ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stala socken : Orusts Östra härad : Göteborgs och Bohus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 75 Naturnamn : 331 Bebyggelsenamn : 14 Naturnamn : 1
Stala sn /Se Ambjärns udd udde Dale Nedre gd Brottkärr Saknas
Stala sn Ambjärns udd udde Dale Övre gd  
Stala socken Björkhagen hage Hjälmvik Nedergård gd  
Stala socken Blekingeskäret skär Hjälmvik Nordgård gd  
Stala sn Blekingeskäret skär Hjälmvik Uppegård gd  
Stala sn Blekingeskäret Saknas Hoga Nedre och Hoga Övre gdar  
Stala sn Blekås ås Hällsberg bebyggelse  
Stala sn Borgbacken backe Käderöd bebyggelse  
Stala sn Borgen höjd Skörtorp bebyggelse  
Stala socken Borrefjäll skogsområde Tjäderöd, se 1 Käderöd bebyggelse  
Stala sn Borrefjäll berg Valön gd  
Stala sn Borreväggen berg Valön gd  
Stala sn Brandholmen holme Valön bebyggelse  
Stala sn Brandholmen holme Valön gd  
Stala sn /Se ?Brandholmen holme /Se    
Stala sn /Se *Bästefarns skär Saknas /Se    
Stala sn /Se Bönekullen höjd /Se    
Stala sn /Se Dammen åker?    
Ammedalen by Dammen terräng    
Ammedalen by? Dammen naturnamn?    
Amundalen Saknas Dammslätten slätt?    
Amundalen Saknas Dammudden udde    
Brattorp by Den torre både /Se    
Brattorp by Djupvik vik    
Brattorp by *Drudet (*Drutet) skär /Se    
»Bækkiar boleno» Saknas /Se Drut holme    
Dale, Nedra o Övra gdr /Se Erholmen ö /Se    
Frågot tp /Se Fjällstegen terräng    
Gunnarsbo by /Se Fläskholmen holme    
Södra Gälvik Saknas Fläskholmen holme    
Haga by? ?Fläskholmen holme /Se    
Hjälmvik by Flöjerberget berg    
Hjelmvik by? Frupallen brygga?    
Hjälmvik by Frupallen holme    
Hjälmvik by Frågott terräng    
Hjälmvik by Galgeberget berg    
Hjälmvik by Gesällen skär /Se    
Hoga gd Geteryggen skär    
Hoga by Geteryggen holme    
Hoga by Geteskär holme    
Horleby by Geteskär skär    
Horleby by? ?Geteskär skär /Se    
Horleby by /Se Gethusåkrarna åkrar /Se    
Horleby gdr /Se Getryggen skär /Se    
Hwelmwyken, se Hjälmvik by Grundholmen holme    
Håleberget tp /Se Grundholmen holme    
Hällejberg Saknas Grundholmen holme /Se    
Karlshyttan lht /Se Grötebyttan skär    
Karlshyttan tp /Se Grötebyttan holme    
Krabberöd by Grötefatet skär /Se    
Krabberöd by? Guldknapp höjd    
Köpstaden ställe /Se Gullknapp ättehög /Se    
Ljungmodden t /Se Gullknapp ättehög /Se    
Ljungmodden tp /Se Gulskären skär    
Långeby gdr /Se Gulskären skär    
Molsans tp /Se Gulskär(en) skär /Se    
Ott(e)slättens tp /Se Gärdet gärde    
Rossö förr sätesgård, nu by Gärdet gärde    
Rossö by Gässlingebåden Saknas /Se    
Råssö(n) gård /Se Gässlingen holme    
Rörvik by Gässlingen holme    
Rörvik by? Gässlingen (Gässlung) holme /Se    
Sackekärr Saknas /Se Görås ås    
Sackekier Saknas Hagadösen terräng    
Slättebacken Saknas Hagen hage?    
Surnås by /Se Hagen hage    
Svanvik hg Hagån å    
Svanvik hrgd *Hakebåden Saknas    
Svanvik gd /Se Harholm, se Härholmen Saknas    
Tingstad tp /Se Herrholmen, se Härholmen Saknas    
Torrtipp tp /Se Hjälm (Hjälmö) holme /Se    
Träntemyr t /Se Hjälm ö    
Tyfta by Hjälms *flåg kulle? /Se    
Tyfta by Hjälmberget berg    
Valön by Hjälmskären skär    
  Hjälmskären skär    
  Hjälmskären skär /Se    
  Hjälmvikstegen terräng    
  Holmen halvö    
  Huseberget berg    
  Håleberg berg    
  Hålholmen holme    
  Hålholmen holme    
  Hålholmen holme /Se    
  Hålholme skär Saknas /Se    
  Hålskäret Saknas /Se    
  Hällern berg    
  *Hällsön Saknas /Se    
  Hälsön ö    
  Hälsö sund sund    
  Härholmen holme /Se    
  Härholmen holme    
  Härholmen holme    
  Hästeskedet sluttning /Se    
  Högholmen holme    
  Högholmen holme    
  Högholmen holmar /Se    
  Höjentorp triangelpunkt    
  Jättestenen sten    
  Kalvöfjorden del av Skagerrak    
  Kalvöfjorden del av Skagerrak    
  Kalvöfjorden del av Skagerrak    
  Kalvön ö    
  Kalvön ö    
  Kalvön triangelpunkt    
  Kalvön ö    
  Kalvön ö    
  Kalvön ö    
  Kalvö(n) ö /Se    
  Kalvöskäret Saknas /Se    
  ?Klammerstenarna stenar /Se    
  Klevedalen dal    
  Kleven höjd    
  Klöven holme    
  Klöven holme    
  *Klöven skär /Se    
  Koberget berg    
  Koholmen Saknas /Se    
  Kokullen kulle    
  Kollungeröd vatten sjö    
  Koskär Saknas /Se    
  Krakeskär skär    
  Krakeskär skär    
  Krakeskär skär /Se    
  Kroken terräng    
  Krossekärr naturnamn?    
  Kullbergs slott slott    
  Kullen, Svarte holme    
  Kupholmen holme    
  Kupholmen holme    
  Kupholmen holme /Se    
  Kvarndalen dal    
  Kvarnhagen hage?    
  Kviholmen udde    
  Kviholmen holme    
  Kvi(e)skären Saknas /Se    
  Kviholmen Saknas /Se    
  Kviskären skär    
  Kviskären skär    
  Källareskanken uppodlad backsluttning /Se    
  Källedalen dal    
  Kärrebergs skär Saknas /Se    
  Kärrebergsån bäck    
  Kärrebergsån å    
  Lagmansholmen holme    
  Lagmansholmen holme    
  Lagmansholmen holme /Se    
  Lerklev höjd    
  Limskär Saknas /Se    
  Linde(r)snäsholmen holme /Se    
  Lindesnäsholmen holme    
  Lindesnäsholmen holme    
  Lindholmen holme    
  Lindholmen holme    
  Lindholmen holme /Se    
  Loftet skär /Se    
  Lyckan åker    
  Lykullen kulle    
  Långedalen dal    
  Långeskär skär    
  Långeskär skär    
  Lång(e)skär skär /Se    
  Långholmen holme    
  Långholmen holme    
  Långholmen holme    
  Långholmen holme    
  Långholmen holmar /Se    
  Långstigen åker    
  Långtegeskäret Saknas /Se    
  Lökeskären skär    
  Lökeskären skär    
  Lökskär Saknas /Se    
  Lövås ås    
  Manlyckan åker    
  Mellankullen skär    
  Mellankullen holme    
  Mordpallarna vik?    
  Mosshagen hage    
  Myrebacken backe    
  Myreberget Saknas    
  Myren myr    
  *Mällomre kullen holme /Se    
  Mökelassen skär    
  Mökelassen holme    
  Nordhagen hage    
  Nordängen äng    
  Nyborg terräng    
  Nybygget terräng    
  Nybygget terräng    
  Nyhagen hage    
  Nyhagen hage    
  Ormholmen holme    
  Ormholmen holme    
  Ormholmen holme /Se    
  Otterholmarna holmar    
  Otterholmarna holmar    
  *Pissareberget berg /Se    
  Raden både /Se    
  Ronäs näs    
  Rossön udde /Se    
  Russelflögskilen vik    
  »Rådholmarna», se Rörholmen Saknas    
  Råssö ö    
  Råssö ö    
  Rödkollen, se Rörkullen holme    
  Rörholmen holme    
  Rörholmen holme    
  Rörholmen halvö    
  Rörholmen holme    
  Rörholmen holmar /Se    
  Rörholmeskäret skär    
  Rörholmeskäret skär    
  Rörholmeskäret skär /Se    
  Rörkullen el *Mällomre kullen holme /Se    
  Rörtjärnet tjärn    
  Salsbacken backe    
  Sandbacken backe    
  Skeden skär /Se    
  Skeppedalen dal    
  Skogvattnet tjärn    
  Skogvattnet tjärn    
  Skomakaren skär    
  Skomakaren holme    
  Skomakaren holme /Se    
  Skomakarstolen klippa /Se    
  Skräddarebådarna Saknas /Se    
  Skräddaren skär    
  Skräddaren holme    
  Skräddaren holme, både /Se    
  Skåpesund sund    
  Skåpesund sund    
  Smedhalsen sund    
  Stavstenarna domarring /Se    
  Stavstenen forngrav m bautasten /Se    
  Sten(e)båden Saknas /Se    
  Stenholmen Saknas /Se    
  Stenskär(et) Saknas /Se    
  Stigfjorden del av Skagerrak    
  Stigfjorden del av Skagerrak    
  Stordalen dal    
  Storkedalen dal /Se    
  Storkedalen dalgång /Se    
  Storkedalen dalgång /Se    
  Stubbarna höjd    
  Stubbarne (skärgård) förr torp, nu ljungmarker /Se    
  Stussberget berg    
  Stävö ö    
  Stävö kalv holme    
  Stävö ö    
  ?Stävö ö /Se    
  Stävö kalv ö    
  Stävö kalv holme /Se    
  Svanviks kile vik    
  Svanviks kile vik    
  Svarte kullen skär    
  Svarte kullen holme /Se    
  Svängepallen sten? /Se    
  Svängepallen udde    
  Säckebäcks tuva triangelp    
  Säckebäcks tuva berg    
  Sälskär skär    
  Sälskär skär    
  Sälskär(en) skär /Se    
  *Södholmen halvö /Se    
  *Södskär Saknas /Se    
  Sördalsån å    
  Sörtegen terräng    
  Tegen terräng    
  Tjuve kile vik    
  Tjuve kile vik    
  Torrebådarna skär    
  Torrebådarna holme    
  Torrebådarna el. Den torre holme /Se    
  Torren, se Den torre både    
  Torsgärdet gärde    
  Trollholmen holme    
  Trollholmen holme    
  Trollholmen holme /Se    
  Trollholmeskären skär    
  Trollholmeskären skär    
  Trollholmeskären skär /Se    
  Träntemyr myr    
  Träntemyren myr /Se    
  Tärn(e)skär Saknas /Se    
  Tärn(e)skär Saknas /Se    
  Ulvebergskullen kulle    
  Utsikten berg    
  Utterholmarna Saknas /Se    
  Vadholmen holme    
  Vadholmen holme    
  Vadholmen holme /Se    
  Vadholmen holme /Se    
  Valöbåden el -bådarna, se Vårdöbåden el. -bådarna Saknas    
  Valön ö    
  Valön ö    
  Valön ö    
  Valön ö    
  Valön ö    
  Valön ö    
  Valön ö    
  Valön triangelpunkt    
  Valön, se Vårdön triangelpunkt    
  Valösund sund    
  Varekilsån å    
  Vassbotten tjärn    
  Vassbotten tjärn    
  Vikeskären skär    
  Vikeskären skär    
  Vråls grav grav    
  Vrån naturnamn?    
  Vårdöbåden el -bådarna Saknas /Se    
  Vårdön Saknas /Se    
  Vändebäcken terräng    
  Världens ände berg    
  Vättnesstenen sten?    
  Yttre kulle(n) holme /Se    
  Åmunnen åmynning?    
  Åsa blå berg    
  Åsarna åsar    
  *Äderholmen, (*Inre) Saknas /Se    
  Äderskären Saknas /Se    
  Ängholmen ö    
  Ängholmen ö    
  Ängholmen ö    
  Ängholmen holme    
  Ängholmen holme /Se    
  Ärholmen holme    
  Ärholmen holme    
  Örneviksskäret Saknas /Se    
  Ärskären skär    
  Önekilen vik    

  ^  

Göteborgs och Bohus läns socknar m.m.