ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rödbo socken : Västra Hisings härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 534 Naturnamn : 25 Bebyggelsenamn : 11 Naturnamn :
Rödbo sn /Se Burebacken backe Rödbo sn sn  
Rödbo sn /Se *Bäckos åmynning Björn bebyggelse  
Backer gd /Se Ekeberget berg Gustafs eller Lillängen bebyggelse  
Baghahwss se Bohus Saknas Enekullen kulle Hakered bebyggelse  
Baholma förr tingsställe Djupedal triangelpunkt Ingemor i Kungälv eller Jönserås äng bebyggelse  
»Baghaholma» förr tingsställe Fars hatt torn Jänserås bebyggelse  
Bagaholm Saknas Grandalen dal Lillängen bebyggelse  
*Baghaholma tingsställe Göta älv älv Röset bebyggelse  
Baholma tingsställe Göta älv älv Skinnareviken bebyggelse  
*Bagaholma tingsställe Högen Gamle kulle Solbräcke bebyggelse  
*Baholma tingsställe Högtorp terräng Strandängen bebyggelse  
Baholma tingsställe Knallen åker    
Baholma tingsställe Kullen höjd    
*Baholm tingsställe Kungsstenen sten?    
*Baholma tingsställe Kvarnåsen ås    
*Baholm tingsställe Nordre älv älv    
Baholma förr tingsplats Oxhagen, Lilla hage    
Baholma förr tingsställe Rannebergen berg    
*Baholm tingsställe Rannebergs näsa del av Rannebergen    
Bagaholm ö Röde torn torn    
*Baholm tingsställe Skogsäter terräng    
Bagaholm ö /Se Skorstenen höjd    
Bagaholm ö /Se Svarte mosse mosse    
Baghaholm Saknas /Se Svarte mosse mosse    
Bagaholmen holme /Se Timmergiljan höjd    
Bagaholmen holme /Se      
Bawahus se Bohus fäste      
Bohus förr slott      
Bohus sl      
Bohus Saknas      
Bohus sl      
Bohus sl      
Bohus slott o fästningsruin      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus sl      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus fästning      
Bohus slott o fästningsruin      
Bohus sl      
Bohus sl.      
Bohus fästning      
Bohus fästning      
Bohus fästning      
Bohus fästning      
Bohus slott o fästningsruin      
Bohus slottsruin      
Bohus sl      
Bohus förr slott      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus fäste      
Bohus fästning      
Bohus f slott o fästning      
Bohus fäste      
Bohus fästning      
Bohus f slott o fästning, nu ruin      
Bohus fästning      
Bohus fästning      
Bohus förr fästn      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus slott      
Bohus fästning      
Bohus fästning      
Bohus fästning      
Bohus f slott, nu ruin      
Bohus sl      
Bohus förr slott      
Bohus fästning      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus fästning      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus förr slott      
Bohus fst      
Bohus fästning      
Bohus fästning      
Bohus sl      
Bohus förr slott      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus förr fästn      
Bohus sl      
Bohus fästning      
Bohus fästning      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus fästning      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus sl      
Bohus förr slott      
Bohus slott      
Bohus förr slott      
Bohus slott o fästningsruin      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus sl      
Bohus förr slott      
Bohus slott o fästningsruin      
Bohus slott o fästningsruin      
Bohus slott o fästningsruin      
Bohus förr slott      
Bohus fästning      
Bohus förr slott      
Bohus förr fästning      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr fästning      
Bohus slottsruin      
Bohus fst      
Bohus förr slott      
Bohus f slott o fästning      
Bohus slott förr slott      
Bohus sl.      
Bohus f slott o fästning      
Bohus fästning      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus fästning      
Bohus fästning      
Bohus fästning      
Bohus fästning      
Bohus förr slott      
Bohus fst      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus fästning      
Bohus fästning      
Bohus förr slott      
Bohus fst      
Bohus sl      
Bohus sl      
Bohus fästning      
Bohus fästning      
Bohus sl      
Bohus förr fästning /Se      
Bohus förr fästning /Se      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus sl.      
Bohus sl      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus slott och fästning      
Bohus fäste      
Bohus fästning, nu ruin      
Bohus förr fästning      
Bohus Saknas      
Bohus sl      
Bohus Saknas      
Bohus Saknas      
Bohus fästning      
Bohus förr fästning och slott      
Bohus fd slott      
Bohus förr slott och fästning      
Bohus sl      
Bohus slottsruin      
Bohus slottsruin      
Bohus fästningsruin      
Bohus fästning      
Bahws Saknas      
Bohus förr fästning      
Bohus förr slott o fästning      
Bohus sl      
Bohus sl.      
Bohus sl      
Bohus förr slott      
Bohus fästning      
Bohus förr slott      
Bohus Saknas      
Bohus Saknas      
Bohus Saknas      
Bohus slott o fästning      
Bohus fästningsruin      
Bohus fästningsruin      
Bohus förr fästn      
Bohus sl      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus Saknas      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus förr slott      
Bohus Saknas      
Bohus sl.      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus f slott o fästning, nu ruin      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr fästning      
Bohus Saknas      
Bohus Saknas      
Bohus Saknas      
Bohus Saknas      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus f fästning      
Bohus förr slott      
Bohus förr fästning      
Bohus sl      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus förr fästn      
Bohus förr fästn      
Bohus fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus fäste      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus sl      
Bohus förr fästning, nu ruin      
Bohus fd slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr fästn      
Bohus förr slott      
Bohus förr fästn      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr fästn      
Bohus förr fästn      
Bohus förr fästn      
Bohus förr slott      
Bohus fästning, nu ruin      
Bohus förr fästning      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr fästn      
Bohus förr fästn      
Bohus sl      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus sl      
Bohus fästning, nu ruin      
Bohus förr slott      
Bohus förr fästn      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus sl      
Bohus fästning, nu ruin      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr fästn      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr fästn      
Bohus förr fästn      
Bohus förr fästn      
Bohus förr fästn      
Bohus förr slott      
Bohus fästning      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr fästn      
Bohus förr fästn      
Bohus fästning      
Bohus slott o fästning      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus fästning      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr fästn      
Bohus fästning      
Bohus f. fästning      
Bohus förr slott      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus förr slott      
Bohus förr fästn      
Bohus förr slott      
Bohus förr fästn      
Bohus fästning      
Bohus förr fästning, nu ruin      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus fästning      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus f fästning      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus förr slott      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus slottsruin      
Baahus Saknas      
Baahus Saknas      
Bahus Saknas      
Bohus f fästning      
Bohus f fästning      
Bohus fd slott      
Bohus f fästning      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus sl      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus förr slott      
Bohus slott, nu ruin      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr fästn      
Bohus förr slott      
Bohus sl      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus förr slott      
Bohus förr fästn      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus förr fästn      
Bohus förr fästn      
Bohus slott o fästning      
Bohus fästning      
Bohus sl      
Bohus förr slott      
Bohus fästning      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr fästning, nu ruin      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr fästning, nu ruin      
Bohus sl.      
Bohus sl.      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr fästning, (nu ruin)      
Bohus förr fästning, nu ruin      
Bohus sl.      
Bohus f slott o fästning      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr fästning, nu ruin      
Bohus förr fästning, nu ruin      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr fästning, nu ruin      
Bohus förr fästning, nu ruin      
Bohus förr fästning, nu ruin      
Bohus förr fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus f slott o fästning      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus sl.      
Bohus fästningsruin      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus förr slott      
Bohus län län      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus förr fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus förr slott      
Bohus förr fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus förr slott      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus förr fästning      
Bohus förr slott      
Bohus fästningsruin      
Bohus f slott o fästning      
Bohus sl      
Bohus fästning      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus förr slott      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus fästning      
Bohus f fästning o slott      
Bohus sl      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus sl      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f slott o fästning      
?Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus fästning      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus f fästning, nu ruin      
Bohus slott      
Bohus fästning      
Bohus fästning /Se      
Bohus fästningsruin /Se      
Bohus fästning /Se      
Bohus fästningsruin /Se      
Bohus fd fästning, nu ruin /Se      
Bohus borg /Se      
Bohus förr fästning, nu ruin /Se      
Bohus fästningsruin /Se      
Bohus slott /Se      
Bohus fd slott /Se      
Bohus fästningsruin /Se      
*Båholmen förr tingsställe      
Båholmen förr tingsställe      
Båholmen förr tingsställe      
Båholmen förr tingsställe      
Grimås by      
Grimås by      
?Grimås by      
?Grimås by      
Grimsås gd:ar /Se      
Hagered by      
Hagered by      
Hagered by /Se      
Hakered gd /Se      
Hagered gd:ar /Se      
Höga lht /Se      
Maggered gård /Se      
Maggeröd gd /Se      
Rödbo kapell kapell      
Rönning by      
Rönning by      
Rönning by      
Rönninge by      
Skårdal by      
Solbräcka by /Se      
Norra Surte Saknas      

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.