ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Spekeröds socken : Inlands Nordre härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 47 Naturnamn : 181 Bebyggelsenamn : 7 Naturnamn :
Spekeröd sn /Se Anråse å å Asperunnen bebyggelse  
Spekeröd sn Bengtsgärdmossen mosse Asprunden Saknas  
Spekeröd sn Bergsyfserna bergsområde Gårvattensbacken bebyggelse  
Spekeröd sn Bjurevatten, Lilla sjö Gössby Nedre gd  
Spekeröd sn Bjurevattnet, Stora sjö Krokslycke bebyggelse  
Spekeröd sn Bottnen terräng Spekeröd Prästgård bebyggelse  
Spekeröd sn Brattåsbergen berg Ålkistebacken bebyggelse  
Spekeröd sn /Se Brunneberget berg    
Spekeröd sn /Se Bråvattensgipen trång klyfta /Se    
Spekeröd sn /Se Djupevatten tjärn    
Spekeröd sn /Se Djupevatten tjärn    
Asperunden hemman /Se Duvebäcken bäck    
Dyrbons hemman /Se Duvås skogsområde    
Fontin, Funtin torp /Se Ekekärret naturnamn(?)    
Funtin, Fontin torp /Se Ekås höjd    
Funtin gd /Se Ekås ås    
Groland by /Se Flåfatet tjärn    
Groland by /Se Flåfatet tjärn    
Grolanda by /Se Frökärr tjärn    
Grönland hemman /Se Frökärr kärr    
Grössbacke lg:er /Se Goråsen triangelpunkt    
Grössbacke lg:er /Se Goråsen ås    
Gåre by? Grindeberget berg    
Gåre by Grundlöse backe backsluttning?    
Gössby by Grästjärn tjärn    
Gössby by /Se Grästjärn tjärn    
Gössby, Nedre o Övre byar /Se Grönlands mosse mosse    
Götens tp /Se Grönlöse backe backe    
Hamilton gd /Se Grössbacke ås    
Harås by Grösbacke ås /Se    
Harås by Grösbacke ås /Se    
Harås by Gustavs kulle kulle    
Kleva by Gårvattnet tjärn    
Labol gd /Se Gårvattnet tjärn    
Laddas tomt tp /Se Gårvattnet, Stora tjärn    
Mjörbons hemman /Se Gårvattnet, Store tjärn    
Orustebons hemman /Se Gåsa tjärn    
Riodhro, se Röra by Gåsen tjärn    
Rödmyra tp /Se Gösekullen råmärke /Se    
Röra by Götekärret kärr    
Stötten gdr /Se Hajås naturnamn?    
Svallen hemman /Se *Haral gränsmärke    
Svedjan tp /Se Havfrukullen kulle    
Torp by Havfrukullen kulle    
Torp by Hjortemossen mosse    
Ålebacka gd? Hjälmhagarna hagar    
Ålekistbacken gd /Se Hjärtebergen berg    
  Hjärtemossen mosse    
  Hjärtemossen mosse    
  Holkedalen dal    
  Holmevatten sjö    
  Holmevatten sjö    
  Holmevatten sjö    
  Holmevattenmossen mosse    
  Håltesjön sjö    
  Håltesjön sjö    
  Härsvatten sjö    
  Härsvatten sjö    
  Härsvattensdal dal    
  Hässjebacken höjd    
  Hästebergs mosse mosse    
  Hästhagen hage    
  Iglekärr, Lilla tjärn    
  Iglekärr, Lilla kärr    
  Iglekärr, Stora tjärn    
  Iglekärr, Stora tjärn    
  Iglevatten, Lilla tjärn    
  Iglevatten, Lilla tjärn    
  Jyrommen fornlämning    
  Killingeflåget höjd    
  Klarevatten, Äggdals tjärn    
  Klinten berg    
  Koberget berg    
  Koltjärn tjärn    
  Koltjärn tjärn    
  Korsvattensbäcken bäck    
  Korsvattensbäcken bäck    
  Krakmärrsberget berg /Se    
  Krokvatten sjö    
  Krokvatten tjärn    
  Kroppesjön tjärn    
  Kroppesjön sjö    
  Kyrkeslätt slätt    
  Källdalen dal    
  Lille mosse mosse    
  Lillevatten sjö    
  Lillevatten sjö    
  Lindkullen kulle    
  Långe mosse mosse    
  Långemyrs berg berg    
  Långevatten sjö    
  Långevatten, Nedre sjö    
  Långevatten, Nedre sjö    
  Långåsebergen berg    
  Löva, Lilla berg    
  Löva, Stora berg    
  Maderna naturnamn?    
  Madgärdet gärde    
  Mellanbergen berg    
  Munken bergstopp /Se    
  Myren myr    
  Myren myr?    
  Måkevatten, Lilla sjö    
  Måkevattnet, Lilla sjö    
  Måkevatten, Stora sjö    
  Måkevattnet, Stora sjö    
  Måkevattnet, Stora sjö    
  Måkevattnet, L:a o St:a sjöar /Se    
  Mällby rolka berg    
  Nordån å    
  Nordås ås    
  Otterkulan terräng    
  Porsån bäck    
  Porsån bäck    
  Porsån å    
  Radbanken bergsluttning /Se    
  Ramnås ås    
  Rannesniporna höjd    
  Rossås ås    
  Rossåseskulten berg    
  Råvatten tjärn    
  Råvatten tjärn    
  Rävurdsberget berg    
  Rödvatten tjärn    
  Rödvatten sjö    
  Rördalen triangelpunkt    
  Rördalen dal    
  Rörmyren myr?    
  Sjödammen damm    
  Skardsbacken backe    
  Skardsjön tjärn    
  Skardsjön sjö    
  Skoggärdet gärde    
  Smedseröds mosse mosse    
  Smedseröd mosse mosse    
  Store berg berg    
  Stolpebergen berg    
  Stockedalen dal    
  *Stångeberg berg    
  Svallen sjö /Se    
  Svallenssjö sjö    
  Svallesjön sjö    
  Svartevatten tjärn    
  Svartevatten tjärn    
  Svartsjön tjärn    
  Svartsjön sjö    
  Svartsjön sjö    
  Svarttjärn tjärn    
  Svartvatten tjärn    
  Svedjan terräng    
  Svenshagen hage    
  Svillås ås    
  Sågelund naturnamn?    
  Säckemossen mosse    
  Sörbergs mosse mosse    
  Sörmyren myr?    
  Tjärbränneås ås    
  Trestjälken tjärn    
  Trestjälken damm    
  Trinde mosse mosse    
  Trollsåsvattnet tjärn    
  Trollsåsbergen berg    
  Trollsåsvattnet sjö    
  Valevattnet sjö    
  Valevattnet sjö /Se    
  Valevattnet sjö /Se    
  Valevattnet sjö    
  Ålevatten sjö    
  Ålevatten sjö    
  Äggdals Klarevatten tjärn    
  Äggdalssjön, Lilla tjärn    
  Äggdalssjön, Lilla sjö    
  Änghagen hage    
  Örevatten, Lilla tjärn    
  Örevatten, Stora tjärn    
  Örevattnet tjärn    
  Örevattnet tjärn    
  Örevattnet damm    
  Örevattnet, Lilla tjärn    
  Örevattnet, Stora sjö    
  Örevattnet, Stora sjö    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.