ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västerlanda socken : Inlands Torpe härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 73 Naturnamn : 151 Bebyggelsenamn : 501 Naturnamn : 1076
»Wistalanda», se Västerlanda sn Abborresjön tjärn Västerlanda sn Abborrebergen skogsmark, berg
Vistalanda, se Västerlanda sn Arbovatten tjärn Vesteland socken Abborremossen skogsm. mosse
Västerlanda sn Arbovatten sjö Vesteland socken Abborrevattnet skogssjö
Vesterlanda sn? Arreln terräng Vesteland socken Abrahams Lycka lycka
Västerlanda sn Asgräs tjärn Vistelanda, se Västerlanda sn Albokroken mark och sjöbukt
Västerlanda sn Asgräs tjärn amneredbo inbyggarbeteckning Aledalen gärdesdal
Västerlanda sn Björnhallen höjd arboskogare inbyggarbeteckning Alekärret hag- o albevuxen gärdesmark
Västerlanda socken Björnsjön tjärn assleredbo inbyggarbeteckning Alekärret gärdesmark
Westeland Saknas Björnsjön sjö backerebo inbyggarbeteckning Alevallen gärde
Västerlanda sn Björnvatten sjö ballaboare inbyggarbeteckning Amnereddal utmarksdal
Västerlanda sn Blandevatten, Lilla tjärn bränebo inbyggarbeteckning Arbovattnet skogsmarkssjö
Västerlanda sn Blandevatten, Lilla tjärn brännabo inbyggarbeteckning Askräst skogssjö
Västerlanda sn Blandevatten, Stora sjö bäckbo inbyggarbeteckning Aspebacken markslätt
Västerlanda sn Blandevatten, Stora sjö groredbo inbyggarbeteckning Aspekullarne skogsmarksberg
Vesterlanda sn Bodasjön sjö Grunneredbo inbyggarbeteckning Aspetången gärdesmark
Västerlanda socken Bredvatten sjö hagebo inbyggarbeteckning Aspetången gärdesmark
Västerlanda sn Bredvatten tjärn herrgårdare inbyggarbeteckning Aspevallen gärde
Vesterlanda sn Byrevatten, Lilla tjärn holmare inbyggarbeteckning Aspevallsledet stängselled
Västerlanda sn Byrevatten, Lilla sjö hultare inbyggarbeteckning Assarebergen skogsmarksberg
Västerlanda sn Byrevatten, Stora tjärn kyrkebyare inbyggarbeteckning Assaredalen skogsdal
Västerlanda sn Byrevatten, Stora sjö lusseredbo inbyggarbeteckning Assarediket dike
Västerlanda sn /Se Bäcksholmen ö norgårdare inbyggarbeteckning Assaremossen skogsmosse
Västerlanda sn /Se Bäcksholmen holme nyborgare inbyggarbeteckning Backamo ljungbacke
Västerlanda sn /Se Frövatten tjärn rödsbo* inbyggarbeteckning Backeredal bäckdal
Västerlanda sn /Se Frövatten tjärn röstorpsbo inbyggarbeteckning Backerekast bergstup
Västerlanda sn /Se Frövatten tjärn sannersbyare inbyggarbeteckning Ballabo Gata byväg o -gata
Vistulanda, nu Västerlanda sn /Se Frövatten sjö skörsbobo inbyggarbeteckning Ballabo Kohagar utmarker, kobetesmark
Armhålan torp /Se Gaffeln sjö svenseredbo inbyggarbeteckning Banken bank, mark o höjd
Assleröd by /Se Gaffeln sjö sörgårdare inbyggarbeteckning Bank Västre gärdesbank
Backar(na) gårdar /Se Gasås ås torskebo inbyggarbeteckning Bank Östre gärde och bank
Ballabo by Grandals putt tjärn torskogare inbyggarbeteckning Basslyckan gärde
Ballabo hemman /Se Grandalsvatten, Lilla tjärn vestelandsbo inbyggarbeteckning Basteberget berg
Bränna gdr Grandalsvatten, Stora tjärn vesteländing inbyggarbeteckning Bastelyckan gärde
Bäck, Övre gdar Gryssås triangelpunkt åbybo inbyggarbeteckning Bastelyckan lycka
Bäck by Gummerin tjärn äspeskogare inbyggarbeteckning Bengtås bergås
Bäck by? Gummerin tjärn Adolfsberg gods Bergen mark o bergområde
Bäck by Görjevatten tjärn Alfredsro lht Bergs Hagar hag- och gärdesmark
Bäck by Göta älv älv Almelund lht Bergsmossen skogsmosse
Bäck gd *Haral gränsmärke Alphyddan lht Bergstugan berg
Bäck by Helgesjön sjö Amnered gårdar, by Bergsåsen berg m.m.
Bäck by Helgesjön sjö /Se Amnered gårdar Biberget berg
Bäck by Helgesjön sjö /Se Amnered Nordgård gård Bingekullen berg
Bäck gd Helgesjön sjö Amnered Skola skolhus Bingeslätten gärde
Bäck, Övre gdar Hjortemossen mosse Amnered Sörgård gård Bingeslättevägen markväg
Bäck, Övre gdar Hjortesund tjärn Amneröd gård Biås bergås
Frågot torp /Se Holmevatten, Lilla tjärn Anneberg lht Biåseliden skogsmarklid
Garstebrännan lht /Se Holmevatten, Lilla sjö Annedal lht Biåsskogen skogsområde
Groröd by /Se Holmevatten, Stora sjö Annedal lht Björkelyckan lycka
Hyttan lht /Se Holmevatten, Stora tjärn Annehöjd lht Björkelyckan lycka, gärde
*Kethelrwth försv beb? Holmevatten, Stora sjö Annelund lht Björkelyckan Lilla lycka
Prästeröd lht /Se Holmevatten, Stora sjö Arboskogen gård Björkelyckan Stora lycka
Ryg gd Huvudet triangelpunkt Arboskogen gård Björnebergen skogsmarksberg
Sannersby by Huvudet berg Armhålan hus el. torp, f d Björneberget berg
(?)Sannersby by /Se Hällbovatten, Stora sjö Assleröd gård Björnedalen skogsdal
Skalleröd by Hällsvatten tjärn Asslered gård Björnehålet skogsmosse
wSkalleröd by Hällsvatten sjö Asslered Bränna del av gård Björnelyckan lycka, gärde
Skalleröd by? Hästevatten tjärn Asslered Skola skolhus o lht Björnemossen skogsmosse
Skalleröd by /Se Hästås ås Backarne torp el lht Björnemossen skogsmosse
?Skörsbo by Igelvatten, Lilla tjärn Backen gård Björnevattensskogen skog
Skörsbo hemman /Se Igelvatten, Stora tjärn Backeröd gård Björnevattnet skogsmarkssjö
Torska Saknas Illevatten sjö /Se Backered gård Björnhallefall vattenfall i bäck
Saknas Saknas /Se Inre mossen mosse Ballabo by o gårdar Björnsjön skogsmarkssjö
*Torskaboda Saknas Kareberget berg Ballabo gårdar Björns Grav skogsmarksgrop
*Torskabudum Saknas /Se Kringelsjöarna tjärnar Ballabo Mellangård gård Björnåsen berg o skogsmark
Torskog hg /Se Kringelsjöarna sjöar /Se Ballabo Nergård gård Blackepussen sankmarksköl eller »sjö»
Torrskog by Kringelsjöarna sjöar /Se Ballabo Nordgård gård Blacketångarne gärdesm
Torskog by Kringelsjöarna sjö Ballabo Skola f d småskola Blannevattensberg bergområde
Torskog gd /Se Kroksjön sjö Ballabo Sörgård gård Blannevattensås bergås
Trågott jordlht /Se Kroksjön sjö Ballabo Sörgård gård Blannevattnet Lilla sjö
Trågott jordlht /Se Kroksjön sjö Banken lht Blannevattnet Stora sjö
Tån lht /Se Kvillen bäckutflöde /Se Banken hus, lht Blockegärdet gärde
»wistalanda», se Västerlanda sn Lommersjön tjärn Banken lht Blöta Maden gärde och madmark
Vänta gd /Se Lommersjön sjö /Se Bergen torp Bokhålan däldmark
  Lommersjön sjö Berget lht Bokullarne skogsmarksberg
  Lommervatten tjärn Berget lht Bolagsskogen kronopark
  Lysevatten sjö Berghem lht Bomaden mad och mossemark
  Lysevatten tjärn Berghem lht Bomadmossen mosse
  Lysevatten sjö Berghem lht Bomadsjön »sjö», hölj
  Lysevatten, Lilla sjö Bergsåsen lht Bomadsliden skogsmarkslid
  Långevatten tjärn Bergsåsen hemmansdel Borgen berg
  Långevatten sjö Bergsåsens Skola lht o småskola Borgen Stora berg m.m.
  Långevatten sjö Bergudden lht Borgenvallen gärde
  Långevatten sjö Björkedungen lht Borgebergarne åkermark
  Långåsevatten tjärn Björkeliden lht Bostigen skogsmarksväg
  Långåsevatten sjö Björkeliden lht Bostigvägen skogsmarksväg
  Mellanmossen mosse Björnhallen torp Brattås skogsmarksberg
  Mittevättnorna tjärnar Boda torp Brattås Lilla skogsmarksberg
  Måkevatten sjö Bokulan f d »boställe» Brattås Stora skogsmarksberg o ås
  Måkevatten sjö »Borgagårdarne» hemmansdelar Bredmossen skogsmosse
  Mörka, Stora sjö Borgeliden lht Bredvattnet skogssjö
  Mörka, Stora sjö Borgen hemmansdel Brobanken bank och däldmark
  Mörtevatten tjärn Borg Stora hemmansdel Broflaten gärde
  Mörtevatten sjö Bostigen f.d. torp Broflaten gärde
  Oxulevatten sjö Brodalen lht Brogärdet Lilla gärde
  Oxulevatten tjärn Bränna gårdar Brogärdet Stora gärde
  Oxögat tjärn Bränna Lilla gård Brokullen berg
  Oxögat tjärn Bränna Lilla gård Brokroken vägkrök och gärdesmark
  Oxögat tjärn Bränna Stora gård Brolyckan lycka
  Oxögat tjärn Bränna Stora gård Broåkrarne åkermark
  Rågårdskullen triangelp Bränna Yttre gård Brudhålet sjö
  Råkärr tjärn Bränna Yttre gård Brukärrsängen ängsmark
  Råkärr kärr Bygdegården hus Brunneliden mark
  Rödvatten sjö Båtsmanstorpet torp, lht Brunnåkrarne åkermark
  Rödvatten sjö Bäck gård o »by» Brusjön skogsmarkssjö
  Rödvatten sjö Bäcken f d torp Bråtehålan mark o fd linbråkningsgrop
  S:t Olovs källa källa /Se Bäcken torp el lht Brändemosse skogsmarksmosse
  Silevatten, Lilla tjärn Bäcketomten lht Bränna Bro vägbro
  Silevatten, Stora tjärn Bäckhem lht Brännet skogsmark
  Småvattnen tjärnar Bältet f d lht eller torp Brännkärrskleven skogsmark
  Småvattnen tjärnar Dalarne lht Brännkärrsmaden mad
  Småvattnen tjärnar Dalberget f d torp Brännkärrsmossen mosse
  *Spangebron bro Dalhem lht Brännvinseken ek
  Spikdammen tjärn Dallyckan lht Bukten skogsområde
  Spängsås triangelpunkt Dammen f d torp Bursfloget Lilla skogsm -berg
  Stendammen sjö Dyet hemmansdel och lht Bursfloget Stora skogsm -berg
  Store mosse mosse Dykärrsberget lht Busteberget berg
  Stängeliden sluttning(?) Ekhagen lht Bydammen damm
  Svalevatten, Lilla tjärn Ekehöjd lht Bågeliden väglid
  Svalevatten, Stora tjärn Ekelunden lht Båten stenblock
  Svartevatten tjärn Ekåsen gård Bäckekrokarne gärdesmarker
  Svarvaresjön, Lilla tjärn Elvirehem lht Bäckelyckan lycka
  Svarvaresjön, Lilla sjö Emeliedal lht Bäckemaden mad- och åkermark
  Svarvaresjön, Stora sjö Emeliedal lht Bäcks Brygga ångbåtsbrygga
  Svarvaresjön, Stora sjö Emmelund lht Bäcks Holme holme, ö
  Svarvareåsen ås Emmylund lht Bäckåkern åkermark
  Sågevadet vad /Se Enerliden torp el lht Bärlyckan lycka
  Södhuskullen kulle /Se Fattiggården bebyggelse Böneflaterna gärde
  Tjärnevatten, Lilla tjärn Ferleken gård Dalarne bäckdalar o ängsmarker
  Tjärnevatten, Stora tjärn Ferleken gård Dalarne marker o ådalar
  Tollesjöarna tjärnar Ferleken lht, torp Dalarne dalar, ängsmark
  Torget lokal /Se Finkan f d hus, arrestlokal Dalflaten gärde
  Torget lokal /Se Folkets Hus lht o föreningshus Dammberget berg
  Torrgårdsvatten sjö Forsebacken hemmansdel Dammen damm el. sjö
  Torrgårdsvatten sjö Forsen torp o lht Dammhagen hage
  Thorskebacken Saknas Fredriksberg lht Dammhålan bäckhölj
  Torvhyttan »torvlada» /Se Friarestallen torp Dammåkrarne f.d. mark, ö eller grund
  Tosån å /Se Frideborg lht Danske Tomterna skogs o sjöområde
  Tranemossen, Lilla mosse Fridhem lht Direktörns Lycka gärdeslycka
  Tranemossen, Stora mosse Fridhem lht Djupedalen dal
  Trökeröd åker /Se Fridhem lht Djupevatten skogsm -sjö
  *Viste aa å »Frångått» torp el lht Dolket ängsmark
  Väktareberget berg /Se Furuhäll lht Dolket ängs- o. däldområde
  Västersjön St o L sjö /Se Fägran gård Domväckran åkermark o gärde
  Västersjön sjö Fägran gård Durgevatten mark
  Västersjön, Lilla tjärn Fägran Gamla torp Dyet gärdesmark
  Västersjön, Lilla sjö Fägran Nya torp Dyet sankmark
  Vestersjön (Stora o Lilla) sjö /Se Färgeriet f.d. byggnad Dykärren mark
  Ödegärdet gärde Färjehagen bebyggelse Dyngeflaten gärdesmark
  Örevatten tjärn Färjehagen gård Dämmet dammverk
  Östervatten tjärn Färjehagen gård Dämmet dammverk
  Örevatten sjö Garveriet f d byggnad Dämmet dämme
    Gastabränna torp Ekekullen skogsm -berg
    Gasås torp (hemmansdel) Ekekullsskogen skogsm
    Gatan hemmansdel Ekelyckan lycka
    Gatan hus, lht Ekelyckan gärdeslycka
    Gatan torp Ekevallen gärde
    Gerdalen f d torp Ekåkern åkermark
    Gläntan lht Ekås berg
    Gnällen f d torp Emelias Tånge gärdesm o tånge, udde
    Granekärr torp el lht Enekullen berg
    Grankärr torp el lht Enermarken utmark
    Granås lht Ferleken skogsmark
    Granås lht Finkebanken bank och gärdesmark
    Granhem lht Fiskekleven klev, bergsklyfteväg
    Grankullen lht Tjärhanemossen skogsmosse
    Grinden lht eller torp Flaten gärde
    Grinden lht Floget skogsmarksberg
    Grinden torp el lht Flogsmossen skogsmarksmosse
    Grinden lht Flotteberget berg
    Grinden lht el torp Flottehall berg
    Grinden lht Flymossen mosse
    Grinden Nedra torp Forsbacken åkermark
    Grinden Övra torp Framre Mosse skogsmossemark
    Grored gårdar Frimurarekorset järnkors
    Grored gårdar Frågotteviken vik
    Grored Skola f d skola o lht Frövattensbergen berg
    Grored Stora gård Frövattensmosse mosse
    Grored Västra gård Frövattnet sjö
    Grored Östra gård Furemossen skogsmosse
    Grunneröd gård Furemosse Pigg bergtopp
    Grunnered gård Furudden skogsmarksudde
    Gröneskog torp el lht Furukullen skogsmarksberg
    Gustafsberg lht Fyrstycket åkermark
    Gustafsberg lht Fäberget berg, fä-betes o hagmark
    Gustafsdal lht Fägatn fäväg
    Gärdet lht el hemmansdel Fägatan markväg och gata för fädrift
    Gärdhem lht Fähushålan skogsmarksdal
    Hagaberg lht Färjan mark
    Hagen gård Färjevägen väg
    Halleberg lht Färgås berg
    Hallered gård Fölungehålan däld
    Hallerna f d torp Förslåtterna gärdesmarker
    Hamnebacken hemmansdel Gaffeln skogsmarkssjö
    Hamnen hemmansdel Gaffeln skogs- o. tångeområde
    Haneklon torp el h Gaffelskogen skogsmark
    Haneklon torp Galgen fd galge o avrättningsställe
    Haneklon torp Galteryggen åkerhöjd
    Hasseldalen torp el lht Gamla Flaten gärdesmark
    Hermansbo lht Gamla Idan strandgärde, ö, ida
    Hilldal lht Gamle Tomterna gärdesm
    Hjortebanken f d torp Gamle=Tores bro väg- och bäckbro
    Holmen gård Gamleäckran åkermark
    Holmens Gästgivaregård lht o f d gästgiveri m m Garverishålan dal o. gärdesmark
    Holmens Mejeri f d mejeri Gastabränna skogsmark
    Hornsegården bebyggelse Gastamossen mosse el. myr
    Hult gårdar Gatan bygata o -väg
    Hult gårdar Gatan gata, bygata och fäväg
    Hulte Kvarn f.d. kvarn Gatekullen berg
    Hult Norra gård Gatelyckan åkermark
    Hult Mellangård gård Gatåkern åker
    Hultet gård Gedalen dal, brant o åkermark
    Hults Skola f d småskola Gerdalen dal o skogsmark
    Hults Såg sågverk Gerdalsbäcken skogsdalsbäck
    Hålan f d torp Gerdalsfallet vattenfall
    Häftasmaden torp Gerdalsflyet gungfly, dy o mossemark, skogsområde
    Häggered gård Gerdalslyckan lycka o gärde
    Hästebacken torp, lht Geteberget berg
    Hästemossen torp, lht Getebäcken bäck
    Högeberg torp Getefallshålet skogsm o dal
    Höjden torp el lht Geteryggen utmarksberg
    Höjentorp f d båtsmanstorp Geteryggsmarken utmark
    Idan »gård», s k torp Getestenen stenblock
    Idan Gamla lht el torp Getestensmaden madmark
    Ivarsbo lht Gnälen skogsmarkstomt
    Ivarslund gård Grandalen skogsmarksdal
    jakobsdal lht Grandalsbergen skogsmarksberg
    Jordkulan f d »boställe» eller torp Grandalsprutt sjö, hölj
    Karlsberg lht Grandalsvattnet Lilla sjö
    Karlsberg lht Grandalsvattnet Stora sjö
    Karlshöjd lht Granna Hålan gärdesdal o åkerm
    Karolineborg lht Granås berg
    Kaselyckan f d torp Granåsgiljan gilja och skogsmarksdäld
    Kasen torp el lht Grevekullen berg
    Kasen torp, lht Grindeflaten gärde
    Kasen torp Grindeflaten gärde
    Kasen f.d. torp Grindelyckan lycka
    Kasen torp Grinden f.d. grindställe o. markområde
    Kleven gård Grinna Lid väglid
    Kneken f.d. dragontorp Gropen sjödel
    Knektestommen lht och f d soldattorp Gropen markområde och skogsnäs
    Knotetorpet f d torp Grophörnet mossemark
    Knöletorpet f d torp Grored Äng gärdesmark
    Kohagen torp Grubbe gärdeslycka
    Kolbacka hemmansdel Grumsäckrorna åkerm
    »Kooperativa» lht o handelsbod Grunneredhed hed, slättområde
    Korsvägen torp Grunnered Äng gärdesmark
    Kosebacken hus el t Gråbänk sten
    Krekeln torp el lht Gråhund stenblock
    Kristinedal lht Grönaviken sjövik
    Krokarne lht Grönelid skogsmark o lid
    Krusegården bebyggelse Grönelidstenen gränsmärke -sten
    Kullarne lht Grönesik skogsmarksdäld
    Kullarne lht el hemmansdel Grytsås berg
    Kullebäcken lht Grytsåsberget berg
    Kullen lht Gräsås utmarksås o berg
    Kullen lht Gräsåsskogen skogområde
    Kullen torp Gubbeskogen skogsområde
    Kvarntorp f d torp, lht Gullbäcken bäck
    Kyrkeby by och gårdar Gummerin skogssjö, hölj
    Kyrkeby by o gårdar Gässlingebanken gärdesm o -bank
    Kyrkeby Annex prästgård Gästgivarelyckan gärde
    Kyrkeby Nordgården gård Görjevatten mossepöl
    Kyrkeby Nordgården gård »Görjevatten» hölj
    Kyrkeby Prästegården gård Götaälv avloppsälv
    Kyrkeby Skola skolhus Hagebäcken bäck
    Kyrkeby Sörgården gård Hagedalen dal
    Kyrkeby Sörgården gård Hageliden lid
    Kyrkeby Övergården gård Hageliden lid o mark
    Kyrksby Övergården gård Hagetrappor stentrappor
    Källerås torp Hagevägen »by» o utf.-väg
    Källhagen lht Hallerna bergområde
    Källsered gård Hallensdamm mark o. f. d. vattendamm
    Kärraskog torp el lht Halsemaden mad
    Kärret gård Halsen sjöområde, sund
    Kärret torp el lht Hamnebackeberget berg
    Kärret hus Haneklo=Ida ida, bakvattenström
    Liden torp el lht Harholmen bäckholme
    Liden torp el lht Harholmsvallen gärde
    Lillhagen lht Hasselflaten gärde
    Lindhem lht Havrejordsåkrarne åkerm
    Livelyckan f d torp Havrelyckan lycka, gärde
    Loppetorpet f d torp Heddalen gärdes- och hagmarksdal
    Lundbacka f.d. torp Heddalsbron bäckbro
    Lunden lht Heddalsbäcken bäck
    Lundhagen hus el lht Heden gärde o åkerj
    Lurås f d torp Heden betesmark
    Lusseröd gård Heden gärde
    Lussered gård Helgesjöskogen skogsmark
    Lustetorpet f.d. torp Heljesjödämme dämme
    Lyckan lht Heljesjön sjö
    Lyckhem lht Heljeån å
    Lyckhem lht Hemgärdet åkermark
    Lyckhem lht Hemskogen skogsmark
    Lyckhem hus Herrgårds Ras skogsm
    Långebränna gård Hidens Huvud berg
    Långered gård Hjortesund skogsmarkssjö
    Långås torp el lht Holingarne stenröse
    Maden gård Holkelyckan lycka
    Maden torp Holkemaden gärdesmark o -mad
    »Magasinet» »hus» och magasin Holmedamm vattendamm
    Marieberg lht Holmegatan utfartsväg
    Marielund lht Holmen bergholme
    Mjösund gård Holmevattenskleven berggilja
    Mosshagen torp, lht Holmevattensviken vik
    Mossekärren torp, lht Holmevattnet sjö
    Mosskog f.d. torp Holmevattnet Lilla sjö
    Månsegården hemmansdel Holmevattnet Stora sjö
    Månselyckan torp, lht Hornsekullen berg
    Måred gård Hornseliden lid
    Mällered gård Hosslyckan lycka
    Mötered f.d. torp Hultekällor sankmarker, mossehöljor
    Nolhagen torp Hulte Sandhålor sandgropar, sandtäkter
    Nolliden lht Hultevägen väg
    Nolmaden torp el lht Humlegården gärdesmark
    Nordhagen lht Hundarne skogs- och bergtångemark
    Nordängen lht Hunnekullen berg
    Normandie lht Hålan dal o. hålmark
    Nyborg gård Hålan dalområde, odling
    Nygård gård Hålbacka mark f.d., nu sjöbottenområde
    Nyland torp Håledal skogsdal
    Nälletomten f d hus, tomt Hålesten berghåla el stenmorasgrotta
    Olle-Persgården hemmansdel Hålkarne dal o gärdesmarker
    Orremaden torp Häftasmaden mad o odling
    Oskarslund lht Häftasmaden mad o odling
    Oxalunden f.d. torp Häljesjömossen mosse
    Pallen torp, lht Hällsåsmarken skogsmark
    Pettersberg lht Hällsdal skogsmarksdal
    »Posten» lht o poststation Hällsdals Ås skogsmark, -ås
    Prästegården lht, gård o komministerbost Hällsvattnet sjö
    Prästered gård Hällsås bergås o skogsområde
    Ramshult torp Häradsskrivaredalen dal
    Rosendal lht Häradsskrivareliden väglid
    Rud gårdar Härsvattnet skogsmarkssjö
    Rud gårdar Hästastänget gärdesmark
    Rud gårdar Hästeberget berg
    Ruds Såg sågverk Hästebergstegen åkermark
    Rud Västra gård Hästebäcken bäck
    Rud Östra gård Hästegapet mark
    Rågården hus el lht Hästeholmen gärdesmark o. åholmeområde
    Röstorp gård, f d säteri Hästehålorna gärdes o dalmark
    Röstorp gård Hästemossen mosse
    »Saltkaret» f d hus Hästemossen skogsmarksmosse
    Samsmarken lht m m Hästevattensmad skogsm -mad
    Sandbräckan lht Hästhagen hagmark
    Sandbäcken gård Hästholmsängen äng
    Sandhem lht Hästås skogsm -ås
    Sandvallsåsen lht Häståsmad skogsmad
    Sannersby bebyggelse Häståsskogen skogsmark
    Sannersby by o gårdar Högelid skogsvägslid
    Sannersby gårdar Högsjön skogssjö
    Sannersby Nordgården gård Högsäteberget berg
    Sannersby Sörgården gård Högsätesön berg- o. skogsmarksö
    Sjöhallen »gård» el torp Högsätet skogssjö
    Sjön gård Högsätet sjö
    Sjöns Kvarn f d kvarn Hörgårdsvägen skogsmarksväg
    Skallered gård Idan mark m.m.
    Skinta torp Igelvattnet sjö
    Skinta Hotell f d hus el torp Iglevattnet sjö
    Skogen f.d. torp Iglevattnet Lilla sjö
    Skogshyddan lht Illmärket skogsmark
    Skogslund lht Inmärket skogsmark
    Skogslyckan lht Intaga gärdesmark
    Skogslyckan lht Intagan åkerjord och mark
    Skörsbo gård Intaget hagmark och odling
    Skörsbo Hagar torp Intaget gärdesmark
    Skörsbo hamn bebyggelse Intaget gärdesmark
    Skörsbohamn gård eller lht Intaget Lilla gärde
    Skörsbohamn gård Intaget Stora gärde
    Skörsbostrand lht Intäkterna åker- o. gärdesmarker
    Slottet bebyggelse Ivert gärdesmark och jordlotter
    Slätten »gård» = torp Jamnarebacken mark
    Smålänningarnes Såg f d sågverk jerbergsängen åkermark
    Solhem lht Jeriko gärde
    Solliden lht Johannes´ Kulle berg
    Solvik lht Jonselyckan lycka
    Solängen lht Jordfallet gärdesmark o fd jordras
    Stallen torp Jordfallet gärde
    Stammen lht Jordfallet åkermark o gammal tids stort jordras
    Stena torp Jättegrytan berggryta
    Stena Lilla torp Jättekullen berg
    Stena Stora torp, »gård» Jättestenen stenblock
    Stenbacken gård Kalvhagarne gärdesmarker
    Stenhusen f d torp Kalvhagen gärde o hage
    Stjärtegården gårdar Kalvhagen mark o fd hage
    Stora Borgs Tegelbruk tegelbruk Kalvhagen gärdesmark o f.d. kalvhage
    Strandhem lht Kalvhagen hagmark
    Strannebacken bebyggelse Kalvhagsbankarne gärdesmark o -bankar
    Strömsdal lht Kanebergen berg
    Stängeliden torp Karebergsnäbban bergudde, -nabb, -spets
    Sundören bebyggelse Karusedammen damm, hölj
    Sundören beb m. m. Kaseberget* berg
    Svarvareåsen gård Kaselyckan lycka
    Svensered by o gårdar Kasen utmarksområde
    Svensered gårdar Kasen hagmark
    Svensered Mellangården gård Kastet bergstup
    Svensered Nedre gård Kastet bergstup
    Svensered Nedre gård Kavelbron kavelbro o väg
    Svensered Sörgården gård Kilarne åkermark
    Svensered Övre gård Kleveskogen skogsmark
    Svineryggen f d torp, lht Klippan hagmark och f.d. åker
    Svängen torp el lht Klippan skogsbergsområde och brant stup
    »Sågar´n» soldattorp, lht Knekekullen berg
    Sågen bebyggelse Koberget berg
    Sågen »gård» sk torp Kohagen kohage, hagmark
    Sågetorpet bebyggelse Kohagen hagmark
    Sågetorpet gård Kohagen hage
    Sävedal lht Kohagen mark o beteshage
    Sävedal lht Kohagen kohage och utmark, betesmark
    Sävelund lht Kohagsbacken mark
    Säven torp el lht m m Kohagsberget berg
    Sörstena torp, lht Kohagsgärdet gärde
    Tegelbruket Groret f.d. tegelbruk Kohagslyckan gärdesl
    Tereseberg lht Kohagsskiftet mark
    Timmerås torp m m Kokesik sankmark
    Tingshusen lht m m Kolbacken skogsmark
    Tomten f d torp Kolbottemossen skogsm -mosse
    Torget hemmansdel Kolebotten skogsmark
    Torsebacken f d torp Konungskullen berg
    Torskog gård, gods, bruk, varv f. d. Korsen skogsmarks o vägområde
    Torskog gård m. m. Korshällevattnet skogssjö
    Torskog gård Kosebacken markområde
    Torskog bebyggelse Krakebanken gärdesbank
    Torskogs Bruk bebyggelse Krakegården mark
    Torskog Nordgården gård Krakehagen hage, gärdesmark
    Torrskog Norgård gd Krakehagen hage o gärdesmark
    Torskogs Varv fartygsvarv Krakelyckan gärde
    Torrskog Sörgård gd Krakelyckan gärde
    Torskog Sörgården gård Krakelyckan gärdeslycka
    Tranviken lht, torp Krakelyckan gärde
    Trappeberget torp, lht Krakelyckan gärde
    Trummarebostället gård Krakemärrebacken gärdesbacke, markslätt
    Trädgården lht Krekeln gärdesmark och höjd
    Tån gård Kringelsjöarne småsjöar
    Utsikten lht Kringelsjön Innerste sjö
    Utsikten lht Kringelsjön Nederste sjö
    Vadet torp el. lht Kringlelyckan gärdeslycka
    Vadmalsstampen f d klädesstamp o tygberedningsställe Kringlevallarne åkermarker
    Vedbrolyckan torp Krokarne marker
    Verkstaden, Torskog »mek verkstad», smedja, gjuteri m m Krokarne gärdesmark
    Verkstaden, Vesteland lht, smedja, verkstad o d Krokelund mark
    Vesteland by, gårdar Kroken gärde, åkerm
    Vesteland gårdar dKroken Lille åkermark
    Vesteland gårdar Kroken Store åkermark
    Vesteland Mellangården gård Kroksjöbrännor skogs- o högtbelägen mark
    Vesteland Mellangården gård Kroksjödamm damm
    Vesteland Nordgården gård Kroksjömad mad och sankmark
    Vestelands Kvarn kvarn m.m. Kroksjön sjö
    Vestelands Kyrka kyrka Kroksjöås skogsmark o bergås
    Vesteland, Rotarne församlingsområden Krokåkern åkermark
    Vesteland, Rotarne församlingsr. Kronelyckan lycka, mark i utmark
    Vesteland, Rotarne förs rotar Kronoskogen skogsmark
    Vesteland Rotarne förs -rotar Krulls Lycka lycka, slåttermark
    Vesteland Sörgården gård Krusegiljan skogsmarksdal
    Vesteland Sörgården gård Kråkekullen berg
    Vesteland Sörgården gård Kröpplingelyckan lycka
    Vesteland Östergården gård Kröseberget utmarksberg
    Vrån f d torp Krösekulla berg
    Vägen f d torp, lht Kullarne berg
    Vänta gård Kummindalen dal och gärdesmark
    Vänta gård Kungälvsvägen landsväg
    Västanå lht Kvarndalen skogsmarksdal
    Västergård gård Kvarnebackarne mark
    Västersjön gård Kvarneberget berg
    Västersjön gård Kvarneberget berg
    Västersjön gård Kvarnebron landsvägsbro
    Västersjöns Såg sågverk Kvarnedalen dal
    Åby gårdar Kvarnefallet bäck- och vattenfall
    Åby gårdar Kvarnegatan väg
    Åby gårdar Kvarnehålan dal
    Åby Lilla gårdar Kvarnehålan dal o mark
    Åby Lilla gårdar Kvarnehålan dal och hålmark
    Åby Mellangården gård Kvarnekullen berg
    Åby Nedra gård Kvarnekullen berg
    Åby Västra gård Kvarnekullstegen åkerj.
    Ålderdomshemmet »hem», lht o bostadshus Kvarnemaden gärdesmad
    Åsen gårdar Kvidden åkermark
    Åsen gårdar Kvilledal dal
    Åsens kvarn f.d. kvarn Kvillekulla bergområde
    Åsens Skola f d småskola Kvillen strandmark
    Åsens Såg f d sågverk Kyrkebacken mark
    Åsen Stora gård Kyrkeberget berg
    Åsen Yttre gård Kyrkeliden landsvägslid
    Älvhem gård Kyrkolyckan gärdeslycka
    Älvhem lht Kyrkevägen fd väg eller stig
    Älvhöjden lht Kyrketången bäcktånge
    Ängen hemmansdel Kålgården mark, åker
    Ängerna f d torp Kålhagarne åkermarker
    Ängetorpet lht Kålhagen åkermark
    Änghagen hemmansdel Kåltäppan åkermark
    Änghagen torp (hemmansdel) Källaredalen gärdesdal
    Äspeskogen bebyggelse Källareflaten gärde
    Äspeskogen gård Källareflaten åkermark
    Ödet f d torp Källebacken markslätt
    Ödegärdet gård Källedalen gärdesdal
    Ödegärdet gård Källehagen hage och gärdesmark
    Ödegärdet gård Källerås bergås
    Örevattnet gård Kälkås bergås
    Örevattnet gård Kärret gärdesmark
    Österdalen lht Kärret odlingsmark
    Österäng lht Kärret gärdesmark
    Överås f d torp Kärret gärdesmark
      Kärråkrarne åkermark
      Kölnan gärde
      Kölneflaten gärde
      Kölnestycket åkermark
      Ladelyckan lycka
      Ladlyckan gärdeslycka
      Ladås bergås
      Laggarehalsen skogsmark
      Lampåkern åkermark
      Landen ängs o gärdesmarker
      Landsvägslyckan gärde
      Lerhålorna gärdesmark o lertäkter
      Lerjorden åkermark
      Liden gärde o lid
      Lilla Mörka skogsm -sjö
      Lilla Svarvareåssjön sjö
      Lillebiten gärdes och åkerlycka
      Lillehage hage o åkermark
      Lill Olas Lycka lycka, odling
      Lillängen äng, gärde
      Lillängen gärde
      Lillängen gärde
      Lindekulla skogsmarksberg
      Lindesvägen skogsm väg
      Lindås skogsmarksberg
      Lindåsemaderna skogsmarksmader
      Linneföa skogssjö
      Lirkas Hål skogsmarkshål, dal
      Livelyckan lycka
      Ljungkullarne skogsmarksberg
      Loddviken gärde
      Lommersjömaderna mader o sankmark
      Lommersjömosse skogsm. mosse
      Lommervattnet sjö
      Lund mark
      Lundbacka utmark och hagmark
      Lunddalen skogsmarksdal
      Lundekullen berg
      Lunden Lille berg och lövdungehöjd
      Lunden Store berg
      Luråsevallen gärde
      Lusseröd Lid landsvägslid
      Lussered Skee landsvägsområde
      Lyckan gärde
      Lyckan åkermark
      Lyckeskiftet mark
      Lyckorna åkermark
      Lyckorna åkermark
      Lyckåkrarne åkermark
      Lykullen berg
      Lysa sjö
      Lysebergen skogsmarksberg
      Långa Berget skogsmarksberg
      Långa Lyckan gärdesl.
      Långebergen skogsberg
      Långemosse Gilja däld, gilja
      Långemossen skogsm -mosse
      Långemyr myr o mossem
      Långevattnet skogssjö
      Långflaten åkerjord
      Långjorden åkerjord
      Långjorden åkerjord
      Långjorden åkerjord
      Långjorden åkerjord o »gärde»
      Långjorden åkerjord
      Långjorden åkerjord
      Långkärrsmaden mad o mark
      Långåkern åker
      Långåkersängen gärde o. äng
      Långås bergås o skogsås
      Långåsevattnet sjö
      Långåsrötter skogsmark
      Länsmansängen gärde
      Lövås skogsmarksås
      Maden åkermark
      Maden åkermark
      Maden gärde o åkerjord
      Maden åkermark
      Maden gärdesmark, fd mad o sankmark
      Maden åkermark och mad
      Madens Grind fd väggrind
      Medjolingen skogsmarkssjö
      Mellanbergen berg
      Mellanflaten gärde
      Mellanflaten gärdesm
      Mellanmossen mosse
      Mellanvallarne åkermark
      Merelyckan lycka
      Metevattensbergen berg
      Metevattnet Lilla skogssjö
      Metevattnet Stora skogssjö
      Mjölnehögen markhöjd
      Mjösundsmosse skogsmarksmosse
      Morgongåva gärde
      Mors Lycka åkerlycka
      Morslyckebanken bankbrant o gärdesbank
      Mossarne åkermarker o. mossar
      Mossekärren skogsmark o sank dal
      Mossen mosse
      Mossestycket åkermark o. mossejord
      Myntelyckan lycka
      Myrehögen gärdesmark
      Myrehögen Nedre gärde
      Myrehögen Övre gärde
      Myrehögs Trädgård åkermark
      Myren myr o. sank mark
      Myren mark
      Månskulle berg
      Månselyckan gärde
      Måredsskogen skogsmark
      Mårtens Sjö skogsmarkshölj
      Måvebergen skogsmarksberg
      Måvevattnet skogsmarkssjö
      Möllasjön sjö
      Mördarekärret mark
      Mörka sjö
      Mörkas Kulle skogsberg
      Mörtevattenskleven dal o berggilja
      Mörtevattnet skogsmarkssjö
      Mörteredgrinden grind i väg o markgräns
      Nedra Vänden åkermark
      Nerändarne åkermark
      Nerängen gärde
      Nipeflaten gärde
      Nolflaten gärdeslycka
      Nolgärdet gärde
      Nolgärdet gärde
      Nolgärdet gärde
      Nolgärdet gärde
      Nolgärdet gärde
      Nolliderna lider o mark
      Nollyckan lycka
      Nollyckan lycka
      Nollyckan gärde
      Nolskedet mark
      Nolvallarne gärden och åkerjord
      Nolvallen gärde
      Nolängen gärdesmark
      Nolängen gärde
      Nordkällan källa
      Nordkällegärdet gärde
      Nordkälleliden vägsluttning o lid
      Nygårdsberget berg
      Nylandekullen berg
      Nylanden gärden
      Nylandet gärde
      Nylandet gärdesmark
      Näbban udde o bergmarkstånge
      Näbban udde, tånge, »näbba»
      Näbbestycket åkermark
      Närgården gärde
      Närgårdsgärdena gärden
      Nöteberget hagmarksberg
      Odeboet mark
      Odebodslyckan gärdeslycka
      Olofs Källa hälso- ell fd offerkälla
      Ormehålan dal o hålmark
      Orremaden skogsmarksmad
      Oset åutflöde
      Oxedalen hagmarksdal
      Oxedalen dal
      Oxedalslyckan lycka
      Oxulevattnet skogsmarkssjö
      Oxögat sjö
      Pallarne skogsvägsberg o avsatser
      Pallhagen hage
      Patroneflaten gärde
      Pers Kulle berg
      Pettersäng åkermark
      Pinnegrinden f.d. landsvägsgrind
      Pinneliden landsvägslid
      Predikestolen stenblock
      Prästefallet vattenfall
      Prästefallsmaden mad
      Prästens Kohage hag- o. kobetesmark
      Präståsen bergås
      Pålelyckan lycka
      Reginas Kullar skogsmarksberg
      Romelandsgränsen gräns o gränsmark
      Rothygget hagmarksbacke
      Rudamm damm
      Ruds Lund hagmark o träddunge, lund
      Rugglestenen stenblock
      Rullinge Sten gränssten o. stenblock
      Rullingsbergen bergområde
      Rumpan gärde
      Rumpedalen gärdesdal
      Rumpåkern åkermark
      Runda Lyckan åkerlycka
      Ryksäng åkermark o gärde
      Rytterbacken gärde o mark
      Råggården gränsmark o skogsområde
      Råggårdskullen* berg
      Råtjärn skogssjö
      Råtjärnsmaden mad o. mossemark
      Råtjärnsviken vik
      Rävehuvudet skogsmark
      Rävåkersmaden gärdesmark o mad
      Rävåkrarne åkermark
      Rävås bergås
      Rävåsängen gärde
      Röda Berget berg
      Rödjan mark
      Röds Fall vattenfall
      Röklev väglid
      Römmersliden landsvägslid
      Rörmaden åkermark
      Rörmaden bäckdalsmad
      Röråkrarne åkrar, gärdesmark
      Rösjö Dämme dämme
      Rösjön sjöområde
      Röstorpsbron bro
      Röstorpsvägen utfarts- och gårdsväg
      Rötterna skogsmark
      Rövattensbergen skogsm -berg
      Rövattensmosse skogsm -mosse
      Rövattensnäs skogsm o näs
      Rövattenssand bukt
      Rövattnet skogsmarkssjö
      Sandliden väglid och sluttning
      Sandlyckan gärdeslycka
      Sandlyckan gärdeslycka
      Sandlyckeliden lid
      Sandvadet bäckvad o. mark
      Sandvadet bäckvad o. mark
      Sandvadsbäcken bäck
      Sandvadsbäcken bäck o skogsmark
      Sandvallsåsen ås och sandmarkshöjd
      Sandåkrarne åkermark
      Sanna gärdesmarker
      Sannersbybäcken bäck
      Sannersbydalen dal
      Siken äng o gärdesmark
      Siken däld, gärdesmark
      Silevattensbergen skogsmarksberg
      Silevattensbäcken skogsm -bäck
      Silevattnet Lilla sjö
      Silevattnet Stora sjö
      Sjömadmossen mosse och madområde
      Skalleberget skogsmarksberg
      Skarpeliden väglid
      Skatekullen berg
      Skeesåkern åkerjord
      Skeesåkrarne åkermark
      Skinten mark
      Skithålan gärdesmark
      Skogens Backe skogsmark, virkesupplagsställe
      Skoglyckan lycka
      Skoledammen vattendamm
      Skomakarehålet berghåla el. »grotta»
      Skomakarns Stock bergområde, mosse
      Skralebanken gärde
      Skyttens Lada berghål el. grotta
      Skörsbo Brygga ångbåts o lastbrygga
      Skörsbohaller landsvägsområde
      Slanteberget berg eller bergslänt
      Slanteberget berg
      Slogedalen skogsmarksdal
      Slumpetussen åkergärde
      Sluwedalen Lille skogsdal
      Sluwedalen Store skogsdal
      Släta Sprickan väg och skogsområde
      Slättebacken gärdesmark
      Slättebergen berg
      Slättebergen berg
      Slättefallet vattenfall
      Slätten gärdesmarker o åker
      Smalåkrarne åkermark
      Smeddalen skogsmarksdal
      Smedjelyckan gärde
      Smedliden landsvägslid
      Smedslidslyckan lycka
      Smedlyckan lycka
      Små-Hålåkrarne åkerjord
      Småsjön Lilla skogssjö
      Småsjön Store skogssjö
      Småvatten skogsm -sjö
      Småvattensmossarne skogsmarksmossar
      Småvattnet Lilla skogssjö
      Småvattnet Stora skogssjö
      Smörkullen berg
      Smörkullehålan däld och mark
      Sneingsåkrarne åkrar
      Sneingsängen gärde, äng
      Snipevattnet sjö
      Snipåsen berg
      Sobacken gärdesmark
      Solyckan lycka
      Sparrkärrsmaden mad
      Spelemanstången mark o bäcktånge
      Spengsås bergås
      Spikedalen dal o ängsm
      Spikedalsängen åkermark o äng
      Spikedammen damm
      Spikerna åker o gärdesmark
      Spikerna åkermark, åkrar
      Spikån å
      Spånegiljan skogsmarksdal
      Spängebro skogsmark, mosse, -bro
      Spängebromossen skogsmarksmosse
      Stackåkersflaten åkerm
      Stenavallen Lille gärde
      Stenavallen Store gärde
      Stenbroarna skogs- och slätberg
      Stenbrobacken skogsmarksbacke
      Stenbron vägbro
      Stenbåten sten
      Stendammen skogsmarksjö
      Stendammen sjö
      Stengårdsberget berg
      Stenkullarne berg
      Stenliden lid
      Stenliden lid
      Stenliden gärdesmark
      Stenormen stenformation
      Stenormen stenformation
      Stenslyckan gärdeslycka
      Stenslyckorna åkerlycka
      Stiglyckan lycka
      Stocken åövergång och språng
      Stocketången ängsudde
      Stockåkrarne åkermark
      Stora Flaten gärde
      Stora Hålan gärdesmark o dal
      Stora Mörka skogsmarkssjö
      Stora Röset åkermark
      Stora Svadan mark, sankmark, sänka
      Stora Svarvareåssjön sjö
      Store Gropetegen åkerteg
      Storehage åkermark o hage
      Storemossen skogsmosse
      Storemossen mosse
      Storemosseås bergås
      Storflaten gärde
      Storflaten gärde, åkerm
      Stormossen skogsmarksmosse
      Storsten stenblock
      Storåkern åkermark
      Storängen gärdesmark, åkermark
      Storängen gärde
      Storängen gärde
      Strandbackens Brygga ångbåtsbrygga
      Strandvägen väg
      Strannebacken mark
      Stranneplatsen strandområde o samfällighet
      Stranneplatsen mark
      Strannevägen väg
      Strannevägen väg
      Strysåsberget skogsmarksberg
      Strysåsskogen skogsmark
      Stubbelyckan lycka
      Stubbelyckan gärdeslycka
      Stugelyckan åkerlycka
      Stäckeflaten gärde
      Stängeliden lid
      Stöttingarne åkermark
      Stöttingarne åkerjord
      Stöttungarne åkermark
      Sundbergs Kas skogsmark
      Suparebacken gärdesmark
      Svalevattnet Lilla sjö
      Svalevattnet Stora sjö
      Svarta Berget skogsmarksberg
      Svartelvaller berg
      Svarte Ugnen bergravinområde
      Svartevattensskogen skogsområde
      Svartevattnet skogssjö
      Svarvareberget skogsmarksberg
      Svarvaresjön sjö
      Svarvarns Huvud berg o. skogsmarkshöjd
      Svarvarns Kvarnsjö sjö
      Svarvarns Pallar berg o bergavsatser
      Svedjorna gärdesmarker
      Svenseredbäcken bäck
      Svenseredhed utmark, hed o slättmark
      Svensered Ö berg o skogsö
      Svineryggen gärdeshöjd o »-rygg»
      Svärdstegen åkermark
      Sykullen berg
      Sågebacken mark
      Sågelyckan lycka
      Sågevadet vad fd och vägområde
      Säggen åkermark
      Säggen gärdesmark
      Sävekullen berg
      Säven utmarker, sanka områden
      Säveviken vik
      Säverna utmark, sankmark
      Söderåkrarne åkermark
      Söhålan hagmarksdal
     
      Sördalarne dalar och gärdesm.
      Sörgårdshage gärdesb.
      Sörgärdet gärde
      Sörgärdet gärde
      Sörgärdet gärde
      Sörgärdet gärde
      Sörgärdsflaten åkerjord
      Sörlyckan gärdeslycka
      Sörlyckemossen utmarksmosse
      Sörstena stengrund o. holme
      Sörstensvallen gärde
      Sörängen äng o gärden
      Sörängen gärdesmark
      Sötången gärdesmark
      Söäckra åkermark
      Tassemad Gilja skogsmark
      Tegarne åkermarker
      Tegen åkermark
      Timmervallen gärde
      Timmerås bergås och skogsmark
      Tingelsten mark, gärdes- o tånge
      Titten skogsmarksbacke
      Tittås berg
      Tjärnsvattnet sjö
      Tjärnsvattnet Lilla sjö
      Toftedalen utmarksdal
      Tofterna berg- o. hagmark
      Tolleskullarne berg
      Tollesåsar berg
      Tomtebacken gärdesbacke
      Tomteberget berg
      Tomtelyckan lycka
      Tomtåkern åkermark
      Torparelyckan gärdeslycka
      Torrgårdssjön sjö
      Torrgårdsvattens Dämme damme, stenmur
      Torrgårdsvattnet sjö
      Torrungen gärde, åkermark
      Torsebäcken bäck
      Torskogsskogen skogsmark
      Trallarebacken backe -slätt o mark
      Tranemossebäcken skogsmarksbäck
      Tranemossen skogsmarksmosse
      Tranemossen Lille mosse
      Trappeberget berg
      Trappebergsmarken skogsmark
      Trestenarö gränsstenar
      Trinda Lyckan gärdeslycka
      Tronsegärdet gärde
      Trädgårdsflaten gärde
      Trättekullen Lille skogsmarksberg
      Trättekullen Store berg
      Trökered åkermark
      Tunnekällan vattenkälla
      Tunnekälleliden väglid
      Tuppehålorna gärdesdalar
      Tut=Älia skogsmark
      Tvillingarne åkermark
      Tvisteparken skogsmark
      Tvisteparken skogsmark
      Tvärbacken gärdesmark
      Tvärlanden åkerjord
      Tvärvallen gärde
      Tvättesten stenhäll
      Tången gärdesmark och åkerj
      Tången åkermark
      Täppan gärdesmark
      Täppan mark
      Ucklumegränsen gräns o gränsmark
      Ulveboet berg- o. skogsområde
      Ulvebomosse skogsmarksmosse
      Ulvebosmaden skogsmad
      Urshögen markhöjd
      Utgrund grund, vass o älvområde
      Utgrundarne grund o undervattensområden
      Utmarken hagmark
      Utskogen skogsområde
      Utskogen skogsmark
      Utängen äng, gärde
      Utängen åkermark
      Vackra Hålan gärde o dal
      Vadet vattenområde, »sund»
      Vadflaten gärde
      Vadkullen bergkulle
      Vadskulle berg
      Vagnberget skogsmarksberg
      Vallbrottsåkrarne åkrar
      Vallen gärde
      Vallen gärde
      Vallen gärde
      Vallen gärde
      Vallen Lille gärde
      Vallen Lille gärde
      Vallen Store gärde
      Vallen Store gärde
      Varpekärret hagmark
      Varpemarken kohage
      Varperna stenrösen
      Varperna stenrösen
      Varvet skogsmark
      Vassbotten mark, äng
      Vasås skogsmark
      Vebrodalen dal
      Vedbacken skogsmarksbacke o -slätt
      Vestelandsån å
      Vettebergen skogsmarksberg
      Vettebergs Gilja skogsmarksdal
      Vettebergsmossen mosse
      Vita Berget skogsmarksberg
      Vitemosse skogsm -mosse
      Vrån gärdesmark
      Vrån gärdesmark
      Väderskedet mark
      Väktareberget berg
      Väktareberget berg
      Väktareklinten berg
      Vänden Nedra åkergärde
      Vänden Nedra gärde
      Vänden Nedra åkermark
      Vänden Södra åkermark
      Vänden Övra gärde, åkerjord
      Vänden Övra gärde
      Vänersborgsvägen landsväg
      Väråsekullen berg
      Väråsen ås o markhöjd
      Vässlebanken gärde
      Vässleåkrarne åkermark
      Västergårdsbanken bank o gärdesdalmark
      Västergårdsgärdena gärden
      Västerkroken sjöbukt el -område
      Västersjön sjö
      Västersjön sjö
      Västersjön sjö
      Västersjön Lille skogssjö
      Västre Åkern åker
      Ysneholmarne åholmar, -uddar
      Åbybäcken bäck
      Åby Dal bäckdal
      Åbymaden mad, fd åker nu skogsmark
      Åbyvallen gärde
      Åbyvägen byväg
      Ådalarne dalar o. mark
      Åkeberget berg
      Åkergärdet gärde
      Ålekistan f.d. ålfångstställe
      Ålekistebacken skogsmark, -backe
      Ålekistehagen hage
      Ålekisteliden väglid
      Åsasäng gärdesmark
      Åsebergen skogsmarksberg
      Åsefallet vattenfall
      Åseån å, bäck
      Åttingsåkern åker
      Äckrerna åkermark
      Äckrorna gärde
      Älgesten stenblock
      Älvegärdet gärde
      Älvegärdet gärde
      Älvelyckorna gärdesmarker
      Älvetegarne åkermark
      Älvevallen gärde
      Älvhems Brygga ångbåtsbrygga
      Älvängen gärde
      Ängemossen mosse
      Ängen gärde
      Ängerna gärden
      Ängeråsen dal, rås
      Änghagen gärdes o hagmark
      Änghagen gärdesmark
      Änghagen hagmark, gärde
      Änghagen gärdesmark
      Änghagen gärde
      Äseberget skogsmarksberg
      Öbergsflaten gärde
      Ögonkällan källa eller vattenflöde
      Öken ägolott
      Örevattensmossen mosse
      Örevattenssjö sjö
      Örevattnet sjö
      Östervattnet skogsmarkssjö
      Österäng gärdesmark
      Överängen gärde
      Övra Gärdet gärde
      Övre Flaten gärde

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.