse, Nya förr stad Kungsgatan gata /Se    
Lödöse, Nya f stad Kungsparken park    
Lödöse, Nya del av Göteborgs stad Kungsparken park    
Lödöse, Nya del av Göteborgs stad Kungsstens motet vägmöte    
Lödöse, Nya del av Göteborgs stad Kvibergsbäcken bäck    
Lödöse, Nya del av Göteborgs stad Kvibergsbäcken bäck    
Lödöse, Nya del av Göteborgs stad Kvibergs kyrkogård kyrkogård    
Lödöse, Nya del av Göteborgs stad Kvibergsnäs terräng    
Lödöse, Nya förr stad Kvillebäcken bäck    
Lödöse, Nya del av Göteborgs stad Kvillebäckskanalen kanal    
Lödöse, Nya del av Göteborgs stad Kvillepiren pir    
Lödöse, Nya del av Göteborgs stad Kyrkbytorget torg    
Lödöse, Nya del av Göteborgs stad Kyrkegårdsholmen holme o fästning    
Lödöse, Nya del av Göteborgs stad Käkbensgatan gata /Se    
Lödöse, Nya del av Göteborgs stad Kämpebron bro    
Lödöse, Nya del av Göteborgs stad Käppslängaregränd gata /Se    
Lödöse, Nya del av Göteborgs stad Käringberget berg    
Nyelöse Saknas Lackarebäcksfjället berg    
Nya Lödöse st Larmgatan gata /Se    
Nya Lödöse st. Larmgatan gata /Se    
Nya Lödöse st. Larmgatan gata /Se    
Nya Lödöse st Leråkersmotet vägmöte    
Nya Lödöse st Lideråkrarna förr åkrar /Se    
Nya Lödöse st Lilla dammen damm    
Nya Lödöse st Lilla Bommens torg torg    
Nya Lödöse st Lillön ö    
Nya Lödöse st Lindholmen del av Göteborgs stad    
Nya Lödöse Saknas Linholm del av Göteborgs stad    
Lödöse Saknas Linnes villrunor höjd    
Lödöse, Nya f stad Luntantugatan gata /Se    
Lödöse, Nya f stad Luntantugränden gata /Se    
Lödöse, Nya f stad Långeberg berg    
Ny-Lödöse st. Långedragsbåden grund    
Lödöse, Nya f stad Långevattnet, Norra sjö    
Lödöse, Nya förr stad Långevattnet, Västra sjö    
Lödöse, Nya förr stad Långevattnet, Östra sjö    
Lödöse, Nya förr stad Låssby bäck bäck    
Lödöse, Nya förr stad Lärjeån å    
Lödöse, Nya förr stad Lärjeån å    
Lödöse, Nya förr stad Magazinsgatan gata    
Lödöse, Nya förr stad Mon terräng    
Lödöse, Nya förr stad Munkebäckstorget torg    
Lödöse, Nya f stad Musskären skär    
Lödöse, Nya förr stad Mätaregatan gata /Se    
Lödöse, Nya förr stad Mölndalsån utlopp    
Lödöse, Nya förr stad Mölndalsån å    
Lödöse, Nya förr stad Mölndalsån å    
Lödöse, Nya förr stad Mörtkullen berg    
Lödöse, Nya förr stad von Normannsvägen gata /Se    
Lödöse, Nya förr stad Norrmansgatan gata /Se    
Lödöse, Nya förr stad Näckrosdammen damm    
Lödöse, Nya f stad Olskroksgatan gata /Se    
Lödöse, Nya f stad Olskroksmotet vägmöte    
Lödöse, Nya f stad Osberget berg    
Lödöse, Nya förr stad Otterhällan, Lilla berg    
Lödöse, Nya förr stad Otterhällan, Lilla berg    
Lödöse, Nya förr stad Otterhällan, Stora och Lilla berg    
Lödöse, Nya förr stad Otterhällan, Stora höjd    
Lödöse, Nya förr stad Otterhällan, Lilla höjd    
Lödöse, Nya förr stad Otterhällan, Lilla höjd    
Lödöse, Nya förr stad Otterhällan, Lilla höjd    
Nylödöse st. Otterhällan, Stora höjd    
Lödöse, Nya nu stad Otterhällan, St o L berg /Se    
Lödöse, Nya förr stad Otterhällan kvarter /Se    
Lödöse, Nya förr stad Paradisgatan gata /Se    
Lödöse, Nya förr stad Postgatan gata /Se    
Lödöse, Nya förr stad Prospect Hillgatan gata /Se    
Lödöse, Nya förr stad Påvelund berg    
Lödöse, Nya förr stad Ramberget berg    
Nya Lödöse st Redbergsparken park    
Nya Lödöse st Redbergsparken park    
Nya Lödöse st Redbergsplatsen öppen plats    
Nya Lödöse st. Renströmsparken park    
Lödöse, Nya f stad Ringkanalen kanal    
Nya Lödöse st Ringökajen kaj    
Lödöse, Nya förr stad Ringömotet vägmöte    
Lödöse, Nya förr stad Ringön ö    
Lödöse, Nya förr stad Risholmen holme    
Nya Lödöse st *Risholmen holme    
Lödöse, Nya f stad Risholmen, Lilla holme    
Lödöse, Nya förr stad Risholmen, Stora holme    
Lödöse, Nya förr stad Risholmen, Västra holme    
Lödöse, Nya förr stad Risåsen bergås /Se    
Lödöse, Nya förr stad Risåsgatan gata /Se    
Lödöse, Nya förr stad Rivö fjord fjord    
Lödöse, Nya förr stad Rivö fjord del av Kattegatt    
Nylödöse st Rivöfjord fjord /Se    
Lödöse, Nya förr stad Rosenlundskanalen kanal    
Lödöse, Nya förr stad Rosenlundsgatan gata /Se    
Lödöse, Nya förr stad Rosenlundskanalen kanal    
Lödöse, Nya förr stad Ruddalen dal    
Lödöse, Nya förr stad Runnberget berg /Se    
Lödöse, Nya förr stad Rya nabbe udde    
Lödöse, Nya förr stad Rya skog naturreservat    
Lödöse, Nya förr stad Rygatan gata /Se    
Lödöse, Nya förr stad Rymdtorget torg    
Lödöse, Nya förr stad Ryssåhs skans    
Lödöse, Nya förr stad Ryssåsen bergås /Se    
Lödöse, Nya förr stad Råbockeberget berg    
Lödöse, Nya förr stad Rågskär skär    
Nylödöse st Röda sten berg?    
Nylödöse st Röda sten udde    
Lödöse, Nya f stad Rödastensmotet vägmöte    
Lödöse, Nya f stad Rödbo idrottsgata gata /Se    
Lödöse, Nya förr stad Rödingsgatan gata /Se    
Lödöse, Nya förr stad Rödjeliden höjd    
Lödöse, Nya förr stad Rörmosseberget berg    
Lödöse, Nya förr stad Rörmossen mosse    
Lödöse, Nya förr stad Rörskäret skär    
Lödöse, Nya förr stad Röskär skär    
Lödöse, Nya förr stad Sankt Niklas gata gata /Se    
Nylödöse st Signalgatan gata /Se    
Nylödöse st Sillgatan gata /Se    
Lödöse, Nya förr stad Sill(e)gatan gata /Se    
Lödöse, Nya förr stad Sjöbergen berg    
Lödöse, Nya förr stad Sjölyckan terräng    
Lödöse, Nya förr stad Skansen Lejonet skans    
Lödöse, Nya förr stad Skansparken park    
Lödöse, Nya förr stad Skatås ås    
Nylödöse st. Skinnareklippan, se Klippan, Lilla Saknas    
Lödöse, Nya f. stad Skinnareklippan Saknas    
Lödöse, Nya f. stad Skårs högar höjder    
Lödöse, Nya förr stad Skändlavägen gata /Se    
Lödöse, Nya förr stad Slottsberget berg    
Lödöse, Nya förr stad Slottsskogen park    
Lödöse, Nya förr stad Slätta damm damm    
Lödöse, Nya förr stad Slättås ås    
Lödöse, Nya förr stad Smörslottet terräng    
Lödöse, Nya f stad Stampeberget berg    
Nylödöse st. Stampgatan gata /Se    
Nylödöse st. Stampkyrkogården kyrkogård    
Lödöse, Nya f stad Stigberget höjd    
Lödöse, Nya f. stad Stigberget höjd    
Lödöse, Nya f stad Stigberget berg    
Lödöse, Nya f. stad Stigberget berg /Se    
Lödöse, Nya f stad Stockholmen holme    
Lödöse, Nya förr stad Stora dammen damm    
Lödöse, Nya förr stad Sundshagen område    
Lödöse, Nya förr stad Surbrunnsgatan gata /Se    
Lödöse, Nya förr stad Surbrunnsgatan gata /Se    
Lödöse, Nya f stad Svarte mosse sank mark    
Lödöse, Nya f stad Svarttjärn tjärn    
Lödöse, Nya förr stad Svedenborgsplatsen öppen plats    
Lödöse, Nya förr stad Svegen terräng    
Lödöse, Nya förr stad Svinholmarna holmar    
Lödöse, Nya förr stad Säldamm damm    
Lödöse, Nya f stad Sälebådarna holmar    
Lödöse, Nya f stad Sänkverksgatan gata /Se    
Nylödöse st Säveholmen holme    
Nylödöse st Säveholmen holme    
Lödöse, Nya förr stad Säveholmen holme    
Lödöse, Nya förr stad Säveholmen holme    
Lödöse, Nya förr stad Säveholmen förr stad    
Lödöse, Nya förr stad Säveholmen förr stad    
Lödöse, Nya förr stad Säveholmen holme    
Lödöse, Nya förr stad ?Säveholmen holme    
Lödöse, Nya f stad Säveholmen förr stad    
Lödöse, Nya f stad Säveån å    
Lödöse, Nya f stad Säveån å    
Lödöse, Nya f stad Säveån å    
Lödöse, Nya f. stad Säveån å    
Lödöse, Nya förr stad Säveån å    
Lödöse, Nya förr stad Säveån å /Se    
Lödöse, Nya förr stad Södhallsberget berg    
Lödöse, Nya förr stad Södskär skär    
Lödöse, Nya förr stad Taubegatan gata /Se    
Lödöse, Nya förr stad Tandås Saknas /Se    
Lödöse, Nya förr stad Tegnérsgatan gata /Se    
Lödöse, Nya förr stad Telegrafgatan gata /Se    
Lödöse, Nya förr stad Tingstadsmotet vägmöte    
Nylödöse st Tingstadstunneln tunnel    
Nylödöse st. Titteridammsvägen gata /Se    
Nylödöse st Tjuvkistan ö    
Lödöse, Nya förr stad Toredammen damm    
Lödöse, Nya förr stad Torggatan gata    
Lödöse, Nya förr stad Torpavallen idrottsplan    
Lödöse, Nya förr stad Torsholmen holme    
Lödöse, Nya förr stad Torsholmen holme    
Lödöse, Nya förr stad Torslandaviken vik    
Lödöse, Nya förr stad Trädgårdsföreningens park park    
Lödöse, Nya förr stad Trätorget torg    
Lödöse, Nya förr stad Tyggårdsgatan gata /Se    
Nylödöse st Tångudden udde    
Nylödöse st Ugglebäcken bäck    
Lödöse, Nya f stad Ullbåden grund    
Lödöse, Nya f stad Ullevi (Gamla o Nya) idrottsplatser /Se    
Lödöse, Nya sn Utsikten, Stora berg    
?Lödöse, Nya förr stad Vadskär udde    
Lödöse, Nya förr stad Vadstaden vik /Se    
Nye Lödese Saknas Vallgraven kanal    
Nylödöse st Valåsgatan gata /Se    
Nylödöse st Vaskär skär    
Lödöse, Nya förr stad Werdsgatan gata /Se    
Lödöse, Nya stad Werdsgatan gata /Se    
Lödöse, Nya stad Wieselgrensplatsen öppen plats    
Lödöse, Nya förr stad *Vikefjord fjord    
Lödöse, Nya förr stad Vinbergsstigen gata /Se    
Lödöse, Nya f stad Vinbergsstigen gata /Se    
Lödöse, Nya f stad Vita märren berg /Se    
Lödöse, Nya förr stad Vågmästareplatsen öppen plats    
Lödöse, Nya förr stad Vårväderstorget torg    
Lödöse, Nya f stad Väderlekstorget torg    
Lödöse, Nya förr stad Västerberget berg    
Lödöse, Nya förr stad Västerberget berg    
Lödöse, Nya förr stad Ånäsfältet fält    
Lödöse, Nya förr stad Ägnholmen holme    
Lödöse, Nya förr stad Älveråkrarna fd åkrar /Se    
Lödöse, Nya förr stad Älvsborgsfjorden fjord    
Lödöse, Nya förr stad Älvsborgsfjorden fjord    
Lödöse, Nya förr stad Älvsborgsfjorden del av Kattegatt    
Lödöse, Nya förr stad *Älvsborgs Vikefjord, Nya fjord    
Lödöse, Nya förr stad Ändis sank mark    
Lödöse, Nya förr stad Ättestupan del av Ramberget    
Nylödöse st Ölgatan gata /Se    
Lödöse, Nya f stad Ölvägen gata /Se    
Lödöse, Nya f stad Örgryte nya kyrkogård kyrkogård    
Lödöse, Nya f stad Österberget berg    
Nylödöse st Österberget berg    
Lödöse, Nya förr stad Östra begravningsplatsen kyrkogård    
Lödöse, Nya förr stad Överåsgatan gata /Se    
Lödöse, Nya förr stad Överåsparken park    
Lödöse, Nya förr stad      
Lödöse, Nya förr stad      
Nya Lödöse st      
Lödöse, Nya förr stad      
Lödöse, Nya förr stad      
Nylödöse st      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya förr stad      
Lödöse, Nya förr stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya förr stad      
Lödöse, Nya f stad      
Nylödöse st      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f. stad      
Lödöse, Nya f stad      
Nylödöse f stad      
Nylödöse st      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödose, Nya förr stad      
Lödöse, Nya förr stad      
Nylöse Saknas      
Nylödöse f stad      
Lödöse, Nya förr stad      
Nylöse Saknas      
Lödöse, Nya förr stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya förr stad      
Nylödöse f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Nylödöse f stad      
Nylödöse f stad      
Nylödöse f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Nylödöse f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad, nu del av Göteborg      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Nylödöse st      
Nylöse Saknas      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya förr stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Nylösse Saknas      
Nylösa Saknas      
Lödöse, Nya f stad      
Lösebårgare Saknas      
Lödöse, Nya f. stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya förr stad      
?Lödöse förr stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya förr stad      
Lödöse, Nya förr stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse, Nya f stad      
Lödöse fornsv stad /Se      
Magnuska huset bostadshus /Se      
Majorna stadsdel /Se      
Majorna stadsdel /Se      
Majorna stadsdel /Se      
Majorna stadsdel /Se      
Majorna stadsdel /Se      
Majorna stadsdel /Se      
Majorna stadsdel /Se      
Majorna stadsdel /Se      
Masthugget Saknas      
Masthugget stadsdel /Se      
Masthugget stadsdel /Se      
Masthugget stadsdel /Se      
Nya varvet Saknas      
Nylöja Saknas      
Nylöse stadsdel /Se      
Odenssvalebäcken Saknas /Se      
Olskroken stadsdel /Se      
Olskroken stadsdel /Se      
Otterhällan, St o L kvarter /Se      
Otterhällan kvarter /Se      
Otterhällan kvarter /Se      
Pärta område o lht /Se      
Pärtera område o lht /Se      
Redbergslid stadsdel /Se      
Redbergslid stadsdel /Se      
Redbergslid stadsdel /Se      
Redbergslid stadsdel /Se      
Ryet tidigare lht /Se      
S:t Olofs kapell kapell      
S:t Sigfrids kapell kapell      
skinnare cleppa, se Klippan Saknas      
Skräppekärr f gd      
Skräppekärr f gård      
Sockerbruket bostadshus      
Spitalen fd sjukhus      
Stampen stadsdel /Se      
Stampen stadsdel /Se      
Stenhyddan (-hyttan) lht /Se      
Storan teater /Se      
Svalarid Saknas      
Sävenäs gård, nu industriområde /Se      
Söderport f stadsport      
Tagene gd:ar /Se      
Tingstad samh, fabr /Se      
Torpa by      
Underås f gd      
Underås samh, gd /Se      
Utby f sn      
Utby f sn      
Vidkärr f hemman      
Åkered gd:ar /Se      
Älvsborg, se även Älvsborgs län Saknas      
Älvsborg förr fästning      
Älvsborg, Gamla fäste      
Älvsborg, Gamla f slott      
Älvsborg, Gamla förr slott      
Älvsborg, Gamla förr slott      
Älvsborg förr fästning      
Älvsborg, Gamla f slott      
Älvsborg medeltida fäste      
Älvsborg förr fästning      
Elfsborg Saknas      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, (Gamla) förr fästning      
Älvsborg medeltida fäste      
Älvsborg förr fästning      
Elfsborg fästning      
Älvsborg, (Gamla) förr fästning      
Älvsborg förr fästn      
Älvsborg, Gamla förr fästning och stad      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla fäste      
Älvsborg förr fästn      
Älvsborg förr fästn      
Älvsborg, Gamla f fästning      
?Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla fäste      
Älvsborg fd slott      
Älvsborg, (Gamla) förr slott      
Älvsborg fästning /Se      
Älvsborg, Gamla försv fästning      
Älvsborg, (Gamla) förr fäste      
Älvsborg, Gamla fäste      
Älvsborg förr fästning      
Älvsborg, Gamla fäste      
Älvsborg, Gamla fäste      
Älvsborg, Gamla f fästning      
Älvsborg förr fästning      
Älvsborg f fästning      
Älvsborg fd fäste      
Älvsborg förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning och stad      
Älvsborg f fästning      
Älvsborg f fästning      
Älvsborg fästn      
Älvsborg, Gamla f stad och fästning      
Älvsborg förr fästning      
Älvsborg förr fästning      
Älvsborg förr fästning      
Älvsborg förr fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg förr fästning      
Älvsborg fästning      
Älvsborg fästning      
Älvsborg fästning      
Älvsborg fästning      
Älvsborg fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla fäste      
Älvsborg medeltida fäste      
Älvsborg förr fästning      
Älvsborg förr fästning      
Älvsborg förr fästning      
Älvsborg förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla fäste      
Älvsborg förr fästning      
Älvsborg förr fästn      
Älvsborg, Gamla fäste      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla fd fäste      
Älvsborg förr fästning      
Älvsborg fästn      
Älvsborg, Gamla f stad och fästning      
Älvsborg, Gamla fästning      
Älvsborg f slott o stad      
Älvsborg (Gamla) slott      
Älvsborg, Gamla fd fäste      
Älvsborg förr fästn      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg fästning      
Älvsborg förr fästn      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg fästn      
Älvsborg fästn      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg fästn      
Älvsborg fästn      
Älvsborg fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg, Gamla f stad och fästning      
Älvsborg (Gamla) förr fästning      
Älvsborg fästn      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg fd fäste      
Älvsborg förr fästn      
Älvsborg förr slott      
Älvsborg förr fästning      
Älvsborg, Gamla medeltida fästning      
Älvsborg fästn      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f. fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg förr fästning      
Älvsborg fästning      
Älvsborg f fästning      
Älvsborg f fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg fästn      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg förr fästn      
Älvsborg fästn      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg för fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg förr fästning      
Älvsborg förr fästn      
Älvsborg, Gamla f fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla slott      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg Saknas      
Älvsborg Saknas      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg fästn      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning      
Älvsborg medeltida fäste      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg förr fästn      
Älvsborg fästn      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg fästn      
Älvsborg fästn      
Älvsborg förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr slott o fästning      
Älvsborg, Gamla förr slott o fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning      
Älvsborg f fästning      
Älvsborg, Gamla förr slott      
Älvsborg, Gamla förr slott      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg f fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla medeltida fäste      
Älvsborg, Gamla f fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg f fästning      
Älvsborg f fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg fd fäste      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning och stad      
Älvsborg, Gamla förr fästning och stad      
Älvsborg, Gamla förr fästning och stad      
Älvsborg, Gamla fäste      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg, Gamla för fästen      
Älvsborg förr stad      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg, Gamla stad o fästning      
Älvsborg, Gamla f slott o stad      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning      
Älvsborg, Gamla fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f stad och fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla fästning och stad      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning      
Älvsborg, Gamla f. fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla medeltida fäste      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla förr fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg f fästning      
Älvsborg, Gamla f. fästning      
Älvsborg, Gamla förr fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f stad och fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg f fästning      
Älvsborg, Gamla fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg förr fästn      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg, Gamla f fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg, Gamla fäste och stad      
Älvsborg, Gamla fäste och stad      
Älvsborg, Gamla fäste och stad      
Älvsborg, Gamla fäste och stad      
Älvsborg, Gamla fäste och stad      
Älvsborg, Gamla fäste och stad      
Älvsborg, Gamla f. fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg, Gamla f stad o fästning      
Älvsborg, Gamla fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f. stad o. fästning      
Älvsborg, Gamla f. fästning      
Älvsborg förr stad      
Älvsborg f fästning      
Älvsborg, Gamla f stad o fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg, Gamla fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f stad och fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f. fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f stad o fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg, Gamla f stad o fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg, Gamla f stad och fästning      
Älvsborg, Gamla f stad med fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg, Gamla f fästning      
Älvsborg, Gamla f. fästning      
Älvsborg, Gamla fästning o stad      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg, Gamla f fästning o stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning      
Älvsborg, Gamla f stad och fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla fäste      
Älvsborg, Gamla f. fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg förr fästning      
Älvsborg förr fästning      
Älvsborg, Gamla f stad o fästning      
Älvsborg, Gamla f stad och fästning      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Gamla f fästning och stad      
Älvsborg, Nya holme, fästning      
Älvsborg, Nya holme o fästning      
Älvsborg, Nya holme o fästning      
Älvsborg, Nya holme o fästning      
Älvsborg, Nya holme o fästning      
Älvsborg, Nya holme och fästning      
Älvsborg, Nya holme och fästning      
Älvsborg, Nya holme och fästning      
Älvsborg, Nya holme och fästning      
Älvsborg, Nya holme och fästning      
Älvsborg, Nya holme och fästning      
Älvsborg, Nya holme      
Älvsborg, Nya fästning      
*Älvsborgs hamn del av Göteborgs hamn      
Älvsborgs klippa Saknas      
Älvsborg stadsdel /Se      
Älvsborg stadsdel /Se      
Älvsborg stadsdel /Se      
Älvsborg stadsdel /Se      
Älvsborg Saknas /Se      
Älvsnabben Saknas /Se      
Överås skola /Se      

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.