ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Marstrands stad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 188 Naturnamn : 164 Bebyggelsenamn : 2 Naturnamn :
Marstrand stad Albrektsund sund Marstrand stad  
Marstrand stad Albrekts sund sund Marstrand stad  
Marstrand stad /Se Antonetta skär    
Marstrand stad Antonetta udde    
Marstrand stad Backudden udde    
Marstrand stad Backudden udde    
Marstrand st. Banken höjd    
Marstrand stad Björketångsudden udde    
Marstrand stad Björketångsudden udde    
Marstrand stad Bleket terräng    
Marstrand stad Blåkulla kulle /Se    
Marstrand stad Blåkulla berg /Se    
Marstrand st. Bockholmarna holmar    
Marstrand stad Bockholmarna holmar    
Marstrand stad Bröderna skär    
Marstrand stad Bröderna holmar    
Marstrand stad Bullerkammarn vik    
Marstrand st Bullerkammaren ö    
Marstrand st Danska utkiken berg    
Marstrand stad Draget sund    
Marstrand stad Draget, N:a o. S:a gatt /Se    
Marstrand stad Engelsmannen skär    
Marstrand stad Engelsmannen ö    
Marstrand stad Engelsman grund /Se    
Marstrand stad Engelsmannen både /Se    
Marstrand st. Fredriksborg skans    
Marstrand stad Frännbun holme    
Marstrand stad Frännbun holme    
Marstrand stad Förstugan vik    
Marstrand stad Förstugan vik    
Marstrand stad Galgholmen holme    
Marstrand stad Galgholmen holme    
Marstrand stad Geteryggen skär    
Marstrand stad Geteryggen holme    
Marstrand stad Getskär eller Skräddarn skär    
Marstrand st Halsen strandparti    
Marstrand stad Halsen, Lilla udde    
Marstrand stad Halsen, Lilla halvö    
Marstrand stad Halsholmen holme    
Marstrand stad Halsholmen holme    
Marstrand stad Hammars mosse mosse    
Marstrand stad Hammars mosse fotbollsplan    
Marstrand st Hedvigsholmen holme    
Marstrand stad Hedvigsholmen halvö    
Marstrand stad Hummernäsan udde    
Marstrand stad Hummernäsan udde    
Marstrand stad Inloppet, Södra sund    
Marstrand stad Inloppet, Norra sund    
Marstrand stad Karlsten fästning /Se    
Marstrand stad Karlsten fästning /Se    
Marstrand stad Karlsten förutvarande fästning /Se    
Marstrand stad Kilholmarna holmar    
Marstrand stad Kilholmarna holmar    
Marstrand stad Koholmen holme    
Marstrand stad Koholmen holme    
Marstrand stad Kopparnaglarna grund    
Marstrand stad Koön ö    
Marstrand stad Koön ö    
Marstrand stad Koön ö    
Marstrand stad Koön ö    
Marstrand stad Koön ö    
Marstrand stad Koön ö    
Marstrand stad Koön ö    
Marstrand stad Kråkorna skär    
Marstrand stad Kråkorna holmar    
Marstrand stad Kråkorna holmar    
Marstrand stad Kråkungarna skär    
Marstrand stad Kråkungarna holmar    
Marstrand st. Kvarnholmen holme    
Marstrand stad Kvarnholmen halvö    
Marstrand stad Kvillemansholmen holme    
Marstrand stad Kvillemansholmen holme    
Marstrand st Kyrkogårdsholmen holme    
Marstrand stad Kyrkogårdsholmen holme    
Marstrand stad Käftedammarna dammar    
Marstrand st Käftedammarna dammar    
Marstrand st. Käften udde    
Marstrand stad Käften udde    
Marstrand stad Lervik sund    
Marstrand stad Lervik vik    
Marstrand st. Lyktudden udde    
Marstrand stad Lyktudden udde    
Marstrand stad Långemosse mosse    
Marstrand stad Långemosse mosse    
Marstrand stad Malepert holme    
Marstrand stad Malepert udde    
Marstrand stad Malepert ö /Se    
Marstrand stad Malepert ö /Se    
Marstrand stad Malepert ö /Se    
Marstrand stad Malepert skär /Se    
Marstrand stad Malepert ö /Se    
Marstrand stad Malepert skär /Se    
Marstrand stad *Malö? ö /Se    
Marstrand st. Marstrandsfjorden fjärd    
Marstrand stad Marstrandsfjorden fjärd    
Marstrand stad Marstrands fästning fästning    
Marstrand stad Marstrandsholmarna holmar    
Marstrand stad Marstrandsholmarna holmar    
Marstrand stad Marstrands tå udde    
Marstrand stad Marstrandsön ö    
Marstrand stad Marstrandsön ö    
Marstrand stad Mittsund sund    
Marstrand stad Mjölkekilen vik    
Marstrand stad Mjölkepallen holme    
Marstrand stad Muskeviken vik    
Marstrand stad Myren myr?    
Marstrand stad Mässingsviken vik /Se    
Marstrand stad Mjölkekilen vik    
Marstrand stad Mjölkepallen skär    
Marstrand stad Norra inloppet sund    
Marstrand stad Norrudden udde    
Marstrand stad Norrudden udde    
Marstrand stad Nyckeln udde    
Marstrand stad Nyckeln vik    
Marstrand stad Nålsögat vik    
Marstrand stad Nålsögat strandparti    
Marstrand stad Pjäsken udde    
Marstrand stad Pjäsken halvö    
Marstrand stad Prästholmarna holmar    
Marstrand stad Prästholmarna holmar    
Marstrand stad Råckebådarna skär    
Marstrand stad Rävlingarna berg    
Marstrand stad Sandkornet skär    
Marstrand stad S:t Eriks grotta grotta    
Marstrand stad S:t Eriks källa källa    
Marstrand stad S:t Eriks park park    
Marstrand stad S:t Eriks park park    
Marstrand st Skallen holme    
Marstrand stad Skallen ö    
Marstrand stad Skansen namn för Marstrands fästning /Se    
Marstrand stad *Skeppsbron Saknas    
Marstrand stad Skottholmen holme    
Marstrand stad Skottholmen holme    
Marstrand stad Skräddern skär /Se    
Marstrand stad Smörsundsskären skär    
Marstrand stad Smörsundsskären skär    
Marstrand stad Smörsundsudden udde    
Marstrand stad Smörsundsudden udde    
Marstrand stad Stattopparna skär    
Marstrand stad Stattopparna holmar    
Marstrand stad Stattoppeskären skär    
Marstrand stad Stattoppeskären skär    
Marstrand stad Stegelviken vik    
Marstrand stad Stegelviken vik    
Marstrand stad Svarte mosse mosse    
Marstrand stad Svarte mosse mosse    
Marstrand stad Svarte udden udde    
Marstrand stad Svarte udden udde    
Marstrand stad Tollskären skär    
Marstrand stad Trinde holme holme    
Marstrand stad Trinde holme holme    
Marstrand stad Trollskären skär    
Marstrand stad Tupplåret en fläck i ett berg    
Marstrand stad Tådammarna dammar    
Marstrand stad Tådammarna dammar    
Marstrand stad Tåudden udde    
Marstrand stad Tåudden udde    
Marstrand stad »Wändt om igen» gränd /Se    
Marstrand stad Åstol, Södra ö    
Marstrand stad Åstol, Södra ö    
Marstrand stad Älgöfjorden fjord    
Marstrand st Ärholmen holme    
Marstrand st Ärholmen holme    
Marstrand stad Ärholmen holme    
Marstrand stad /Se      
Marstrand stad /Se      
Marstrand stad /Se      
Marstrand stad /Se      
Marstrand stad /Se      
Marstrand stad /Se      
Marstrand stad /Se      
Marstrand stad /Se      
Marstrand stad /Se      
Marstrand stad /Se      
Marstrand stad /Se      
Marstrand stad /Se      
Marstrand stad /Se      
Marstrand stad /Se      
Marstrand stad /Se      
Marstrand stad /Se      
Marstrand stad /Se      
Marstrand stad /Se      
Marstrand stad /Se      
Marstrand stad /Se      
Marstrand stad /Se      
Marstrand stad /Se      
Marstrands kloster förr kloster /Se      
Messingstorpet lht /Se      

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.