ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Käringöns socken : Orusts Västra härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 3 Naturnamn : 198 Bebyggelsenamn : 1 Naturnamn :
Käringön sn o. m:e /Se Alnebåde, se Anesbåde Saknas Vallerö Saknas  
Käringön ö och sn /Se Ammuns pilt undervattensskär /Se    
Käringön ö o sn /Se »Andeh(olma)r», se Anderholmarna Saknas    
  Anderholmarna holmar    
  ?Anderholmarna Saknas /Se    
  Anderholmarna holmar    
  Anesbåde Saknas /Se    
  Arvids bådar Saknas /Se    
  Barlasten grund u v /Se    
  Björningeskär Saknas /Se    
  Blålandsbådarna Saknas /Se    
  Bodskären Saknas /Se    
  *Bojeflu Saknas /Se    
  »Bondeflyet» Saknas /Se    
  Bonden skär    
  Bonden ö    
  Bonden ö /Se    
  Bonden holme /Se    
  Bonden holme /Se    
  Borgflu, se *Bojeflu Saknas    
  Bottenstaken skär /Se    
  Bredbåden Saknas /Se    
  Bredbåden både /Se    
  Bräcke flu Saknas /Se    
  Buskären skär    
  Buskären skär    
  Buskärs berg vattenområde /Se    
  Buskärsfluna grund /Se    
  Bytebåden skär    
  Bytebåden båd    
  Byt(t)ebåden Saknas /Se    
  Båden i sundet Saknas /Se    
  Dödsandarna ?(Dödsanden) bådar /Se    
  Eli Bengtas både Saknas /Se    
  Eloven både /Se    
  Fiskebåden Saknas /Se    
  Fiskeskär skär    
  Fiskeskär Saknas /Se    
  Fiskeskär, Lilla skär    
  Fiskeskär, Stora skär    
  »Fiskh(olmen)» Saknas /Se    
  Flaken grund /Se    
  Flateskär skär    
  Flateskär skär    
  Flateskär Saknas /Se    
  Flu, Stora o Lilla Saknas /Se    
  Fågelskär skär    
  Fågelskär Saknas /Se    
  Fågelskär skär    
  Gillens bådar Saknas /Se    
  *Glippebåden Saknas /Se    
  Grindebåde Saknas /Se    
  Hamnebåden Saknas /Se    
  Hamnen sund    
  ?Heneskär Saknas /Se    
  Hinderskär, se Heneskär Saknas    
  Hinneskär skär    
  Hinneskär skär    
  Hovmans båden Saknas /Se    
  Hunden skär /Se    
  Hundepinnen berg    
  Håkanskär Saknas /Se    
  Håkansskär skär    
  Håkansskär skär    
  Hästebåden skär    
  Hästebåden holme    
  Jon skär    
  Jon skär /Se    
  Jon holme    
  *Jyskorna skär /Se    
  Kalmarholmarna Saknas /Se    
  Kalmerholmen holme    
  Kalmarholmen holme    
  Karisskär skär    
  Karinsskär Saknas /Se    
  Karisskär skär    
  *Klörarna bådar /Se    
  *Knotten både u v /Se    
  ?*Knulterbåden Saknas /Se    
  Korna »bergknaltar» /Se    
  Korsholmen holme    
  Korsholmen Saknas /Se    
  Korsholmen holme    
  Kristians *skäleplatser Saknas /Se    
  Kråkan skär    
  Kråkan skär /Se    
  Kråkan holme    
  Kråkungar undervattensgrund /Se    
  Käftarna skär    
  Käftarna bergöar /Se    
  Käftarna holmar    
  Käfteskäret, Stora o Lilla Saknas /Se    
  Käringöfjorden fjärd    
  Käringöfjorden del av Skagerrak    
  Käringön ö    
  Käringön ö    
  Käringön triangelpunkt    
  Käringön ö    
  Lilla flu skär    
  Lille-Bonden stenholme /Se    
  Långebåden Saknas /Se    
  Lövviksskäret Saknas /Se    
  Manskär skär    
  ?Manskär Saknas /Se    
  Manskär skär    
  Månsbåde(n) Saknas /Se    
  Måseskär, se *Måveskär Saknas    
  Måseskärs unge skär /Se    
  *Måveskär Saknas /Se    
  Måveskär skär    
  Måveskärs fyr triangelp. o fyr    
  Norrmannen både /Se    
  Osloholmen holme    
  *Osloholmen Saknas /Se    
  Osloholmen holme    
  Osloskären skär    
  *Osloskären Saknas /Se    
  Osloskären skär    
  *Oslosund sund /Se    
  Oxskär holme    
  Oxskär Saknas /Se    
  Oxskär skär    
  Oxskär, Lilla holme    
  Oxskär, Lilla skär    
  Pickarna skär    
  Pickarna holmar    
  Pickaren skär /Se    
  Piggebåden Saknas /Se    
  Pinan sund    
  Pinas ungar skär /Se    
  *Plommes både Saknas /Se    
  Rockan el Rockeskäret Saknas /Se    
  Rockeskäret Saknas /Se    
  *Rompen både /Se    
  ?Rödbådarna Saknas /Se    
  Rörholmen holme    
  Rörholmen Saknas /Se    
  Rörholmen holme    
  Sadelbåden Saknas /Se    
  »Skallegrund» Saknas /Se    
  Skepparns holme holme    
  Skepparns holme Saknas /Se    
  Skepparns holme holme    
  Skulorna grund u v /Se    
  Svallerskären skär    
  S(k)vallerskären Saknas /Se    
  Svallerskären skär    
  *Skälebåden Saknas /Se    
  Skälvaren? både /Se    
  Smörasken sten /Se    
  *Snultrebåden Saknas /Se    
  ?Sobåden Saknas /Se    
  Stora flu skär    
  *Storis både /Se    
  Stroppholmen Saknas /Se    
  Svallerskären, se S(k)vallerskären Saknas    
  *Svarten ö    
  Svartens ungar skär /Se    
  Svarteskär skär    
  Svarteskär skär    
  Svarteskär(en) Saknas /Se    
  Svinebåden Saknas /Se    
  »Söderviksholmen» Saknas /Se    
  Söderwijksholm holme /Se    
  Tornö ö    
  Tornö Saknas /Se    
  Tornö ö    
  Tornö båk triangelpunkt och sjömärke    
  Tornö ö /Se    
  Tornö tå grund u v    
  Torrb(åden), se Torvbåden Saknas    
  Torvbåden (?) Saknas /Se    
  Torvbåden grund    
  Tremark skär    
  Tremark skär /Se    
  Tremark holme    
  Tuvebådarne Saknas /Se    
  Tån el Tornö tå grund u v /Se    
  *Ullan grund /Se    
  Valen skär /Se    
  Valfittan sund /Se    
  Vallerö ö    
  Vallerö ö    
  Vallerö Saknas /Se    
  Vallerö ö    
  Vedholmen holme    
  Vedholmen Saknas /Se    
  Vedholmen holme /Se    
  Vedholmen ö /Se    
  Vedholmen ö /Se    
  Vedholmen holme    
  *Viten ö    
  Zakriseknalten undervattensklippa /Se    
  Årholmen Saknas /Se    
  Ängevik vik    
  Ärtebåden Saknas /Se    
  Öskären Saknas /Se    
  Öviken vik    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.