ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tegneby socken : Orusts Västra härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 194 Naturnamn : 248 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Tegneby sn Alehagen hage    
Tegneby sn Amsås ås    
Tegneby sn Arekullen kulle    
Tegneby sn Askegiljan åker?    
Tegneby sn *Asterebåden Saknas /Se    
Tegneby sn Backastorp terräng    
Tegneby sn »Bitskär» plats /Se    
Tegneby sn Björbergshalsen berg    
Tegneby sn Blia naturnamn?    
Tegneby sn Bläckeviksskären Saknas /Se    
Tegneby sn Bockholmen, Stora holme    
Tegneby sn Bockholmen Saknas /Se    
Tegneby sn Bockholmsskären skär    
Tegneby sn Bockholmeskären Saknas /Se    
Tegneby sn Bondevatten tjärn    
Tegneby sn Bondevatten tjärn    
Tegneby sn Borgekullen höjd    
Tegneby sn Botenäs udde    
Tegneby sn Boxvike vette triangelpunkt    
Tegneby sn Boxvike vette berg    
Tegneby sn Boxviks kile vik    
Tegneby sn Boxviks kile vik    
Tegneby sn Brattebräcka rös höjd    
Tegneby sn Brattås ås    
Tegneby sn Bränneviksbåden Saknas /Se    
Tegneby sn Bäckeviks holme holme    
Tegneby sn Dammen naturnamn?    
Tegneby sn Dammen åker    
Tegneby sn Dydalen dal    
Tegneby sn ?Dyngö holme /Se    
Tegneby sn Ellösefjorden del av Skagerrak    
Tägneby sn Fagerstorp terräng    
Tegneby sn Falkebacken backe    
Tegneby sn Forneberget berg    
Tegneby sn Fossebacken backe    
Tegneby sn Garpen, Lilla holme    
Tegneby sn Garpen, Lilla holme    
Tegneby sn Garpen, Stora holme    
Tegneby sn Garpen, Stora holme    
Tegneby sn Garpen ö /Se    
Tägneby sn Garpen, St o L holmar /Se    
Tegneby sn Gavelsbådarna Saknas /Se    
Tregneby sn *Gavelsholmen Saknas /Se    
Tegneby sn /Se Gravedal naturnamn?    
Tegneby sn /Se Gridneledsberget berg    
Tegneby sn /Se Gulskär(en) Saknas /Se    
Tegneby sn /Se Gårvik vik    
Tegneby sn /Se Gårvik vik    
Tegneby sn /Se Gåseskär skär    
*Bærgh Saknas Gåseskär skär    
*Berg Saknas Gåseskär(et) Saknas /Se    
Berg Saknas Göteborg (nu Skarveskär) Saknas /Se    
Biælland+ Saknas /Se Hagalund naturnamn?    
Blia hemmansdel /Se Hagen naturnamn?    
Blia tp /Se Hagekärrsbergen berg    
Bot gd /Se Hagån å    
Bot gd /Se Holmen grå holme    
Burås(n) ortn /Se Holmen grå holme    
Bäcken Saknas Holmudden udde    
?Bäckevik gd Holås ås    
Bäckevik by Horsbräckeskäret Saknas /Se    
(?)Bäckevik by Humleberget berg    
*Bærghi Saknas Håbackevatten tjärn    
gd /Se Håbackevatten sjö    
Eikland Saknas /Se Håbergs kulle kulle    
Fläskum gd /Se Hästhagebergen berg    
Fläskum gdr /Se Hästemyr myr    
Fläskum gd:ar /Se Hästeskärsfjorden sund    
*Gaardzbakke Saknas Högholmen, Stora skär    
Galten Saknas Högholmen Saknas /Se    
*Galten Saknas Högås ås    
Gamla Gerlegården lht /Se Jonsdalen dal    
Getsäker tp /Se Kalven halvö    
Gilleby by Kalvhagen hage    
Gilleby by Kalvöfjorden del av Skagerrak    
Gilleby by? Kalfön Saknas    
Gilleby gd /Se Kilen, Inre vik    
Gilleby gd /Se Kilen, Yttre vik    
Gilleby gård /Se Kisteröset berg    
Gilleby gård /Se Knösen holme    
Grova Saknas Knösen holme    
Gräva by /Se Knösen holme /Se    
Gärdsbo Saknas Koberget Saknas    
»halta skorwoquern» kvarn /Se Krokevatten sjö    
Hjälmvik byar /Se Krokvatten sjö    
Holm by Kråkefjord del av Skagerrak    
Holm by /Se Kullholmen holme    
Hov gd:ar /Se Kullholmen holme    
Håv by /Se Kullholmen Saknas /Se    
Hov gård /Se Kvarnberget berg    
Härbjörneröd by Kvarnehagen hage?    
Stora Höga Saknas Kålfatet skär    
»ighlebergh», se Ileberg gd Kålfatet holme    
Ileberg gd Kålfatet skär /Se    
Ileberg gd Käringe fjäll berg    
Ileberg by Käringörat skär    
Igleberg Saknas Käringörat holme    
Illeberg Saknas Käringörat holme /Se    
*Jernhaten Saknas Köttfatet skär /Se    
Jernhatten Saknas Köttstycket skär    
Kontoret tp /Se Köttstycket holme    
Kyrkeröd gdr /Se Köttstycket skär /Se    
(?)Kärra by Lalleröd holme Saknas /Se    
(?)Kärra by Lassekulle kulle    
?Kärra by Liden åker?    
Leby gd /Se Lille rös höjd    
Lillebot lht /Se Lindvattnet tjärn    
*Lindruths hoffuen Saknas /Se Lindebacken backe    
Lossbo gd /Se Linnemyr myr    
Lunden by? Ljungholmen Saknas /Se    
Lunden by Lossboskäret Saknas /Se    
Lunden by Lyngh(olmen), se Ljungholmen Saknas    
Lunden by Lyngnholmen holme    
Lunneslätt by Lyr ö    
Lundeslätt Saknas Lyr ö    
Lunneslätt by *Lyr ö /Se    
Lunneslätt by Lyre sund sund    
Lunneslätt by Lyresund sund    
Lunneslätt by? Lyrö kalv udde /Se    
Lunneslätt by Lyröskaten udde    
Lunneslätt by Långemyr myr    
Lunneslätt by Lökeskären skär    
Lycke by Lökeskären skär    
Lycke gd? Lökskär Saknas /Se    
(?)Låssbo by Manviksskäret Saknas /Se    
Låssbo by Mjölkeskären Saknas /Se    
?Låssbo by Mockeviksskäret Saknas /Se    
Madgjåtan tp /Se Moltemyr myr    
Muserud (-röd) gdr /Se Måvesättet skär    
Nösund samhälle /Se Måvesättet holme    
Nösund samh /Se *Måvesättet? skär /Se    
Nösund by /Se Mörkedalen dal    
Nösund by /Se Nordhagen hage    
Nötskär gd /Se Näsholmen holme    
Otterslätt Saknas Nöddja udde    
Raaland Saknas /Se Nöddja udde    
Resset hemman /Se *Nödja udde /Se    
Rom gd /Se Nödja udde /Se    
Rom gd /Se Nödja udde /Se    
Rom gd /Se Nösund triangelpunkt    
Rulla förr offerhus /Se Pallen naturnamn?    
Rålanda l. Råberget by Risset terräng    
Rålanda gdr /Se Runsö ö    
Röd gd /Se Runsö ö    
Sig(g)landa tp /Se *Runsön Saknas /Se    
Skantorp by Ryggen både /Se    
Skantorp gd Råberget berg    
Skantorp by Rålanda kyrka kyrka    
Skalnetorp Saknas Råmyren myr    
Skantorp by Rävhog berg    
Skantorp by Röd triangelpunkt    
Skantorp by? Rönnemyr myr    
Skantorp by Rönns vale berg    
Skantorp by Rörholmen landfast holme /Se    
Skantorp by Rörtjärnet tjärn    
Skantorp by Röseberget berg    
Skantorp by Sackekärr terräng    
Skantorp by Sandegärdet gärde?    
Skantorp by S:t Olovs källa jättegryta    
Skantorp by S:t Olofs källa källa    
Skantorp by Saxerös triangelpunkt    
Skantorp by Saxerös berg    
Skantorp by Siggelanda terräng    
Skantorp by Skallebåden Saknas /Se    
Skantorp by Skarveskär skär    
Skantorp by Skarveskär skär    
Skeppstala gdr /Se *Skarveskär(et) Saknas /Se    
Skorvokvarn Saknas Skogshamnen bergområde    
Skånetorp by Skogsliden naturnamn?    
Skåntorp Saknas /Se Skutholmen holme    
Slåkeliden tp /Se Skutholmen holme    
Smedby gd /Se Skutholmen Saknas /Se    
Strand by Skällersbacken backe    
Strand gd /Se Slåkeliden åker    
Strand gd /Se Slätten slätt    
*Svängingen hemman /Se Smalsundsholm landfast holme /Se    
Tavlebord gd /Se Smedbergen berg    
?Torp by Smygholmar, se *Smögholmarna Saknas    
Toreby by? Smögholmarna holmar    
Torsby by Smögholmarna holmar    
Torsby by *Smögholmarna Saknas /Se    
Torsby by /Se *Smögholmarna Saknas /Se    
Torsby gd /Se Sollid terräng    
Torsby by /Se Stegeberget berg    
?Tvet by Stensudd udde    
Tvet by? Stens skär Saknas /Se    
Tvet by Stigberget berg    
Tvet by Stockebu fjäll berg    
Tvet by Stockemyr sank mark    
Tvet by /Se Stockholm skär /Se    
Tvet gd /Se *Stompen sten /Se    
Åker gd Strandhagen hage    
Åker by? Strane å å    
Äskekärr gd Strane å å    
  Strömsund sund    
  Svartemyren myr    
  Svartskär(en) Saknas /Se    
  *Svänningen passage /Se    
  Svänningeskär Saknas /Se    
  Sönnås ås    
  Sörfjällsberget berg    
  Sörhagen hage    
  Taggeberget berg    
  Tjärnsdalen dal    
  Torgesholmen, se Torgrimsholmen Saknas    
  Torgrimsholmen holme    
  Torgrimsholmen holme    
  Torgrimsholmen Saknas /Se    
  Tornehagen hage    
  Torsberget berg    
  Torsberget berg /Se    
  Torsten holme /Se    
  Tråvedalen dal    
  Tångesund sund    
  *Träskeberget skär /Se    
  Tyftebergen berg    
  Tånge sund sund    
  Tösen berg    
  Uggleskäret Saknas /Se    
  Vadholmen Saknas /Se    
  Vadholmen Saknas /Se    
  Vadskäret skär    
  Vadskäret skär    
  Vadskäret Saknas /Se    
  Valfjäll berg    
  Valåsröset berg    
  Valön ö    
  Valön ö    
  Valön ö    
  Vardön Saknas    
  Valön ö    
  Valön, se Vårdön Saknas    
  Valösund sund    
  Vasseröd vatten tjärn    
  Vasserödvatten sjö    
  Vårdön Saknas /Se    
  Väcken opp skär /Se    
  Ängehamn hamn    
  Ängesrös triangelpunkt    
  Ängesrös höjd    
  Ängholmen ö    
  Ängholmen ö    
  Ängholmen ö    
  Ängholmen holme    
  Ängholmen Saknas /Se    
  Äskekärrs vatten tjärn    
  Äskekärrsvatten tjärn    
  Överbergen berg    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.