ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Klövedals socken : Tjörns härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 102 Naturnamn : 652 Bebyggelsenamn : 8 Naturnamn : 1
Klövedal sn Aldrigvad skär Halsbäck Nedergård Saknas Stavsundsholmen halvö /Se
Klövedal sn *Aldrigvad? skär /Se Halsbäck Uppegård Saknas  
Klövedal sn Allervat skär Härön Saknas  
Klöfvedal sn Altarholmen holme Klövedal poststation  
Klöfvedal sn Altarholmen holme Staffansholmen, se Stavsundsholmen Saknas  
Klövedal sn Altarholmen holme /Se Stavsundsholmen Saknas  
Klövedals sn Altaråse ås Viks Ödegärde Saknas  
Klövedal sn Alviken vik Ällingseröd bebyggelse  
Klövedal sn Backhögen hög    
Klövedal sn Björholme huvud triangelp    
Klövedal sn Björholmehuvud udde    
Klövedal sn Björholmen udde    
Klövedal sn Björholmen halvö    
Klövedal socken ?Björholmen halvö /Se    
Klövedal sn Björnshuvudet udde    
Klöfvedal sn Björnshuvudet udde    
Klövedal sn Blockeviksskär el. Ramnerersskäret Saknas /Se    
Klövedal sn /Se Blysten skär    
Klövedal sn /Se Blysten holme    
Basteröd by Blysten holme /Se    
Basteröd by? Blysundsholmen holme    
Basteröd by Blysundsholmen holme    
Basteröd by Blysundsholmen holme /Se    
Basteröd gd /Se Bockholmen, Lilla holme    
Branken lht /Se Bockholmen, Lilla holme    
Burås ortnamn /Se Bockholmen, Stora holme    
Bak gd Brandholmen holme    
gd /Se Brandholmen holme    
gd /Se ?Brandholmen holme /Se    
byar /Se Brattås ås    
Haugen Saknas Bredbåden, S. och N. Saknas /Se    
Havghinum Saknas Bredvik vik    
»haughinum» Saknas Bringelbärsmyren göl    
Hörnet tp /Se Brunnefjäll berg    
Jensens, (nu Jensegården) gd /Se Bryngelsmyren mosse    
Klåvan tp /Se Brytaren grund    
Knöde by /Se Brytaren grund /Se    
Kolleröd by Brytarna (Store o Små) grund /Se    
Kolleröd by? Brytebådarna grund    
Krakarna hemman /Se Brytebådarna el. Kauröbrytare grund /Se    
Kyrkesund fiskl.? Brände holme holme    
Kyrkesund fiskeläge Brände holme holme    
Kyrkesund fiskeläge Brände holme(n) holme /Se    
Kyrkesund mcph Brände holme(n) holme /Se    
Kyrkesund m:e /Se Brännerisberget berg    
Kyrkofjäll by *Bulterko skär /Se    
Kyrkofjäll by Burås ås?    
Kyrkofjäll by Buråsebergen berg    
Kyrkofjäll by Bussarna skär    
Kyrkofjäll by Bussarna holme    
Kyrkofjäll by Bussarna skär /Se    
Kyrkofjäll by Buteljen sten /Se    
Kyrkofjäll by Byteskären skär    
Kyrkofjäll by Byteskären skär    
Kyrkefjäll by Byteskär Saknas /Se    
Kyrkofjäll by *Bågar(e)holmarna holmar /Se    
Kyrkofjäll by Bågareholmen, Norra holme    
Kyrkofjäll by Bågareholmen, Norra holme    
Kyrkofjäll by Bågareholmen, Södra holme    
Kyrkofjäll by Bågareholmen, Södra holme    
Kyrkofjäll by *Bågbåden Saknas /Se    
Kyrkofjäll by Båtevikeskär skär    
Kyrkofjäll by Båteviksskär skär    
Kyrkofjäll by Båteviksskär skär /Se    
Kyrkofjäll by Bö Klåva vik    
Kyrkofjäll by Bö Klåva höjd    
Kyrkofjäll by Dalskäret skär    
Kyrkofjäll by Daludden udde    
Kyrkofjäll by Dalviken vik    
Kyrkofjäll by *Den flagne både /Se    
Köleröd by /Se (Den) grunde båden Saknas    
?Långekärr by Den nye båden både /Se    
*Nordregaarden Saknas Det *flå skäret Saknas /Se    
Oset tp /Se Dynan skär    
Rushet hemman /Se Dynan holme    
Slätebo lht /Se Dynan skär /Se    
Solhang Saknas Dödingeskär skär    
Solhagane tp /Se Dödingeskär skär    
Solhög + Saknas /Se *Dödingeskär skär /Se    
Sunna gd /Se Dödingeskär, Lilla skär    
Sunna by /Se Elias både Saknas /Se    
Sunna gd /Se Eriks både både /Se    
Sältebo gdr /Se Fartygsnabbarna nabbar    
Sältebo lg:er /Se Fjolbåden, se Fjord(e)båden Saknas    
Thoregård Saknas Fjord(e)båden Saknas /Se    
Toröd by »Flaget» Saknas /Se    
Toröd by Flatebåden Saknas /Se    
Toröd by Flytegen terräng    
Thoresrud gd *Flågebåden Saknas /Se    
Valsäng by *Flåge skär Saknas /Se    
Hvaloäng by? *Flåget bergbrant /Se    
Valsäng by Flöjeberget berg    
Valsäng by Frenliden terräng    
Valsäng by Friskären Saknas /Se    
Hvalsäng by? Fäjan skär    
Valsäng gd /Se Fäjan holme    
Valsäng by /Se Fäjan ö /Se    
Valsäng by /Se Fäjan (Fäjaren) holme /Se    
Vassdraget tp /Se Fäjan ö /Se    
Vik by Fällemyran sank mark    
Vik by Fällemyren tjärn    
?Vik by Gallskär skär    
  Gallskär skär    
  Gallskär skär /Se    
  Gallskärs flu Saknas /Se    
  Gallungarna skär    
  Gallungarna holmar    
  *Gallungarna skär /Se    
  Gläviken vik    
  Glävikeskär skär    
  Gollungsk(ären), se Gallungarna Saknas    
  »Grum-Skär» Saknas /Se    
  Gråsejeknoppen skär /Se    
  »Gråsikeböhn» både /Se    
  Grönevikeskären skär    
  Gröneviksskären skär    
  Grönskären skär /Se    
  Gröterös terräng    
  Gulskär skär    
  Gulskär skär    
  Gulskär skär    
  Gulskär skär    
  Gulskär skär    
  Gulskär skär    
  Gulskär(en) skär /Se    
  Gyllegrenar, se *Gylte(r)grenarna skär?    
  *Gylte(r)grenarna skär? /Se    
  Gyltra, Lilla skär    
  Gyltra, Stora skär    
  Gyltran, Lilla holme    
  Gyltran, Stora holme    
  *Gyltran, St. o. L. skär /Se    
  Gåseskär skär    
  Gåseskär skär    
  Gåseskär skär    
  Gåseskär skär    
  Gåseskär(et) skär /Se    
  Göberg berg    
  Hallen både och »brytare» /Se    
  Halvorsholmen holme    
  Halvorsholmen holme?    
  Halvorsholmen holme    
  Halvorsholmen holme /Se    
  Hammardalen dal    
  Hamnen terräng    
  Harknappen höjd    
  Hasslevikshöljen fiskeplats /Se    
  »Heskär», se Häst(e)skär(et) Saknas    
  Hisingsholmen holme    
  Hisingsholmen holme    
  Hisingsholmen skär /Se    
  ?Hisingsholmen skär /Se    
  Hisingsskäret skär /Se    
  Hisingsskäret Saknas /Se    
  Hisingsviken terräng    
  Hisingsviken vik /Se    
  Hjärterö fjord fjord    
  Hjärterö fjord del av Skagerrak    
  Holländaren både /Se    
  Hottebåden Saknas /Se    
  Hummerskären skär    
  Hummerskären skär    
  Hummerskären skär /Se    
  Hundbådarna, se Hundholme bådar Saknas    
  Hundholme bådar Saknas /Se    
  Hundholmen holme    
  Hundholmen holme    
  ?Hundholmen holme /Se    
  Hundskär skär /Se    
  ?Hundskär skär /Se    
  Huseberg berg    
  Häggemyren myr    
  Häggemyren sank mark    
  Härö båg vik    
  *Härö huvud triangelpunkt    
  Härön ö    
  Härön ö /Se    
  Härön ö    
  Härön ö    
  Härön ö    
  Härön ö /Se    
  Hästebåden, se Hästeskärsbåden Saknas    
  Hästeskär skär    
  Hästeskär skär    
  Häst(e)skär(et) skär /Se    
  Hästeskärsbåden Saknas /Se    
  Hästeskärsfjorden del av Skagerrak    
  Högholmen, Lilla holme    
  Högholmen, Stora holme    
  Hörö båg del av Skagerrak    
  Jensarna skär    
  Jensarna holmar    
  Jens Knutssons både Saknas /Se    
  Jordbärsskäret skär    
  Jordbärsskäret skär    
  Jordbärsskäret skär /Se    
  »Kalleviks skär», se *Tjälleviks skär(et) Saknas    
  Kallsunds fluna Saknas /Se    
  Kallsunds huvud holme    
  Kallsunds huvud triangelp    
  Kalvhageskäret Saknas /Se    
  Kalvsundsfluna skär    
  Kalvsundshuvud holme    
  Karls knopp skär /Se    
  Kattdammen damm    
  Kaurö ö    
  Kaurö ö    
  Kaurö ö /Se    
  Kaurö brytare, Brytebådarna Saknas /Se    
  Kaurö(n) Saknas /Se    
  Kaurö Tärneskär Saknas /Se    
  Kilen, Södra vik    
  Killingsholmarne holmar /Se    
  Kjeleredsholmen, se Kölered holme Saknas    
  *Klåvbådarna Saknas /Se    
  Klädesskär skär    
  Klädesskär skär    
  *Kläskär Saknas /Se    
  Knoppen skär /Se    
  Knöde holme holme    
  Knöde holme holme    
  Knöde holme holme /Se    
  Knödeskären skär    
  Knödeskären skär    
  Knödeskären skär /Se    
  Knödestrand strand    
  Knösen skär    
  Knösen holme    
  *Knösen holme /Se    
  Kolskär Saknas /Se    
  Kon, Lilla skär    
  Kon holme /Se    
  Kopparnageln skär /Se    
  Koöar triangelpunkt    
  Koön ö    
  Koön ö /Se    
  Koön, se Utskottsholmen, Lille ö    
  Koön ö    
  Kranskär skär    
  Kranskär skär    
  Krokarna terräng?    
  Krokskär skär    
  Krokskär skär    
  Krokskär skär    
  Krokskär skär    
  Krokskär skär    
  Krokskär skär /Se    
  Krossefjorden del av Skagerrak    
  *Krossen, *Krossholmen holme /Se    
  Krossholmen holme    
  Krossholmen terräng    
  Krossholmen holme    
  *Krossholmen holme /Se    
  *Kruckas både Saknas /Se    
  Krusholmen holme    
  Krusholmen holme    
  Krusholmsskär skär    
  Kråke fjord fjärd    
  Kråke fjord del av Skagerrak    
  Kråkholmen holme    
  Kråkholmen holme    
  Kråkholmen holme /Se    
  Kråkholmeskäret skär    
  Kråkholmeskäret skär    
  Kråkholmeskäret skär /Se    
  Kröken naturnamn?    
  Kurtens kulle höjd    
  Kyrkan del av stenkumlet /Se    
  Kyrkan, se S:t Olavs kyrka del av stenkummel    
  Kyrkesund sund    
  Kyrkesund fiskeläge    
  Kyrkesund, Västra triangelpunkt    
  Kyrkesund, Östra triangelpunkt    
  Kyrkesund, se *Stavsund o. *Sund sund    
  Kyrkesund sund /Se    
  Kyrkmyren terräng    
  Kålhuvudet udde    
  Kålhuvudet holme    
  Kålhuvudet skär /Se    
  Kålskären skär    
  Kårsund sund?    
  Kårsund sund    
  Kälkerön ö    
  Kälkerön ö?    
  Kälkerön ö    
  Kälkerön ö    
  Kälkerön ö /Se    
  Käringen på Skaboholmen kummel /Se    
  Käringöfjorden fjärd    
  Kärrsudden udde    
  »Köhlan», se Kölered holme holme    
  Köleröd holme holme    
  Köleröd holme holme    
  Kölered holme Saknas /Se    
  Kölholmen, se Kölered holme Saknas    
  Ladan, Stora terräng    
  Ladan, Stora berg    
  Lekareviken terräng?    
  Lekareviken Saknas /Se    
  Lilla kon holme    
  Lilla kon, (Lilla Koön) holme /Se    
  Limhallsviken vik    
  Limskär skär    
  Limskär skär /Se    
  Lindevikeflaket höjd    
  Lindeviken vik    
  Ljungbördan skär /Se    
  Ljungholmen holme    
  Ljungholmen holme    
  Ljungholmen holme /Se    
  Ljungskär Saknas /Se    
  Loftet, Lilla skär    
  Loftet, Stora skär    
  Loftet, Lilla holme    
  Loftet, Stora holme    
  Loftet, Stora o Lilla holmar /Se    
  Lurmelerskären skär    
  Lurme lerskären skär /Se    
  Lurmelerskäret skär    
  Luseskär skär    
  Luseskär skär    
  Luseskär skär /Se    
  Luseskär skär /Se    
  Lyngskär skär    
  Lyngskär skär    
  Lyrbon både /Se    
  »Lyrbonden» både /Se    
  Lyröbåde, se Lyrbon Saknas    
  Långebåden Saknas /Se    
  Långedalsberget berg    
  Långevik vik    
  Låttholmen, se *Slåttholmen Saknas    
  Länsmannen skär /Se    
  Lättvik vik    
  Löken holme    
  Löken holme    
  Löken holme /Se    
  Lökeskär skär    
  Lökeskär skär    
  Lökeskär skär    
  Lökeskär skär    
  Lökholmen Saknas /Se    
  Lökskär(en) skär /Se    
  Löshuvudet skär    
  Löshuvudet holme    
  Löshuvudet skär /Se    
  Maden mad?    
  Minebåden Saknas /Se    
  Mjölkholmen holme    
  Mjölkholmen udde    
  »Mjölkholmen» udde /Se    
  Mockevikeskäret skär    
  Mockevikeskäret skär    
  Munkens säng håla /Se    
  Myrebåden Saknas /Se    
  Måseviken terräng    
  Märrslätten slätt?    
  Märrvik vik    
  Märrvik vik    
  Märrvikeskär skär    
  Märrvikeskär skär    
  Märrviksskäret Saknas /Se    
  Neptunus skär    
  Neptunus holme    
  Neptunus skär /Se    
  Nordhamnsbåden Saknas /Se    
  Nordvästen både /Se    
  Nygrund Saknas /Se    
  Näsholmen holme    
  Ola Gunnarssons skär skär    
  Olsier, se Orskär ö    
  *Olskär Saknas /Se    
  Olskärs brytare grund /Se    
  Olskärs *grundska grunt område /Se    
  Olskärs ungar skär /Se    
  Orskär ö    
  Orskär skär    
  Orskär skär    
  Orskär, se *Olskär Saknas    
  Orskärs ungar skär    
  Orskärs ungar holmar    
  Pers både Saknas /Se    
  Pysslingen både /Se    
  Pålarna bådar /Se    
  Radknopparna bådar /Se    
  *Rammunds bådar Saknas /Se    
  Ramnered terräng    
  Ramnererskär skär    
  Ramneredsskär skär    
  Ramnerersskäret, Blockeviksskär Saknas /Se    
  ?*Rispbåden Saknas /Se    
  Rockenabben udde    
  Rockenabben udde    
  Rockevik vik    
  Rockholmen holme    
  Rockholmen holme    
  Rockholmen holme /Se    
  Rockholmeskären Saknas /Se    
  Rorleden skär /Se    
  Rumpe Kile vik    
  Rumpen terräng    
  Rån både /Se    
  Räbbe udde    
  Räbbe halvö    
  Räbbe, Räbe, se Räpe udde    
  Räbbedjupet fjärd    
  Räbbedjupet del av Skagerrak    
  Räbbedjupsbåden, se Räpedjupsbåden Saknas    
  Räbbe huvud holme    
  Räbbe huvud ö    
  Räbbehuvud ö /Se    
  Räbbevik vik    
  Räbbevik vik    
  *Räpe (Räbbe, Räbe) udde /Se    
  Räpedjupsbåden Saknas /Se    
  *Räpe skär Saknas /Se    
  Räven både /Se    
  Rävens ungar bådar /Se    
  Räveskär Saknas /Se    
  Rävskär skär    
  Rävskär skär    
  Röd, Lilla skär    
  Röd, Lilla holme    
  Röd, Stora holme    
  Röd, Stora holme    
  Röd(en), St. o. L. el. (Kjule) holmar /Se    
  Rödko skär /Se    
  Rörviken vik    
  *Rörö udde /Se    
  Röröbergen Saknas /Se    
  Röröhålet vik /Se    
  Saltskären skär    
  S:t Olovs drängar stenkummel /Se    
  S:t Olovs drängar stenkummel /Se    
  S:t Olovs drängar stenkummel /Se    
  S:t Olavs drängar stenkummel /Se    
  S:t Olovs drängar stenkummel /Se    
  S:t Olavs kyrka del av stenkummel /Se    
  S:t Olavs kyrka, se Kyrkan del av stenkummel    
  S:t Olovs källa källa    
  S:t Olavs källa källa /Se    
  St. Olavs källa källa    
  S:t Olavs källa källa /Se    
  S:t Olavs valar höjder    
  S:t Olovs valar stenkummel /Se    
  S:t Olovs valar stenkummel /Se    
  S:t Olovs valar stenkummel /Se    
  S:t Olavs valar, se S:t Olavs drängar stenkummel    
  S:t-Olavs valar triangelpunkt    
  S:t Olovs valar, se S:t Olovs drängar stenkummel    
  S:t Olovs valar stenkummel /Se    
  Sannemyran sank mark    
  Sannemyren tjärn    
  *Simmas både Saknas /Se    
  Skaboholmen holme    
  Skaboholm, se Skagboholm holme    
  Skaboholmen ö /Se    
  Skaboholmen holme    
  Skaboholmen ö /Se    
  Skaboholmen, se Utskottsholmen, Store ö    
  *Skagboholmen Saknas /Se    
  *Skagbon?, se Skagboholmen holme    
  Skarpen skär /Se    
  Skinnfällen skär /Se    
  »Skottlandsholmen» Saknas /Se    
  Skräddarbergen berg    
  Skuggeberget berg    
  *Skunkebåden Saknas /Se    
  Skuteskär skär    
  Skut(e)skär skär /Se    
  »Skute skär» skär /Se    
  Skånkeb(åden), se *Skunkebåden Saknas    
  Skälungsudden udde    
  Skälungsviken vik    
  Skärebådarna Saknas /Se    
  *Slutingen fiskeplats /Se    
  *Slåttholmen Saknas /Se    
  *Slåttudden Saknas /Se    
  Slätten slätt?    
  Snippskär skär    
  Snippeskär skär    
  *Snippskär Saknas /Se    
  Soholmen skär /Se    
  Staffansholmen halvö /Se    
  Staffansholmen halvö /Se    
  Staffansholmen halvö /Se    
  Staffansholmen halvö /Se    
  »Staffans Holmen», se Stavsundsholmen halvö    
  Staffansholmen halvö /Se    
  Stavsholmen halvö? /Se    
  Stavsholmen halvö? /Se    
  Stavsholmen halvö? /Se    
  Stavsholmen halvö? /Se    
  Stavsholmen halvö? /Se    
  Stavsholmen halvö? /Se    
  Stavsholmen halvö? /Se    
  *Stavsholm Saknas /Se    
  Stavsund vik?    
  *Stavsund sund /Se    
  Stavsundsholmen halvö /Se    
  Stavsundsholmen halvö /Se    
  Stavsundsholmen halvö /Se    
  Stavsundsholmen halvö /Se    
  Stavsundsholmen halvö /Se    
  Stavsundsholmen halvö /Se    
  Stavsundsholmen halvö /Se    
  Stavsundsholmen halvö /Se    
  Stavsundsholmen halvö /Se    
  Stavsundsholmen halvö /Se    
  Stavsundsholmen halvö /Se    
  Stavsundsholmen holme    
  Stavsundsholmen holme /Se    
  Stenen skär    
  Stenen holme    
  Stenen holme    
  Stenen skär    
  Sten(en) skär /Se    
  Stenrevet både /Se    
  Stenvik, Stora vik    
  Stigberget berg    
  Stigbergsholmen holme    
  Stigbergsholmen holme    
  Stigbergsholmen, Lilla skär    
  Stigbergsholmen, Lilla holme    
  Stigbergsholmen holme /Se    
  Stigbergsknoppen bergkulle /Se    
  Stigbergsknoppen både /Se    
  Stigfjorden del av Skagerrak    
  Stigfjorden del av Skagerrak    
  »Store Wahlbön» både /Se    
  Stormholmen holme    
  Stormholmen holme    
  Stormholmen holmar /Se    
  Storrös höjd    
  Strömsund del av fjord    
  Sumpen terräng    
  *Sund sund /Se    
  Sunna holme holme    
  Sunna holme holme    
  Sunna holme ö /Se    
  Sunna holme ö /Se    
  Sunna holme, Lilla holme    
  Sunna holme, Lilla holme    
  Sunna holme, Lilla holme    
  Sunnaholme tång del av Skagerrak    
  Sunna strand strandparti    
  Surdals damm tjärn    
  Svadberget berg    
  Svarte Röd holme /Se    
  Svartskär skär    
  Svartskär skär    
  Svartskären skär    
  Svartskären skär    
  Svarteskär(en) skär /Se    
  Svennerna skär    
  Svennerna skär    
  Svennerna stenar /Se    
  Svennungen, se Svennerna stenar    
  Svilldalen dal    
  Svinskär skär    
  Svinskär skär    
  Svinskär skär /Se    
  Svinskärsunge skär /Se    
  *Såtan skär /Se    
  Säby kile vik    
  Säby kile vik    
  Säby kile vik    
  Sälebådarna Saknas /Se    
  Sälskären skär    
  Sälskären skär    
  Sälskären skär /Se    
  Södrebåden både /Se    
  Södskären skär    
  Södskären skär    
  *Södskär(en) skär /Se    
  Sörgärdet gärde    
  Söräng äng    
  Söskär skär    
  Söskär skär    
  Testholmen holme    
  Testholmen holme    
  »Testholmen» holme /Se    
  *Tjällevik vik? /Se    
  Tjällevikeskär skär    
  Tjällviksskär skär    
  *Tjälleviks skär(et) skär /Se    
  Torkeln skär /Se    
  Torsholm, se Toröd holme Saknas    
  Torskeskär Saknas /Se    
  Torskär skär    
  Torskär skär    
  Torstens vik vik    
  Toröd holme udde    
  Toröd holme halvö    
  Toröd holme halvö /Se    
  Totången udde    
  Totången udde    
  Totången holme    
  Tranerös triangelpunkt    
  Tranerös höjd    
  Trappeberget berg    
  Trolldalen dal    
  Trolldalen dal    
  Träktebåden Saknas /Se    
  Tupplåret del av berg /Se    
  Tången udde    
  Tången udde    
  Tärneskär skär    
  Tärneskär skär    
  Tärnskär skär    
  Tärnskär skär    
  Tärn(e)skär skär /Se    
  Tärnskärs brytare skär    
  Tärnskärs brytare skär    
  Tärnskärs brytare grund /Se    
  Ungarna, (Store Ungen resp. Små Ungarna) skär    
  Utskottsholmen, Store holme /Se    
  Utskottsholmen (Store) holme /Se    
  Utskottsholmen (Store) holme /Se    
  Utskottsholmen, Store, ä. n. på Skaboholmen ö    
  Utskottsholmen, Lille, ä. n. på Koön ö /Se    
  Utskottsholmen, Lille, ä. n. på Koön ö    
  Valberget berg    
  Valen berg    
  Valhällen terräng    
  Valås ås    
  Vannholmen holme    
  Vannholmen holme    
  Vattenholmen Saknas /Se    
  »wdschersholm», se Utskottsholmen (Store) ö    
  Viks kile vik    
  Viks kile vik    
  Viks kile vik    
  Vik(e)skären Saknas /Se    
  »Wskersholmen», se Utskottsholmen (Store) ö    
  Vårdebåden både /Se    
  Vällingeskär skär    
  Vällingeskäret Saknas /Se    
  Vällingeskärs bådarna Saknas /Se    
  Änge kile vik    
  Ängen terräng    
  ?Äng(e)skär, Ängeviksskäret Saknas /Se    
  Ängevike huvud udde    
  Ängeviksskäret, Ängeskär Saknas /Se    
  Änghagen hage    
  »Ängholme», nu Kölered holme Saknas /Se    
  Ängskär skär    
  Ängskär skär    
  Ängskär skär /Se    
  Ödalen terräng    
  Ödegärdet gärde    
  »Örskär», se *Olskär Saknas    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.