ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mollösunds socken : Orusts Västra härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 5 Naturnamn : 197 Bebyggelsenamn : 1 Naturnamn :
Mollösund fiskläge Bengts både Saknas /Se Tången Övre Saknas  
Mollösund fiskläge Björkebergsholmen, se Björken Saknas    
Mollösund sn /Se Björken ö    
Mollösund sn /Se *Björken holme /Se    
Mollösund sn /Se Björkholmen holme    
  Björkholmen, se Björken Saknas    
  Blekeskär skär    
  Blekeskär skär    
  Blekeskär, Lilla skär    
  Blekeskär(et) Saknas /Se    
  Blekeskärs ungar skär    
  Blekeskärs ungar holmar    
  Blekeskärs ungar skär /Se    
  Bottenstaken skär /Se    
  Brunskär skär    
  Brunskär skär    
  Brunskär skär    
  Brunskär skär    
  Brunskär Saknas /Se    
  Brunskär(en) Saknas /Se    
  De grunda bådarna Saknas /Se    
  De la Gardies både Saknas /Se    
  Djupviken vik    
  Djupviken vik    
  Djureberget Saknas /Se    
  Dockeskär skär    
  Dockeskär skär    
  Dockeskär Saknas /Se    
  Dockeskär skär /Se    
  Eckerö, se Äckerö Saknas    
  Fiskeviken vik    
  Fiskeviken vik    
  Fiskeviksholmen holme    
  Fiskeviksholmen holme    
  Fiskeviksholmen Saknas /Se    
  Fjolbåden, se Fjord(e)båden Saknas    
  Fjord(e)båden Saknas /Se    
  Galgeberget berg    
  Galgebåden Saknas /Se    
  Griseviks bådar Saknas /Se    
  Gulskär skär    
  Gulskär skär    
  Gulskär(en) Saknas /Se    
  Haken udde    
  Haken udde /Se    
  *Havgallen bådar /Se    
  Havrebåden skär    
  Havrebåden skär    
  Havrebådan skär /Se    
  Havrepåsarna småskär /Se    
  Juten skär    
  Juten holme    
  Juten grund /Se    
  Jätten holme    
  Kaningsholmen, se Konungaholmen Saknas    
  Kaptensskäret skär    
  Kaptensskäret skär    
  Kaptensskäret Saknas /Se    
  Karlsholmen holme    
  Karlsholmen holme    
  Karlsholmen Saknas /Se    
  Klockarebåden Saknas /Se    
  Klockeberget berg    
  Koljehålet sund    
  Koljehålet sund    
  Koljehålet(s)skären Saknas /Se    
  Koljehålsskären skär    
  Koljehålsskären skär    
  Konigholmen udde    
  Konjholmen halvö    
  Konung(a)holmen Saknas /Se    
  Koppholme flu skär    
  Koppholme flu skär    
  Koppholmen holme    
  Koppholmen holme    
  Kornbådarna Saknas /Se    
  Korrholmen udde    
  Kor(r)holmen udde /Se    
  ?*Korrholmen Saknas /Se    
  Koudden udde    
  Krabbeskär Saknas /Se    
  Kråke fjord del av Skagerrak    
  Kråkefjord del av Skagerrak    
  Kungsholm, se Konungaholmen Saknas    
  Kyrkebåden Saknas /Se    
  Käringöfjorden del av Skagerrak    
  Libarna skär    
  Libarna holmar    
  *Liben både /Se    
  *Libuddarna uddar /Se    
  Löslåstholmen holme    
  Löslästholmen Saknas /Se    
  Löstlästholmen holme    
  Makrillebåden både /Se    
  Mollöbåden, Lilla Saknas /Se    
  Mollön ö    
  Mollön triangelpunkt    
  Mollön ö    
  Mollön Saknas /Se    
  Mollön, Lilla skär    
  Mollön, Lilla ö    
  Mollö äng äng    
  Musholmen holme    
  Musholmen holme    
  *Måvholmen Saknas /Se    
  »Nohlöskär» Saknas /Se    
  Nordrerös höjd    
  Nös-Johannas kjortel skär /Se    
  Nös-Johannas kjortel holme    
  Otterdals både Saknas /Se    
  Otterholmen holme    
  Otterholmen holme    
  Pipeskär skär /Se    
  Pulsholmen holme    
  Pulsholmen holme    
  Pumpeviken vik    
  Pölsholmen Saknas /Se    
  Risö ö    
  Risö ö    
  Risö drag holme /Se    
  Rockan skär    
  Rockan holme    
  Rännebåden Saknas /Se    
  »Rösier», se *Södskär(en) Saknas    
  Sandvik vik    
  »Siöskär», se *Södskär(en) Saknas    
  Skeppholme både Saknas /Se    
  Skeppholmen holme    
  Skeppholmen holme    
  Skeppholmen Saknas /Se    
  Skeppholmeskäret Saknas /Se    
  Skäddan både /Se    
  Slubbersholmen holme    
  Slubbersholmen holme    
  *Slubbersholmen Saknas /Se    
  Slubbersholms flu Saknas /Se    
  Slåbärsholm(en), se *Slubbersholmen Saknas    
  Slåbärsholmen ö /Se    
  Slåbärsholmen ö /Se    
  *Snöromkring holmar /Se    
  Storerös höjd    
  Stutevik, Lilla vik    
  Stutevik, Lilla vik    
  Stutevik, Stora vik    
  Stutevik, Stora vik    
  Svartskär, Tjocka skär    
  Svartskär, Tjocka skär    
  Svartskär, (Tjocka o. Tunna) Saknas /Se    
  Svartskär, Tunna skär    
  Svartskär, Tunna skär    
  Svensholmen halvö    
  Svensholmen Saknas /Se    
  Svensholmen, Lilla skär    
  Svensholms bådar Saknas /Se    
  Svinskär skär    
  Svinskär skär    
  Sågeskären skär    
  *Sågen el. *Såget bukt /Se    
  *Såget el. *Sågen bukt /Se    
  Sälsö drag sträckning /Se    
  Sälsön ö    
  Sälsön ö    
  *Södskär(en) Saknas /Se    
  »Södskärsbåden» el. Rännebåden Saknas /Se    
  Sörön ö    
  Söröskär skär    
  »Söröskär» Saknas /Se    
  Testeskär skär    
  Testeskär skär    
  Timret udde    
  Tunna stycket udde    
  Tunna Svartskärs unge skär /Se    
  Tvistärten holme    
  Tvistärten ö    
  Tånge holme Saknas /Se    
  Tångemyren sank mark    
  Uddebåden Saknas /Se    
  Utterholme flu Saknas /Se    
  Utterholmen Saknas /Se    
  Vannholmen holme    
  Vannholmen holme    
  »Vasthags Holmen», se Västtångsholmen Saknas    
  Västerleran vik    
  Väst-Tången del av ö    
  Västtångsholmen holme    
  Västtångsholmen Saknas /Se    
  Äckerö holme    
  Äckerö ö    
  Äckerö Saknas /Se    
  *Ädredön? skär /Se    
  Ängeskären skär    
  Ängeskären skär    
  Ängeskär Saknas /Se    
  Ängeskär(en) Saknas /Se    
  Äredön skär    
  Äredön ö    
  Österleran vik    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.