ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Romelanda socken : Inlands Södre härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 77 Naturnamn : 246 Bebyggelsenamn : 18 Naturnamn :
Romelanda socken Abborrvatten tjärn Bokedalen bebyggelse  
Romelanda sn? Abborrvatten sjö Bråta bebyggelse  
Romelanda sn Abborrvatten, Lilla tjärn Grötevatten bebyggelse  
Romelanda, Östra by Abborrvatten, Lilla sjö Håffrekullen Saknas  
Romelanda sn Abborrvatten, Stora sjö Häljeröd Saknas  
Romelanda sn /Se Abborrvatten, Stora sjö Hökhålt bebyggelse  
Romelanda sn Aleklätten triangelpunkt Klarevatten bebyggelse  
Romelanda sn Aleklätten berg Livelycke bebyggelse  
Romelanda sn Aman mosse /Se Lindebacken bebyggelse  
Romelanda sn Armbågen åker /Se Lindås bebyggelse  
Romelanda sn o gd? Benemaden mad /Se Lybeck bebyggelse  
Romelanda sn Benemossen mosse /Se Plomeröd Saknas  
Romelanda sn Björkärr, Lilla tjärn Rostock bebyggelse  
Romelanda sn /Se Björkärr, Lilla kärr Stenholt Saknas  
Romelanda sn /Se Björkärr, Stora tjärn Stensås bebyggelse  
Romelanda sn /Se Björkärr, Stora kärr Tattardalen bebyggelse  
Romelanda sn /Se Bockekullen berg Äspholmen Lilla bebyggelse  
Romelanda sn /Se Bojastorpet terräng Äspholmen Stora bebyggelse  
Romelanda sn /Se Bokedalen dal    
Aleklätten berg /Se Bratteberg berg    
?Berget by Bratteberg, Skårs Saknas    
Berget gdr /Se Bratteström naturnamn?    
Blötorna tp /Se Bredmossen mosse    
Braseröd gdr /Se Bredmossen mosse    
Burås by /Se Brännan terräng    
Burås gd /Se Bua brygga brygga    
Bäck gdr Burås Saknas /Se    
Bäck gd Bäcka lider höjd    
Bäck by? Djupesjön sjö    
Bäck, Yttre gd Djupesjön sjö    
Bäck, Yttre gd Djupsjön tjärn    
Dysenne Saknas Drypesjön sjö    
?Diseröd gd Drypesjön sjö    
?Dössebacka by Duvedammen tjärn    
Dösebacka by Duvehålorna terräng    
Dössebacka by Duvesjön sjö    
Dösebacka by Gateskärssjön sjö    
Dösebacka by Grandalen naturnamn?    
Grinsvall, Nedra, Övra gdr /Se Granås ås    
Gömmet by /Se Grindemossen mosse    
Häljeröd by Grågåssjön tjärn    
(?)Häljeröd by Grågåssjön sjö    
Hellgeröd Saknas Gräsås, Södra ås    
Häljeröd by Gräsås ås    
Häljeröd by Grötevatten, Lilla tjärn    
Kockegården gd /Se Grötevatten, Lilla tjärn    
Lindebacken gd /Se Grötevatten, Stora sjö    
Lybeck gd /Se Grötevatten, Stora tjärn    
Lysegården gd /Se Gyllekullen höjd? /Se    
Nojevatten kronotorp /Se Gåsekullen kulle    
Något gd /Se Gåsen tjärn    
Rjode Saknas Gärdesmossen mosse    
?Romelanda by Gärdesmossen mosse    
Romelanda by Göta älv älv    
Rostock gd /Se Göta älv älv    
?Ryr by Göta älv älv    
Ryr, Vestra by Hagen hage    
Ryr, Östra by Halbanken höjd /Se    
Sanner gdr /Se *Haral gränsmärke    
?Skår gd Hedmossen mosse    
Solberg by Holmevatten, Stora sjö    
Sta(e)n fabr /Se Hungersvatten tjärn    
Stenhålt by Hungersvatten sjö    
Stinneröd by Hårdbanken höjd /Se    
Stigenderud Saknas Häljeröds mosse mosse    
Stinneröd by Häljeröds mosse mosse    
Stinneröd by /Se Häljeröd ås ås    
*Sundshage gd Hällesberget, Stora berg    
Torskabudir gd? Hällesvatten tjärn    
Tån tp /Se Hällesvatten tjärn    
Tönna bebn /Se Härsvatten sjö    
Valler by /Se Hästås ås    
Valler gd /Se Högås ås    
Valler by /Se Iglesjön sjö    
Välan gd /Se Igelsvatten sjö    
Välan kronobost /Se Iglekärr tjärn    
Välan gd /Se Iglekärr kärr    
  Iglesjön tjärn    
  Ingelsvatten sjö    
  Kalvhusen skogsmark /Se    
  Kalvhuvudet tjärn    
  Kalvhuvudet tjärn    
  Kattemossen mosse    
  Kattemossen mosse    
  Kattås berg /Se    
  Kattås, Lilla ås    
  Kattås, Stora triangelpunkt    
  Kattås, Stora ås    
  Klarevatten tjärn    
  Klarevatten sjö    
  Klovatten sjö    
  Klovatten sjö    
  Knartarna terräng    
  Korsvatten sjö    
  Korsvatten sjö    
  Korsvattensbäcken bäck    
  Kroppkärr tjärn    
  Kroppkärr kärr    
  Kungsleden del av Göta älv    
  Kvarndammen damm    
  Kvarnsjön tjärn    
  Kvarnsjön sjö    
  Källdala dal    
  Lillälven del av Göta älv    
  Lillåsen ås    
  Lindesjön sjö    
  Lindesjön sjö    
  Lindås ås    
  Ljusvatten tjärn    
  Lysevatten tjärn    
  Ljusvatten sjö    
  Lysevatten sjö    
  Långemossen mosse    
  Långemossen mosse    
  Långemossen mosse    
  Långevatten, Övre sjö    
  Mörtevatten sjö    
  Långevatten, Övre sjö    
  Långevatten, Övre sjö    
  Mittevatten, Yttre sjö    
  Mittevatten, Lilla sjö    
  Mossebäcken bäck    
  Myras mosse mosse    
  Mörtevatten sjö    
  Nornäbban tjärn    
  Nornäbban sjö    
  Nornäbban, Lilla tjärn    
  Nornäbban, Lilla tjärn    
  Näseberget berg    
  Nödvatten sjö /Se    
  Nöjevatten, Lilla tjärn    
  Nöjevatten, Lilla tjärn    
  Nöjevatten, Stora sjö    
  Nöjevatten, Stora sjö    
  Nöjevatten, St. o. L. sjö /Se    
  Oxögat tjärn    
  Oxögat tjärn    
  Oxögat tjärn    
  Oxögat tjärn    
  Oxögat tjärn    
  Oxögat tjärn    
  Oxögat tjärn    
  Oxögat tjärn    
  Oxögat tjärn    
  Oxögat damm    
  Paradiset terräng    
  Plommerödsbäcken bäck    
  Ranneberget berg    
  *Rima bäck /Se    
  Romehögen kulle    
  Romesjön sjö    
  Romesjön sjö /Se    
  Romesjön sjö /Se    
  Romesjön sjö    
  Romesjön sjö    
  Rolkedalen dal    
  Rugge sten sten?    
  Röremaden sank mark    
  Röremossen terräng    
  Rörevattnen tjärnar    
  Rörevattnen tjärnar    
  Rörevättnera gölar /Se    
  Signehögsholmen ö    
  Signehögsholmen holme    
  Skeddala mosse mosse    
  Skrovvatten sjö    
  Skrovvatten sjö    
  Snarekullen höjd    
  Snarekullen triangelpunkt    
  Snaremossen mosse    
  Snäcksjön, Nedre sjö    
  Snäcksjön, Nedre tjärn    
  Snäcksjön, Övre tjärn    
  Snäcksjön, Övre sjö    
  Solbergsån bäck    
  Solbergsån å    
  Solbergs mossar Saknas    
  Springe backen höjd    
  Stadskullen kulle    
  Stensåsesjön sjö    
  Stinnerödsån å    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  *Stångeberg berg    
  Stångevattnen tjärn    
  Stångevattnen sjö    
  Stångsvattnen tjärnar    
  Svarte mosse mosse    
  Svarte mosse mosse    
  Svartevatten tjärn    
  Svartevatten tjärn    
  Sävas kulle kulle    
  Sörsjön tjärn    
  Sörsjön sjö    
  Sörsjön, Lilla tjärn    
  Sörsjön, Lilla sjö    
  Sörsjön, Stora tjärn    
  Sörsjön, Stora sjö    
  Sörsjön, Stora sjö    
  Tattardalen dal    
  Timmervatten sjö    
  Timmervatten sjö    
  Tjurholmen ö    
  Tjurholmen bebodd ö    
  Tjurholmen ö    
  Tjurholmen ö    
  Tjurholmen holme    
  Tjurholmen ö    
  Tjurholmen holme    
  Tjurholmen holme    
  Tjurholmen ö /Se    
  Tjurholmen holme /Se    
  Saknas holme /Se    
  Saknas holme /Se    
  Tranevatten tjärn    
  Tranevatten sjö    
  Tvibotten sjö    
  Tvibotten sjö    
  Tvängen tjärn    
  Tvängen sjö /Se    
  Vallerån å    
  Varpedalen dal    
  Väla bäck bäck    
  Välabäcken bäck    
  Värehuvudet bergkulle /Se    
  Ålekullen kulle    
  Ålevatten tjärn    
  Ålevatten tjärn    
  Åsesjön sjö    
  Åsen ås    
  Äggdalssjön sjö    
  Äggdalssjön, Stora sjö    
  Ängen naturnamn?    
  Äspås, Stora ås    
  Äspås, Lilla ås    
  Örevatten, mellersta sjö    
  Örevatten, Mellan sjö    
  Örevatten, Nedre sjö    
  Örevatten, Nedre sjö    
  Örevatten, Övre sjö    
  Örevatten, Övre sjö    
  Örevattensbäcken bäck    
  Örevattensbäcken bäck    
  Örevattenåsen ås    
  Översjön sjö    
  Översjön sjö    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.