ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ödsmåls socken : Inlands Nordre härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 44 Naturnamn : 176 Bebyggelsenamn : 21 Naturnamn :
Ödsmål sn /Se Amdalen dal Berg bebyggelse  
Ödsmål sn /Se Askeröfjorden del av Skagerrak Gullberg Stora, se Gullborga bebyggelse  
Ödsmål sn /Se Askeröfjorden del av Skagerrak Gullborga bebyggelse  
Ödsmål socken /Se Bastekullen kulle Gullborga bebyggelse  
Ödsmål sn /Se Björkekullen kulle Hog Nedre gd  
Ödsmål sn /Se Blinde båden Saknas /Se Hog Norra gd  
Buren tp /Se Blåsopp höjd Hog Södra gd  
Buren torp /Se Bratteforsån å Hulebäcken bebyggelse  
Buren tp /Se Bratteforsån å Hällesdalen Nedre gd  
Byn gård /Se Bredvik vik Hällungen hpl  
Byn gd /Se Bredvik vik Käderöd bebyggelse  
Byn gd /Se Bråten naturnamn? Tjäderöd Saknas  
Dälene by /Se Brända berg triangelp Nösteröd bebyggelse  
Dälene gdr /Se Brända berg berg Skröperöd bebyggelse  
Dälene by /Se Burmansgärdet åker /Se Sköttegården bebyggelse  
Dälene gd /Se Båden el. Stenskär Saknas /Se Slättan eller Sköttegård, se 1 Sköttegården bebyggelse  
Dälene gd:ar /Se Börs flåg triangelpunkt Tjäderöd, se 1 Käderöd bebyggelse  
Jordhammar by Börsflåg berg /Se Å bebyggelse  
Jordhammar gd /Se Börs flåg berg Åregren by  
Järnblästen gd /Se Börsviken vik Äspetången by  
Järnblästen gd /Se Börsviken vik Ödsmål Prästgård bebyggelse  
Järnblästen(-er) gd /Se Djupviken vik    
Järnblästen by /Se Eskils lycka åker    
Järnblästen by /Se Galterön halvö    
Klinkopp tp /Se Galterön udde /Se    
Knulten tp /Se Galterön halvö    
Krontofta gd /Se Galterö udd udde    
Kycklingedalen gd:ar /Se Galterö udd udde    
Raden lht /Se Gamlebergsö berg    
Ribbenäs gd? /Se Glasmästarebåden Saknas /Se    
Ribbetegen gd /Se Glasmästarna bådar /Se    
Rävhurden tp /Se Granvattnet tjärn    
Saxerås Saknas /Se Granvattnet sjö    
Skåpet tp /Se Gropen grop?    
Slättan gd? Grönvik vik    
?Slättan gd Grötå holme holme    
Starrkärr by /Se Grötå holme holme    
Starrkärr by /Se Gåseskär(et) Saknas /Se    
Stångerås torp /Se Hags udde udde    
Talbo gd /Se Halsefjorden fjärd    
Viddesgärde by /Se Halsefjorden del av Skagerrak    
Viddesgärde by /Se Halsefjorden del av Skagerrak    
Åregren by /Se Halsefjorden del av Skagerrak    
Åregren, Lilla o Stora gdr /Se Hasselbacken backe    
  Helgeshagen hage    
  Holmevatten sjö    
  Holmevatten sjö    
  Humlebråten terräng    
  Husebackevattnet tjärn    
  Husebackevattnet sjö    
  Husebådarna Saknas /Se    
  Hålan naturnamn?    
  Hällsberget triangelpunkt    
  Hällsberget berg    
  Hällsberget berg    
  Hällungen, Lilla sjö    
  Källungen, Lilla sjö    
  Hällungen, Stora sjö    
  Hällungen, Stora sjö    
  Hällungen, Stora sjö    
  Hällungen St:a sjö /Se    
  Hällungen, Stora sjö    
  Hällungen, Stora sjö    
  Jordhammars holmar holmar    
  Jordhammars holme holme /Se    
  Jordhammars holmar holmar    
  Jordhammarsviken vik    
  Kasen naturnamn?    
  Kläpp triangelpunkt    
  Knutte knalt berg    
  Kolhättan vik?    
  Kolhätte holme Saknas /Se    
  Koskär Saknas /Se    
  Krakemärrskullen kulle    
  Kädere vatten sjö    
  Käderödvatten sjö    
  Kärreberg berg    
  Kärredamm kärr el damm    
  Kärrstegen terräng    
  Ladhagen hage    
  Lasshammarsbäcken bäck    
  Lersiken terräng    
  Limon berg    
  Lundevattenskullen kulle    
  Lunnaberget berg    
  Lösholmen udde    
  Lösholmen holme    
  Lövkullen kulle    
  Maden naturnamn?    
  Mastebacken backe    
  *Medholmarna Saknas /Se    
  Mjösund vik    
  Mossen mosse    
  Myren naturnamn?    
  Nordängen äng    
  Näverås ås    
  Osebacken backe    
  Planen terräng    
  Pålsviken vik    
  Reset terräng    
  Ropareskäret Saknas /Se    
  Råön udde /Se    
  Råön halvö    
  Rännorna terräng    
  Rännorna terräng    
  Rävsås ås    
  »Sandholmen», Se Sundholmen Saknas    
  Sandlyckan åker    
  Sandviken vik    
  Sandviken vik    
  Sandviken vik    
  Sillerviken vik    
  Silleviken vik    
  Skedhammar bergudde /Se    
  Skedhammar udde    
  Skedhammarsviken vik    
  Skogen åker    
  Skruvberget berg    
  Skäftingsdalen mosse    
  Skäftingsdalen dal    
  Skälhagen hage    
  Slottet fornborg    
  Slottsberget berg    
  Slätten terräng    
  Smedjan smedja?    
  Småland vik    
  Snippen berg    
  Solhagen naturnamn?    
  Stakeberget berg    
  Starrkärr naturnamn? /Se    
  Stavstenen fornlämning /Se    
  Stenskär(et) Saknas /Se    
  Stenskärsholmen Saknas /Se    
  Storemossen mosse    
  Strandholmen holme    
  Strandholmen holme /Se    
  Strandholmen holme    
  Sträveliden terräng    
  Stubbarna höjd?    
  Sundberget berg    
  Sundholmen holme    
  Sundholmen holme /Se    
  Sundholmen holme    
  Svanesund sund    
  Svanesund sund    
  Svanesund sund    
  Svanesund sund    
  Svanesund del av fjord /Se    
  Svanhalsen strandparti    
  Svarta skäret Saknas /Se    
  Södergärdet naturnamn?    
  *Södskär Saknas /Se    
  Tallåsen ås    
  Tegelviken vik    
  Torkopp, Se Torkupp hög plats    
  Torkupp(-opp) hög plats /Se    
  Torskudden udde    
  Torskudden udde    
  Trollkleverna berg    
  Vallarna åker?    
  Valåsberget berg    
  Vetteberget berg    
  Vetten fornlämning /Se    
  Viddesgärde naturnamn?    
  Vraglarna terräng /Se    
  Väck opp skär? /Se    
  Väckopp skär? /Se    
  Ägglös(a) holme /Se    
  Änghagen hage    
  Änghagen hage    
  Ängåsberget berg    
  Öberget berg    
  Örevatten sjö    
  Örnekulan höjd    
  Örvattnet tjärn    
  Öskären nu udde /Se    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.