ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lycke socken : Inlands Södre härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 61 Naturnamn : 425 Bebyggelsenamn : 11 Naturnamn :
Lycke sn Afrika äng? lyckebyggare inbyggarbeteckning  
Lycke socken Afrika terräng Lycke »glipar» inbyggarbeteckning  
Lycke sn Albrektsund sund Hea bebyggelse  
Lycke sn Albrekts sund sund Högö bebyggelse  
Lycke socken Albrekts sund sund Klåverö Saknas  
Lycke sn Andholmen holme Klåverön Bremsegård gd  
Lycke sn Andholmen holme Klåverön Mellangård gd  
Lycke sn Andholmsskären skär Klåverön Norgård gd  
Lycke sn Andholmsskären skär Långö bebyggelse  
Lycke sn Aspholmen holme Tjuvkils fiskhamn avs  
Lycke sn Aspholmen holme Tofta bebyggelse  
Lycke sn /Se Backen backe    
Lycke sn /Se Baggeskären skär    
Lycke sn /Se Baggeskären skär    
Lycke sn /Se Baggeskären skär    
lyckebyggare inbyggarbeteckning /Se Baracken höjd    
Lycke »glipar» inbyggarbeteckning /Se Barlind holme    
Bremnäs by /Se Barlind holme    
Bremnäs by /Se Barlind berg    
Bremsegården gd /Se Barlindeholmen holme    
Broberg tp /Se Barlindenäset udde    
Broberg (el. Klammerhult) gd /Se Barlindenäset näs    
Hyttan lht /Se Bergegubbarna naturnamn /Se    
Klammerhult (el. Broberg) gd /Se Björnhuvudet berg /Se    
Kleven gd /Se Björnhuvudet udde    
Klåverön by /Se Blixviken vik    
?Korsvik by Blixviken vik    
Kråkerön ö o by /Se Bockarna holmar    
Kulperöd gd /Se Bockarna holmar    
Myggstad f båtsmanstorp /Se Bockeberget berg    
Rud Saknas Bocketorpet torp?    
Ryr by Bocksuddarna uddar    
Ryr by /Se Brandholmen holme    
Ryr L. o. St. byar /Se Brandholmen holme    
Sjöboden tp /Se Brandholmsskäret skär    
Skollingsruth by Brattholmen halvö    
Skorpedal gd /Se Brattholmen holme    
Skorpedal gd /Se Brattholmen holme    
Skålleröd by Brattholmen holme    
Skålleröd by? Brandholmsskäret skär    
?Skålleröd by Bremnäs kile vik    
Slekneken tp /Se Bremnäs kile vik    
Tjuvkil by Brorn, Lille holme    
Tjuvkil by Brorn, Store holme    
Tjufkil by Brände holme holme    
Tjuvkil by Brände holme holme    
Tjuvkil by Bussholmen holme    
Tjufkil by Bussholmen holme    
Tjuvkil by Bussholmen holme    
Tjufkil by Bussholmen holme    
Tjuvkil by Byxuddarna uddar    
Tjuvkil by Bärkullen, Lilla kulle    
Tjufkil by Bärkullen, Stora kulle    
Tjuvkil by Bössekullen berg /Se    
Tjuvkil by /Se Bösseviken äng /Se    
Tjuvkil by /Se Dalviken vik    
Tjuvkil by /Se Dalviken vik    
Tjuvkil by /Se Djupudden udde    
Toftan gd /Se Djupudden udde    
Træladals-Krok Saknas Draget del av Kattegatt    
Hvemarjoder gd? Dukholmen holme    
  Dukholmen holme    
  Fasholmarna holmar    
  Fasholmarna holmar    
  Fasholmsviken vik    
  Fasholmsviken vik    
  Flaten holme    
  Flaten holme    
  Flaten, Lilla skär    
  Flaten, Lilla holme    
  Flatorna skär    
  Flatorna holmar    
  Fripallen udde    
  Fripallen udde    
  Fölungen skär    
  Fölungen holme    
  Galet? skär /Se    
  Gastviken vik    
  Gaveln udde /Se    
  Gavelängen sidländ mark    
  Gavelängen äng    
  Gethusviken vik /Se    
  Grannvik äng    
  Grannvik vik    
  Grenen holme    
  Grenen holme /Se    
  Grenen holme    
  Gråberget berg    
  Grå huvud udde    
  Grå huvud udde    
  Gula märren skär    
  Gula märren holme    
  Gula skäret skär    
  Gula Skären skär    
  Gula skäret skär    
  Gule knopp udde    
  Gule knopp udde    
  Gåsskär skär    
  Gåsskär, Inre skär    
  Gåsskär skär    
  Gåsskär, Yttre skär    
  Gödderödsmossen mosse    
  Gödderödsmossen mosse    
  Göpås ås    
  Hake fjord del av Skagerrak    
  Havdarna udde    
  Havdarna höjd    
  Heden hed    
  Hjälm udde    
  Hjälm berg eller halvö    
  Holkelyckan äng /Se    
  Holmen grå, Lilla holme    
  Holmen grå, Lilla holme    
  Holmen grå, Stora holme    
  Holmen grå, Stora holme    
  Horsvikeskären skär    
  Horsvikeskären skär    
  Humlan skär    
  Humlan holme    
  Hummernäsan udde    
  Hummernäsan udde    
  Hunden skär    
  Hunden holme    
  Håholmen holme    
  Håholmen holme    
  Högvakten ägomark?    
  Högö triangelpunkt    
  Högö ö    
  Högö ö    
  Högöskär skär    
  Högö skär skär    
  Inloppet, Södra sund    
  Instö bratt berg    
  Instö bratt höjd    
  Instö lid berg    
  Instön ö    
  Instön ö    
  Instön ö    
  Instön ö    
  Instö ränna sund    
  Instö ränna del av Kattegatt    
  Intagan terräng    
  Issöen Saknas    
  Juteskäret skär    
  Juteskäret skär    
  Kampebacken berg    
  Kampebacken backe    
  Karholmen holme    
  Karholmen holme    
  Karlsholmen holme    
  Karlsholmen holme    
  Kass tebacke backe    
  Kavlingemyren mosse?    
  Kavlingemyren myr    
  Kleningen skär    
  Kleningen holme    
  Klåverön ö    
  Klåverön ö    
  Klåverön ö    
  Klåverön ö    
  Klåverön ö /Se    
  Klåverön ö    
  Klåvholmen holme    
  Klåvholmen holme    
  Klöfuerö, Se Klåverön ö    
  Klöverön, Se Klåverön ö    
  Klöverön ö /Se    
  Klövja skär    
  Klövja holmar    
  Klövjan, Lilla skär    
  Klövjan, Lilla holme    
  Knappeskären skär    
  Knappeskären skär    
  Knekteliden höjd    
  Knipeberget berg    
  Kockholmen udde    
  Kockholmen holme    
  Koddholmen holme    
  Koddholmen holme    
  Kommisen holme    
  Kommissen kummel /Se    
  Kommissen holme    
  Kommiseskäret skär    
  Kommisseskäret skär    
  Korsvike näs udde    
  Korsvike näs näs    
  Korsviks udde udde    
  Kosa vik o äng /Se    
  Koskären skär    
  Krakegård berg? /Se    
  Krokholmen holme    
  Krokholmen holme    
  Kråkerön ö    
  Kråkerön ö    
  Kråkerön ö    
  Kråkerön ö    
  Kråkerö sund sund    
  Kulleskär skär    
  Kulleskär skär    
  Kullholmen skär    
  Kullholmen holme    
  Kvarnudden triangelpunkt    
  Kvarnudden udde    
  Käringen, Stora udde    
  Käringen, Stora udde    
  Köpstadviken vik /Se    
  Köttstycket skär    
  Köttstycket holme    
  Lammholmen holme    
  Lammholmen holme    
  Lammholmen holme    
  Lammholmen holme    
  Lammholmssund triangelpunkt    
  Lammholmssund sund    
  Lerskär skär    
  Lerskär, Yttre skär    
  Lervik vik    
  Lervik vik    
  Likareviken vik    
  Likareviken vik    
  Lille Brorn holme    
  Lindeberget triangelpunkt    
  Lindeberget berg    
  Lorten skär    
  Lunddalen dal    
  Lundeberget berg    
  Lollycka berg    
  Lorten holme    
  Lycke kile vik    
  Lycke kile del av Kattegatt    
  Lyngnholmarna holmar    
  Lyngnholmarna holmar    
  Lyngnhuvudet udde    
  Långe udde udde    
  Lyngnhuvudet udde    
  Långe udde udde    
  Långås ås    
  Långö ö    
  Långö ö    
  Långö ö    
  Långö ö    
  Länsman, Lilla skär    
  Länsman, Lilla holme    
  Länsman, Stora holme    
  Länsman, Stora holme    
  Läskär skär    
  Läskär, Yttre skär    
  Lönnbäcken skär    
  Lönnbäcken holmar    
  Markattorna skär    
  Markattorna holmar    
  Mastholmen holme    
  Mastholmen holme    
  Matskären skär    
  Matskären skär    
  Mittsund sund    
  Mittsund sund    
  Myren myr    
  Myggstaviken vik    
  Nordholmarna holmar    
  Nordholmarna holmar    
  Nord-Kråkan skär    
  Nordkråkan holme    
  Nordön ö    
  Nordön ö    
  Närsholmen holme    
  Närsholmen holme    
  Närsholmsskären skär    
  Närsholmsskären skär    
  Näsvisorna skär    
  Näsvisorna holmar    
  Otterholmen holme    
  Otterholmen holme    
  Otterholmen holme    
  Otterholmen halvö    
  Porsholmen holme    
  Porsholmen holme    
  Ramholmen holme    
  Ramholmen holme    
  Rejdeberget berg /Se    
  Riddertången udde    
  Riddertången udde    
  Riddertångsskäret skär    
  Riddertångsskäret skär    
  Risholmen holme    
  Risholmen halvö    
  Rockan, Inre skär    
  Rockan, Inre holme    
  Rockan, Yttre skär    
  Rockan, Yttre holme    
  Rockebådarna grund    
  Ryskebacken udde    
  Ryttern, Lilla skär    
  Ryttern, Lilla holme    
  Ryttern, Stora skär    
  Ryttern, Stora holme    
  Rågetberget berg /Se    
  Råvet, Lilla holme    
  Råvet, Lilla holme    
  Råvet, Stora holme    
  Råvet, Stora ö    
  Rörholmen, Lilla holme    
  Rörholmen, Lilla holme    
  Rörholmen, Stora holme    
  Rörholmen, Stora holme    
  Rörmaden mosse    
  Rödmaden mad    
  Röseberget berg    
  Röskholmen holme    
  Röskholmen holme    
  Saleskär skär    
  Saltskär, Lilla skär    
  Saltskär, Lilla skär    
  Saltskär, Stora skär    
  Saltskär, Stora skär    
  Sandvik vik    
  Sandvik vik    
  Sillesund, Lilla sund    
  Sillesund, Lilla sund    
  Sillesund, Stora sund    
  Sillesund, Stora sund    
  Sjöboden udde    
  Sjöängen äng    
  Skinnbroken holme    
  Skinnbroken ö    
  Skräddarön ö    
  Skräddarön ö    
  Skvalpeviken vik    
  Skålleröd triangelpunkt    
  Skäddorna skär    
  Skäddorna holmar    
  Sloviken vik    
  Sloviken vik    
  *Smögen sund /Se    
  Smögholmarna skär    
  Smögholmarna holmar    
  *Smögholmarna holmar /Se    
  Snikefjorden fjärd    
  Snikefjorden del av Kattegatt    
  Stenen udde    
  Stenen halvö    
  Stenklevet berg    
  Stenklevet terräng    
  Stensholmen holme    
  Stensholmen holme    
  Stenskären skär    
  Stenskären skär    
  Stenskären skär    
  Stenskären skär    
  Stenskären skär    
  Stenskären skär    
  Store Brorn holme    
  Sundviksberget berg    
  Svarte mosse mosse    
  Svarte mosse mosse    
  Södra inloppet sund    
  Söholmen halvö    
  Söholmen halvö    
  Sör-Kråkan skär    
  Sör-Kråkan holme    
  Tjuvholmen holme    
  Tjuvholmen holme    
  Tjuvkile vik    
  Tjuvkile vik    
  Tjuvkils huvud triangelpunkt    
  Tjuvkils huvud berg eller udde    
  Tjällholmen holme    
  Tjällholmen holme    
  Tjällvik vik    
  Tofta udde udde    
  Tofta udde udde    
  Tornholmen holme    
  Tornholmen holme    
  Trefoten, Lilla skär    
  Trefoten, Lilla holme    
  Trefoten, Stora holme    
  Trefoten, Stora holme    
  Tryggebergs slott förr stenlabyrint /Se    
  Tröskelskären skär    
  Tången udde    
  Tärneskär skär    
  Tärneskär skär    
  Tärneskär skär    
  Tärneskär skär    
  Ussholmen holme    
  Ussholmen holme    
  Utkäften vik    
  Utkäften vik    
  Vadräckeskären skär    
  Vadräckeskären skär    
  Vannholmarna holmar    
  Vannholmarna holmar    
  Vannholmarna holmar    
  Vaxholmen holme    
  Vaxholmen holme    
  Vinbärsskären skär    
  Vinbärsskären skär    
  Vinholmarna holmar    
  Vinholmarna holmar    
  Vrångholmen holme    
  Vrångholmen holme    
  Vrångholme huvud holmar    
  Vrångholme huvud holme    
  Vrångholmssund sund    
  Västra sund sund    
  Åleviksskäret skär    
  Åleviksskäret skär    
  Ägglös skär    
  Ägglös holme    
  Ägglöseskären skär    
  Ägglösekären skär    
  Älgöfjorden fjärd    
  Älgöfjorden fjord    
  Älgöfjorden fjord    
  Älgö gavel udde    
  Älgö gavel udde    
  Elgön ö?    
  Älgön ö    
  Älgön ö    
  Älgö(n) ö /Se    
  Älgön ö    
  Ängholmen holme    
  Ängholmen holme    
  Äslingsholmen holme    
  Äslingsholmen holme    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.