ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kareby socken : Inlands Södre härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 46 Naturnamn : 87 Bebyggelsenamn : 8 Naturnamn :
Kareby sn Abborreberget udde karebyggare inbyggarbeteckning /Se  
Kareby sn Anterkullen kulle Kareby ulkar inbyggarbeteckning /Se  
Kareby sn /Se Avkärr åker /Se Bollestad Norra bebyggelse  
Kareby sn /Se Backmans kulle kulle Bollestad Stora gd  
Kareby sn /Se Bollestadbergen berg Bollestad Västra bebyggelse  
Kareby sn /Se Brattön »ö» i mosse Håltet Nedre bebyggelse  
Kareby sn /Se Bredmossen mosse Håltet Övre bebyggelse  
Kareby sn /Se Bufferöds damm sjö Rävsal Saknas  
Kareby sn /Se Brännamossen mosse    
karebyggare inbyggarbeteckning /Se Bränneberget berg    
Kareby ulkar inbyggarbeteckning /Se Bufferöds damm damm    
Arnebo gårdar /Se Dammarna terräng    
Arnebo gd /Se Dammbergen berg    
Bållestad by Dunemossen mosse    
Bållestad by Faxen jordhög /Se    
Bållestad by Faxen jordhög /Se    
Bollestad by /Se Faxen jordhög /Se    
Bollestad by /Se Giromme hällkista /Se    
Fröjdelycka, Gamla tp /Se Grindamossen mosse    
Grokareby by /Se *Grätteshed Saknas /Se    
Grokareby by /Se Grötås, Lilla ås    
Grokareby by /Se Grötås, Stora ås    
Kyrkekareby gårdar /Se Gyromme altare fornlämning    
?Lundby by Hedbergen berg    
Lundby by Hedbergen berg    
Lundby by? Heden hed    
Lundby by /Se Hippels sten sten?    
Löstorp by /Se Hitteflåg berg    
Marknadsbacken lht /Se Hjärterås ås    
Norumens hemman /Se Häljeröds mosse mosse    
Olsåker gd /Se Hästhagsdammen damm    
Olsåker gd /Se Högbergen triangelpunkt    
Ringby by /Se Högbergen berg    
Romebacka gård /Se Högkull berg    
Rombacka gd:ar /Se Ingerslycka åker    
Rombacka gd:ar /Se Ingetorps sjö sjö    
Romebacka gd /Se Ingetorps sjö sjö    
Räfsal by /Se Kareby land udde    
Rävsal, N o S gd:ar /Se Kattemossen mosse    
Rävsal by /Se Klangedammen damm    
Räfs(h)al hemman /Se Kokullen kulle    
Skårby gd /Se Kringledammen damm    
Skårby by /Se Kringlingemossen mosse    
Solbräcke by /Se Kyrkehålan terräng    
Toftan by /Se Käckås ås    
Ön gd /Se Källås ås    
  Källås ås    
  Källekärret terräng    
  Lekås ås    
  Lerbaltarna åker /Se    
  Lilla mossen mosse    
  Ljusvatten sjö    
  Lundby mosse mosse    
  Lyckamossen mosse    
  Lyngkullen kulle    
  Långemossen mosse    
  Lönnekull kulle    
  Lönnekull berg    
  Makarna åker /Se    
  Mossen grustag    
  Mysten terräng    
  Nordtakan berg    
  Pinnemossen mosse    
  Prästevägen väg    
  Rannberg berg    
  Rannbergs näsa del av Rannberg    
  Ranneberget berg    
  Ringby hed hed    
  Romesjö sjö /Se    
  Rome sjön sjö /Se    
  Romesjön sjö    
  Romsjön sjö /Se    
  Skräddarens lycka terräng    
  Skyberget berg    
  Smedjehagen hage    
  Snusdosan kärr    
  Stöll kulle    
  Svarte mosse mosse    
  Svarte myr mosse    
  Svartevatten tjärn    
  Svarte vatten sjö    
  Torpbäcken bäck    
  Tvärländet åker /Se    
  Ulvsås ås    
  Västersås ås    
  Åsebergen berg    
  Åsebergen berg    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.