ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Torsby socken : Inlands Södre härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 94 Naturnamn : 340 Bebyggelsenamn : 25 Naturnamn :
Torsby sn Alnen skär /Se Brunskäringe inbyggarbeteckning  
Torsby sn Alneskären skär Bräcke girigbukar inbyggarbeteckning  
Torsby sn Alneskären skär Galdust inbyggarbeteckning  
Torsby sn Alneskären skär Gunnarslyckans kalvar inbyggarbeteckning  
Torsby sn Armbågen skär Holms gåskungar inbyggarbeteckning  
Torsby sn? Armbågen holme /Se Holsunge sovare inbyggarbeteckning  
Torsby sn Armbågen holme Sjöhålans tänliker inbyggarbeteckning  
Torsby sn Barlind holme Tofta tordyvlar inbyggarbeteckning  
Torsby socken Barlind, Lilla skär Torsbyggare inbyggarbeteckning  
Thorsby sn Bastö ö Torsby rakare inbyggarbeteckning  
Torsby sn Bastö ö Åkerhögs »glipar» inbyggarbeteckning  
Torsby sn Bastö, Lilla holme Bastö bebyggelse  
Torsby sn Bastö, Lilla ö Brunnefjäll bebyggelse  
(?)Torsby sn Bastöfjorden del av Kattegatt Glose Saknas  
?Torsby sn Bastöskären skär Gunnarslycka bebyggelse  
Torsby sn Bastöskären skär Holtsunga Saknas  
Torsby sn /Se Bammevik vik Hållsunga Nedergård gd  
Torsby sn /Se Banken terräng Hållsunga Norgård gd  
Torsby sn /Se Barlind ö Hållsunga Östergård gd  
Torsby sn /Se Barlind, Lilla holme Håltzung eller Brunnefjäll, se 1 Brunnefjäll Saknas  
Torsby sn /Se Bergom höjd Norrkroken del av Torsby sn  
Torsby sn /Se Berlin ö /Se Ranneberg bebyggelse  
Torsby sn /Se Berlin ö /Se Skårsäng bebyggelse  
brumskäringe inbyggarbeteckning /Se Berlin ö /Se Söderkroken del av Torsby sn  
galdust inbyggarbeteckning /Se Bohus skär Torrebräcka bebyggelse  
torsbyggare inbyggarbeteckning /Se Bohus holme    
Torsby rakare inbyggarbeteckning /Se Brandholmen holme    
Åkerhögs »glipar» inbyggarbeteckning /Se Brandholmen holme    
Burås, St och L lhter /Se Bringebärsholmen holme    
Glose by Bringebärsholmen holme    
Glose by? Brunskär ö    
Glose by Brunskär ö    
Glose by /Se Brunskär, Lilla skär    
Glose hemman /Se Brunskär, Lilla ö    
Gloshed fd hemman /Se Brunskärs barn skär    
Glöskär by /Se Brunskärs barn holmar    
Glöskär by /Se Bräcke mosse mosse    
Glöskär by /Se Brännebergen berg    
Grunda-rudi gd? /Se Brännebergen berg    
Hallbjörntorp by /Se Burås, Lilla ås    
?Hermansby by Burås, Stora ås    
?Hermansby by Byxevik vik    
Hermansby by /Se Böcke-Malins kulle kulle    
Hermansby by /Se Dammskär skär    
Holtsung by /Se Dammskär skär    
Hållsunga gd /Se Djupdalen dal    
Hållsunga by /Se Djupedals mosse mosse    
Hållsunga by /Se Dunås ås    
Hållsunga by /Se Dunås dammar dammar    
Hållsunga by /Se Dynan skär    
Holtsunga by /Se Dynan skär    
Håltrunga by /Se Dödingeviken vik    
Kiæreim(j)t Saknas /Se Dödingeviken vik    
Knipen lht /Se Dörjeskär skär    
Kovikshamn t /Se Dörjeskär skär    
Lefstad by /Se Döviken vik    
Lefstad by /Se Enerkullen kulle    
Lefstad by /Se Ersaviken vik    
Lefstad by /Se Fallitu skär    
Manilla lht /Se Fallitu holme    
Patabol nu okänt gårdn /Se Fjällsholmen ö    
Raggesås gd /Se Fjällsholmen holme    
Sjökåla by /Se Fjärpigg holme    
Sjöhåla by /Se Fjärpiga holme    
Sjöhåla by /Se Flatorna skär    
Skottan gd /Se Flatorna holmar    
Skottan hemman /Se Fläsket holme    
Staby by Fläskholmen udde    
Staby by? Fäbergsdammen damm    
Staby by Föntin betesplats /Se    
Staby by Gillholmsskären skär    
Staby by Glosefjorden del av Kattegatt    
Staby by Glosheds altare fornminne /Se    
Staby by /Se Gloshed altare fornlämning    
Staby by /Se Glose å å    
Staby by /Se *Glösa tid. namn å bäck /Se    
Staby by /Se Glöskärsviken vik    
Staby gård /Se Glöskärsviken vik    
Stubbarna hemman /Se Grav(ar)ekärret skogsbevuxet omr /Se    
Södberga gd /Se Grytan skär    
Tofta by /Se Grytan holme    
Tornelletorpet tp /Se Gräsholmarna holmar    
Torsby by /Se Gräsholmarna holmar    
Tronnum by? Gräsholmebåden skär    
Tronnum by /Se Grönevik vik    
Tronnum by /Se Grötås ås    
Tronnum by /Se Gula skären skär    
Trädal by Gula skären skär    
Trädal by Gula skäret skär    
Ugglehed by /Se Gula skäret skär    
Veden tp /Se Gulskären skär    
Önneröd by /Se Gulskären skär    
Överön St:a o L:a byar /Se Gänglingen mosse    
Överön, St och L by /Se Gänglingen mosse    
  Görödmossen mosse    
  *Halloren holme /Se    
  Halloren triangelpunkt    
  Halloren ö    
  Halloren ö    
  Halloren holme /Se    
  Halloren holme    
  Halloreskären, Inre skär    
  Halloreskären, Inre skär    
  Halloreskären, Södra skär    
  Halloreskären, Södra skär    
  Heden terräng    
  Hera terräng    
  Hjälmedalen dal    
  Holmängen äng    
  Hummerskär skär    
  Hunden skär    
  Hunden holme    
  Hålan vik    
  Hållsungamyren myr    
  Härholmarna, Små holmar    
  Härholmarna, Små holmar    
  Härholmen ö    
  Härholmen holme    
  Härholmen, Lilla holme    
  Härholmen, Lilla holme    
  Hästen skär    
  Hästen skär    
  Hästevik vik    
  Hästevik, Lilla vik    
  Högen höjd    
  Högkullen kulle    
  Kalven, Lilla skär    
  Kalven, Lilla holme    
  Kalven, Stora skär    
  Kalven, Stora holme    
  Karholmen halvö    
  Karholmen halvö    
  Karholmeskäret skär    
  Kiddeliden terräng    
  Kiddeliden sluttning    
  Kindberget berg    
  Kinnerna strandområde    
  Kinnerna strandparti    
  Kinneskär skär    
  Kistholmen, Lilla holme    
  Kistholmen, Lilla holme    
  Kistholmen, Stora holme    
  Kistholmen, Stora holme    
  Klockarekullen kulle    
  Klubban skär    
  Klubban holme    
  Knapeskären skär    
  Knapeskären skär    
  Knarreviks huvud udde    
  Knarrviken vik    
  Knöten udde    
  Knöten höjd    
  Koholmen holme    
  Koholmen holme    
  Koljefjäll skär    
  Koljefjäll skär    
  Korsholmarna holmar    
  Korsholmarna holmar    
  Kung Björns grav fornlämning    
  Kungsholmen udde    
  Kyppeskären skär    
  Kyrkeberget berg    
  Kyrkebäcken bäck    
  Källholmarna skär    
  Källholmarna holmar    
  Kärna mosse mosse    
  Kärna rös berg    
  Lerbuskarna åker /Se    
  Lerbuskarna åker /Se    
  Lillhammer åker    
  Lidhammarskullen kulle    
  Lyngnholmen, Lilla holme    
  Lyngnholmen, Lilla holme    
  Lyngnholmen, Stora holme    
  Lyngnholmen, Stora holme    
  Långholmen holme    
  Långholmen holme    
  Madlyckan åker    
  Makrillen skär    
  Makrillen holme    
  Malmeskär skär    
  Malmeskär holme    
  Mjölkeskär skär    
  Mjölkeskär skär    
  Mjölstaden terrängområde /Se    
  Mur-Jannes mosse mosse    
  Myggsdal äng    
  Myggsdal dal    
  Myggstaviken vik    
  Myggstaviken vik    
  Myren sank mark?    
  Mörtelunden höjd    
  Nickrarna äng /Se    
  Nordre älvs fjord fjärd    
  Nordre älvs fjord del av Kattegatt    
  Näset, Norra höjd    
  Näset, Södra höjd    
  Nötholmen udde    
  Nötholmen halvö    
  »Om(m)erängslyckan» Saknas /Se    
  Pompa berg    
  Rammås ås    
  Raskens lid sluttning    
  Ringskär, Lilla skär    
  Ringskär, Lilla skär    
  Ringskär, Stora skär    
  Ringskär, Stora skär    
  Risholmen, Inre skär    
  Risholmen, Inre holme    
  Risholmen, Yttre skär    
  Risholmen, Yttre holme    
  Runnerödmossen mosse    
  Ryskären skär    
  Ryskären skär    
  Ryskärsfjord fjärd    
  Ryskärsfjorden fjord, vik    
  Ryskärsfjorden del av Kattegatt    
  Råbåden grund    
  Rättareskäret skär    
  Rättareskäret skär    
  Räven skär    
  Räven holme    
  Rävås ås    
  Rön skär    
  Rön ö    
  Röns flu skär    
  Röns flu holme    
  Rörskär skär    
  Rörskär skär    
  Röseskär skär    
  Röseskär skär    
  Skalskär skär    
  Skalskär skär    
  Skjortevik vik    
  Skuterholmen holme    
  Skuterskären skär    
  Skuterskären skär    
  Skåpebergen berg /Se    
  Skåtte mosse mosse    
  Skåtte rös berg    
  Skälevadet terräng    
  Skälevadet terräng    
  Slevarna skär    
  Slevarna holmar    
  Sleven holme    
  Sluberget berg?    
  Smalskär skär    
  Smalskär skär    
  Smedjekullen kulle    
  Snippeskären skär    
  Snippeskären skär    
  *Staby rös gränsmärke    
  Stenholmen holme    
  Stenholmen holme    
  Stenholmsskär skär    
  Stenholmsskär skär    
  Storenäs näs    
  Storenäs udde    
  Stubbarna terräng    
  Stämmdalen dal    
  Sundhammar terräng    
  Sundhammersrös triangelpunkt    
  Sundhammers rös berg    
  Svarholmen holme    
  Svarholmen holme /Se    
  Svarteskären skär    
  Svarteskären skär    
  Svennestaden ägomark /Se    
  Svennestaden åker o äng /Se    
  Sälskär skär    
  Sälskär skär    
  Sälungarna skär    
  Sälungarna skär    
  Sälungarna holmar    
  Sälö ö    
  Sälö ö    
  Sälö båk Saknas    
  Sälö fjord fjärd    
  Sälö fjord del av Kattegatt    
  Sälö flu skär    
  Sälö flu skär    
  Sälöknapp fyr    
  Särholmen ö    
  Särholmen holme    
  Tignehög fornlämning    
  Tjuremesen skär    
  Tjuremesen holme    
  Tornholmen holme    
  Tornholmen holme    
  Torvskär skär    
  Torvskär skär    
  Trollö ö    
  Trollö ö    
  Trollö, Lilla holme    
  Trollö, Lilla ö    
  Trollöbåde skär    
  Trollöbåden skär    
  Trollöskären skär    
  Trollöskären skär    
  Trälen ö    
  Trälen ö    
  Trälen, Lilla holme    
  Trälen, Lilla holme    
  Udden udde    
  Ungen, Lilla holme    
  Ungevik vik    
  Ungudden udde    
  Vadräckeskäret skär    
  Vannholmen holme    
  Vannholmen holme    
  Vedhall berg    
  Vettebergen berg    
  Vetten berg    
  Vetterösena fornlämning    
  Vetterösena fornlämning    
  Vindåsbergen berg    
  Vrålarn, Lilla skär    
  Vrålarn, Lilla holme    
  Vrålarn, Stora skär    
  Vrålarn, Stora holme    
  Ålands hav mosse /Se    
  Åsdammen tjärn    
  Åsdammen damm    
  Åsen ås    
  Ägglös holme    
  Ägglös holme    
  Älholmen udde    
  Älholmen udde    
  Älvsborg skär    
  Älvsborg holme    
  Älvfjorden fjord /Se    
  Ängkullen kulle    
  Äreskären skär    
  Äreskären skär    
  Örefil holme    
  Örnekullen kulle    
  Överön, Lilla halvö    
  Överön, Stora ö    
  Överön, Stora halvö    
  Överön, Stora ö    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.